ไปที่เนื้อหา


รูปภาพ
- - - - -

ขอทราบประวัติ


 • คุณไม่สามารถตั้งกระทู้ใหม่ได้
 • กรุณาลงชื่อเข้าใช้เพื่อตอบกระทู้
มี 11 โพสต์ตอบกลับกระทู้นี้

#1 panu

panu
 • Members
 • 530 โพสต์

โพสต์เมื่อ 27 June 2006 - 08:47 AM

อยากทราบว่า พระอาจารย์ สมชาย ฐานะวุฒโท จบการศึกษา ตรี โท เอก จากที่ไหน สาขาอะไร และจบเมื่อไหร่ครับ /ขอบคุณครับ#2 ไชยานุภาพ ปราบหงสาวดี

ไชยานุภาพ ปราบหงสาวดี

  "ความเพียรเครื่องเผากิเลสพึงกระทำเสียแต่วันนี้"

 • Members
 • 2171 โพสต์
 • Gender:Male
 • Location:ราชอาณาจักรสยามประเทศ
 • Interests:ADVANCE MEDITATION

โพสต์เมื่อ 27 June 2006 - 09:22 AM

nerd_smile.gif ในหนังสือ "มงคลชีวิต ๓๘ ประการ" ที่ท่านได้รจนาเรียบเรียงขึ้นมีประวัติตอนหนึ่งของท่านอยู่ในหนังสือเล่มนี้ด้วยน่ะครับ ลองไปค้นเองก่อนก็แล้วกันนะครับ
"ปญฺญา นรานํ รตนํ ปัญญาเป็นรัตนะของนรชน"
พระพุทธภาษิต


ตถาคตรู้วาจาใด ไม่จริง ไม่แท้ ไม่ประกอบไปด้วยประโยชน์
ทั้งวาจานั้นไม่เป็นที่รัก ไม่เป็นที่เจริญใจของคนอื่นๆ ตถาคตไม่ตรัสวาจานั้น

ตถาคตรู้วาจาใด เป็นของจริง ของแท้ แต่ไม่ประกอบด้วยประโยชน์
ทั้งวาจานั้นไม่เป็นที่รัก ไม่เป็นที่เจริญใจของคนอื่นๆ แม้วาจานั้นตถาคตก็ไม่ตรัส

อนึ่ง ตถาคตรู้วาจาใด เป็นของจริง เป็นของแท้ ประกอบด้วยประโยชน์
แต่วาจานั้นไม่เป็นที่รัก ไม่เป็นที่เจริญใจของคนอื่นๆ ตถาคตย่อมรู้กาลอันควรที่จะใช้วาจานั้น

ตถาคตรู้วาจาใด ไม่จริง ไม่แท้ ไม่ประกอบไปด้วยประโยชน์
แต่วาจานั้นเป็นที่รัก เป็นที่เจริญใจของคนอื่นๆ ตถาคตไม่ตรัสวาจานั้น

ตถาคตรู้วาจาใด แม้เป็นของจริง เป็นของแท้ และไม่ประกอบด้วยประโยชน์
แต่วาจานั้นเป็นที่รัก เป็นที่เจริญใจของคนอื่นๆ แม้วาจานั้นตถาคตก็ไม่ตรัส

อนึ่ง ตถาคตรู้วาจาใด เป็นของจริง เป็นของแท้ ประกอบด้วยประโยชน์
ทั้งวาจานั้นเป็นที่รัก เป็นที่เจริญใจของคนอื่นๆ ตถาคตย่อมรู้กาลอันควรที่จะใช้วาจานั้น
พระอมตะวจนา แห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า


[/color]
"...พระพุทธศาสนา บริบูรณ์ด้วยสัจธรรมที่เป็นสาระ และเป็นประโยชน์ในทุกระดับ
แต่จะต้องศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจ และปฏิบัติให้เหมาะสมแก่ภาวะปัจจุบัน
ด้วยศรัทธาและปัญญาที่ถูกต้อง จึงจะเกิดเป็นประโยชน์ขึ้นได้..."

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
๑๗ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๑๒"รู้ใดก็ไม่ประเสริฐ เท่ารู้แจ้งด้วยปัญญาธรรมอันเกิดมีในตน"

"อัศวินปฏิญาณตนเป็นคนกล้า
ดวงใจเปี่ยมคุณธรรม
ซื่อตรงยึดมั่นในวาจาสัตย์
อุทิศชีวิตพิชิตมาร"

[color="#990000"]ไชยานุภาพ ปราบหงสาวดี

#3 dhamma_072

dhamma_072
 • Members
 • 45 โพสต์
 • Location:4/864 หมู่ 7 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230
 • Interests:ต้องการมีความรู้ในเรื่องพระพุทธศาสนาให้มากที่สุด (ในปัจจุบันนี้) เพราะในอดีตไม่เคยสนใจ ดำเนินชีวิตผิดพลาดและประมาทมามากแล้ว!

โพสต์เมื่อ 27 June 2006 - 09:44 AM

แพทยศาสตร์บัณฑิต รุ่นที่ ๓๕ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ปี พ.ศ. และปริญญาอะไรไม่ทราบครับ)

อบรมธรรมทายาท รุ่นที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๒๑

อุปสมบทหมู่ รุ่นที่ ๙ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๔

อุปสมบทเมื่อ วันอาทิตย์ที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๒๘

เอาข้อมูลไปแค่นี้ก่อนนะครับ...

#4 หัดฝัน

หัดฝัน
 • Members
 • 4531 โพสต์
 • Gender:Male
 • Interests:ธรรมะ

โพสต์เมื่อ 27 June 2006 - 11:37 AM

ตอนเรียนจบแพทย์ น่ะ ระดับปริญญาตรีครับ แล้วก็มาบวช ตลอดชีวิต
หลังจากนั้น ก็ไปเรียนเกี่ยวกับปรัชญาในระดับ ปริญญาโท เอก ที่ประเทศญี่ปุ่นครับ
ได้ดี เพราะมีกัลยาณมิตร

#5 puay

puay
 • Members
 • 155 โพสต์

โพสต์เมื่อ 27 June 2006 - 12:38 PM

ฉายา ฐานวุฑโฒ ภิกขุ หรือ พระมหาสมชาย ฐานวุฑโฒ
นามเดิม นายแพทย์สมชาย วัชรศรีโรจน์ แพทย์ศาสตร์บัณฑิต รุ่นที่35 ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติ เกิดวันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2504 จ.นราธิวาส
พ.ศ.2514 ครอบครัวย้ายไปอยู่ที่สกลนคร
พ.ศ.2520 เข้ามาศึกษาต่อในกรุงเทพมหานคร
การศึกษา ป.1-ป.4 ที่โรงเรียนบางนราวิทยา จ.นราธิวาส
ป.5-ป.7 โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล จ.สกลนคร
ม.ศ.1-ม.ศ.3 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล จ.สกลนคร*
ม.ศ.4-ม.ศ.5 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา จ.กรุงเทพมหานคร
แพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท และปริญญาเอกทางด้านพุทธศาสตร์ศึกษา
(Buddhist Studies) มหาวิทยาลัยโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
กิจกรรม เป็นประธานนักเรียน โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
เป็นหัวหน้าชั้นม.ศ.4,ม.ศ.5 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
พ.ศ. 2524 เป็นประธานฝ่ายวิชาการ ชมรมพุทธศาสตร์และประเพณี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พ.ศ.2525-2527 เป็นประธานชมรมพุทธศาสตร์และประเพณี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รางวัลพิเศษ พ.ศ. 2522 ชนะเลิศการสอบแข่งขันทางฟิสิกส์และคณิตศาสตร์ ระหว่างนักเรียนมัธยมศึกษาตอน
ปลายทั่วประเทศจำนวน 3600 คน จัดสอบโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตาศาสตร์
พ.ศ. 2522 ชนะเลิศการสอบแข่งขันทางฟิสิกส์ ซึ่งจัดโดยสถาบันฟิสิกส์เซ็นเตอร์
พ.ศ. 2523 ชนะเลิศการสอบแข่งขันทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งจัดโดยคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย โดยเป็นตัวแทนของคณะแพทย์เข้าแข่งขัน
พ.ศ. 2526 ได้รับคัดเลือกเป็นนิสิตผู้มีความประพฤติดีของพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์ เนื่องในวันวิสาขบูชา 26 พฤษภาคม 2526
อุสมบท 2 มิ.ย.(วันวิสาขบูชา) ณ อุโบสถ วัดพระธรรมกาย
พระอุปัชฌาย์ คือ พระธรรมะปัญญาบดี(ช่วง วรปุญโญ) วัดปากน้ำภาษีเจริญ (ปัจจุบันเป็นที่ สมเด็จ
พระมังคลาจารย์)
พระกรรมวาจาจารย์ คือ พระอธิการไชยบูลย์ ธมมชโย วัดพระธรรมกาย(ปัจจุบันเป็นที่
พระราชภาวนาวิสุทธิ์)
พระอนุสาวนาจารย์ คือพระเผด็จ ทตตชีโว รองเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย (ปัจจุบันเป็นที่
พระภาวนาวิริยคุณ)

#6 panu

panu
 • Members
 • 530 โพสต์

โพสต์เมื่อ 27 June 2006 - 01:07 PM

ขอบคุณมากครับ (ผมจะเสนอท่านให้เป็นวิทยากรท่านหนึ่งในงานสัมนาขนาดใหญ่ ที่มีบริษัทสมาชิกเข้าร่วมกันมากกว่า 50 บริษัท และมีหน่วยงานราชการเกี่ยวข้องด้วย)

#7 แก้วประเสริฐ

แก้วประเสริฐ
 • Members
 • 513 โพสต์

โพสต์เมื่อ 27 June 2006 - 01:19 PM

รู้ละเอียด ดีมากเลยนะครับ คุณ puay ตัวแค่นี้เก่งจริงนะ

#8 พบพาน ผ่านภพ

พบพาน ผ่านภพ
 • Members
 • 236 โพสต์
 • Gender:Male

โพสต์เมื่อ 27 June 2006 - 01:31 PM

โอ้ว! โอ้ว!
puay ไปค้นมาจากไหนครับเนี่ย
เก่งจริงๆ

happy.gif
" พบพาน _ผ่านภพ "
เ พี ย ง พ บ พ า น . . . _ เ พื่ อ ผ่ า น ภ พ
Passing by to meet you.

#9 puay

puay
 • Members
 • 155 โพสต์

โพสต์เมื่อ 27 June 2006 - 07:53 PM

เอามาจากหนังสือ "มังกรสอนใจค่ะ" ที่พระอาจารย์ สมชาย ฐานะวุฒโท เป็นผู้แต่งค่ะ อนุโมทนาบุญด้วยค่ะ

#10 แก้วประเสริฐ

แก้วประเสริฐ
 • Members
 • 513 โพสต์

โพสต์เมื่อ 28 June 2006 - 01:23 PM

ครอบครัวท่าน พี่ๆ น้องๆ เข้าวัดกันหมดเลย ทำบุญแบบสุดๆ ทุกท่านเลย

จะได้ยินนามสกุล วัชรศรีโรจน์ จักรวาลธรรม วิชาวุธ บ่อยมากๆ ในการทำบุญ สาธุ

#11 แก้วประเสริฐ

แก้วประเสริฐ
 • Members
 • 513 โพสต์

โพสต์เมื่อ 29 June 2006 - 05:37 PM

หนังสือมังกรสอนใจ แสดงว่าครอบครัวท่านเป็นเจ้าภาพกิติมศํกดิ์ แน่เลย

#12 ปัจเจกชน บนทางสายกลาง

ปัจเจกชน บนทางสายกลาง
 • Members
 • 4109 โพสต์
 • Gender:Male
 • Location:จ. สงขลา

โพสต์เมื่อ 07 March 2007 - 03:56 PM

กราบอนุโมทนาบุญด้วยครับ สาธุ