ไปที่เนื้อหา


รูปภาพ
- - - - -

ธรรม 10 ประการ


 • คุณไม่สามารถตั้งกระทู้ใหม่ได้
 • กรุณาลงชื่อเข้าใช้เพื่อตอบกระทู้
มี 12 โพสต์ตอบกลับกระทู้นี้

#1 นักรบเผ่าพันธุ์ตะวัน

นักรบเผ่าพันธุ์ตะวัน
 • Members
 • 380 โพสต์
 • Gender:Male

โพสต์เมื่อ 21 January 2009 - 10:27 AM

ผมอยากทราบ ธรรม 10 ประการ ที่หลวงพ่อได้พูดในโรงเรียนอนุบาล ว่า มีอะไรบ้างครับ ท่านผู้รู้ช่วยบอกหน่อยน่ะครับ
เพราะเป้าหมายของพวกเราคือ "ที่สุดแห่งธรรม"

#2 สุภาพบุรุษ072

สุภาพบุรุษ072
 • Members
 • 597 โพสต์

โพสต์เมื่อ 21 January 2009 - 11:54 AM

ทศพิธราชธรรม
ทานํ สลํ ปริจฺจาคํ อาชฺชวํ มทฺทวํ ตปํ
อกฺโกธํ อวิหึสญฺจ ขนฺติญจ อวิโรธนํ


ทศพิธราชธรรม จงจดจำและทำตาม
เหนือเกล้าชาวสยาม ธรรมราชามหาชน

ทานัง คือการให้ ดุจน้ำไหลทุกแห่งหน
ดินดอนแล้งร้อนรน น้ำซึมซาบเอิบอาบดิน

สีลัง คือสังวร ศีลพระสอนทุกสิ่งสิ้น
ตำรวจตรวจบุรินทร์ แล่นไล่ล่าโจรทารุณ

ปริจจาคัง คือจาคะ ดุจผู้ชนะใจเกื้อหนุน
เก็บตักไม่กักตุน สละกิเลสเศษอารมณ์

อาชวัง คือซื่อตรง ดุจเสาธงกลางสายลม
พัดโบกไม่โยกล้ม ด้วยปักแน่นเหนือแผ่นดิน

มัททวัง คืออ่อนโยน เด็จเห็ดโคนมิราคิน
อ่อนเพื่อเกื้อทำกิน แม้อยู่ต่ำเป็นธรรมดา

ตปัง คือเผากิเลส ดุจเตาพิเศษมีคุณค่า
อบรมบ่มวิญญา ไม่หลงสุขสนุกสบาย

อักโกธัง คือยั้งโกรธ ดุจช้างโปรดชวนปีนป่าย
ไม่ตกมันอันตราย ง่ายควบคุมไม่รุ่มร้อน

อวิหิงสัง คือบังเหียน ไม่เบียดเบียดทั่วทุกบ่อน
กายใจไม่สัญจร กระทบกระทั่งระวังชีวิต

ขันติ คืออดทน ดุจภูวดลใจบัณฑิต
หนักแน่นไม่น้อยนิด รับทุกเรื่องไม่เปลืองแรง

อวิโรธนัง คือไม่คลาด- ธรรมอำนาจมิหน่ายแหนง
ดุจนักธนูผู้มีแรง ยิงถูกที่ด้วยฝีมือ

ทศพิธราชธรรม คือ น่าน้อมนำมาฝึกปรือhappy.gif


#3 ดอกอุบล

ดอกอุบล
 • Members
 • 926 โพสต์

โพสต์เมื่อ 21 January 2009 - 03:44 PM

สาธุ สาธุ สาธุ

#4 นักรบเผ่าพันธุ์ตะวัน

นักรบเผ่าพันธุ์ตะวัน
 • Members
 • 380 โพสต์
 • Gender:Male

โพสต์เมื่อ 21 January 2009 - 07:28 PM

กระจ่างเลยครับ ขอขอบคุณและขอกราบอนุโมทนา กับคุณ สุภาพบุรุษ 072 ด้วยน่ะครับ สาธุ สาธุ สาธุ
เพราะเป้าหมายของพวกเราคือ "ที่สุดแห่งธรรม"

#5 Tree

Tree
 • Members
 • 2076 โพสต์

โพสต์เมื่อ 21 January 2009 - 09:49 PM

สาธุ ครับผม

#6 Suk072

Suk072
 • Members
 • 430 โพสต์
 • Gender:Male

โพสต์เมื่อ 22 January 2009 - 09:41 AM

สาธุค่ะ

#7 น้ำใส

น้ำใส
 • Members
 • 778 โพสต์
 • Gender:Male

โพสต์เมื่อ 22 January 2009 - 10:11 AM

ขอบคุณ คุณสุภาพบุรุษ072 มาก ๆ ค่ะ สาธุ สาธุ สาธุ

เหมือนดอกบัวทะยานตัวขึ้นสู่ผิวน้ำ เปิดกลีบรับแสงตะวันธรรม

น้อมนำสู่วิถีอันดีงาม


#8 สาธุธรรม

สาธุธรรม
 • Members
 • 1124 โพสต์

โพสต์เมื่อ 22 January 2009 - 11:59 AM

ขออนุญาตเพิ่มเติมค่ะ


ทศพิธราชธรรม หรือ ทศพิธราชธรรม 10

คือจริยวัตร 10 ประการที่พระเจ้าแผ่นดินทรงประพฤติเป็นหลักธรรมประจำพระองค์

หรือเป็นคุณธรรมประจำตนของผู้ปกครองบ้านเมือง

ให้มีความเป็นไปโดยธรรมและยังประโยชน์สุขให้เกิดแก่ประชาชนจนเกิดความชื่นชมยินดี

ซึ่งความจริงแล้วไม่ได้จำเพาะเจาะจงสำหรับพระเจ้าแผ่นดินหรือผู้ปกครองแผ่นดินเท่านั้น

บุคคลธรรมดาที่เป็นผู้บริหารระดับสูงในทุกองค์กรก็พึงใช้หลักธรรมเหล่านี้
ทศพิธราชธรรม เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า "ราชธรรม 10" นี้

ปรากฏอยู่ในพระสูตร ขุททกนิกาย ชาดก ปรากฏพระคาถา ดังนี้


ทานํ สีลํ ปริจฺจาคํ อาชฺชวํ มทฺทวํ ตปํ
อกฺโกธํ อวิหึสญฺจ ขนฺติญฺจ อวิโรธนํ.ขุ.ชา.28/240/86

ทศพิธราชธรรมทั้ง 10 ประการ ดังนี้

ทาน (ทานํ)
การให้ หมายถึงการให้ การเสียสละ นอกจากเสียสละทรัพย์สิ่งของแล้ว ยังหมายถึงการให้น้ำใจแก่ผู้อื่นด้วย

ศีล (ศีลํ)
คือความประพฤติที่ดีงาม ทั้ง กาย วาจา และใจ ให้ปราศจากโทษ ทั้งในการปกครอง อันได้แก่ กฎหมายและนิติราชประเพณี และในทางศาสนา

บริจาค (ปริจาคํ)
คือ การเสียสละความสุขส่วนตน เพื่อความสุขส่วนรวม

ความซื่อตรง (อาชชวํ)
คือ ความซื่อตรงในฐานะที่เป็นผู้ปกครอง ดำรงอยู่ในสัตย์สุจริต

ความอ่อนโยน (มัททวํ)
คือ การมีอัธยาศัยอ่อนโยน เคารพในเหตุผลที่ควร มีสัมมาคารวะต่อผู้อาวุโสและอ่อนโยนต่อบุคคลที่ เสมอกันและต่ำกว่า

ความเพียร (ตปํ)
มีความอุตสาหะในการปฏิบัติงาน โดยปราศจากความเกียจคร้าน

ความไม่โกรธ (อกฺโกธ)
หรือความไม่แสดงความโกรธให้ปรากฏ ไม่มุ่งร้ายผู้อื่นแม้จะลงโทษผู้ทำผิดก็ทำตามเหตุผล

ความไม่เบียดเบียน (อวีหึสา)
การไม่เบียดเบียน หรือบีบคั้น ไม่ก่อทุกข์หรือเบียดเบียนผู้อื่น

ความอดทน (ขันติ)
การมีความอดทนต่อสิ่งทั้งปวง รักษาอาการ กาย วาจา ใจให้เรียบร้อย

ความยุติธรรม (อวิโรธนํ)
ความหนักแน่น ถือความถูกต้อง เที่ยงธรรมเป็นหลัก ไม่เอนเอียงหวั่นไหวด้วยคำพูด อารมณ์ หรือลาภสักการะใดๆที่มา http://th.wikipedia.org
หยุดนิ่งนั้นแหละไซร้ พรหมจรรย์
พระผุดผ่านทุกวัน สะอาดเกลี้ยง
นิวรณ์หมดสุขสันต์ สดชื่น
ชีพรื่นธรรมหล่อเลี้ยง ผ่องทั้งกายใจ

สุนทรพ่อ

#9 สุภาพบุรุษ072

สุภาพบุรุษ072
 • Members
 • 597 โพสต์

โพสต์เมื่อ 22 January 2009 - 12:18 PM

อนุโมทนาบุญครับ สาธุ

#10 Regenbogen

Regenbogen
 • Members
 • 441 โพสต์

โพสต์เมื่อ 22 January 2009 - 03:33 PM

สุดยอดเลย ...อนุโมทนาบุญด้วยนะ สาธุ

#11 fonpath

fonpath
 • Members
 • 8 โพสต์

โพสต์เมื่อ 23 January 2009 - 12:25 PM

ดีม้ากๆเลยค่าขอขอบพระคุณในธรรมทานค่า สาธุ......อนุโมทนาบุญด้วยค่า

#12 สุรชัย (กัปตัน)

สุรชัย (กัปตัน)
 • Members
 • 407 โพสต์

โพสต์เมื่อ 25 January 2009 - 01:57 AM

ดีครับ ขออนุโมทนาบุญครับ

#13 อนุบาลใจใส

อนุบาลใจใส
 • Members
 • 12 โพสต์

โพสต์เมื่อ 27 January 2009 - 05:31 PM

สาธุ สาธุ สาธุ ครับ