ไปที่เนื้อหา


รูปภาพ
- - - - -

ธรรมของสัตบุรุษ


 • คุณไม่สามารถตั้งกระทู้ใหม่ได้
 • กรุณาลงชื่อเข้าใช้เพื่อตอบกระทู้
มี 7 โพสต์ตอบกลับกระทู้นี้

#1 usr20351

usr20351
 • Members
 • 109 โพสต์

โพสต์เมื่อ 07 January 2009 - 09:18 PM

แนบไฟล์  77.jpg   3.05K   142 ดาวน์โหลด

ธรรมของสัตบุรุษ

ธรรมของสัตบุรุษเรียกว่า สัปปุริสธรรม มี ๗ อย่าง คือ

๑. ธัมมัญญุตา ความเป็นผู้รู้จักเหตุ เช่น รู้จักว่าสิ่งนี้เป็นเหตุแห่งสุข สิ่งนี้เป็นเหตุแห่งทุกข์
๒. อัตตัญญุตา ความเป็นผู้รู้จักผล เช่น รู้จักว่าสุขเป็นผลแห่งเหตุอันนี้ ทุกข์เป็นผลแห่งเหตุอันนี้
๓. อัตตัญญุตา ความเป็นผู้รู้จักตนว่า เราว่าโดยชาติ ตระกูล ยศ ศักดิ์ สมบัติ บริวาร ความรู้และคุณธรรมเพียงเท่านี้ ๆ แล้วประพฤติตนให้สมควรแก่ที่เป็นอยู่อย่างไร
๔. มัตตัญญุตาความเป็นผู้รู้ประมาณ ในการแสวงหาเครื่องเลี้ยงชีวิตแต่โดยทางที่ชอบ และรู้จักประมาณในการบริโภคแต่พอควร

๕. กาลัญญุตา ความเป็นผู้รู้จักกาลเวลาอันสมควร ในอันประกอบกิจนั้น ๆ
๖. ปริสัญญญุตา ความเป็นผู้รู้จักประชุมชน และกริยาที่จะต้องประพฤติต่อประชุมชนนั้นๆ ว่า หมู่นี้เมื่อเข้าไปหาจะต้องทำกริยาอย่างนี้ จะต้องพูดอย่างนี้ เป็นต้น

๗. ปุคคลปโรปรัญญุตา ความเป็นผู้รู้จักเลือกบุคคลว่า ผู้นี้เป็นคนดีควรคบ ผู้นี้เป็นคนไม่ดี ไม่ควรคบ เป็นต้น


สัปปุริสธรรมอีก ๗ อย่าง

๑. สัตบุรุษประกอบด้วยธรรม ๗ อย่าง คือ มีศัรทธา มีความละอายต่อบาป มีความกลัวต่อบาป เป็นคนได้ยินได้ฟังมาก เป็นคนมีความเพียร เป็นคนมีสติมั่นคง เป็นคนมีปัญญา
๒. จะปรึกษาสิ่งใดกับใคร ๆ ก็ไม่ปรึกษาเพื่อจะเบียดเบียนตนและผู้อื่น
๓. จะคิดสิ่งใดก็ไม่คิดเพื่อจะเบียดเบียนตนและผู้อื่น
๔. จะพูดสิ่งใดก็ไม่พูดเพื่อจะเบียดเบียนตนและผู้อื่น
๕. จะทำสิ่งใดก็ไม่ทำเพื่อจะเบียดเบียนตนและผู้อื่น
๖. มีความเห็นชอบ มีเห็นว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเป็นต้น
๗. ให้ทานโดยเคารพ คือเอื้อเฟื้อแก่ของที่ตัวให้ และผู้รับทานนั้นไม่ทำอาการดุจทิ้งเสีย


ที่มาเว็บพลังจิต http://board.palungj...ad.php?t=167292


#2 WISH

WISH
 • Moderators
 • 3579 โพสต์

โพสต์เมื่อ 08 January 2009 - 12:18 PM

Very Good Krub....Sadhu
ทำไมต้อง หาคำตอบ ณ แดนไกล ลืมหรือไร ว่าอยู่ใกล้ DMC

#3 jinginsweden

jinginsweden
 • Members
 • 28 โพสต์

โพสต์เมื่อ 09 January 2009 - 03:03 AM

Dear USR 20351..
Is there any English version for your article? It is really great.
Please give me light!
Thank you.

Wonder: Do number 2 and 3 in Sappurisadham have the same names?

#4 แสวงหาความจริง

แสวงหาความจริง
 • Members
 • 5 โพสต์

โพสต์เมื่อ 09 January 2009 - 04:20 PM

ดีๆ happy.gif

#5 hk_girlza

hk_girlza
 • Members
 • 580 โพสต์

โพสต์เมื่อ 12 January 2009 - 09:33 AM

รู้เหตุ รู้ผล รู้ตน รู้ประมาณ รู้กาล รู้ประชุมชน รู้คบคน

สาธุค่ะ

#6 Tree

Tree
 • Members
 • 2076 โพสต์

โพสต์เมื่อ 27 January 2009 - 02:29 AM

ผู้กล่าวธรรมย่อมเป็นที่รักของสัตบุรุษตครับ ...
สาํึํํธุ ครับผม

#7 *ผู้มาเยือน*

*ผู้มาเยือน*
 • Guests

โพสต์เมื่อ 08 December 2010 - 03:32 PM

อนุโมทนา สาธุ

#8 *ผู้มาเยือน*

*ผู้มาเยือน*
 • Guests

โพสต์เมื่อ 17 October 2011 - 09:27 AM

ken griffey shoes
ken griffey jr shoes
griffey jt shoes
ken griffey sneakers
griffeys sneakers
griffey shoes
women ken griffey shoes
women griffey shoes
griffey shoes for men
griffey shoes for women
griffeys
griffeys shoes
cheap griffeys
griffeys 2011
ken griffey shoes 2011
women griffeys
nike air griffey max 1
blue griffeys
black griffeys
red griffeys
ken griffey max 1
griffeys shoes for women
pink griffeys
white griffeys
green griffeys
nike air griffey max 2
ken griffey max 2