ไปที่เนื้อหา


รูปภาพ
- - - - -

รับสมัครอาสาสมัครตรวจทานพยัญชนะพระไตรปิฏก


 • คุณไม่สามารถตั้งกระทู้ใหม่ได้
 • กรุณาลงชื่อเข้าใช้เพื่อตอบกระทู้
มี 7 โพสต์ตอบกลับกระทู้นี้

#1 หมูอ้วน

หมูอ้วน
 • Members
 • 9 โพสต์

โพสต์เมื่อ 28 July 2008 - 02:34 PM

ได้รับมาจาก forward mailค่ะ
"รับอาสาตรวจทานพยัญชนะพระไตรปิฏก"
สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ ด้านล่างนี้
http://www.volunteer...org/?q=node/408
การสั่งสมบุญ นำสุขมาให้


#2 ทัพพีในหม้อ

ทัพพีในหม้อ
 • Moderators
 • 3257 โพสต์
 • Gender:Male

โพสต์เมื่อ 28 July 2008 - 03:41 PM

อนุโมทนาบุญด้วยครับ
สมาชิกเว็บไซต์ทุกท่านที่เข้ามาอ่านกระทู้ สามารถร่สมกิจกรรมสะสมคะแนนเพื่อแลกรับของที่ระลึกจากทางทีมงานได้ฟรีๆ ทำตามนี้เลยครับ ..... ทุกๆ กระทู้ที่สมาชิกตั้งขึ้น เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในทางธรรม จะได้รับคะแนนสะสมทันที่ 3 คะแนน ..... ทุกๆ การตอบกระทู้ที่เป็นการตอบแบบมีสาระทางธรรม จะได้รับคะแนนสะสมทันที่ 1 คะแนน และ 0.1 คะแนนสำหรับการเข้ามาอนุโมทนาบุญ ..... อย่าลืมมาร่วมกิจกรรมกันนะครับ

#3 newtiti

newtiti
 • Members
 • 50 โพสต์

โพสต์เมื่อ 28 July 2008 - 08:24 PM

น่าสนใจค่ะ อนุโมทนาบุญด้วยค่ะ smile.gif

#4 suppy001

suppy001
 • Members
 • 2210 โพสต์

โพสต์เมื่อ 29 July 2008 - 07:41 AM

Sa Thu Krub

#5 homer324

homer324
 • Members
 • 522 โพสต์

โพสต์เมื่อ 29 July 2008 - 06:24 PM

การตรวจทานพยัญชนะนี่ ได้อานิสงค์อย่างไรบ้างฮะ?..

แค่อยากรู้ครับ..

สาธุ..

#6 หมูอ้วน

หมูอ้วน
 • Members
 • 9 โพสต์

โพสต์เมื่อ 30 July 2008 - 10:21 AM

ตอบ k. homer324 ค่ะ
อานิสงส์การสร้างพระไตรปิฎก
องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เสด็จประทับอยู่ในเชตวันมหาวิหาร ณ กรุงสาวัตถี
ในเวลานั้น พระสารีบุตรเถระเจ้า มีความประสงค์ว่าจักทูลถามพระพุทธเจ้า
ให้ทรงแสดงธรรมประกาศอานิสงส์สร้างพระไตรปิฎก ให้ทราบทั่วถึงกันแก่พุทธบริษัท
พระเถระเจ้าก็เข้าเฝ้าทูลถาม แก่พระผู้มีพระภาคเจ้าว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ
ถ้าชนทั้งหลายให้พุทธศาสนายืนยาวถึงห้าพันวัสสา จะมีอานิสงส์เป็นประการใด พระพุทธเจ้าข้า
พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่า
ดูกรท่านสารีบุตร
ถ้าชนทั้งหลายมีจิตศรัทธาเลื่อมใสเช่นนั้นแล้ว
เมื่อตายไปแล้วก็จักได้เสวยราชสมบัติ
เป็นพระเจ้าจักรพรรดิราชถึง ๘ หมื่น ๔ พันกัลป์
ใช่แต่เท่านั้น เมื่อเคลื่อนจากความเป็นพระเจ้าจักรพรรดิแล้ว
ก็จะได้เป็นพระราชามีอนุภาพอีก ๙ อสงไขย
ต่อจากนั้นก็ได้เสวยสมบัติในตระกูลต่าง ๆ เป็นลำดับไป
คือ ตระกูลพราหมณ์มหาศาล ตระกูลเศรษฐีคฤหบดี
และเป็นภูมิเทวดาอากาศเทวดา อย่างละ ๙ อสงไขย
ต่อแต่นั้นก็จะได้เสวยในสวรรค์ทั้ง ๖ ชั้น เป็นลำดับไปชั้นละ ๘ อสงไขย
เมื่อจุติจากชั้นเทวโลกแล้ว มาถือกำเนิดเ! กิดเป็นมนุษย์
ก็จะมีร่างกายบริสุทธิ์ผุดผ่อง เป็นที่รักใคร่แก่คนทั้งหลายที่ได้พบเห็น
ทั้งน้ำใจก็บริสุทธิ์สุจริตปราศจากบาปธรรมอกุศลทั้งปวง
และเป็นผู้มีปัญญาเฉลียวฉลาด รอบรู้ทั้งทางโลกและทางธรรม ดังนี้เป็นต้น
ดูกรท่านสารีบุตร เมื่อตถาคตสร้างบารมีอยู่
ได้เกิดเป็นอำมาตย์ของพุทธบิดา แห่งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระนามว่า ปุราณโคดม
ได้สร้างพระไตรปิฎกไว้ให้สืบองค์ได้ตั้งความปรารถนา
ขอตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งเถิดในอนาคตกาลโน้น สมเด็จพระปุราณโคดมบรม
ศาสดาทรงพยากรณ์ไว้ว่า
อำมาตย์ผู้นี้ต่อไปภายภาคหน้า จะได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์หนึ่ง
มีพระนามว่า พระสมณโคดม ก็คือพระตถาคต เรานี้เอง
ดังนี้แลก็สิ้นสุดพระกระแสธรรมเทศนา
ที่พระบรมศาสดาทรงแสดงแก่พระสารีบุตรเถระเจ้าแต่เพียงเท่านี้

สัพพะทานัง ธรรมทานัง ชินาติ
การให้ธรรมทาน ชนะการให้ทั้งปวง

การสร้างพระธรรม หนึ่งอักษร มีอานิสงส์เท่ากับสร้างพระพุทธรูปหนึ่งองค์


เอามาจากlink ที่ให้ตอนแรกค่ะ

สาธุ

รักธรรมะและพระภายใน

#7 สาธุธรรม

สาธุธรรม
 • Members
 • 1124 โพสต์

โพสต์เมื่อ 02 August 2008 - 02:31 PM

สาธู๊ สาธู๊ สาธู๊.....สุดจิตสุดใจเลยค่ะ
หยุดนิ่งนั้นแหละไซร้ พรหมจรรย์
พระผุดผ่านทุกวัน สะอาดเกลี้ยง
นิวรณ์หมดสุขสันต์ สดชื่น
ชีพรื่นธรรมหล่อเลี้ยง ผ่องทั้งกายใจ

สุนทรพ่อ

#8 KAMOLPORN

KAMOLPORN
 • Members
 • 51 โพสต์

โพสต์เมื่อ 15 August 2008 - 08:57 PM

สนใจคะ สาธุ

ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว
ทำดีได้กับตัว ทำชั่วไม่ได้ดี