ไปที่เนื้อหา


รูปภาพ
* * * - - 1 คะแนน

หลักธรรมที่ทำให้ชีวิตมีความสุข ตอนที่ 6


 • คุณไม่สามารถตั้งกระทู้ใหม่ได้
 • กรุณาลงชื่อเข้าใช้เพื่อตอบกระทู้
มี 12 โพสต์ตอบกลับกระทู้นี้

#1 extra

extra
 • Members
 • 409 โพสต์

โพสต์เมื่อ 12 October 2006 - 04:11 PM

หลักธรรมที่ทำให้ชีวิตมีความสุข ตอนที่ 6
เรียบเรียงจากพระธรรมเทศนาของพระมหาสมชาย ฐานวุฑโฒ โดย Extra


ประการที่สอง ความเคารพในพระธรรม กว่าที่พระพุทธเจ้าจะตรัสรู้ธรรมและนำมาสอนเราได้นั้น ต้องผ่านความยากลำบากอย่างยิ่งยวด ดังนั้น พระธรรมไม่ได้เกิดขึ้นได้โดยง่าย หากปราศจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสียแล้ว เราก็ไม่มีโอกาสที่จะได้รับรู้พระธรรม และหลังจากพุทธกาลมา 2,500 กว่าปี พระธรรมที่ถ่ายทอดมาถึงเราก็ไม่ครบเสียแล้ว ผ่านไปอีก 500 ปี 1,000 ปี 1 แสนปี จะเหลือเท่าไรก็ไม่ทราบ ถ้าเทียบเวลาใน 1 กัป ที่มีความสว่างของพระธรรมปรากฏ ถือว่ามีเพียงประเดี๋ยวเดียว เหมือนกับดวงดาวที่กระพริบเพียงชั่ววูบในท่ามกลางรัตติกาลอันยาวนาน เราโชคดีที่มาเกิดในยุคที่มีพระธรรมอยู่ ขอให้ใช้ประโยชน์จากพระธรรมอย่างเต็มที่ ตั้งใจศึกษา ตั้งใจฟังธรรม ให้ความเคารพในพระธรรมด้วยหัวใจ ในยุคที่พระพุทธศาสนาเสื่อมลงอย่างที่สุดแล้ว แม้อยากจะฟังธรรม ก็ไม่มีโอกาสได้ฟัง

กษัตริย์พระองค์หนึ่งอยากฟังธรรมมาก แต่ไม่มีผู้แสดงธรรม ท่านจึงให้ราชบุรุษไปประกาศทั่วเมืองว่า ใครสามารถแสดงธรรมให้ฟังได้ แม้เพียงบาทเดียวหรือบทเดียว ท่านจะให้ทอง 1,000 ตำลึง ประกาศอยู่หลายวัน สุดท้ายมีพราหมณ์คนหนึ่งมาอาสา โดยมีคัมภีร์ที่สืบทอดในตระกูลมาหลายชั่วคน เขาบอกให้พระราชาเตรียมอ่างน้ำไว้ 16 อ่าง แล้วไปสรงสนาน 16 ครั้ง เพื่อให้พระวรกายหมดจดจริงๆ แล้วครองผ้าใหม่ ให้ตั้งอาสนะในที่สูง ปูลาดด้วยเครื่องลาดอย่างดี แล้วนำพานที่บรรจุคัมภีร์วางบนผ้าขาว แล้วค่อยๆ เปิดผ้าที่คลุมคัมภีร์ออกอย่างทะนุถนอม ธรรมที่แสดงมีเพียง 4 บรรทัด หลังจากแสดงบท พระราชากล่าวสาธุการ แล้วประทานรางวัล 1 ตำลึงทอง ในยุคของเรามีธรรมะให้ฟังได้มากมาย จงอย่าดูเบาว่า จะศึกษาเมื่อไรก็ได้ แล้วปล่อยให้เวลาล่วงเลยไป จนกระทั่งความตายมาถึง แล้วไปเกิดในภพชาติที่ไม่มีพุทธศาสนา ดังนั้น ให้ตั้งใจศึกษาธรรมะอย่างเต็มที่ อย่ามองว่าเป็นเรื่องเล็กน้อย


อย่าวางหนังสือธรรมะไว้ในที่ต่ำ ให้เคารพหนังสือธรรมะ เก็บรักษาให้ดี เมื่อฟังธรรมก็ฟังด้วยความเคารพ คราวหนึ่ง พระพุทธเจ้านั่งแสดงธรรม พระอานนท์สังเกตเห็นคนหนึ่งหลับ อีกคนเอานิ้วไชดิน อีกคนมองซ้ายขวาหน้าหลัง แหงนมองฟ้า ก้มมองดิน กว่าจะได้ฟัง ท่านก็เทศน์จบเสียแล้ว อีกคนตั้งใจฟัง น้อมนำใจไปตามพระธรรม เป็นสมาธิตั้งมั่นจนกระทั่งบรรลุอรหัตตผล พระอานนท์เห็นดังนั้น จึงถามพระพุทธเจ้าว่า ทำไมบุคคลเหล่านี้ จึงไม่เหมือนกันอย่างนี้ ท่านตอบว่า คนที่หลับ เพราะติดนิสัยที่เป็นงูมา 500 ชาติ คนที่เอานิ้วไชดิน เพราะเกิดเป็นไส้เดือนมา 500 ชาติ คนที่เหลียวซ้ายแลขวา เพราะเป็นหมอดูเก่ามา 500 ชาติ จึงติดนิสัยดูดาวมา ส่วนคนที่ตั้งใจฟังธรรม เพราะเกิดเป็นบัณฑิตมาหลายชาติ ตั้งใจฟังธรรม แม้ชาติก่อนยังไม่บรรลุ ก็สามารถเข้าถึงธรรมได้ในชาตินี้

เราจึงควรตั้งใจฟังธรรมให้เป็นนิสัย แม้จะบรรลุไม่ได้ในชาตินี้ ก็จะเป็นนิสัยติดตัวไปในภพชาติเบื้องหน้า ชาติใดได้พบพระพุทธเจ้า ก็จะได้บรรลุธรรมได้ หากมีนิสัยที่ไม่ดี ก็อธิษฐานขอให้หมดไปในชาตินี้

แม้ได้ฟังเทศน์ที่ซ้ำเดิม ก็ขอให้ตั้งใจฟัง เพราะทุกครั้งก็ได้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ ทำให้ได้ขบคิดในแง่มุมที่ไม่เคยได้คิดมาก่อน ฟังทุกครั้งก็ได้ประโยชน์ทุกครั้ง เราต้องไม่ดูเบาในการฟังธรรม หากเราเคยได้ฟังธรรม ให้ถามตัวเองว่า เราทำได้หรือยัง ถ้าทำได้ ทำได้เต็มที่หรือยัง ถ้าตอบว่ายัง แสดงว่า การฟังนั้นไม่เสียเปล่า เพราะเราเองยังไม่ได้เลย ต้องฟังซ้ำ ต้องขบคิดซ้ำ เพื่อคิดให้แตก แทงให้ทะลุ ไม่ดูเบา แต่ตระหนักถึงความสำคัญของธรรมะ การฟังธรรม การศึกษาธรรม


ประการที่สาม ความเคารพในพระสงฆ์ ซึ่งเป็นธรรมทายาท พุทธทายาท ศาสนทายาทของพระพุทธเจ้า สืบทอดมรดกของพระพุทธเจ้ามา ตั้งใจดำเนินรอยตามอย่างพระบรมศาสดา ให้เคารพอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นพระอริยสงฆ์ หรือสมมติสงฆ์ อานิสงส์นี้จะเกิดขึ้นภายใน เป็นความผ่องใส และความเจริญงอกงาม

เมื่อครั้งพุทธกาล มีบัณฑิตหนุ่มรูปหนึ่ง นามว่า อุปติสสะมานพ ภายหลังคือ พระสารีบุตร อัครสาวกเบื้องขวาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ท่านศึกษาจบศาสตร์ต่างๆ รวม 18 สาขา ฐานะของครอบครัวดีพร้อม แต่ท่านเห็นความไม่เที่ยง ไม่จีรัง เห็นถึงความไร้สาระของสิ่งเหล่านั้น ตั้งใจแสวงหาโมกขธรรม ดั้นด้นหาบัณฑิตนักปราชญ์ พระอรหันต์ วันหนึ่งเห็นพระอัสสชิ หนึ่งในปัญจวัคคีย์ ซึ่งได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้า บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์แล้ว เดินบิณฑบาตอยู่ เมื่อเห็นแล้ว ก็คิดว่า สมณะผู้นี้ อินทรีย์ช่างผ่องใสยิ่งนัก ผิวพรรณวรรณะงดงาม กิริยาอาการสำรวมดีเหลือเกิน หากจะมีพระอรหันต์ในโลกนี้แล้ว คงจะเป็นสมณะรูปนี้เป็นแน่ ท่านเดินตามไปจนพระอัสสชิบิณฑบาตเสร็จ แล้วก็รีบจัดอาสนะให้นั่ง จัดน้ำถวาย รอท่านฉันเสร็จ รับบาตรไปล้าง แล้วกลับมากราบท่าน และทูลถามปัญหาว่า อินทรีย์ของท่านผ่องใส ผิวพรรณวรรณะงดงาม กิริยาอาการสำรวม ท่านออกบวชเฉพาะใคร ใครเป็นศาสดาของท่าน ท่านชอบใจธรรมของใคร พระอัสสชิตอบว่า พระมหาสมณะผู้ออกบวชจากศากยราช มาจากศากยตระกูลนั้นมีอยู่ ข้าพเจ้าบวชเฉพาะพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น ข้าพเจ้าชอบใจธรรมของพระองค์ อุปติสสะมานพถามต่อว่า พระบรมศาสดามีปกติกล่าวสอนอย่างไร พระอัสสชิ แม้ท่านเป็นพระอรหันต์ แต่ยังอ่อนน้อมถ่อมตนว่าเป็นผู้ใหม่อยู่ ท่านตอบแก่อุปติสสะมานพว่า เราเป็นผู้ใหม่อยู่ในธรรมะวินัยนี้ ไม่อาจจะแสดงธรรมโดยพิสดารได้ ขอแสดงโดยย่อ คือ ธรรมเหล่าใดเกิดขึ้นแต่เหตุ พระมหาสมณะมีปกติกล่าวถึงเหตุแห่งธรรมนั้น และความดับไปของธรรมนั้น อุปติสสะมานพได้ฟังแล้วก็บรรลุเป็นพระโสดาบันในทันที ถ้าฟังแล้วยังไม่เข้าถึงธรรม แสดงว่ายังฝึกความเคารพมาไม่เต็มที่


ความเคารพในพระสงฆ์ให้อานิสงส์มาก เมื่ออุปติสสะมานพออกบวช ได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้า ก็บรรลุอรหัตตผล เป็นอัครสาวกเบื้องขวา เป็นเอตทัคคะ (เป็นเลิศ) ทางปัญญา เนื่องจากความเคารพในพระสงฆ์ เวลาที่ท่านจาริกไปที่ใด ถึงเวลานอน จะกำหนดทิศก่อนว่า พระอัสสชิอยู่ ณ ทิศใด แล้วหันศีรษะไปทางทิศนั้น เพราะท่านระลึกถึงคุณของพระอัสสชิที่ทำให้ตนได้พบกับแสงสว่างแห่งธรรม นี้เป็นปฏิปทาที่ชาวพุทธทั้งหลายควรปฏิบัติตาม

เมื่อครั้งพุทธกาล หมู่ชนทั้งหลายมีความเคารพในพระสงฆ์อย่างดียิ่ง ในแคว้นอัสสะปุระ ชาวอัสสะปุระเคารพในพระรัตนตรัย เวลาไปทำนา ก็แบกข้าวของไปด้วย เมื่อเห็นพระภิกษุเดินมา จะวางข้าวของทั้งหมดลง ยกมือไหว้ แล้วเตรียมที่นั่ง และน้ำถวายอย่างดี แล้วจึงกลับไปทำงานต่อ พระพุทธเจ้าจาริกมาที่นี่ ได้เห็นสิ่งที่ชาวอัสสะปุระได้ทำแล้ว ก็กล่าวสรรเสริญยกย่องให้เป็นแบบอย่างของชาวพุทธทั้งหลาย ปัจจุบัน ภาพนั้นยังไม่ได้เลือนหายไปจากสังคมชาวพุทธของเรา สิ่งนี้เกิดขึ้นมาจากส่วนลึกในใจของทุกคนที่ตระหนักถึงความสำคัญของพระรัตนตรัย เป็นสิ่งที่ควรสรรเสริญ แม้พระอริยเจ้าทั้งหลายเห็นแล้วก็จะสรรเสริญเช่นเดียวกัน พระภิกษุสงฆ์สามเณรจากทั่วประเทศที่จาริกมา หากได้รับความเคารพจากสาธุชน ก็จะเกิดความปลื้มปีติ ได้ย้อนมองดูตนเองว่า เราดีพอหรือยังที่จะเป็นที่เคารพของสาธุชน ได้เกิดมีแรงบันดาลใจที่จะนำพระธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาประกาศต่อไป เราจึงควรรักษาความดีนี้ไว้ เพื่อเป็นตัวอย่างให้แก่ชาวพุทธทั่วไปให้ยิ่งๆ ขึ้น เป็นสิ่งที่บัณฑิตทั้งหลายสรรเสริญ


ประการที่สี่ ความเคารพในการศึกษา การศึกษาในทางธรรม คือ ไตรสิกขา ได้แก่ ศีล สมาธิ ปัญญา ก็ตั้งใจศึกษาอย่างเต็มที่ ตั้งใจฝึกสมาธิให้เกิดปัญญา เป็นแสงสว่างส่องนำทางชีวิต ตั้งใจทำอย่างสม่ำเสมอ และต่อเนื่อง โดยที่ไม่ได้ละการศึกษาทางโลก ตั้งใจศึกษาร่ำเรียนอย่างเต็มที่เช่นเดียวกัน

มีหลายท่านสงสัยว่า มหาอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ เช่น กรีก โรมัน อียิปต์ อินเดีย ดูมีความมั่นคงและรุ่งเรือง เหตุใดถึงได้ล่มสลายไปได้ เนื่องด้วยขาดความเคารพในความรู้และวิทยาการ ความเคารพเป็นพื้นฐานในการทำให้วิทยาการเจริญรุ่งเรือง หากเราเคารพเกรงใจครูบาอาจารย์ ให้เกียรติท่าน ท่านก็เมตตา ถ่ายทอดความรู้ทุกอย่างให้เต็มที่ ในสมัยก่อน ครูบาอาจารย์ไม่ค่อยอยากสอนความรู้ให้กับลูกศิษย์ เพราะกลัวศิษย์คิดล้างครู จึงสอนให้เฉพาะลูกหลาน ถ้าลูกหลานไม่ฉลาด หรือปัญญาอ่อน ความรู้ก็ไม่ได้สืบทอดต่อไป เมื่อเกิดเช่นนี้เรื่อยๆ อาณาจักรต่างๆ ก็ต้องล่มสลายไป เราจึงควรเคารพวิชาความรู้ อาจารย์ที่สอน ทุ่มให้เต็มที่ กอบโกยวิชาการเข้าตัว ทั้งโลกและทางธรรม การศึกษาไม่ได้มีแต่เฉพาะในโรงเรียน แต่ต้องศึกษาอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต หยุดเมื่อใด คือ ถอยหลังเข้าคลอง การศึกษาต้องเริ่มตั้งแต่ลืมตาดูโลก จนถึงหลับตาลาโลก หยุดศึกษาไม่ได้ ต้องตั้งใจสังเกต ตั้งใจอบรม จึงจะเรียกว่า มีความเคารพในการศึกษา


#2 รับบุญ

รับบุญ
 • Members
 • 120 โพสต์
 • Gender:Female

โพสต์เมื่อ 12 October 2006 - 05:57 PM

สาธุกับเรื่องราวดี ๆ ที่ เอามาให้อ่าน อยากทราบประวัติ พระมหาสมชาย ฐานวุฑโฒ มีใครพอจะรู้บ้างเพราะเคยฟัง CD ที่น้องสาวเปิดให้ฟังในรถ ท่านเทศน์แล้วชอบมาก ไม่น่าเบื่อฟังสนุก หรือใครมีรูปถ่ายท่านบ้างค่ะเพราะยังไม่เคยเห็นท่านเลย หรือเคยแต่ไม่รู้จักท่านก็ได้ ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

#3 เพียงพอ

เพียงพอ

  I |\|EE|) S()|\/|E |3()DY |_()\/E.

 • Members
 • 724 โพสต์
 • Location:ไม่มีข้อมูล
 • Interests:ไม่มีข้อมูล

โพสต์เมื่อ 12 October 2006 - 06:13 PM

สาธุ
----
เพียง. . .เพื่อดำรงชีวิตอยู่ให้มีคุณค่า
พอ. . .แล้วกับความรู้สึกที่ว่าอยากมีอยากเป็น
One word will suffice.

เพียงพอ


#4 panu

panu
 • Members
 • 530 โพสต์

โพสต์เมื่อ 12 October 2006 - 06:52 PM


อยากทราบประวัติ พระมหาสมชาย ฐานวุฑโฒ มีใครพอจะรู้บ้าง

ฉายา ฐานวุฑโฒ ภิกขุ หรือ พระมหาสมชาย ฐานวุฑโฒ
นามเดิม นายแพทย์สมชาย วัชรศรีโรจน์ แพทย์ศาสตร์บัณฑิต รุ่นที่35 ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติ เกิดวันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2504 จ.นราธิวาส
พ.ศ.2514 ครอบครัวย้ายไปอยู่ที่สกลนคร
พ.ศ.2520 เข้ามาศึกษาต่อในกรุงเทพมหานคร
การศึกษา ป.1-ป.4 ที่โรงเรียนบางนราวิทยา จ.นราธิวาส
ป.5-ป.7 โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล จ.สกลนคร
ม.ศ.1-ม.ศ.3 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล จ.สกลนคร*
ม.ศ.4-ม.ศ.5 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา จ.กรุงเทพมหานคร
แพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท และปริญญาเอกทางด้านพุทธศาสตร์ศึกษา
(Buddhist Studies) มหาวิทยาลัยโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
กิจกรรม เป็นประธานนักเรียน โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
เป็นหัวหน้าชั้นม.ศ.4,ม.ศ.5 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
พ.ศ. 2524 เป็นประธานฝ่ายวิชาการ ชมรมพุทธศาสตร์และประเพณี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พ.ศ.2525-2527 เป็นประธานชมรมพุทธศาสตร์และประเพณี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รางวัลพิเศษ พ.ศ. 2522 ชนะเลิศการสอบแข่งขันทางฟิสิกส์และคณิตศาสตร์ ระหว่างนักเรียนมัธยมศึกษาตอน
ปลายทั่วประเทศจำนวน 3600 คน จัดสอบโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตาศาสตร์
พ.ศ. 2522 ชนะเลิศการสอบแข่งขันทางฟิสิกส์ ซึ่งจัดโดยสถาบันฟิสิกส์เซ็นเตอร์
พ.ศ. 2523 ชนะเลิศการสอบแข่งขันทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งจัดโดยคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย โดยเป็นตัวแทนของคณะแพทย์เข้าแข่งขัน
พ.ศ. 2526 ได้รับคัดเลือกเป็นนิสิตผู้มีความประพฤติดีของพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์ เนื่องในวันวิสาขบูชา 26 พฤษภาคม 2526
อุสมบท 2 มิ.ย.(วันวิสาขบูชา) ณ อุโบสถ วัดพระธรรมกาย
พระอุปัชฌาย์ คือ พระธรรมะปัญญาบดี(ช่วง วรปุญโญ) วัดปากน้ำภาษีเจริญ (ปัจจุบันเป็นที่ สมเด็จ
พระมังคลาจารย์)
พระกรรมวาจาจารย์ คือ พระอธิการไชยบูลย์ ธมมชโย วัดพระธรรมกาย(ปัจจุบันเป็นที่
พระราชภาวนาวิสุทธิ์)
พระอนุสาวนาจารย์ คือพระเผด็จ ทตตชีโว รองเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย (ปัจจุบันเป็นที่
พระภาวนาวิริยคุณ

#5 Peacefulness ™

Peacefulness ™
 • Members
 • 1145 โพสต์
 • Gender:Male
 • Location:On the planet Earth.
 • Interests:Almost everything that helps me to become better and better; especially, the Grestest Dharma of the Lord Buddha

โพสต์เมื่อ 12 October 2006 - 08:14 PM

ขออนุโมทนาบุญ และ ขอบคุณกับ ท่าน Extra
สำหรับนำ หลักธรรมที่ทำให้ชีวิตมีความสุข ตอนที่ 6
มาให้ได้อ่าน และศึกษากันครับ laugh.gif
laugh.gif ขอติดตามตอนต่อไปด้วยครับ
สาธุ... สาธุ... สาธุ... ครับ
.
ปล.
หลักธรรมที่ทำให้ชีวิตมีความสุข เรียบเรียงจากพระธรรมเทศนาของพระมหาสมชาย ฐานวุฑโฒ โดย Extra ตอนที่ 1
หลักธรรมที่ทำให้ชีวิตมีความสุข เรียบเรียงจากพระธรรมเทศนาของพระมหาสมชาย ฐานวุฑโฒ โดย Extra ตอนที่ 2
หลักธรรมที่ทำให้ชีวิตมีความสุข เรียบเรียงจากพระธรรมเทศนาของพระมหาสมชาย ฐานวุฑโฒ โดย Extra ตอนที่ 3
หลักธรรมที่ทำให้ชีวิตมีความสุข เรียบเรียงจากพระธรรมเทศนาของพระมหาสมชาย ฐานวุฑโฒ โดย Extra ตอนที่ 4
หลักธรรมที่ทำให้ชีวิตมีความสุข เรียบเรียงจากพระธรรมเทศนาของพระมหาสมชาย ฐานวุฑโฒ โดย Extra ตอนที่ 5
หลักธรรมที่ทำให้ชีวิตมีความสุข เรียบเรียงจากพระธรรมเทศนาของพระมหาสมชาย ฐานวุฑโฒ โดย Extra ตอนที่ 6
หลักธรรมที่ทำให้ชีวิตมีความสุข เรียบเรียงจากพระธรรมเทศนาของพระมหาสมชาย ฐานวุฑโฒ โดย Extra ตอนที่ 7
หลักธรรมที่ทำให้ชีวิตมีความสุข เรียบเรียงจากพระธรรมเทศนาของพระมหาสมชาย ฐานวุฑโฒ โดย Extra ตอนที่ 8
หลักธรรมที่ทำให้ชีวิตมีความสุข เรียบเรียงจากพระธรรมเทศนาของพระมหาสมชาย ฐานวุฑโฒ โดย Extra ตอนที่ 9
หลักธรรมที่ทำให้ชีวิตมีความสุข เรียบเรียงจากพระธรรมเทศนาของพระมหาสมชาย ฐานวุฑโฒ โดย Extra ตอนที่ 10
หลักธรรมที่ทำให้ชีวิตมีความสุข เรียบเรียงจากพระธรรมเทศนาของพระมหาสมชาย ฐานวุฑโฒ โดย Extra ตอนที่ 11
หลักธรรมที่ทำให้ชีวิตมีความสุข เรียบเรียงจากพระธรรมเทศนาของพระมหาสมชาย ฐานวุฑโฒ โดย Extra ตอนที่ 12
หลักธรรมที่ทำให้ชีวิตมีความสุข เรียบเรียงจากพระธรรมเทศนาของพระมหาสมชาย ฐานวุฑโฒ โดย Extra ตอนที่ 13
หลักธรรมที่ทำให้ชีวิตมีความสุข เรียบเรียงจากพระธรรมเทศนาของพระมหาสมชาย ฐานวุฑโฒ โดย Extra ตอนที่ 14
หลักธรรมที่ทำให้ชีวิตมีความสุข เรียบเรียงจากพระธรรมเทศนาของพระมหาสมชาย ฐานวุฑโฒ โดย Extra ตอนที่ 15
หลักธรรมที่ทำให้ชีวิตมีความสุข เรียบเรียงจากพระธรรมเทศนาของพระมหาสมชาย ฐานวุฑโฒ โดย Extra ตอนที่ 16
หลักธรรมที่ทำให้ชีวิตมีความสุข เรียบเรียงจากพระธรรมเทศนาของพระมหาสมชาย ฐานวุฑโฒ โดย Extra ตอนที่ 17
หลักธรรมที่ทำให้ชีวิตมีความสุข เรียบเรียงจากพระธรรมเทศนาของพระมหาสมชาย ฐานวุฑโฒ โดย Extra ตอนที่ 18
หลักธรรมที่ทำให้ชีวิตมีความสุข เรียบเรียงจากพระธรรมเทศนาของพระมหาสมชาย ฐานวุฑโฒ โดย Extra ตอนที่ 19
หลักธรรมที่ทำให้ชีวิตมีความสุข เรียบเรียงจากพระธรรมเทศนาของพระมหาสมชาย ฐานวุฑโฒ โดย Extra ตอนที่ 20 (ตอนจบจ้า)
.
.
.
.
ข้าพเจ้าใคร่ขออนุญาต ท่าน Extra เพิ่มเติม สำหรับท่านผู้ที่สนใจจะฟัง พระธรรมเทศนานี้ ดังนี้
.
.
.
สามารถ Download ได้ทั้งหมดโดย กดที่ "GET iT ALL" ขนาดประมาณ 57.45 MB
.
.
คลิ๊กที่นี้ เพื่อ Download โปรแกรม Free Download Manager ช่วย Download ไฟล์ใหญ่ๆ ต่างๆ ฟรีครับฟรี

ขอเชิญร่วม อนุโมทนาบุญ งานบุญกฐินพระราชทาน ที่ วัดปากน้ำภาษีเจริญ คลิ๊กที่นี้
ขอเชิญร่วม อนุโมทนาบุญ งานบุญกฐินพระราชทาน ที่ วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก คลิ๊กที่นี้
.

Who am I?__>>> CLick Here <<< to see my answer Post # 7

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

For any inquiries please

.

รวมภาพองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า:
คลิ๊กที่นี้
คลิ๊กที่นี้ เพื่อ ได้รับ ภาพทั้งหมดของ คำสอนคุณยาย ฉบับรวมเล่ม และภาพ (ฉบับสมบรูณ์)
คลิ๊กที่นี้ เพื่อ D/L 157 files, 557.61 MB, ธรรมมะเทศนา มงคล 38 โดย พระภาวนาวิริยคุณ (เผด็จ ทตฺตชีโว)
คลิ๊กที่นี้ เพื่อ D/L 58 files, 120.99 MB, for easy listening dharmas.
คลิ๊กที่นี้ เพื่อ D/L 121 really-good-to-read e-books, 295.67 MB.
คลิ๊กที่นี้ เพื่อ Download โปรแกรม Free Download Manager ช่วย Download ไฟล์ใหญ่ๆ ต่างๆ ฟรีครับฟรี
คลิ๊กที่นี้ เพื่อ Download โปรแกรม Acrobat Reader V.5
.
ที่มา: คลิ๊กที่นี้ ปล. สืบเนื้องมาจาก กระทู้นี้ โพสต์โดย ท่าน ฟ้าร้าง
.
เรื่อง การสร้างบารมีของพระโพติสัตว์ เข้าใจได้ไม่ยาก โปรดลอง คลิ๊กที่นี้
.
สนใจอ่าน

The basic knowledge of Buddhism to become a better buddhist Edition 2 คลิ๊กที่นี้

(With some english explanation)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Do not confuse having a career with having a life"
-= Hillary Clinton =-.... >>>>>>>
CLicK HeRe <<<<<< To Be wisher, To Be smarter, and To Know Better !!!
Lastest Revised: 16/12/2006 | 08:43 PM

#6 Man_K

Man_K
 • Members
 • 154 โพสต์
 • Location:สำโรงเหนือ สมุทรปราการ
 • Interests:สมาธิ สติ ปัญญา

โพสต์เมื่อ 12 October 2006 - 10:55 PM

สาธุ

#7 niwat

niwat
 • Members
 • 1420 โพสต์
 • Gender:Male

โพสต์เมื่อ 12 October 2006 - 11:22 PM

สาธุกับพี่ extra สำหรับธรรมทาน ที่พี่นำมาแบ่งปัน
เพื่อให้นักสร้างบารมีทั้งหลายได้เดินไปในเส้นทางที่ถูกต้อง
อย่างมีความสุขครับ smile.gif


#8 iMac24

iMac24
 • Members
 • 437 โพสต์
 • Location:Dmoc
 • Interests:เกิดมาสร้างบารมี

โพสต์เมื่อ 13 October 2006 - 12:27 PM

อ่านแล้วดีดี๊ดี สาธุครับ
จงสู้และอย่าท้อ ลูกเอย
ต้องถึงธรรมอย่างเสบย แน่แท้
ให้ทำอย่างที่เคย สอนสั่ง
นั่ง บ่ มีข้อแม้ จักได้ธรรมครอง

สุนทรพ่อ

มาร่วมกันสร้างสันติสุขให้กับโลกกันเถอะ

#9 ลีดเดอร์

ลีดเดอร์
 • Members
 • 416 โพสต์

โพสต์เมื่อ 14 October 2006 - 10:41 PM

extra คะ ลีดเดอร์ ขอกราบอนุโมทนากับท่านด้วยที่ ให้ธรรมเป็นธรรมทานอีกคนค่ะ เพราะลีดเดอร์เองจริงๆก็เอาตัวไม่รอด ชีวิตมีแต่ทำงานทำงานทำงานและก็ทำงาน จนแทบไม่มีเวลาทำสมาธิแต่พรุ่งนี้ ลีดเดอร์จะไป ปฏิบัติธรรม ที่ อ.เซกา จ. หนองคาย ด้วยนะ ขอเชิญผู้ที่แสวงหาแก้วร่วมเดินทางไปด้วยกันนะคะ

#10 นักท่องเที่ยว

นักท่องเที่ยว
 • Members
 • 2378 โพสต์
 • Gender:Male
 • Location:รู้สึกว่าจะไม่ค่อยได้อยู่กะที่อ่ะ มาดูอารายกานอ่ะ
 • Interests:มาสร้างบารมีตามติดหมู่คณะดีกว่า

โพสต์เมื่อ 14 October 2006 - 11:45 PM

ได้อะไรดีดีมากเลย
กายธรรมควรเทิดไว้ ในใจ
เป็นสรณะภายใน เทียงแท้
กว่านี้ บ่ มีใด เทียบได้
น้อบนบท่านไว้แล ค่ำเช้าสุขเสมอ


เอาบุญมาฝากจ้า นั่งสมาธิเยี่ยมไปเลย แถมไปติดจานมาอีกด้วย เด็กชาวเขานี้น่ารักนะแม้คุยไม่รู้เรื่องก็ตามล่ะ สนุกดี

#11 รับบุญ

รับบุญ
 • Members
 • 120 โพสต์
 • Gender:Female

โพสต์เมื่อ 18 October 2006 - 08:06 AM

ขอบคุณ คุณ PANU มากค่ะ ท่านเก่งจริง ๆ และขอบคุณ คุณExtra ที่หาเรื่องราวดี ๆ มาให้อ่าน อนุโมทนาบุญด้วยค่ะ


#12 Peacefulness ™

Peacefulness ™
 • Members
 • 1145 โพสต์
 • Gender:Male
 • Location:On the planet Earth.
 • Interests:Almost everything that helps me to become better and better; especially, the Grestest Dharma of the Lord Buddha

โพสต์เมื่อ 21 October 2006 - 12:27 AM

ข้าพเจ้าขอ ขอบคุณ และ อนุโมทนาบุญ กับ ท่าน panu ด้วยเช่นกันจ้า สำหรับ นำประวัติอันไม่ธรรมดา ของ ท่านพระมหาสมชาย ฐานวุฑโธ laugh.gif smile.gif happy.gif


สาธุ...สาธุ...สาธุ...ครับ happy.gif happy.gif happy.gif


ขอเชิญร่วม อนุโมทนาบุญ งานบุญกฐินพระราชทาน ที่ วัดปากน้ำภาษีเจริญ คลิ๊กที่นี้
ขอเชิญร่วม อนุโมทนาบุญ งานบุญกฐินพระราชทาน ที่ วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก คลิ๊กที่นี้
.

Who am I?__>>> CLick Here <<< to see my answer Post # 7

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

For any inquiries please

.

รวมภาพองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า:
คลิ๊กที่นี้
คลิ๊กที่นี้ เพื่อ ได้รับ ภาพทั้งหมดของ คำสอนคุณยาย ฉบับรวมเล่ม และภาพ (ฉบับสมบรูณ์)
คลิ๊กที่นี้ เพื่อ D/L 157 files, 557.61 MB, ธรรมมะเทศนา มงคล 38 โดย พระภาวนาวิริยคุณ (เผด็จ ทตฺตชีโว)
คลิ๊กที่นี้ เพื่อ D/L 58 files, 120.99 MB, for easy listening dharmas.
คลิ๊กที่นี้ เพื่อ D/L 121 really-good-to-read e-books, 295.67 MB.
คลิ๊กที่นี้ เพื่อ Download โปรแกรม Free Download Manager ช่วย Download ไฟล์ใหญ่ๆ ต่างๆ ฟรีครับฟรี
คลิ๊กที่นี้ เพื่อ Download โปรแกรม Acrobat Reader V.5
.
ที่มา: คลิ๊กที่นี้ ปล. สืบเนื้องมาจาก กระทู้นี้ โพสต์โดย ท่าน ฟ้าร้าง
.
เรื่อง การสร้างบารมีของพระโพติสัตว์ เข้าใจได้ไม่ยาก โปรดลอง คลิ๊กที่นี้
.
สนใจอ่าน

The basic knowledge of Buddhism to become a better buddhist Edition 2 คลิ๊กที่นี้

(With some english explanation)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Do not confuse having a career with having a life"
-= Hillary Clinton =-.... >>>>>>>
CLicK HeRe <<<<<< To Be wisher, To Be smarter, and To Know Better !!!
Lastest Revised: 16/12/2006 | 08:43 PM

#13 ปัจเจกชน บนทางสายกลาง

ปัจเจกชน บนทางสายกลาง
 • Members
 • 4109 โพสต์
 • Gender:Male
 • Location:จ. สงขลา

โพสต์เมื่อ 27 March 2007 - 02:58 PM

สาธุ