ไปที่เนื้อหา


รูปภาพ
- - - - -

ลำดับสมณศักดิ์


 • คุณไม่สามารถตั้งกระทู้ใหม่ได้
 • กรุณาลงชื่อเข้าใช้เพื่อตอบกระทู้
มี 12 โพสต์ตอบกลับกระทู้นี้

#1 usr20907

usr20907
 • Members
 • 18 โพสต์

โพสต์เมื่อ 12 January 2008 - 10:48 PM

คืออยากทราบว่าพระเวลาท่านนับสมณศักดิ์ มีการเรียงลำดับอย่างไรครับ เช่น พระธรรม พระราช เป็นต้น ชั้นไหนต้องมาก่อนครับ

#2 ::: นายพีท ลูกพระธัมฯ :::

::: นายพีท ลูกพระธัมฯ :::
 • Members
 • 706 โพสต์
 • Gender:Male
 • Location:โรงกลั่นอุดมการณ์

โพสต์เมื่อ 12 January 2008 - 11:15 PM

สมเด็จพระสังฆราช อาทิ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสัฆปรินายก
สมเด็จพระราชาคณะ อาทิ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์
รองสมเด็จพระราชาคณะ อาทิ พระวิสุทธาธิบดี
พระราชาคณะชั้นธรรม อาทิ พระธรรมกิตติวงศ์
พระราชาคณะชั้นเทพ อาทิ พระมงคลเทพมุนี
พระราชาคณะชั้นราช อาทิ พระราชภาวานาวิสุทธิ์
พระราชาคณะชั้นสามัญ อาทิ พระภาวนาวิริยคุณ
พระครู ชั้นต่ำกว่านี้ข้อมูลไม่สันทัด คงต้องรบกวนผู้มีความรู้มากกว่านี้มาให้ความรู้ต่อ หรือไม่นานผมจะหาข้อมูลมาลงให้ใหม่ อนุโมทนาขอแก้ไขคำผิด พระราชภาวานาวิสุทธิ์ เป็น พระราชภาวนาวิสุทธิ์ ขอประทานอภัยด้วย

#3 ::: นายพีท ลูกพระธัมฯ :::

::: นายพีท ลูกพระธัมฯ :::
 • Members
 • 706 โพสต์
 • Gender:Male
 • Location:โรงกลั่นอุดมการณ์

โพสต์เมื่อ 12 January 2008 - 11:27 PM

มาอัพข้อมูลให้ครับ
จาก http://www.heritage....k/smanasak1.htm
สมเด็จพระสังฆราช
สมเด็จพระราชาคณะชั้นสุพรรณบัตร 8 ตำแหน่ง่
พระราชาคณะเจ้าคณะรองชั้นหิรัณยบัตร 16 ตำแหน่ง
พระราชาคณะชั้นธรรม 35 ตำแหน่ง
พระราชาคณะชั้นเทพ 66 ตำแหน่ง
พระราชาคณะชั้นราช 144 ตำแหน่ง
พระราชาคณะชั้นสามัญ 394 ตำแหน่ง
สมณศักดิ์บรรพชิตฝ่ายจีนนิกาย
สมณศักดิ์บรรพชิตฝ่ายอันนัมนิกาย

เว็บนี้ข้อมูลดีครับ มีชื่อหลวงพ่อเราด้วยนะ


http://www.dmc.tv/fo...?showtopic=3665 มีภาพพัดยศสมณศักดิ์ด้วยครับ ข้อมูลแน่น


ต่อไปจาก http://www.school.ne...10000-4567.html แน่นๆ

สมณศักดิ์ของพระสงฆ์ไทย มี 9 ชั้น และ 21 อันดับ ดังนี้

ชั้น 1 สกลมหาสังฆปรินายก เป็นตำแหน่งสังฆราช

1. สมเด็จสังฆราช สกลสังฆปรินายก

ชั้น 2 มหาสังฆนายก เจ้าคณะใหญ่ ชั้นสุพรรณบัตร

2. สมเด็จพระราชาคณะ มี 4 ตำแหน่ง คือ พระพุทธโฆษาจารย์ พระวันรัต พระพุทธาจารย์ และมหาวีรวงศ์

ชั้น 3 พระราชาคณะชั้นธรรม มี 2 อันดับ คือ

3. พระราชาคณะ เจ้าคณะรอง ชั้นหิรัญบัตร

4. พระราชาคณะ เจ้าคณะรอง ชั้นสัญญาบัตร

ชั้น 4 พระราชาคณะชั้นธรรม

5. พระราชาคณะชั้นธรรม มีราชทินนามว่า "ธรรม" นำหน้านาม เช่น พระธรรมปิฏก พระธรรมกิตติโสภณและพระธรรมวิสุทธาจารย์ เป็นต้น

ชั้น 5 พระราชาคณะชั้นเทพ

6. พระราชาคณะชั้นเทพ มีราชทินนามว่า "เทพ" นำหน้านาม เช่น พระเทพวิสุทธิโสภณ พระเทพสังวรญาณ และพระเทพวิสุทธิเมธี เป็นต้น

ชั้น 6 พระราชาคณะชั้นราช

7. พระราชาคณะชั้นราช มีราชทินนามว่า "ราช" นำหน้า เช่น พระราชศิริธรรมเมรี พระราชนันทาจารย์ และพระราชมงคลมุนี เป็นต้น

ชั้น 7 พระราชาคณะชั้นสามัญ

8. พระราชาคณะชั้นสามัญ ไม่มีราชทินนามนำหน้า เช่น พระวิเชียรโมลี พระชัยนาทมุนี และพระกวีรญาณ เป็นต้น

ชั้น 8 พระครู เป็นตำแหน่งรองจากพระราชาคณะชั้นสามัญ ใช้คำว่าพระครูนำหน้านาม เช่น พระครูพิศาลสังฆโสภณ พระครูวิเศษบุญญากร และ

พระครูวิสุทธิ์วุฒิคุณ เป็นต้น สมณศักดิ์ชั้นพระครูมี 10 อันดับ ดังนี้

9. พระครูชั้นสัญญบัตรชั้นพิเศษ 10. พระครูชั้นสัญญาบัตรชั้นเอก

11. พระครูสัญญาบัตรชั้นโท 12. พระครูสัญญาบัตรชั้นตรี

13. พระครูปลัด 14. พระครูธรรมธร

15. พระครูวินัยธร 16. พระครูคู่สวด

17. พระครูสมุห์ 18. พระครูใบฎีกา

ชั้น 9 ชั้นฐานานุกรม ไม่มีราชทินนามนำหน้า แต่ใช้ตำแหน่งนำหน้า เช่น พระสมุห์ .....และพระใบฎีกา ..... มีทั้งหมด 3 อันดับ

19. พระปลัด 20. พระสมุห์ 21. พระใบฏีกา


หาได้เท่านี้ อนุโมทนานะครับ


#4 usr20907

usr20907
 • Members
 • 18 โพสต์

โพสต์เมื่อ 13 January 2008 - 12:01 AM

ขอบคุณมากครับ และขอกราบอนุโมทนาบุญด้วยนะครับ

#5 suppy001

suppy001
 • Members
 • 2210 โพสต์

โพสต์เมื่อ 13 January 2008 - 05:42 AM

_/|\_ Krub

#6 WISH

WISH
 • Moderators
 • 3579 โพสต์

โพสต์เมื่อ 13 January 2008 - 12:16 PM

กระทู้น่าสนใจมาก
ทำไมต้อง หาคำตอบ ณ แดนไกล ลืมหรือไร ว่าอยู่ใกล้ DMC

#7 อภินิหารธรรม

อภินิหารธรรม
 • Members
 • 170 โพสต์

โพสต์เมื่อ 14 January 2008 - 09:52 AM

นั่งสมาธิเยอะเยอะก็พอนี่นา เป็นพระไม่ต้องการตำแหน่งหลอก พระอาจารย์ของอิฉันนั่งสมาธิอย่างเดียว ท่านดีมากมาก มีมหากรุณามากมาก ไม่อยากฉันอะไรเป็นพิเศษ ไม่อยากได้ตัวค์ ท่านว่าท่านไม่รู้จะเอามาทำไม ดีจริงจริงค่ะ

#8 ::: นายพีท ลูกพระธัมฯ :::

::: นายพีท ลูกพระธัมฯ :::
 • Members
 • 706 โพสต์
 • Gender:Male
 • Location:โรงกลั่นอุดมการณ์

โพสต์เมื่อ 14 January 2008 - 10:04 AM

เรียน usr21259
สมณศักดิ์ ไม่ใช่ยศฐาบรรดาศักดิ์หรือกิเลสตัณหาใดๆ แต่เป็นเส้นทางหนึ่งที่ทำให้ขยายงานพระพุทธศาสนาได้ดียิ่งขึ้น เช่น ถ้าพระเดชพระคุณหลวงพ่อของเราไม่ได้ชั้นราช เป็นแค่พระอธิการ เป็นต้น เวลาทำงานใหญ่ๆ นิมนต์พระชั้นราชด้วยกันหรือชั้นสามัญ อาจจะไม่ได้รับความร่วมมือเท่าที่ควร และอีกอย่าง สมณศักดิ์เป็นบำเหน็จความชอบจากองค์พระมหากษัตริย์ที่จะถวายเป็นผลงานในพระพุทธศาสนา อย่างเช่น ฆราวาสได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เป็นต้น แต่ ความต้องการต่างกัน้ท่านั้น

#9 อภินิหารธรรม

อภินิหารธรรม
 • Members
 • 170 โพสต์

โพสต์เมื่อ 14 January 2008 - 12:19 PM

ค่ะ รับทราบ แต่ถ้าเชิญพระมีตำแหน่งอยาก ก็ไม่ต้องเชิญเลยหลวงพ่อของเรากับหลวงพี่ของเราก็พอแล้วนี่นา ไม่งั้นก็โทรจิตไปเชิญพระที่นั้งตามป่าตามเขาซิ ให้ท่านเหาะมาโปรดพวกเรา เอาแบบเหาะได้นะ แบบว่า ชอบ ชอบอภินิหาร นะ ฮิฮิ ถ้าเข้าถึงธรรมกายแล้วจะเหาะได้ไหมค่ะ

#10 usr20907

usr20907
 • Members
 • 18 โพสต์

โพสต์เมื่อ 14 January 2008 - 01:03 PM

อ๋อที่ถามเรื่องนี้เพราะว่า พอดีมีเพื่อนที่เขาอยากรู้มาถามน่ะครับแล้วผมก็ตอบไม่ได้ก็เลยมาถามผู้รู้ครับ แสดงว่าตอนนี้มีพระที่ท่านได้รับสมณศักดิ์เป็นสมเด็จในประเทศไทย 4 รูปเหรอครับ ยังไงก็ขอกราบขอบพระคุณมากเลยนะครับ

#11 hk_girlza

hk_girlza
 • Members
 • 580 โพสต์

โพสต์เมื่อ 14 January 2008 - 02:35 PM

อนุโมทนาบุญ กับ ท่าน จขกท และ คุณ likity

#12 วัดในดวงใจ

วัดในดวงใจ
 • Members
 • 1199 โพสต์

โพสต์เมื่อ 15 January 2008 - 06:34 AM

ขอบคุณมากครับ
พระพุทธเจ้ารู้
และท่านก็ตรัสสรุป
ว่าทางเดียวที่จะรู้ตามท่าน
ตลอดจนหยุดตามท่าน
คือการมองเข้าข้างใน
และการหยั่งรู้สรรพสิ่งออกมาจากภายใน
คือสัญลักษณ์สำคัญของพุทธแท้
พุทธแท้จะรู้ว่าการพยายามมองออกข้างนอก
เป็นวิธีที่ไม่ทำให้รู้จักประโยชน์สูงสุด
อันพึงมีพึงได้จากความเป็นมนุษย์

#13 ลูกพระธัมฯ Merry Ma

ลูกพระธัมฯ Merry Ma

  The STRONGEST is the GENTLEST!!!

 • Members
 • 891 โพสต์
 • Gender:Female
 • Location:Bangkok, Thailand

โพสต์เมื่อ 22 January 2008 - 01:47 AM

ถือว่าเป็นกระทู้ที่มีประโยชน์ ให้ความรู้ที่ชาวพุทธทั่วไปควรจะรู้นะคะ

ขออนุโมทนาบุญทั้งคุณเจ้าของกระทู้ และผู้ตอบให้ข้อมูลทุกท่านค่ะ
สาธุ....

The Strongest is The Gentlest!

ผู้ที่มีจิตใจเข้มแข็งที่สุด ย่อมเป็นผู้ที่สุภาพนุ่มนวลที่สุด