ไปที่เนื้อหา


รูปภาพ
- - - - -

อคติ 4 ข้อไหนที่ทำได้ยากที่สุด


 • คุณไม่สามารถตั้งกระทู้ใหม่ได้
 • กรุณาลงชื่อเข้าใช้เพื่อตอบกระทู้
มี 5 โพสต์ตอบกลับกระทู้นี้

#1 KATCH

KATCH
 • Members
 • 105 โพสต์

โพสต์เมื่อ 02 December 2006 - 09:24 PM

มีคำถามค่ะ
ความลำเอียง 4 ประการ
ลำเอียงเพราะรัก ลำเอียงเพราะชัง ลำเอียงเพราะโง่ และลำเอียงเพราะกลัว

ข้อไหนที่ทำได้ยากที่สุดคะ nerd_smile.gif

#2 Dd2683

Dd2683
 • Members
 • 2477 โพสต์
 • Gender:Male
 • Location:กรุงเทพ มหานคร
 • Interests:ความรู้ในพระพุทธศาสนา-วิชชาธรรมกาย<br />ผลแห่งการปฏิบัติธรรม

โพสต์เมื่อ 02 December 2006 - 11:03 PM

อคติ ๔
(ฐานะอันไม่พึงถึง, ทางความประพฤติที่ผิด, ความไม่เที่ยงธรรม, ความลำเอียง
- wrong course of behavior; prejudice)

๑. ฉันทาคติ
(ลำเอียงเพราะชอบ - prejudice caused by love or desire; partiality)
๒. โทสาคติ
(ลำเอียงเพราะชัง - prejudice caused by hatred or enmity)
๓. โมหาคติ
(ลำเอียงเพราะหลง, พลาดผิดเพราะเขลา - prejudice caused by delusion or stupidity)
๔. ภยาคติ
(ลำเอียงเพราะกลัว - prejudice caused by fear)

D.III.182,228; A.II.18. ที.ปา.๑๑/๑๗๖/๑๙๖; ๒๔๖/๒๔๐; องฺ.จตุกฺก.๒๑/๑๗/๒๓.
QUOTE

ข้อไหนที่ทำได้ยากที่สุดคะ nerd_smile.gif

คำถามของคุณ KATCH อาจมีคำตอบที่ชัดเจนในพระไตรปิฎกแล้วก็ได้ครับ
แต่ผมอ่านพระไตรปิฎกไม่จบ ไม่ครบถ้วน จึงไม่ทราบว่า มีคำตอบนี้อย่างไรครับ red_smile.gif red_smile.gif red_smile.gif

ความเห็นส่วนตัว( อีกแล้วครับ ) happy.gif happy.gif happy.gif
เนื่องจากผมไม่ทราบว่า ในพระไตรปิฎก กล่าวถึงประเด็นคำถามนี้ อย่างไรบ้าง ว่า
- ข้อไหนทำง่ายกว่า/ยากกว่า
- ข้อไหนแก้ไขได้ง่าย/ยากกว่า
- ข้อไหนมีโทษมากกว่า/น้อยกว่า

จึงต้องสันนิษฐานเอาหน่ะครับ

ในบรรดา อคติ ๔
ผมคิดว่า ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล ครับ

อย่างที่ พี่หัดฝันใช้คำว่า ต้องดูพารามีเตอร์ อื่นๆประกอบด้วยครับ

คือ
1 ) บางข้อทำง่ายสำหรับผม แต่ทำยาก สำหรับคุณ หรือทำยาก สำหรับผม แต่ทำง่ายสำหรับคุณ

2 ) บางข้อแก้ไขง่ายสำหรับผม แต่แก้ไขยาก สำหรับคุณ หรือแก้ไขยาก สำหรับผม แต่แก้ไขง่ายสำหรับคุณ

3 ) บางข้อเกิดโทษน้อย บางข้อเกิดโทษหรือมีความเสียหายมาก
ซึ่งขึ้นอยู่กับหลายเงื่อนไข ( conditions )
บางเรื่อง บางกรณี บางสถานการณ์ทางการเงิน การเมือง ใช้อคติข้อใดข้อหนึ่ง อาจส่งผลเสียหายมาก

เงื่อนไขทั้งหลายได้แก่
ศีล
คุณธรรม
เจตนา
ความพยายาม
และ ผลเสียหาย เป็นต้น ฯล

3.1 ใช้อคติกับคู่กรณี ที่มีศีล มีคุณธรรม เป็นผู้สร้างคุณประโยชน์ มากหรือน้อย

3.2 ใช้เจตนาแรงกล้ามาก หรือน้อย

3.3 ใช้ความพยายามมากหรือน้อย

3.4 เมื่อใช้อคติไปแล้ว เกิดผลเสียหายในระัดับไหน
เสียหายแค่คู่กรณีเสียหาย ลามถึงครอบครัว ระดับสังคม / ชาติ/ นานาชาติ/ ระดับโลก /
หรือจักรวาล ก็เป็นได้ครับ
เช่น
มเหสีของพระเจ้าอโศกมหาราช อิจฉาต้นพระศรีมหาโพธิ์
( ต้นที่พระนิยตโพธิสัตว์ นั่งบำเพ็ญเพียรแล้วได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ )
ซึ่งพระเจ้าอโศกมหาราช เสด็จมาทำการสักการะ อยู่เป็นนิตย์
จึงมิได้เสด็จไปหาพระนางบ่อยนัก

ทำให้พระนางน้อยพระทัย พาลโกรธต้นพระศรีมหาโพธิ์ จนนำไปสู่การทำลายต้นพระศรีมหาโพธิ์
จัดได้ว่าเป็นอคติ ข้อ 1 , 2 , 3
QUOTE
และ 4. ภยคติ ****
คือ
๑. ฉันทาคติ เพราะชอบ รักพระราชสวามี ปรารถนาให้พระราชสวามี เสด็จมาหาบ่อยๆ
แต่ไม่สมปรารถนา เพราะ พระราชสวามี ทรงเสด็จไปสักการะต้นพระศรีมหาโพธิ์
โดยมีพุทธานุสสติเป็นที่ตั้ง

ดังนั้นพระนางจึงเกิด
๒. โทสาคติ โกรธต้นพระศรีมหาโพธิ์
ทั้งนี้เพราะพระนางทรงมี
๓. โมหาคติ ทรงหลงเข้าใจผิดว่า ต้นเหตุ คือ ต้นพระศรีมหาโพธิ์
ถ้าไม่มี โดยการ ทำลายต้นพระศรีมหาโพธิ์
พระเจ้าอโศกมหาราช จะเสด็จไปหาพระนางบ่อยเหมือนเดิม
QUOTE

นั่นคือ ๔. ภยาคติ เพราะพระนางกลัวว่าเมื่อพระราชสวามีไม่เสด็จไปหา
ทำให้พระนางรวมถึง ข้าราชบริพาร อื่นเข้าใจและรู้สึกว่า
พระนางไม่เป็นที่รัก อีกแล้ว เสมือน การสูญเสียความรัก ความเอาใจใส่จากพระราชสวามี
**** ข้อความนี้เพิ่มเติม เมื่อ 04.12.2549

พระนางจึงสั่งให้คนคุ้นเคย นำยาพิษไปใส่ที่ต้นพระศรีมหาโพธิ์ จนต้ี่นโพธิ์ตาย

แต่ภายหลังก็มีการฟื้นฟูต้นพระศรีมหาโพธิ์ขึ้นมาได้
ด้วยผลแห่งจิตที่เลื่อมใสในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างแรงกล้าของพระเจ้าอโศกมหาราช + พุทธานุภาพ

อคติในกรณีนี้ไม่ดีเลยครับ มีผลเสียหายมาก เพราะเกี่ยวข้องกับพระรัตนตรัย
อคติในกรณีนี้ ผลเสียหายมาก ทั้งในโลกนี้และในปรโลกของผู้กระทำบาป โดยมีอคติ ชักนำ

เพราะแม้มีอคติ ในข้อเดียวกัน
แต่บาปมากหรือน้อยต่างกัน มีผลให้ตกไปอบายภูมิหนัก/เบาไม่เท่ากัน
และ ทุกข์ทรมานยาวนานมาก/น้อย ไม่เท่ากันครับ

สรุปว่า
อคติ ๔ ไม่ดีเลย ไม่ควรประพฤติ ไม่ควรล่วงละเมิดอย่างยิ่งครับ

QUOTE
ความลำเอียง 4 ประการ
ลำเอียงเพราะรัก ลำเอียงเพราะชัง ลำเอียงเพราะโง่ และลำเอียงเพราะกลัว
ข้อไหนที่ทำได้ยากที่สุดคะ

ขอตอบว่า ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล ครับ

แต่มีบุคคลหนึ่งที่สามารถทำได้ง่ายทุกข้อและแก้ไขได้ยากมาก
ท่านนั้น คือ มารดาผู้ให้กำเนิดลูก

เพื่อความสุข ความปลอดภัยของลูกแล้ว
แม่ทำได้ทุกอย่าง เพื่อลูก


ต้องฟังคำตอบจากกัลยาณมิตรท่านอื่นๆแล้วครับ

**** โปรดถามท่านอื่นนะครับ ว่า
เรื่องราวของพระเจ้าอโศกมหาราช พระมเหสีที่ทรงมีอคติ อิจฉาต้นพระศรีมหาโพธิ์
จนนำไปสู่การทำลายและ การฟื้นฟูต้นพระศรีมหาโพธิ์ มีเนื้อหาโดยรายละเอียดอย่างไร
เพราะผมจำได้เพียงว่า เคยอ่านจากหนังสือธรรมะ เล่มไหนก็จำไม่ได้แล้วครับ

ต้องขอภัยทานมา ณ ที่นี้ ด้วยนะครับ
ใจหยุดที่สุดแห่งบุญ มุ่งสู่ที่สุดแห่งธรรม

#3 Peacefulness ™

Peacefulness ™
 • Members
 • 1145 โพสต์
 • Gender:Male
 • Location:On the planet Earth.
 • Interests:Almost everything that helps me to become better and better; especially, the Grestest Dharma of the Lord Buddha

โพสต์เมื่อ 02 December 2006 - 11:25 PM

smile.gif laugh.gif happy.gif ข้าพเจ้า ขออนุโมทนา สาธุ สาธุ สาธุ กับ ท่าน dangdee ด้วยจ้า

อย่างนี้ข้าพเจ้าต้องขออนุญาต ยกนิ้วให้เลย หุหุหุ happy.gif happy.gif laugh.gif

ขอเชิญร่วม อนุโมทนาบุญ งานบุญกฐินพระราชทาน ที่ วัดปากน้ำภาษีเจริญ คลิ๊กที่นี้
ขอเชิญร่วม อนุโมทนาบุญ งานบุญกฐินพระราชทาน ที่ วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก คลิ๊กที่นี้
.

Who am I?__>>> CLick Here <<< to see my answer Post # 7

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

For any inquiries please

.

รวมภาพองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า:
คลิ๊กที่นี้
คลิ๊กที่นี้ เพื่อ ได้รับ ภาพทั้งหมดของ คำสอนคุณยาย ฉบับรวมเล่ม และภาพ (ฉบับสมบรูณ์)
คลิ๊กที่นี้ เพื่อ D/L 157 files, 557.61 MB, ธรรมมะเทศนา มงคล 38 โดย พระภาวนาวิริยคุณ (เผด็จ ทตฺตชีโว)
คลิ๊กที่นี้ เพื่อ D/L 58 files, 120.99 MB, for easy listening dharmas.
คลิ๊กที่นี้ เพื่อ D/L 121 really-good-to-read e-books, 295.67 MB.
คลิ๊กที่นี้ เพื่อ Download โปรแกรม Free Download Manager ช่วย Download ไฟล์ใหญ่ๆ ต่างๆ ฟรีครับฟรี
คลิ๊กที่นี้ เพื่อ Download โปรแกรม Acrobat Reader V.5
.
ที่มา: คลิ๊กที่นี้ ปล. สืบเนื้องมาจาก กระทู้นี้ โพสต์โดย ท่าน ฟ้าร้าง
.
เรื่อง การสร้างบารมีของพระโพติสัตว์ เข้าใจได้ไม่ยาก โปรดลอง คลิ๊กที่นี้
.
สนใจอ่าน

The basic knowledge of Buddhism to become a better buddhist Edition 2 คลิ๊กที่นี้

(With some english explanation)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Do not confuse having a career with having a life"
-= Hillary Clinton =-.... >>>>>>>
CLicK HeRe <<<<<< To Be wisher, To Be smarter, and To Know Better !!!
Lastest Revised: 16/12/2006 | 08:43 PM

#4 Tanay007

Tanay007
 • Members
 • 616 โพสต์

โพสต์เมื่อ 03 December 2006 - 09:08 AM

อคติ ทำได้ง่ายทุกข้อครับ
แต่ถ้าหมายถึง เว้นจากอคติ หรือทำให้ตนเองปราศจากอคติ อันนี้ยากครับ

#5 WISH

WISH
 • Moderators
 • 3579 โพสต์

โพสต์เมื่อ 03 December 2006 - 09:27 PM

QUOTE
อคติ 4 ข้อไหนที่ทำได้ยากที่สุด

ว่าไปแล้วอคติ4 เกิดได้ง่ายในปุถุชน ดังที่คุณ Tanay007

ถ้าคำถามหมายความถึง"จากอคติ4 ข้อใดที่เว้นหรือทำให้ปราศจากอคติได้ยากที่สุด ขอตอบ...

ข้อ4 ภยาคติ(ลำเอียงเพราะกลัว)
ตอบจากการสังเกตุว่า หมวดธรรมต่างๆ ส่วนใหญ่ข้อสุดท้ายจะเป็นข้อที่ประพฤติได้ยากที่สุด เช่น
ศีลห้า...การดำรงสติสัมปัชชัญญะ(ไม่รวมศีล8นะ)
พรหมวิหาร4...อุเบกขา
สังคหวัตถุ4...สมานัตตา

ย้อนกลับมาดู"อคติ4"
1. ฉันทาคติ(ลำเอียงเพราะชอบ)
2. โทสาคติ(ลำเอียงเพราะชัง)
3. โมหาคติ(ลำเอียงเพราะหลง, พลาดผิดเพราะเขลา)
4. ภยาคติ(ลำเอียงเพราะกลัว)
เลยเกิดแนวคิดที่ว่า"อคติ"เริ่มจากความกลัว ลำเอียงเพราะชอบเพราะกลัวเขาจะชัง ลำเอียงเพราะชังเพราะกลัวเขาเข้าใกล้ ลำเอียงเพราะหลงเพราะกลัวสูญเสียเขา จึงบดบังปัญญา

ถือเป็นการร่วมแสดงความคิดเห็นนะ อย่าถือเป็นคำตอบสุดท้าย
ทำไมต้อง หาคำตอบ ณ แดนไกล ลืมหรือไร ว่าอยู่ใกล้ DMC

#6 niwat

niwat
 • Members
 • 1420 โพสต์
 • Gender:Male

โพสต์เมื่อ 04 December 2006 - 01:08 PM

QUOTE
อคติ 4 ข้อไหนที่ทำได้ยากที่สุด
ถ้ากลับสำนวนคำถาม...ก็จะได้ว่า การละอคติ 4 ข้อไหนจะละได้ง่ายที่สุด? (หรือเปล่า! glare.gif)

เราจะฝึกใจให้เป็นคนมีความยุติธรรมไม่ลำเอียง เพราะอคติ ๔ ประการได้ดังต่อไปนี้
1. ไม่ลำเอียงเพราะรัก เช่น ถึงจะรักนาย ก มากเพียงใดก็ตาม แต่ถ้า ไม่มีผลงานดีเด่นก็ต้องยกย่องคนอื่นที่มีความสามารถดีกว่าขึ้นมา ไม่เห็นแก่หน้า ข้อนี้รวมถึงการไม่เป็นคนโลภ ไม่รักทรัพย์สมบัติมากจนยอมเสียความเป็นธรรม
2. ไม่ลำเอียงเพราะชัง คือถึงจะเกลียดหรือไม่ชอบใครเป็นเรื่อง ส่วนตัว ก็ไม่นำมาปนกับงานซึ่งเป็นเรื่องส่วนรวม หากเขาทำความดีก็ต้องปูนบำเหน็จรางวัลให้เช่นเดียวกับคนอื่น ไม่เลือกที่รักมักที่ชัง
3. ไม่ลำเอียงเพราะหลง คือเป็นคนมีปัญญา หูตากว้างไกล รู้เท่าทันคน ไม่โง่ ใคร ๆ
ไม่สามารถหลอกลวงได้ ไม่เป็นผู้ใหญ่ชนิดลงโทษผู้น้อยโดยที่ไม่ได้ไต่สวนความผิดให้ชัดเจนก่อน เป็นต้น
4. ไม่ลำเอียงเพราะกลัวภัย คือมีใจอาจหาญไม่หวั่นไหว ไม่เกรงต่อ อิทธิพลมืดใดๆ ถึงจะถูกขู่ทำร้ายก็ไม่ยอมเสียความเป็นธรรม เพราะมีความรักธรรมยิ่งกว่าชีวิต

ครั้นเมื่อต้องมาบริหารงานที่สำคัญ ถึงคราวที่เลือกคนมาใช้งาน เราก็จะเลือกคนเป็น รู้จักมอบหมายงานตามความสามารถของเขาเป็นหลัก ไม่ใช้ความเป็นคนใกล้ชิดชอบพอกันเป็นตัวตัดสิน เมื่อนั้นประโยชน์อย่างใหญ่หลวงแก่ตนเองและส่วนรวมย่อมเกิดขึ้นอย่างเต็มที่แน่นอน smile.gif