ไปที่เนื้อหา


รูปภาพ
- - - - -

ขอคำถวายเทียนพรรษาครับ


  • คุณไม่สามารถตั้งกระทู้ใหม่ได้
  • กรุณาลงชื่อเข้าใช้เพื่อตอบกระทู้
มี 2 โพสต์ตอบกลับกระทู้นี้

#1 ธนกร สงขลา

ธนกร สงขลา
  • Members
  • 192 โพสต์

โพสต์เมื่อ 31 May 2008 - 10:47 AM

ขอคำถวายเทียนพรรษาครับ จะนำไปกล่าวถวายเทียนพรรษาตามวัดต่างๆอ่ะครับ

#2 usr19040

usr19040
  • Members
  • 7 โพสต์

โพสต์เมื่อ 31 May 2008 - 01:37 PM


ปุพพะภาคะนะมะการะ
หันทะ มะยัง พุทธัสสะ ภะคะวะโต
ปุพพะภาคะนะมะการัง กะโรมะ เส

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

คำกล่าวถวายเทียนพรรษา
อิมานิ มะยัง ภันเต, วัสสิกะปะทีปานิ, สะปะริวารานิ,
เตมาสัง, พุทธัสสะ, ปูชะนัตถายะ, อิมัสสะหมิง อาวาเส,
นียาเทมะ, สาธุโน ภันเต, อะยัง เตมาสัง, วัสสิกะปะทีปานัง, ทานัสสะ, อานิสังโส, อัมหากัญเจวะ, ฑีฆะรัตตัง , หิตายะ , สุขายะ , นิพพานายะ จะ ฯ
คำแปล
ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ , ข้าพเจ้าทั้งหลาย,
ขอน้อมถวาย ,เทียนพรรษา , พร้อมด้วยบริวารทั้งหลาย-เหล่านี้, ไว้ในอาวาสแห่งนี้, เพื่อเป็นพุทธบูชา, ตลอดพรรษา,
ขออานิสงส์, แห่งการถวายเทียนพรรษา, ตลอดพรรษานี้,
จงเป็นไป, เพื่อประโยชน์, เพื่อความสุข,
เพื่อมรรคผลนิพพาน, แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย ,
ตลอดกาลนานเทอญฯ#3 ธนกร สงขลา

ธนกร สงขลา
  • Members
  • 192 โพสต์

โพสต์เมื่อ 01 June 2008 - 05:22 PM

ขอขอบพระคุณ และอนุโมทนาบุญมา ณ โอาสนี้ครับ สาธุ