ไปที่เนื้อหา


รูปภาพ
- - - - -

บทกรวดน้ำอิมินาและความหมาย


 • คุณไม่สามารถตั้งกระทู้ใหม่ได้
 • กรุณาลงชื่อเข้าใช้เพื่อตอบกระทู้
มี 10 โพสต์ตอบกลับกระทู้นี้

#1 SmilingCat

SmilingCat
 • Members
 • 1209 โพสต์

โพสต์เมื่อ 27 May 2006 - 07:46 AM

หลังทำบุญต้องการกรวดน้ำอุทิศส่วนบุญเสมอด้วย พบบทสวดนี้ค่อนข้างครอบคลุม
ทำให้ผลบุญอุทิศได้ทั่วถึงจริง ๆ มีดังนี้


อิมินา ปุญฺญกมฺเมน อุปชฺฌายา คุณุตฺตรา

อาจริยูปการา จ มาตา ปิตา จ ญาตกา (ปิยา มมํ)

สุริโย จนฺทิมา ราชา คุณวนฺตา นราปิ จ

พฺรหฺมมารา จ อินฺทา จ โลกปาลา จ เทวตา

ยโม มิตฺตา มนุสฺสา จ มชฺฌตฺตา เวริกาปิ จ

สพฺเพ สตฺตา สุขี โหนฺตุ ปุญฺญานิ ปกตานิ เม

สุขญฺจ ติวิธํ เทนฺตุ ขิปฺปํ ปาเปถ โว มตํ

อิมินา ปุญฺญกมฺเมน อิมินา อุทฺทิเสน จ

ขิปฺปาหํ สุลเภ เจว ตณฺหุปาทานเฉทนํ

เย สนฺตาเน หินา ธมฺมา ยาว นิพฺพานโต มมํ

นสฺสนฺตุ สพฺพทาเยว ยตฺถ ชาโต ภเว ภเว

อุชุจิตฺตํ สติปญฺญา สลฺเลโข วิริยมฺหินา

มารา ลภนฺตุ โนกาสํ กาตุญฺจ วิริเยสุ เม

พุทฺธาธิปวโร นาโถ ธมฺโม นาโถ วรุตฺตโม

นาโถ ปจฺเจกพุทฺโธ จ สงฺโฆ นาโถตฺตโร มมํ

เตโสตฺตมานุภาเวน มาโรกาสํ ลภนฺตุ มา.

คำแปล
ด้วยผลบุญที่ข้าพเจ้ากระทำนี้ ขอพระอุปัชฌาย์ผู้มีพระคุณอันยิ่งใหญ่ไพศาล อีกทั้ง อาจารย์ผู้ได้สั่งสอนข้าพเจ้ามา
ทั้งมารดาบิดาและคณาญาติทั้งสิ้น ตลอดจน พระอาทิตย์พระจันทร์ และพระเจ้าแผ่นดินผู้เป็นใหญ่ในเอกเทศแห่งเมทนีดล
และนรชนผู้มีคุณงามความดี ทั้งหลาย ทุกถิ่นฐาน อีกท้าวมหาพรหมกับหมู่มาร และท้าวมัฆวานเทวราช ทั้งเทพเจ้าผู้ฉกาจรักษา
โลกทั้ง สี่ทิศ และพญายามราชอีกมวล มิตรสหาย ทั้งผู้ขวนขวายวางตนเป็นกลาง และผู้เป็นศัตรู ของข้าพเจ้าทุก ๆ เหล่า
จงมีความเกษมสุขนิราศภัย ขอบุญที่ข้าพเจ้ากระทำไว้ด้วยไตรทวาร จงบันดาลให้สำเร็จไตรพิธสุข ถึงความเกษมปราศจากทุกข์
คือ พระอมตมหานฤพานโดยพลัน อีกโสดหนึ่งนั้น ด้วยบุญกรรมนี้และอุทิศเจตนานี้ ขอให้ข้าพเจ้าบรรลุทันทีซึ่งการตัดขาด ตัณหาอุปาทาน ธรรมอันชั่วในสันดานจงพินาศไปหมด จนตราบเท่าถึงนิพพาน สิ้นกาลทุกเมื่อ เทียว แม้ว่าข้าพเจ้ายังจะท่องเที่ยวไปเกิดในภพใด ๆ
ก็ขอให้มีจิตซื่อตรง ดำรงสติปัญญาไว ชาญฉลาด ให้มีความเพียรกล้าสามารถขัดเกลากิเลสให้สูญหาย ขอหมู่มารเหล่าร้ายอย่าได้
กล้ำกรายสบโอกาส เพื่อทำให้ข้าพเจ้าพินาศคลายความ เพียรได้ อนึ่งไซร้ พระพุทธเจ้าผู้เป็น ที่พึ่งอันยิ่งอย่างประเสริฐ พระธรรมเป็นที่พึ่ง
อัน ล้ำเลิศยิ่งประมาณ พระปัจเจกพุทธเจ้าเป็นที่พึ่ง อันไพศาล และพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอัน อุดมยิ่งประมาณของข้าพเจ้านี้
ด้วยอานุภาพอันอุดมดีพิเศษ สูงสุดของพระรัตนตรัย ขออย่าให้หมู่มารได้โอกาสทุกเมื่อไป เทอญ ฯ


- ทำไมบทกรวดน้ำนี้จึงมีอุทิศให้ท้าวมหาพรหมและหมู่มารด้วย
- ถ้าตอนกรวดน้ำท่องเป็นภาษาไทยจะดีกว่าบาลีหรือไม่ เพราะเข้าใจดีกว่าและความหมายดีมาก


หยุดคือตัวสำเร็จ

#2 มองอย่างแมว

มองอย่างแมว
 • Members
 • 722 โพสต์
 • Gender:Male
 • Location:NYC

โพสต์เมื่อ 27 May 2006 - 11:15 AM

มารในที่นี้น่าจะเป็นเทวบุตรมาร ที่เป็นเทวดามิจฉาทิฐิบนสวรรค์ชั้นปรนิมฯนะผมว่า
"ฉุดมันเอาไว้ หยุดมันเอาไว้ ไม่ให้มันรวนเร ต้องหยุดนิ่งสุดใจ หยุดมันเอาไว้ ฉุดมันเอาไว้ ไม่ให้มันซวนเซ ต้องฉุดให้ใจหยุด"
- ไมโคร (เพลง หยุดมันเอาไว้)
"แค่หลับตา... (ลบเลือนทุกสิ่ง เหลือเพียงหนึ่งเดียว) เธอจะเห็นยามเธอหลับตา... (ใช้ใจสัมผัสและมองสิ่งนั้น) เธอจะเห็นตัวฉันเป็นอย่างที่เป็น"
- อุ๊ หฤทัย (เพลง แค่หลับตา)

#3 MiraclE...DrEaM

MiraclE...DrEaM
 • Members
 • 1368 โพสต์

โพสต์เมื่อ 27 May 2006 - 01:58 PM

QUOTE
- ทำไมบทกรวดน้ำนี้จึงมีอุทิศให้ท้าวมหาพรหมและหมู่มารด้วย

ท้าวมหาพรหมก็เป็นสรรพสัตว์ในภพ 3 ครับ ส่วนหมู่มารก็หมายถึงบุคคลที่เป็นมิจฉาทิฏฐิ เพราะมาร แปลว่า ผู้ขวางความดี ก็ได้ครับ
QUOTE
- ถ้าตอนกรวดน้ำท่องเป็นภาษาไทยจะดีกว่าบาลีหรือไม่ เพราะเข้าใจดีกว่าและความหมายดีมาก

อืม ก็จริงครับ ถ้าจะท่องเป็นภาษาไทย แต่ถ้าจะให้ดี ก็ต้องท่องบาลีด้วย เพราะ ภาษาบาลีเป็นภาษาที่ไม่เปลี่ยนแปลงอีกแล้ว แต่ภาษาไทยยังมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ ถ้าท่องไทยอย่างเดียว อนาคตอาจจะมีการท่องกันผิดในบางคำแล้วเกิดการผิดเพี้ยนได้ครับ ดังนั้นควรจะท่องบาลีกำกับไปด้วยนะครับ
สิ่งอัศจรรย์ ปรากฏ บนผืนหล้า
มหาวิหาร จรัสฟ้า ค่ายิ่งใหญ่
รูปทอง ผ่องผุด ดุจยองใย
สะท้อนถึง ห้วงดวงใจ สุดบูชา

*********************

รักษ์ร่างพอสร่างร้าย ..... รอดตน
ยอดเยี่ยม "ธรรมกาย" ผล ..... ผ่องแผ้ว

เลอเลิศล่วงกุศล ..... ใดอื่น
เชิญท่านถือเอาแก้ว ..... ก่องหล้าเรืองสกล


คำสอนของเดชพระคุณหลวงพ่อ
พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย

#4 SmilingCat

SmilingCat
 • Members
 • 1209 โพสต์

โพสต์เมื่อ 27 May 2006 - 07:17 PM

ขอบคุณมากครับ

มารทั้งหลาย และ หมู่มาร ในที่นี่คือ พวกที่มีมิจฉาทิษฐินั่นเอง
หยุดคือตัวสำเร็จ

#5 Omena

Omena
 • Members
 • 1409 โพสต์
 • Location:44/5 หมู่ 10 ตำบลหนองอ้อ ถนนเพชรเกษม อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 70110

โพสต์เมื่อ 27 May 2006 - 07:56 PM

QUOTE
- ถ้าตอนกรวดน้ำท่องเป็นภาษาไทยจะดีกว่าบาลีหรือไม่ เพราะเข้าใจดีกว่าและความหมายดีมาก

ก็แล้วแต่สะดวกนะคะ
แต่ว่าภาษาบาลีเป็นภาษาสวรรค์ เป็นภาษากลางแห่งจักรวาลนะคะ
ถ้าใช้ภาษาบาลี เสียงเราก็จะก้องถึงสวรรค์ ถึงพระนิพพาน
ก็จะมีผู้อนุโมทนาบุญกับเรามากอยู่นะคะ
เมื่อไหร่หนอจะได้พบทหารหาญ
รอตั้งนานผู้ชาญศึกหายไปไหน
บอกจะพบกันครึ่งทางที่กลางใจ
อีกนานไหมจะให้พบช่วยบอกที

สุนทรพ่อ

#6 nemo

nemo
 • Members
 • 77 โพสต์

โพสต์เมื่อ 27 May 2006 - 08:24 PM

ผมว่า ยังไงก็ควรท่องภาษาบาลีด้วยน่ะครับ นอกจากว่าบาลีเป็นภาษาสวรรค์แล้ว ผมเคยเห็นทางประเทศอื่น ที่นับถือพระพุทธศาสนานิกายอื่นบางแห่ง สวดมนต์กันเป็นฉบับแปลที่เป็นภาษาของตนเองเพียงอย่างเดียว ซึ่งก็ดีคือตรงที่ทำให้เราเข้าใจมากขึ้นครับ แต่มานึก ๆ ดู ถ้าถึงวันหนึ่งเกิดต้องการจะหาต้นฉบับจริง ๆ ว่า มนต์ที่ท่องกันอยู่นี่ มาจากภาษาอะไร สมัยไหน ถ้าเป็นพระสูตรมาจากคัมภีร์ไหน ผมว่ามันตอบยากน่ะครับ มานึกถึง เราสวดมนต์บางบทกันอยู่นี่ ก็เป็นการอนุรักษ์ธรรมเนียมในการทำสังคายนาครั้งแรก ๆ เหมือนกันนะครับ ที่สืบทอดพระพุทธศาสนากันแบบมุขปาฐะ คือ ใช้สวด แล้วก็จำต่อ ๆ กันมา

#7 vior

vior
 • Members
 • 14 โพสต์

โพสต์เมื่อ 28 May 2006 - 01:09 AM

ภาษาบาลี เวลาสวด กระแสเสียงจะมาจากลึกๆ ภายใน เราสามารถวางใจให้นิ่ง ๆ ได้ ในการสวดบทต่างๆ หากเราทราบความหมายก็ดีแล้ว จะได้มีความปีติ เหมือนได้ทบทวนคำสอนของพระพุทธเจ้า หรือของครูบาอาจารย์ บทแผ่เมตตาบทนี้ ครอบคลุมเป็นของเก่า ความหมายลึกซึ้ง เป็นทั้งบทแผ่เมตตา และ ตั้งอธิษฐาน ดังนั้น ในการสวดควรเป็นสมาธิมากๆ ดีกว่า

ถ้าจะเปรียบเทียบ เหมือนคนร้องเพลงภาษาอื่น เช่น ภาษาอังกฤษ เราไปอ่านความหมาย ทราบความหมาย เวลาเราร้องบ้าง ไม่ต้องร้องส่วนที่แปล เราก็สามารถส่งใจไปในอารมณ์นั้นได้
เช่นกัน

สวดมนต์ภาษาบาลี ตั้งใจสวด ให้กระแสเสียงไหลหลั่งจากศูนย์กลางกายภายใน ใจจะปีติ เบิกบาน ความหมายในคำสวดนั้น เราก็ทราบอยู่แก่ใจ ว่าสิ่งที่พูดนั้น หมายถึงอะไร โดยไม่มีความจำเป็นต้องแปล

อย่างนี้ การสวดจึงได้ประโยชน์เต็มที่
นะครับ

#8 ลูกพระธัมฯ Merry Ma

ลูกพระธัมฯ Merry Ma

  The STRONGEST is the GENTLEST!!!

 • Members
 • 891 โพสต์
 • Gender:Female
 • Location:Bangkok, Thailand

โพสต์เมื่อ 28 May 2006 - 01:42 PM

สาธุค่ะ เห็นด้วยค่ะว่า มารทั้งหลาย และ หมู่มาร ในที่นี่คือ พวกที่มีมิจฉาทิษฐินั่นเอง
ยังไม่ใช่มารที่เป็นต้นตอซะทีเดียว การที่เราแผ่เมตตาออกไปเท่ากับส่งบุญให้แก่
บุคคลซึ่งเป็นมิจฉาไปบ้างบางส่วน บุญนั้นอาจจะไปช่วยให้เค้าได้รับความสว่างยิ่งขึ้น
แล้วบุญเก่าเริ่มส่งผลให้ชนะแรงมารที่ส่งผลครอบครองจิตเค้าอยู่ก็ได้
อีกอย่าง การแผ่เมตตาไปนี้ ก็เป็นเกราะป้องกันตัวเราจากพวกมิจฉาทิฐิด้วย
หากเรามีกรรมติดพันกับเค้ามาก่อนก็จะไปช่วยตัดรอนลดทอนให้เป็นความอโหสิกรรมไปด้วย


จริงค่ะ ที่น้องmularath บอกว่าเราควรจะท่องภาษาบาลีให้ได้ด้วย เพราะ...
QUOTE
ภาษาบาลีเป็นภาษาสวรรค์ เป็นภาษากลางแห่งจักรวาลนะคะ
ถ้าใช้ภาษาบาลี เสียงเราก็จะก้องถึงสวรรค์ ถึงพระนิพพาน


The Strongest is The Gentlest!

ผู้ที่มีจิตใจเข้มแข็งที่สุด ย่อมเป็นผู้ที่สุภาพนุ่มนวลที่สุด

#9 SmilingCat

SmilingCat
 • Members
 • 1209 โพสต์

โพสต์เมื่อ 30 May 2006 - 01:17 AM

โอ สาธุครับ พึ่งรู้ว่าภาษาบาลีเวลาสวดจะเป็นภาษาสวรรค์ แบบนี้ต้องท่องเป็นภาษาบาลี
ดีกว่าแล้วค่อย ๆ แปลความหมายในใจเอา
หยุดคือตัวสำเร็จ

#10 glouy.

glouy.
 • Members
 • 605 โพสต์

โพสต์เมื่อ 22 June 2006 - 10:49 PM

อนุโมทนาบุญด้วยนะครับ...สาธุ

ลูกพระธรรม

#11 ปัจเจกชน บนทางสายกลาง

ปัจเจกชน บนทางสายกลาง
 • Members
 • 4109 โพสต์
 • Gender:Male
 • Location:จ. สงขลา

โพสต์เมื่อ 06 March 2007 - 01:59 PM

กราบอนุโมทนาบุญครับ สาธุ