ไปที่เนื้อหา


รูปภาพ
- - - - -

องค์คุลีมาร


 • คุณไม่สามารถตั้งกระทู้ใหม่ได้
 • กรุณาลงชื่อเข้าใช้เพื่อตอบกระทู้
มี 10 โพสต์ตอบกลับกระทู้นี้

#1 แม่ยาคูส์

แม่ยาคูส์
 • Members
 • 37 โพสต์

โพสต์เมื่อ 11 August 2008 - 12:14 PM

อยากรู้เรื่ององค์คุลีมาร (สะกดถูกหรือเปล่าก็ไม่รู้) ทราบว่าตัดนิ้วคน แล้วเป็นบาป แต่ทำไมถึงบรรลุธรรม ใครทราบช่วยตอบหน่อยค่ะ ขอบคุณมากค่ะ

#2 Bruce Wayne

Bruce Wayne
 • Members
 • 184 โพสต์

โพสต์เมื่อ 11 August 2008 - 01:38 PM

องคุลีมาลย์,องคุลีมาล
องคุลี = นิ้วมือ
มาลย์=ดอกไม้,ดอกไม้ที่ร้อยเป็นพวง
มาลัย=ดอกไม้ที่ร้อยเป็นพวง
ดังนั้นองคุลีมาล คือ พวงมาลัยที่เป็นนิ้วมือ

#3 usr20663

usr20663
 • Members
 • 65 โพสต์

โพสต์เมื่อ 11 August 2008 - 01:57 PM

พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงสอดฌาณและรู้ว่าองคุลีมา

#4 usr20663

usr20663
 • Members
 • 65 โพสต์

โพสต์เมื่อ 11 August 2008 - 02:31 PM

เพราะพระพุทธเจ้าทรงไปโปรดแสดงธรรม จนองคุลีมาลเห็นธรรม หมดกิเลส เป็นพระอรหันต์ ทรงทราบจากการตรวจฌานว่าองคุลีมาลจะได้เป็นสาวกของพระองค์ครับ

#5 Ray

Ray
 • Members
 • 168 โพสต์

โพสต์เมื่อ 11 August 2008 - 03:03 PM

พี่กัลฯ ท่านหนึ่งเล่าให้ฟังว่าท่านองคุลีมาร เมื่อชาติโน้นเคยทำความดีมากมาก เป็นเต่าตัวใหญ่ที่คอยช่วยเหลือสรรพสัตว์ในทะเล จนบารมีเกือบเต็มอยู่แล้ว อยู่มาวันหนึ่งได้ช่วยชีวิตชาวเล หนึ่งพันท่านไว้ พอถึงฝั่งชาวเลเก้าร้อยเก้าสิบเก้าคนกับมีใจคิดทรยศ ทำร้ายผู้มีพระคุณ ลากเต่าขึ้นมาฆ่ากิน เต่าเลยผูกเวรเอาไว้ว่าจะเอาคืน อีกคนหนึ่งในนั้นไม่เล่นด้วย ในชาติที่เป็นองคุลีมาร ก็เลย ฆ่าซะให้หมด ดังที่เคยถูกเวรเป็นผังสำเร็จที่ในท้อง แต่คนที่รอดคือมารดา ซึ่งก็คือท่านที่ไม่คิดทรยศต่อผู้มีพระคุณที่ได้ช่วยชีวิตไว้ แต่บางคนรู้ไม่หมดรู้แค่ทำไมเขาฆ่าคน ทำไมยังเป็ยพระอรหันต์ได้ ไม่ยุติธรรมเลย ยกบุญที่ให้ธรรมะเป็นทานให้แก่กัลฯท่านที่เมตตาเล่าให้พิซซ่าฟังจ้า สาธุ

#6 Dd2683

Dd2683
 • Members
 • 2477 โพสต์
 • Gender:Male
 • Location:กรุงเทพ มหานคร
 • Interests:ความรู้ในพระพุทธศาสนา-วิชชาธรรมกาย<br />ผลแห่งการปฏิบัติธรรม

โพสต์เมื่อ 11 August 2008 - 05:14 PM

เพิ่มเติมข้อมูลครับ

๖. อังคุลิมาลสูตร
พระพุทธเจ้าเสด็จไปโปรดองคุลิมาลโจร
พระไตรปิฎก เล่มที่ ๑๓ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๕
มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปัณณาสก์
http://www.84000.org...h...8237&Z=8451

อรรถกถา มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปัณณาสก์ ราชวรรค
อังคุลิมาลสูตร พระพุทธเจ้าเสด็จไปโปรดองคุลิมาลโจร
http://www.84000.org....php?b=13&i=521

QUOTE
พระองคุลีมาล เปล่งอุทาน

.ผู้ใด เมื่อก่อนประมาท ภายหลังไม่ประมาท เขาย่อมยังโลกนี้ให้สว่าง
ดังพระจันทร์ซึ่งพ้นแล้วจากเมฆ ฉะนั้น
ผู้ใดทำกรรมอันเป็นบาปแล้ว ย่อมปิดเสียได้ด้วยกุศล
ผู้นั้นย่อมยังโลกนี้ให้สว่าง ดุจพระจันทร์ซึ่งพันแล้วจากเมฆ ฉะนั้น

ภิกษุใดแลยังเป็นหนุ่ม ย่อมขวนขวายในพระพุทธศาสนา
ภิกษุนั้นย่อมยังโลกนี้ให้สว่างไสว ดุจพระจันทร์ซึ่งพันแล้วจากเมฆ ฉะนั้น
ขอมนุษย์ทั้งหลายที่เป็นศัตรูของเรา จงคบสัตบุรุษผู้ชวนให้ถือธรรมเถิด
ขอจงคบความผ่องแผ้วคือขันติ ขอจงฟังธรรมตามกาลและจงกระทำตามธรรมนั้นเถิด.....

........พวกชนที่เป็นพาลปัญญาทราม ย่อมประกอบตามซึ่งความประมาท
ส่วนนักปราชญ์ทั้งหลายย่อมรักษาความไม่ประมาทไว้ เหมือนทรัพย์อันประเสริฐฉะนั้น
ท่านทั้งหลายจงอย่าเป็นผู้ประมาท เพราะว่าผู้ไม่ประมาทแล้ว เพ่งอยู่ ย่อมถึงความสุขอันไพบูลย์.....

การที่เราได้เข้าถึงธรรมอันประเสริฐสุดนั้น เป็นการถึงดีแล้ว ไม่ปราศจากประโยชน์

ไม่เป็นการผิด วิชชา ๓ เราบรรลุแล้ว คำสอนของพระพุทธเจ้าเรากระทำแล้ว" ดังนี้ี้


..........ท่าน ผู้อ่านที่รักทั้งหลาย
วิถีชีวิตของคนๆ หนึ่ง บางช่วงจังหวะก็วุ่นวายสับสน บางจังหวะก็อิ่มเอมไปด้วยความสนุกสนานบันเทิง
การจะให้ชีวิตสมบูรณ์ทั้งเบื้องต้น ท่ามกลางและเบื้องปลายนั้น ช่างเป็นเรื่องที่ทำได้ยากยิ่งนัก
กว่าชีวิตจะก้าวข้ามพ้นจากความทุกข์ยากลำบาก ไปสู่ความสุขอันเป็นอมตะนิรันดร์กาล
บางครั้งก้าวพลาดแทบจะเอาชีวิตไม่รอด

ต้องอาศัยยอดกัลยาณมิตรอย่างพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นประทีปธรรมของโลก
ซึ่งเปรียบเสมือนนาวาธรรมมาช่วยเหลือเราผู้กำลังจะจมลงในห้วงสมุทรแห่ง สังสารวัฏ
ชีวิตถึงจะก้าวไปสู่จุดหมายปลายทางได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย
และนั่นก็เป็นชัยชนะอันยิ่งใหญ่อีกวาระหนึ่ง ที่พระองค์ทรงปราบองคุลิมาลโจร ผู้####มโหด
โดยใช้อิทธานุภาพ ทำให้องคุลิมาลได้เข้าสู่กระแสธรรม เป็นอสีติมหาสาวกองค์สุดท้าย
ด้วยเดชแห่งพระพุทธชัยมงคลนั้น
ขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านผู้อ่านให้ได้มีชัยชนะตลอดไปด้วยเทอญ

ชั ย ช น ะ ข อ ง พ ร ะ พุ ท ธ เ จ้ า ค รั้ ง ที่ ๔
ท ร ง มี ชั ย ช น ะ ต่ อ อ ง คุ ลี ม า ล โ จ ร
เรียบเรียงโดย พระมหาเสถียร สุวณฺณฐิโต (ป.ธ. ๙)
http://www.dhamma.ne...buddha_win4.htm

พระองคุลิมาลเปล่งอุทาน by นักเรียนอนุบาล ThDk
http://www.dmc.tv/fo...?showtopic=9647

หากชอบความสุนทรีย์ในบทกวี ขอแนะนำ
กลอน บทกวี องคุลีมาล โดย คุณ เฟื่องฟ้า
http://kornthamma2.b...View.php?N=0074
ใจหยุดที่สุดแห่งบุญ มุ่งสู่ที่สุดแห่งธรรม

#7 usr21238

usr21238
 • Members
 • 233 โพสต์

โพสต์เมื่อ 12 August 2008 - 01:53 AM

อนุโมทนา สา.......ธุ กับธรรมทานอันมีประโยชน์อย่างยิ่งนี้นะคะ สา.........ธุ

#8 เด็กอนุบาลหน้าใสใจดี

เด็กอนุบาลหน้าใสใจดี
 • Members
 • 938 โพสต์

โพสต์เมื่อ 12 August 2008 - 10:28 AM

สาธุ สาธุ สาธุ.. happy.gif
ชีวิตคือการเข้ากลาง..
ที่สุดแห่งธรรมนั้นเป็นเป้าหมาย..
โลกจะสุขสันต์เมื่อท่านเข้าถึงธรรมกาย..
สว่างไสวทั่วทุกธาตุธรรม..

#9 แม่ยาคูส์

แม่ยาคูส์
 • Members
 • 37 โพสต์

โพสต์เมื่อ 13 August 2008 - 07:57 AM

อนุโมทนา สาธุ ได้รู้แจ้ง และเข้าใจ

#10 WISH

WISH
 • Moderators
 • 3579 โพสต์

โพสต์เมื่อ 14 August 2008 - 07:13 PM

QUOTE
อยากรู้เรื่ององคุลิมาล ทราบว่าตัดนิ้วคน แล้วเป็นบาป
- แม้ท่านทำบาปมากประดุจขุนเขา แต่บุญท่านก็มากเยี่ยงน้ำในมหาสมุทร
QUOTE
แต่ทำไมถึงบรรลุธรรม
- เพราะได้ยอดกัลยาณมิตรคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้า มิฉะนั้นหากองคุลิมาลได้กระทำมาตุฆาตซึ่งเป็นอนันตนิยกรรม...ก็จักตัดหนทางแห่งมรรคผล
- ว่าไปแล้วองคุลิมาลเคยเป็นสหชาตกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใน...โปริสาทคนกินคน...ซึ่งพระชาตินั้นพระโพธิสัตว์ไปบังเกิดเป็นพระเจ้าสุตโสมผู้เป็นทั้งพระอาจารย์และพระสหายรักของพระเจ้าพรหมทัต(องคุลิมาล)ก่อนจะกลายเป็นจอมโจรโปริสาทผู้เกือบนำกษัตริย์100แคว้นไปประหารเพื่อบวงสรวงรุกขเทวา...
- องคุลิมาลจึงเป็นหนึ่งในพุทธเวไนย...ที่จะมาเป็นอสิติสาวก...นอกจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว...ไม่มีใครที่จะโปรดองคุลิมาลให้บรรลุมรรคผลได้...ทรงใช้อิทธิวิธีกำราบองคุลิมาลตามชัยมงคลสูตร
- ศึกษาเพิ่มเติมจาก
http://www.dmc.tv/pr...ms/porisat.html
ทำไมต้อง หาคำตอบ ณ แดนไกล ลืมหรือไร ว่าอยู่ใกล้ DMC

#11 หัดฝัน

หัดฝัน
 • Members
 • 4531 โพสต์
 • Gender:Male
 • Interests:ธรรมะ

โพสต์เมื่อ 15 August 2008 - 12:52 PM

อย่าว่าแต่องคุลีมาลเลย แม้แต่เพชรฆาตเคราแดง ที่ฆ่าคนตาไม่กระพริบมาตลอดชีวิต ในบั้นปลายก็สามารถบรรลุธรรมเป็นพระโสดาบัน โดยการชี้แนะของพระสารีบุตร

ตราบใดที่ไม่ได้ทำอนันตริยกรรม(ห้ามมรรคผลนิพพาน) เมื่อนั้นก็ยังมีโอกาสบรรลุธรรมได้ในชาตินั้นๆ น่ะครับ
ได้ดี เพราะมีกัลยาณมิตร