ไปที่เนื้อหา


รูปภาพ
- - - - -

ยถา และ สัพพี


 • คุณไม่สามารถตั้งกระทู้ใหม่ได้
 • กรุณาลงชื่อเข้าใช้เพื่อตอบกระทู้
มี 9 โพสต์ตอบกลับกระทู้นี้

#1 kuna

kuna
 • Members
 • 780 โพสต์
 • Gender:Male

โพสต์เมื่อ 07 February 2008 - 10:06 PM

บทที่เริ่มต้นว่า “ยถา” มีชื่อเรียกว่า บทอนุโมทนารัมภคาถา หมายถึง คาถาที่เริ่มก่อนการอนุโมทนา กล่าวคือ ก่อนที่พระสงฆ์จะอนุโมทนาในบุญกุศลที่อุบาสกอุบาสิกาได้ทำแล้ว พระสงฆ์จะกล่าวบทอนุโมทนารัมภคาถานี้ เพื่อให้อุบาสกอุบาสิกาได้เตรียมตัวตั้งใจรับพรสืบไป บทนี้เป็นภาษาบาลี ดังนี้

ยถา วาริวหา ปูรา ปริปูเรนฺติ สาครํ

เอวเมว อิโต ทินฺนํ เปตานํ อุปกปฺปติ

อิจฺฉิตํ ปตฺถิตํ ตุมฺหํ ขิปฺปเมว สมิชฺฌตุ

สพฺเพ ปูเรนฺตุ สงฺกปฺปา จนฺโท ปณฺณรโส ยถา มณิ โชติรโส ยถา มีคำแปลว่า “ห้วงน้ำที่เต็มย่อมยังสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้ฉันใด ทานที่ท่านอุทิศให้แล้วแต่โลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วฉันนั้น ขออิฐผลที่ท่านปรารถนาแล้ว ตั้งใจแล้ว จงสำเร็จโดยฉับพลัน ขอความดำริทั้งปวงจงบริบูรณ์ เหมือนดังพระจันทร์วันเพ็ญ (และ) เหมือนแก้วมณีอันสว่างไสว”

ส่วนบทที่เริ่มต้นว่า “สัพพี” มีชื่อเรียกว่า บทสามัญญานุโมทนาคาถา หมายถึง คาถาที่พระสงฆ์ใช้สวดทุกครั้งที่อนุโมทนาในบุญกุศลที่อุบาสกอุบาสิกาได้ทำแล้ว บทนี้เป็นภาษาบาลี ดังนี้

สพฺพีติโย วิวชฺชนฺตุ สพฺพโรโค วินสฺสตุ

มา เต ภวตฺวนฺตราโย สุขี ทีฆายุโก ภว

อภิวาทนสีลิสฺส นิจฺจํ วุฑฺฒาปจายิโน

จตฺตาโร ธมฺมา วฑฺฒนฺติ อายุ วณฺโณ สุขํ พลํ มีคำแปลว่า “ความจัญไรทั้งปวงจงบำราศไป โรคทั้งปวงจงหายไป อันตรายอย่ามีแก่ท่าน ขอท่านจงเป็นผู้มีความสุข มีอายุยืน ธรรม ๔ ประการ คือ อายุ วรรณะ สุขะ พละ ย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีการอภิวาทเป็นปรกติ อ่อนน้อมต่อผู้เจริญเป็นนิตย์”.#2 JaiKaeW

JaiKaeW
 • Members
 • 149 โพสต์

โพสต์เมื่อ 08 February 2008 - 04:37 AM

Khob khun mak na ka. Anumothanaboon & Sadhu ka.

#3 วัดในดวงใจ

วัดในดวงใจ
 • Members
 • 1199 โพสต์

โพสต์เมื่อ 08 February 2008 - 08:06 AM

สาธุ ครับ
พระพุทธเจ้ารู้
และท่านก็ตรัสสรุป
ว่าทางเดียวที่จะรู้ตามท่าน
ตลอดจนหยุดตามท่าน
คือการมองเข้าข้างใน
และการหยั่งรู้สรรพสิ่งออกมาจากภายใน
คือสัญลักษณ์สำคัญของพุทธแท้
พุทธแท้จะรู้ว่าการพยายามมองออกข้างนอก
เป็นวิธีที่ไม่ทำให้รู้จักประโยชน์สูงสุด
อันพึงมีพึงได้จากความเป็นมนุษย์

#4 lee072d

lee072d
 • Members
 • 265 โพสต์

โพสต์เมื่อ 08 February 2008 - 09:19 PM

สาธุครับ

#5 suppy001

suppy001
 • Members
 • 2210 โพสต์

โพสต์เมื่อ 09 February 2008 - 01:34 AM

Sa Thu Krub

#6 usr21591

usr21591
 • Members
 • 75 โพสต์

โพสต์เมื่อ 09 February 2008 - 10:53 AM

ที่วัดสันป่าสักวรอุไรธรรมาราม ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่ (สาขาวัดแพร่ธรรมาราม ของหลวงพ่อกัญหา หลานหลวงปู่ชา สุภัทโท) เวลาพระท่านให้พร ตอนถวายภัตตาหาร และสังฆทาน ท่านจะให้พรทั้งภาษาบาลี และคำแปลด้วยครับ เพราะมากครับ ฟังแล้วปลื้ม ปลื้ม ปลื่ม ปลื้มครับ

ว่าง ๆ ลองแวะมาทำบุญที่นี้สิครับ รับรองจะติดใจ

โอ / เชียงใหม่

#7 นักรบเผ่าพันธุ์ตะวัน

นักรบเผ่าพันธุ์ตะวัน
 • Members
 • 380 โพสต์
 • Gender:Male

โพสต์เมื่อ 11 February 2008 - 03:56 PM

อนุโมทนาบุญด้วยครับ สาธุ สาธุ สาธุ ครับ
เพราะเป้าหมายของพวกเราคือ "ที่สุดแห่งธรรม"

#8 เฉย เฉย

เฉย เฉย
 • Members
 • 618 โพสต์
 • Gender:Female
 • Interests:เรื่องกฎแห่งกรรม การกระทำ สมาธิ

โพสต์เมื่อ 13 February 2008 - 09:20 AM

สาธุ
แม้มืดตื้อ..มืดมิด..ก็มีสิทธิ์เข้าถึงธรรม

#9 hk_girlza

hk_girlza
 • Members
 • 580 โพสต์

โพสต์เมื่อ 13 February 2008 - 09:35 PM

อนุโมทนาบุญ ค่ะ

สาธุ


#10 เมท

เมท
 • Members
 • 9 โพสต์

โพสต์เมื่อ 12 October 2009 - 06:02 PM

อนุโมทนาบุญด้วยนะครับ

สาธุ