ไปที่เนื้อหา


รูปภาพ
* * * * * 1 คะแนน

คำอธิษฐานจิต เอาไว้พิมพ์แจกกันนะครับ


 • คุณไม่สามารถตั้งกระทู้ใหม่ได้
 • กรุณาลงชื่อเข้าใช้เพื่อตอบกระทู้
มี 29 โพสต์ตอบกลับกระทู้นี้

#1 สิริปโภ

สิริปโภ
 • Members
 • 1766 โพสต์
 • Gender:Male
 • Interests:เรื่องลึกลับ

โพสต์เมื่อ 10 September 2005 - 02:19 PM

คำอฐิษฐานจิต

ด้วยบุญกุศล, ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้, เพราะบุญนั้น, และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น, ขอให้ข้าพเจ้า,มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง,ได้กายมหาบุรุษ, มีอายุยืนยาว, ให้เป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลาย, ให้ถึงพร้อมด้วยศีล, สมาธิ, ปัญญา, วิมุติ, วิมุติญาณทัสนะ, ให้เข้าถึงพระธรรมกาย, เป็นอันหนึ่งอันเดียวกับพระธรรมกาย, ที่ชัดใสสว่าง, ที่ละเอียดสุดละเอียด, จะนับจักประมาณมิได้, ให้ได้ศึกษาวิชาธรรมกาย, ให้รู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดในวิชชาธรรมกาย, ในธาตุธรรมทั้งหลาย, ทั้งที่เป็นกุสลาธัมมา, อกุสลาธัมมา,อัพยากตาธัมมา, เป็นผู้ชนะพญามาร, เป็นผู้ที่พญามาร, ตัดรอนกำลังใจไม่ได้, ตัดรอนบุญบารมีไม่ได้, ตัดรอนทรัพย์สมบัติไม่ได้, ตัดรอนชีวิตไม่ได้, กดธาตุธรรมให้ตกต่ำไม่ได้, ให้สมบูรณ์พร้อมด้วยมงคลชีวิตทั้ง๓๘ประการ, ด้วยคุณธรรมทั้งปวงมีความอ่อนน้อมเป็นต้น, ให้ได้ที่สุดแห่งรูปสมบัติ, ทรัพย์สมบัติ, คุณสมบัติ, บริวารสมบัติ, ลาภ, ยศ, สรรเสริญสุข, ทั้งที่เป็นของมนุษย์, ของทิพย์, ของพระนิพพาน, ที่เป็นไปเพื่อการสร้างบารมี, และรื้อสัตว์ขนสัตว์, แต่เพียงฝ่ายเดียว, ให้มีแต่คำว่าได้, คำว่ามี, คำว่าสำเร็จ, ในการสร้างบารมีตลอดไป, ให้กาย วาจา ใจ สะอาด บริสุทธิ์ ผ่องใส, สามารถรองรับความบริสุทธ์, ของวิชชาธรรมกายได้, บาปกรรมอันใด, ที่ผิดพลาดทำไป, ตั้งแต่ปฐมชาติ, ตั้งแต่ปฐมกัปป์, ขอให้ตามไม่ทัน, ขอให้ไม่มีโอกาสส่งผล, บุญกุศลใด, ที่ได้ทำไว้ดีแล้ว, ขอให้ส่งผลก่อน, ส่งผลศักดิ์สิทธิ์, มีฤทธิ์, มีเดช, มีอานุภาพ, คำอธิษฐานใด, ที่พระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ, พระเดชพระคุณหลวงพ่อธัมมชโย, และคุณยายอาจารย์, มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง, อธิษฐานไว้ดีแล้ว, ขอคำอธิษฐานนั้น, จงบังเกิดมีในกาย วาจา ใจ ของข้าพเจ้า, และเหล่าสรรพสัตว์, ตลอดแสนโกฏิจักรวาล, อนันจักรวาล, ขอให้ข้าพเจ้า, อย่าใด้ทำร้ายใคร, และใคร, อย่าได้ทำร้ายข้าพเจ้า, ให้เวียนว่ายตายเกิด, อยู่แต่ในสุคติภูมิ, แต่เพียงฝ่ายเดียว, รื้อสัตว์ขนสัตว์, ปราบมารประหารกิเลส, ให้สิ้นเชื้อไม่เหลือเศษ, ยกตนและสรรพสัตว์ทั้งหลาย, พ้นจากการเป็นบ่าวเป็นทาสของพญามาร, ให้เป็นผู้คิดก่อนทำก่อน, พูดก่อนทำก่อนในทุกโครงการ, ของพระพุทธศาสนา, ของวิชชาธรรมกาย, ใด้สำเร็จวิชชา๓, วิชชา๘, อภิญญา๖, ปฏิสัมภิทาญาณ๔, วิโมกข์๘, และจรณะ๑๕, ก่อนหมดอายุขัย, ให้มีสติบริบูรณ์, จิตใจผ่องใส, ไม่มีความเจ็บปวดใดใด, ให้ถอดพระธรรมกาย, ออกไปอย่างสะดวกง่ายดาย, เหมือนออกจากบ้านหนึ่ง, ไปสู่อีกบ้านหนึ่ง, เมื่อละจากโลก, ให้บังเกิดด้วยทิพยกาย, ที่เป็นสมณเทพบุตร, มีรัศมีตั้งพันเป็นอย่างน้อย, พร้อมด้วยฝนดอกไม้พันสีพันชนิด, ฝนรัตนชาติทั้ง๗ประการ, ตกลงมาต้อนรับ, การกลับไปของข้าพเจ้า, ตั้งแต่มนุษย์โลก, จรดดุสิตเทวโลก, ให้เกิดในวงบุญพิเศษ, ของมหาปูชนียาจารย์, ไปทุกภพทุกชาติ, ภพชาติต่อไป, ให้เข้าถึงพระธรรมกาย, ตั้งแต่แรกเกิด, รู้แจ้งในกฎแห่งกรรมทั้งปวง, สามารถตักเตือนตนเองได้, ให้เกิดในครอบครัวธรรมกาย, มีสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่อง, ไว้สร้างมหาทานบารมี, เลี้ยงคนได้ทั้งโลก,ขอให้ได้ตามติด,สร้างบารมีใกล้ชิดมหาปูชนียาจารย์, ไปทุกภพทุกชาติ, ตราบถึงที่สุดแห่งธรรมเทอญ, นิพพานะปัจจะโย โหตุ.
#2 *Guest*

*Guest*
 • Guests

โพสต์เมื่อ 10 September 2005 - 04:56 PM

นิดหนึ่งนะครับ คล้ายๆบางตอนของคำอธิษฐานที่บูชาเจดีย์ในระยะนั้น รู้สึกว่าคุณครูไม่ใหญ่ ท่านจะเมตตาติงในโรงเรียนมาครั้งหนึ่งแล้ว จำไม่ได้ว่าอาจจะก่อนมีดาวธรรมหรือไม่ หลังจากนั้นคำอธิษฐานในการบูชาเจดีย์จึงมีการปรับเวอร์ชั่น อย่างไรพระอาจารย์หรือท่านผู้รู้กรุณาให้ความกระจ่างด้วย

#3 หัดฝัน

หัดฝัน
 • Members
 • 4531 โพสต์
 • Gender:Male
 • Interests:ธรรมะ

โพสต์เมื่อ 10 September 2005 - 05:25 PM

อ๋อ ตอนนี้ไม่ใช่ตอนที่คุณครูไม่ใหญ่ทักน่ะครับ ถือว่าใช้ได้แล้วครับ ตอนนั้น ที่คุณครูท่านทัก ก็เพราะมีประโยคหนึ่งอธิษฐานว่า คุณธรรมของครูบาอาจารย์มีอยู่เท่าใด ก็ขอให้ไหลเข้ามาอยู่ในตัวของข้าพเจ้าให้หมด คุณครูบอกว่า ถ้าสบายใจก็อธิษฐานไปเถิด แต่คุณธรรมจะไหลมาได้จริง ก็ต่อมาตัวเราได้ลงมือฝึกฝนคุณธรรมตามครูบาอาจารย์ จนเกิดมีคุณธรรมนั้นขึ้นมาด้วยการปฏิบัติของตัวเราเองน่ะครับ
ได้ดี เพราะมีกัลยาณมิตร

#4 สิริปโภ

สิริปโภ
 • Members
 • 1766 โพสต์
 • Gender:Male
 • Interests:เรื่องลึกลับ

โพสต์เมื่อ 10 September 2005 - 05:55 PM

อ๋อ คือคำอธิษฐานจิตนี้ผมได้มาจากทางเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานภาคเค้าทำแจกอยู่น่ะครับ หากผิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยครับ
#5 หยุดอะตอมใจ

หยุดอะตอมใจ
 • Members
 • 729 โพสต์
 • Gender:Male

โพสต์เมื่อ 10 September 2005 - 06:01 PM

ในทรรศนะของผม คำอธิษฐานที่คุณ panuwat พิมพ์มานั้น สามารถเพิ่มเติมได้ดังนี้ครับ

- "ให้ได้เกิดในปฏิรูปเทส พบเจอพระพุทธศาสนา วิชชาธรรมกาย"

คำอธิบาย

อันนี้สำคัญครับ เพราะว่า มีหลายเคสที่ผ่านมา เจ้าของเคสไม่ได้อธิษฐานให้ได้เกิดในปฏิรูปประเทศ จึงต้องพลัดไปเกิดในที่กันดาร มีความแร้งแค้น หรือเกิดในศาสนาอื่น หรือเกิดในพระพุทธศาสนาจริง แต่อาจจะเป็นนิกายอื่นๆ เช่น มหายานเป็นต้น

- "เมื่อยังต้องเวียนว่ายตายเกิด ถือกำเนิดมาเป็นมนุษย์สร้างบารมี ขอให้ได้เพศบริสุทธิ์ เป็นเพศชาย ได้ลักษณะมหาบุรุษครบถ้วนทุกประการ"

คำอธิบาย

แม้ยังไม่ได้กายมหาบุรุษ ก็ขอเป็นผู้ชายไว้ก่อนเลยครับ และถ้าผมจำไม่ผิด บุรุษ ก็คือผู้ที่อธิษฐานขอเป็นผู้ชาย ยังไงเพิ่มไว้ก็ไม่เสียหายใช่ไหมครับ?

- "ให้ได้บรรลุวิชชาธรรมกาย ตั้งแต่แรกเกิด สามารถระลึกชาติได้ มีโอกาสได้ปฏิบัติธรรม สร้างมหาทานบารมีตั้งแต่ยังเยาว์วัย"

คำอธิบาย

อันนี้สำคัญมากครับ ถ้าไม่อยากมาถึงหมู่คณะช้า ท่านที่ชาตินี้มาถึงเร็ว ก็อย่าประมาทไ่ม่อธิษฐานข้อนี้นะครับ

- "เมื่อทำบุญแล้วความเสียดายขออย่าได้มี และให้จดจำบุญทุกบุญที่ทำได้อย่างแม่นยำ"

คำอธิบาย

อันนี้ของผมเองครับ คือผมเป็นพวกขี้ลืมนะครับ ลืมอย่างอื่นยังพอลืมได้ แต่จะไม่ลืมบุญทุกบุญที่ได้กระทำไปแล้วครับ

- "ให้ได้เป็นสามเณร บวชอุทิศชีวิตแด่พระพุทธศาสนา รักษาเพศพรหมจรรย์ตั้งแต่ยังเยาว์วัยให้ได้ตลอดรอดฝั่ง"

คำอธิบาย

สำหรับผู้ที่เบื่อเพศฆราวาสหนักๆ แล้ว ข้อนี้สำคัญมากครับ

- "ให้เป็นไปอย่างนี้ไปทุกภพทุกชาติ นับตั้งแต่ภพชาตินี้เป็นต้นไปตราบจนกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรม"

คำอธิบาย

เป็นการย้ำอยู่ในใจเสมอว่า ขอให้คำอธิษฐาน มีผลตั้งแต่ชาตินี้เลยครับ

และที่คุณ panuwat พิมพ์ว่า

"ศีล, สมาธิ, ปัญญา, วิมุติญาณทัสนะ"

ที่ครบถ้วนจะต้องเป็น

"ศีล, สมาธิ, ปัญญา, วิมุตติ, วิมุติญาณทัสสนะ"

ครับ

แค่นี้ยังทำไม่ได้ แล้วจะไปปราบมารได้ไง


#6 หยุดอะตอมใจ

หยุดอะตอมใจ
 • Members
 • 729 โพสต์
 • Gender:Male

โพสต์เมื่อ 10 September 2005 - 06:08 PM

คำถามครับ smile.gif

1. ถ้ามีท่านหนึ่งเกิดคิดว่า เอ ถ้าเขาตัดคำอธิษฐานที่คุณ panuwat พิมพ์มา ให้เหลือแค่

"คำอธิษฐานใด, ที่พระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ, พระเดชพระคุณหลวงพ่อธัมมชโย, และคุณยายอาจารย์, มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง, อธิษฐานไว้ดีแล้ว, ขอคำอธิษฐานนั้น, จงบังเกิดมีในกาย วาจา ใจ ของข้าพเจ้า"

เพราะมหาปูชนียาจารย์ท่านต้องอธิษฐานไว้หมดอยู่แล้ว คำอธิษฐานที่ตีกินรวบแบบนี้ จะสำริดผลหรือไม่ อย่างไร

2. การอธิษฐานโดยไม่ทราบความหมายของคำว่า มงคลชีวิต 38 ประการ, ศีล, สมาธิ, ปัญญา, วิมุติญาณทัสนะ, วิชชา ๓, วิชชา ๘, อภิญญา ๖, ปฏิสัมภิทาญาณ ๔, วิโมกข์ ๘, และจรณะ ๑๕ ว่ามีอะไรบ้าง และมีความหมายแต่ละข้ออย่างไร อธิษฐานแบบนี้ จะสำริดผลหรือไม่ อย่างไร

แค่นี้ยังทำไม่ได้ แล้วจะไปปราบมารได้ไง


#7 หยุดอะตอมใจ

หยุดอะตอมใจ
 • Members
 • 729 โพสต์
 • Gender:Male

โพสต์เมื่อ 10 September 2005 - 06:15 PM

คำอธิบายเพิ่มเติมครับ

- วิมุตติ = ความหลุดพ้น
- วิมุตติญาณทัสสนะ = ญาณเพื่อความหลุดพ้น
- สมบูรณ์ด้วยวิชาและจรณะ = ถึงพร้อมด้วยความรู้ และความประพฤติ

วิชชา 3 คือ

1. ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ - ความสามารถระลึกชาติได้
2. จุตูปปาตญาณ - เห็นการเวียนว่ายตายเกิดของสัตว์ทั้งหลาย
3. อาสวักขยญาณ - ญาณหยั่งรู้เพื่อสิ้นอาสวะ

วิชชา 8

คือ วิชชา 3 +

1. วิปัสสนาญาณ - ญาณที่เป็นวิปัสสนา คือปัญญาที่พิจารณาเห็นสังขารคือนามรูปโดยไตรลักษณ์
2. มโนมยิทธิ์ - มีฤทธิ์ทางใจ
3. อิทธิวิธี - แสดงฤทธิ์ต่างๆ ได้
4. ทิพยโสต - หูทิพย์ (ส่วนส่วนตาทิพย์ คือทิพยจักขุ หรือที่ในวิชชา 3 เรียกว่า จุตูปปาตญาณ)
5. เจโตปริยญาณ - รู้ใจคนอื่นได้

อภิญญา 6 (ความรู้ยิ่งยวด 6 ประการ)

คือ วิชชา 3 +

1. อิทธิวิธี - แสดงฤทธิ์ต่างๆ ได้
2. ทิพยโสต - หูทิพย์ (ส่วนส่วนตาทิพย์ คือทิพยจักขุ หรือที่ในวิชชา 3 เรียกว่า จุตูปปาตญาณ)
3. เจโตปริยญาณ - รู้ใจคนอื่นได้

ปฏิสัมภิทาญาณ 4

คือ ความสามารถในการเข้าใจ และการแสดงธรรม

1. แตกฉานในอรรถ (สามารถแยกแยะอธิบายขยายความออกไปได้โดยพิสดาร)
2. แตกฉานในธรรม
3. แตกฉานในภาษา
4. แตกฉานในปฏิภาณ

วิโมกข์ 8

คือภาวะที่จิตปลอดพ้นจากสิ่งรบกวนและน้อมดิ่งเข้าไปในอารมณ์นั้นๆ อย่างปล่อยตัวเต็มที่

1. ผู้มีรูปมองเห็นรูปทั้งหลาย
2. ผู้มีอรูปสัญญาภายใน มองเห็นรูปทั้งหลายภายนอก
3. ผู้น้อมใจดิ่งไปว่า งาม
4. เพราะล่วงเสียซึ่งรูปสัญญาโดยประการทั้งปวง เพราะปฏิสัญญาดับไป เพราะไม่ใส่ใจนานัตตสัญญา จึงเข้าถึงอากาสานัญจายตนะ
5. เพราะล่วงเสียซึ่งอากาสานัญจายตนะโดยประการทั้งปวง จึงเข้าถึงวิญญาณัญจายตนะ โดยมนสิการว่าวิญญาณหาที่สุดมิได้
6. เพราะล่วงเสียซึ่งวิญญาณัญจายตนะโดยประการทั้งปวง จึงเข้าถึงอากิญจัญญายตนะ โดยมนสิการว่าไม่มีอะไรเลย
7. เพราะล่วงเสียซึ่งอากิญจัญญายตนะโดยประการทั้งปวง จึงเข้าถึงเนวสัญญานาสัญญายตนะอยู่
8. เพราะล่วงเสียซึ่งเนวสัญญานาสัญญายตนะโดยประการทั้งปวง จึงเข้าถึงสัญญษเวทยิตนิโรธอยู่

จรณะ 15

คือความประพฤติ ปฏิปทา ข้อปฏิบัติอันเป็นทางบรรลุวิชชา หรือพระนิพพาน

- สีลสัมปทา - ถึงพร้อมด้วยศีล
- อปัณณกปฏิปทา 3 ข้อปฏิบัติที่ไม่ผิด ปฏิปทาส่วนที่เป็นแก่นสารเนื้อแท้ คือ 2) อินทรียสังวร สำรวมอินทรีย์ 3) โภชเนมัตตัญญุตา ประมาณในการบริโภค และ 4) ชาคริยานุโยค หมั่นประกอบความเพียร ไม่เห็นแก่นอน
- สัทธรรม 7 คือ 5) ศรัทธา 6) หิริ 7) โอตตัปปะ 8) พหูสูต 9) มีความเพียรอันปรารภแล้ว 10) มีสติมั่นคง และ 11) มีปัญญา
- ฌาน 4 คือ 12) ปฐมฌาน 13) ทุติยฌาน 14) ตติยฌาน และ 15) จตุตถฌาน

แค่นี้ยังทำไม่ได้ แล้วจะไปปราบมารได้ไง


#8 ไชยานุภาพ ปราบหงสาวดี

ไชยานุภาพ ปราบหงสาวดี

  "ความเพียรเครื่องเผากิเลสพึงกระทำเสียแต่วันนี้"

 • Members
 • 2171 โพสต์
 • Gender:Male
 • Location:ราชอาณาจักรสยามประเทศ
 • Interests:ADVANCE MEDITATION

โพสต์เมื่อ 11 September 2005 - 03:25 AM

ขอตอบแขกผู้เยี่ยมชมก่อนครับ อีกเรื่องหนึ่งที่พระเดชพระคุณฯ ท่านติงก็คือ "การตั้งจิตอนุโมทนาบุญพันแสนโกฏิล้านครั้ง (ซึ่งแท้ที่จริงกล่าวคำว่า สาธุพร้อมกันเพียง ๓ ครั้งเท่านั้น)" ยังไงล่ะครับ เนื่องจากท่านให้เหตุผล (เท่าที่กระผมจำได้คร่าวๆ) ว่า ยังไงเสีย ก็ยังคงเท่ากับการที่เราอนุโมทนาบุญเพียง ๓ ครั้งตามปกตินั่นแหละ
"ปญฺญา นรานํ รตนํ ปัญญาเป็นรัตนะของนรชน"
พระพุทธภาษิต


ตถาคตรู้วาจาใด ไม่จริง ไม่แท้ ไม่ประกอบไปด้วยประโยชน์
ทั้งวาจานั้นไม่เป็นที่รัก ไม่เป็นที่เจริญใจของคนอื่นๆ ตถาคตไม่ตรัสวาจานั้น

ตถาคตรู้วาจาใด เป็นของจริง ของแท้ แต่ไม่ประกอบด้วยประโยชน์
ทั้งวาจานั้นไม่เป็นที่รัก ไม่เป็นที่เจริญใจของคนอื่นๆ แม้วาจานั้นตถาคตก็ไม่ตรัส

อนึ่ง ตถาคตรู้วาจาใด เป็นของจริง เป็นของแท้ ประกอบด้วยประโยชน์
แต่วาจานั้นไม่เป็นที่รัก ไม่เป็นที่เจริญใจของคนอื่นๆ ตถาคตย่อมรู้กาลอันควรที่จะใช้วาจานั้น

ตถาคตรู้วาจาใด ไม่จริง ไม่แท้ ไม่ประกอบไปด้วยประโยชน์
แต่วาจานั้นเป็นที่รัก เป็นที่เจริญใจของคนอื่นๆ ตถาคตไม่ตรัสวาจานั้น

ตถาคตรู้วาจาใด แม้เป็นของจริง เป็นของแท้ และไม่ประกอบด้วยประโยชน์
แต่วาจานั้นเป็นที่รัก เป็นที่เจริญใจของคนอื่นๆ แม้วาจานั้นตถาคตก็ไม่ตรัส

อนึ่ง ตถาคตรู้วาจาใด เป็นของจริง เป็นของแท้ ประกอบด้วยประโยชน์
ทั้งวาจานั้นเป็นที่รัก เป็นที่เจริญใจของคนอื่นๆ ตถาคตย่อมรู้กาลอันควรที่จะใช้วาจานั้น
พระอมตะวจนา แห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า


[/color]
"...พระพุทธศาสนา บริบูรณ์ด้วยสัจธรรมที่เป็นสาระ และเป็นประโยชน์ในทุกระดับ
แต่จะต้องศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจ และปฏิบัติให้เหมาะสมแก่ภาวะปัจจุบัน
ด้วยศรัทธาและปัญญาที่ถูกต้อง จึงจะเกิดเป็นประโยชน์ขึ้นได้..."

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
๑๗ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๑๒"รู้ใดก็ไม่ประเสริฐ เท่ารู้แจ้งด้วยปัญญาธรรมอันเกิดมีในตน"

"อัศวินปฏิญาณตนเป็นคนกล้า
ดวงใจเปี่ยมคุณธรรม
ซื่อตรงยึดมั่นในวาจาสัตย์
อุทิศชีวิตพิชิตมาร"

[color="#990000"]ไชยานุภาพ ปราบหงสาวดี

#9 *Guest*

*Guest*
 • Guests

โพสต์เมื่อ 11 September 2005 - 08:14 AM

ขอขอบพระคุณและอนุโมทนาด้วยครับ ที่ให้ความกระจ่าง เพราะผมกลัวว่าผมจะเข้าใจผิดแค่นั้นเอง ที่มาเพราะช่วงนั้นผมติดตามเกือบทุกวัน และได้มีโอกาสบันทึกเสียงคำอธิษฐานบูชาเจดีย์ไว้เพราะเห็นว่าครอบคลุม ลึกซึ้งดี เพื่อจะเอาไว้อธิษฐาน พอคุณครูไม่ใหญ่ท่านเมตตาแนะนำ วันถัดมา พระอาจารย์(รู้สึกหลวงพี่ มหาประดิษฐ์ สิริภาโส) ได้มานำอธิษฐานบูชาเจดีย์ด้วยเวอร์ชั่นดังที่อธิษฐานปัจจุบัน

#10 *Guest*

*Guest*
 • Guests

โพสต์เมื่อ 11 September 2005 - 10:30 AM

ขออนุโมทนาบุญกับพี่ๆทุกท่านด้วยจ้ะ

#11 หัดฝัน

หัดฝัน
 • Members
 • 4531 โพสต์
 • Gender:Male
 • Interests:ธรรมะ

โพสต์เมื่อ 11 September 2005 - 08:58 PM

ตอบคุณ paramai ใน Post ที่ 6 แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะครับ

1. การนึกปรารถนาสิ่งใด แล้วจะสำเร็จสมปรารถนาได้ง่าย ต้องนึกเป็นภาพแจกแจงละเอียดแต่ละขั้นตอนน่ะครับ ถ้ามีภาพในใจอย่างละเอียดทุกขั้นทุกตอน ผมว่า ใจย่อมมีกำลังมากกว่า การคิดแบบรวบยอดว่า หลวงพ่ออธิษฐานอะไรขอให้เราได้ด้วย เพราะภาพในใจย่อมเป็นภาพรวม ไม่มีรายละเอียดแต่ละขั้นแต่ละตอน ย่อมสัมฤทธิ์ผลได้ยากกว่า ควรนำไปใช้เสริมได้หลังจากอธิษฐานละเอียดมาแล้ว ก็ต่อท่อนนี้ไปหน่อย เผื่อขาดตกบกพร่องตรงไหนไป

2. การอธิษฐาน โดยไม่รู้เรื่องนั้น ถ้าได้ผู้นำดี สอนให้อธิษฐานดี เช่น อธิษฐานให้ได้ญาน สมมุติไม่เข้าใจความ
หมาย แต่จะทำให้เข้าใจขึ้นได้ภายหลังครับ เพราะถือว่าอธิษฐานขอให้เกิดปัญญานั่นเอง
แต่ถ้าได้ผู้นำไม่ดี เช่น ทำบุญกับฤษีในอดีต แล้วอธิษฐานบอกว่า ขอให้ได้สมบัติของพญานาค (เพราะไม่รู้ว่ามันเป็นอย่างไร) เนื่องจากฤษีบอกสั้นๆ แค่ว่า มันสวยดี พอบุญส่งผล ไปเกิดเป็นพญานาคจรีงๆ เลยต้องทนทุกข์ พอตอนหลังไปเจอพระพุทธเจ้าเลยอธิษฐานใหม่ จนได้มาเป็นพระราหุลไงล่ะครับ
ได้ดี เพราะมีกัลยาณมิตร

#12 ไชยานุภาพ ปราบหงสาวดี

ไชยานุภาพ ปราบหงสาวดี

  "ความเพียรเครื่องเผากิเลสพึงกระทำเสียแต่วันนี้"

 • Members
 • 2171 โพสต์
 • Gender:Male
 • Location:ราชอาณาจักรสยามประเทศ
 • Interests:ADVANCE MEDITATION

โพสต์เมื่อ 15 September 2005 - 04:21 AM

รู้ไหม??? ครับว่า คำอธิษฐานที่ให้มานี้ กระผมตรองดูถนัดแล้วพบว่า ยังขาดหัวใจสำคัญ คือ "การอธิษฐานล้อมคอก" ไปนะครับ (ทั้งนี้หากไม่นับรวมเอาอธิษฐานบารมีของครูบาอาจารย์ มาเป็นส่วนหนึ่งในอธิษฐานบารมีของเรา เพราะแท้ที่จริงแล้ว ธาตุธรรมใคร ก็ธาตุธรรมท่าน อธิษฐานบารมีของท่านใด ก็เป็นอธิษฐานบารมีของท่านนั้น หากเราไม่ลงมือกระทำด้วยตนเอง เราจะไม่ได้นะครับ เพราะคุณยายอาจารย์ฯ ท่านสอนว่า "บุญใครทำ คนนั้นก็ได้ คนที่ไม่ทำ ก็ไม่ได้" นะครับ อย่าลืม!!! เสียล่ะ) ซึ่งที่ต้องเพิ่มเติมเป็นอย่างยิ่งเลยก็คือ

"ขอให้ข้าพระพุทธเจ้า พึงอย่าได้กระทำบาปทุจริตทุกประเภท ทุกชนิด ทั้งอย่างหยาบ ปานกลาง และที่ละเอียดเป็นอนุสัย ไม่ว่าจะด้วยทางกาย วาจา ใจ ไม่ว่าจะเจตนา หรือไม่เจตนา ไม่ว่าจะระลึกรู้ได้หรือมิระลึกรู้ได้ ไม่ว่าจะเป็นในที่ลับหรือที่แจ้ง แม้เพียงความคิดคือ "อกุศลมโนกรรม" ก็ขอจงอย่าพึงมี พึงเกิด ในเห็น จำ คิด รู้ ในขันธสันดานของข้าพระพุทธเจ้าได้ และขอให้ข้าพระพุทธเจ้าพึงเป็นผู้ที่เจริญยิ่งในกุศลธรรมทั้งปวง ที่เป็นของฝ่ายบุญ ฝ่ายพระ ฝ่ายสัมมาทิฏฐิ อันขึ้นตรงต่อธรรมภาคขาว ทั้งในกายทวาร วจีทวาร และมโนทวาร ให้เต็มเปี่ยมบริบูรณ์ภิญโญยิ่งโดยส่วนเดียว อีกทั้งจงเป็นผู้ที่ห่างไกลจากสิ่งอันเป็นพาลทั้งหลาย ไม่ว่าจะอยู่ในรูปคน สัตว์ สิ่งของ พาลภายนอก พาลภายใน หมอเสน่ห์ เล่ห์กล มนต์คาถา ทรงเจ้า ผีสิง สิ่งที่ไม่ดีทั้งหลาย มิตรปอกลอก มิตรหัวประจบ มิตรชักชวนในทางไม่ดี ฉิบหาย ตลอดจนสิ่งอันเป็นเหตุให้ต้องพลัดพรากจากหมู่คณะและวิชชาธรรมกาย กระทั่งสิ่งที่นับ ที่นำ ที่หนุน ที่เนื่องด้วยธรรมดำ ภาคมารฝ่ายบาปอกุศลทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นในเหตุอ่อน แก่ หยาบ ละเอียด ลับ และเปิดเผยทั้งหมดทั้งสิ้น อันเปรียบดั่ง หลุมพรางของพญามาร กลลวงของพญามาร เหยื่อล่อของพญามาร และดอกไม้ของพญามาร ทั้งหมดทั้งปวงนี้ ขอให้ข้าพระพุทธเจ้าพึงอย่าได้รู้จัก อย่าได้พบเจอ ให้ละลายหายสูญไปให้หมด ขอให้ข้าพระพุทธเจ้า อย่าได้นำพาตนเองไปเกลือกกลั้วในสิ่งเหล่านี้ และขอให้บาปอกุศลเหล่านี้จงอย่าสบโอกาสได้ช่องที่จะทำร้าย ทำลาย และเข้าหาตัวของข้าพระพุทธเจ้าได้เลย ขอให้ยุคสมัยที่ข้าพระพุทธเจ้าได้ไปบังเกิดและเกิดขึ้นแล้ว จงเป็นประหนึ่งดั่งปฏิรูปเทส และปราศจากสิ่งอันเป็นมลทิลธาตุ มลทิลธรรมเหล่านี้ตลอดไป ขอให้ข้าพระพุทธเจ้า จงเป็นผู้ที่มีสัมมาปัญญาอันเปรียบดั่ง "สหชาติกปัญญา" ชาญฉลาดเก่งกาจดุจสัพพัญญู สามารถโอวาทสั่งสอนตักเตือนตนเองได้ตลอดเวลา ให้กระทำในสิ่งอันเป็นกุศลและงดเว้นจากบาปอกุศลทั้งปวง เป็นผู้ที่ตั้งมั่นอยู่ในความไม่ประมาทในธรรมทุกเมื่อ มีสติเป็นมหาสติและมีขันติธรรมอย่างถึงที่สุด นับตั้งแต่อดทนต่อความทุกข์ยากลำบาก กระทั่งอดทนต่อความเย้ายวนของอำนาจกิเลสอาสวะทั้งหลาย ให้เป็นผู้ว่าง่าย มีความอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นเลิศ อยู่ในโอวาทของครูบาอาจารย์ (วิชชาธรรมกาย) เป็นเลิศ มีความเพียรในธรรมเป็นเลิศ อีกทั้งสามารถเจริญรอยในธรรม ตามแบบอย่างอันประเสริฐ ของครูบาอาจารย์ (วิชชาธรรมกาย) ทุกท่าน ได้ครบถ้วนบริบูรณ์ทุกอย่างทุกประการ"

จากนั้น จึงลงท้ายคำอธิษฐานว่า ขอคำอธิษฐานและความปรารถนาทั้งมวลนับแต่เบื้องต้นจนปริโยสานนี้ จงสำเร็จประโยชน์แก่ข้าพระพุทธเจ้า อย่างเกินควรเกินค่า ให้เป็นผังสำเร็จที่ทับทวีบังเกิดมีขึ้นเต็มธาตุ เต็มธรรม เต็มสูญ เต็มส่วน ไม่มีช่องว่าง ไม่มีระหว่าง ไม่มีประมาณ ให้ปราศจากเสียซึ่งการร้อยรัดปนเป็น ของธรรมดำภาคมารฝ่ายบาปอกุศลทั้งปวง และขอให้พญามารไม่สามารถระเบิดแตกทำลายผังแห่งอธิษฐานบารมีของข้าพระพุทธเจ้านี้ได้ และด้วยอำนาจบารมีธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระปัจเจกพุทธเจ้า พระธรรมเจ้า และพระอริยสังฆเจ้าทั้งหลาย ทั้งในอดีต ปัจจุบัน และในอนาคตกาล ตลอดจนบารมีธรรมของมหาปูชนียาจารย์ - บูรพคณาจารย์วิชชาธรรมกายทุกท่าน และด้วยอานุภาพแห่งบารมีกุศลที่ข้าพระพุทธเจ้าได้สั่งสมอบรมมานับแต่ปฐมชาติ นับแต่ปฐมกัป ตราบกระทั่งถึงในปัจจุบันกาลนี้ และที่จะได้กระทำให้ทับทวียิ่งๆ ขึ้นไป ขอจงมาประมวลรวมเข้าด้วยกันให้เป็นตบะ เป็นเดชะ เป็นพลวะปัจจัย เป็นนิสัยนำส่ง ให้คำอธิษฐานที่ข้าพระพุทธเจ้าได้ตั้งจิตอธิษฐานไว้ดีแล้วทั้งปวงนี้ ขอจงเป็นผลสำเร็จ จงเป็นผลสำเร็จ จงเป็นผลสำเร็จ อย่างศักดิ์สิทธิ์ไพศาล นับแต่ปัจจุบันชาติ ปัจจุบันกาลนี้ สืบไป ตราบกระทั่งเข้าสู่พระนิพพาน ไปให้ถึงที่สุดแห่งธรรมจงทุกประการเทอญฯ

นิพฺพานปจฺจโย โหตุ

หมายเหตุ; อธิษฐานบารมีในส่วนเติมเต็มและคำลงท้ายนี้ ส่วนหนึ่งเป็นคำอธิษฐานที่มาจากครูบาอาจารย์ อีกส่วนหนึ่งมาจากการสร้างและดัดแปลงด้วยตัวของกระผมเอง ซึ่งทุกท่านสามารถนำไปประยุกต์ใช้และผนวกเข้ากับคำอธิษฐานส่วนตัวได้นะครับ เพราะธรรมทานในครั้งนี้ กระผมตั้งใจให้เป็นของขวัญแด่นักสร้างบารมีทุกท่านครับ


#13 ไชยานุภาพ ปราบหงสาวดี

ไชยานุภาพ ปราบหงสาวดี

  "ความเพียรเครื่องเผากิเลสพึงกระทำเสียแต่วันนี้"

 • Members
 • 2171 โพสต์
 • Gender:Male
 • Location:ราชอาณาจักรสยามประเทศ
 • Interests:ADVANCE MEDITATION

โพสต์เมื่อ 15 September 2005 - 09:30 AM

nerd_smile.gif ขอเสริมคุณ paramai อีกสักหน่อยนะครับ ที่พี่เพิ่มเติมว่า "ให้ได้เพศบริสุทธิ์ เป็นเพศชาย" ผมขอต่ออีกสักนิดว่า "ที่มีความเต็มเปี่ยมสมบูรณ์ทั้งกายและใจ" ด้วยนะครับ จะได้รัดกุมยิ่งขึ้น (ซึ่งสอดคล้องกันกับ ๑ ในธรรมสโมธาน ๘ ประการ)
"ปญฺญา นรานํ รตนํ ปัญญาเป็นรัตนะของนรชน"
พระพุทธภาษิต


ตถาคตรู้วาจาใด ไม่จริง ไม่แท้ ไม่ประกอบไปด้วยประโยชน์
ทั้งวาจานั้นไม่เป็นที่รัก ไม่เป็นที่เจริญใจของคนอื่นๆ ตถาคตไม่ตรัสวาจานั้น

ตถาคตรู้วาจาใด เป็นของจริง ของแท้ แต่ไม่ประกอบด้วยประโยชน์
ทั้งวาจานั้นไม่เป็นที่รัก ไม่เป็นที่เจริญใจของคนอื่นๆ แม้วาจานั้นตถาคตก็ไม่ตรัส

อนึ่ง ตถาคตรู้วาจาใด เป็นของจริง เป็นของแท้ ประกอบด้วยประโยชน์
แต่วาจานั้นไม่เป็นที่รัก ไม่เป็นที่เจริญใจของคนอื่นๆ ตถาคตย่อมรู้กาลอันควรที่จะใช้วาจานั้น

ตถาคตรู้วาจาใด ไม่จริง ไม่แท้ ไม่ประกอบไปด้วยประโยชน์
แต่วาจานั้นเป็นที่รัก เป็นที่เจริญใจของคนอื่นๆ ตถาคตไม่ตรัสวาจานั้น

ตถาคตรู้วาจาใด แม้เป็นของจริง เป็นของแท้ และไม่ประกอบด้วยประโยชน์
แต่วาจานั้นเป็นที่รัก เป็นที่เจริญใจของคนอื่นๆ แม้วาจานั้นตถาคตก็ไม่ตรัส

อนึ่ง ตถาคตรู้วาจาใด เป็นของจริง เป็นของแท้ ประกอบด้วยประโยชน์
ทั้งวาจานั้นเป็นที่รัก เป็นที่เจริญใจของคนอื่นๆ ตถาคตย่อมรู้กาลอันควรที่จะใช้วาจานั้น
พระอมตะวจนา แห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า


[/color]
"...พระพุทธศาสนา บริบูรณ์ด้วยสัจธรรมที่เป็นสาระ และเป็นประโยชน์ในทุกระดับ
แต่จะต้องศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจ และปฏิบัติให้เหมาะสมแก่ภาวะปัจจุบัน
ด้วยศรัทธาและปัญญาที่ถูกต้อง จึงจะเกิดเป็นประโยชน์ขึ้นได้..."

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
๑๗ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๑๒"รู้ใดก็ไม่ประเสริฐ เท่ารู้แจ้งด้วยปัญญาธรรมอันเกิดมีในตน"

"อัศวินปฏิญาณตนเป็นคนกล้า
ดวงใจเปี่ยมคุณธรรม
ซื่อตรงยึดมั่นในวาจาสัตย์
อุทิศชีวิตพิชิตมาร"

[color="#990000"]ไชยานุภาพ ปราบหงสาวดี

#14 สิริปโภ

สิริปโภ
 • Members
 • 1766 โพสต์
 • Gender:Male
 • Interests:เรื่องลึกลับ

โพสต์เมื่อ 15 September 2005 - 09:48 AM

อย่างที่บอกไว้ ในตอนแรกครับว่า คำอธิษฐานนี้ ผมได้มาจากทางผู้ประสานงานภาคเค้าทำแจกอยู่ หากผิดพลาดประการใด ก็ขออภัยด้วย เจตนาที่นำมาลงก็เพื่อให้กับบางคนที่ผมเจอมาหลายคนทำบุญแล้วไม่ได้อธิฐานหรือไม่รู้จะอธิฐานอะไร สำหรับพวกเราเองคงไม่ต้องห่วงเพราะได้เรียนรู้มากันพอสมควร แต่สำหรับผู้อื่นที่ยังไม่รู้ผมจึงได้ตั้งหัวข้อกระทู้ ว่า "เอาไว้พิมแจกกัน" และสำหรับ Accessories ต่างๆในคำอธิษฐาน ผมคิดว่าคงจะต้องตามอุปนิสัยของแต่ละคน คงจะให้เหมือนกันครบทุกอย่างคงจะเป็นการยากครับ และหากจะปราถนากันต่อๆไปอีกคงไม่มีที่สิ้นสุดกันเป็นแน่ อย่างไรก็ต้องขอกราบขอขมา มา ณที่นี้ด้วยครับ
#15 ไชยานุภาพ ปราบหงสาวดี

ไชยานุภาพ ปราบหงสาวดี

  "ความเพียรเครื่องเผากิเลสพึงกระทำเสียแต่วันนี้"

 • Members
 • 2171 โพสต์
 • Gender:Male
 • Location:ราชอาณาจักรสยามประเทศ
 • Interests:ADVANCE MEDITATION

โพสต์เมื่อ 15 September 2005 - 10:09 AM

laugh.gif laugh.gif laugh.gif ไม่เป็นไรหรอกครับ เจตนาที่กระผมนำเอาคำอธิษฐานนี้มาลงเพิ่มเติม ก็เพื่อเป็นแนวทางให้ทุกๆ ท่าน สามารถอธิษฐานจิตได้อย่างครอบคลุมและสมบูรณ์เท่านั้นเอง และคำอธิษฐานจิตนี้ กระผมมักใช้เป็นประจำเวลาทำบุญ (ในเวลาที่ไม่สามารถอธิษฐานได้อย่างเต็มรูปแบบ เนื่องจากไม่มีความจำเป็นต้องเพิ่ม accessories ใดๆ ลงไปอีก) ส่วนอธิษฐานบารมีเต็มรูปแบบนั้น กระผมไม่สามารถนำมาลงให้ได้นะครับ เนื่องจากเนื้อหามีความละเอียดและลึกซึ้งมาก.
"ปญฺญา นรานํ รตนํ ปัญญาเป็นรัตนะของนรชน"
พระพุทธภาษิต


ตถาคตรู้วาจาใด ไม่จริง ไม่แท้ ไม่ประกอบไปด้วยประโยชน์
ทั้งวาจานั้นไม่เป็นที่รัก ไม่เป็นที่เจริญใจของคนอื่นๆ ตถาคตไม่ตรัสวาจานั้น

ตถาคตรู้วาจาใด เป็นของจริง ของแท้ แต่ไม่ประกอบด้วยประโยชน์
ทั้งวาจานั้นไม่เป็นที่รัก ไม่เป็นที่เจริญใจของคนอื่นๆ แม้วาจานั้นตถาคตก็ไม่ตรัส

อนึ่ง ตถาคตรู้วาจาใด เป็นของจริง เป็นของแท้ ประกอบด้วยประโยชน์
แต่วาจานั้นไม่เป็นที่รัก ไม่เป็นที่เจริญใจของคนอื่นๆ ตถาคตย่อมรู้กาลอันควรที่จะใช้วาจานั้น

ตถาคตรู้วาจาใด ไม่จริง ไม่แท้ ไม่ประกอบไปด้วยประโยชน์
แต่วาจานั้นเป็นที่รัก เป็นที่เจริญใจของคนอื่นๆ ตถาคตไม่ตรัสวาจานั้น

ตถาคตรู้วาจาใด แม้เป็นของจริง เป็นของแท้ และไม่ประกอบด้วยประโยชน์
แต่วาจานั้นเป็นที่รัก เป็นที่เจริญใจของคนอื่นๆ แม้วาจานั้นตถาคตก็ไม่ตรัส

อนึ่ง ตถาคตรู้วาจาใด เป็นของจริง เป็นของแท้ ประกอบด้วยประโยชน์
ทั้งวาจานั้นเป็นที่รัก เป็นที่เจริญใจของคนอื่นๆ ตถาคตย่อมรู้กาลอันควรที่จะใช้วาจานั้น
พระอมตะวจนา แห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า


[/color]
"...พระพุทธศาสนา บริบูรณ์ด้วยสัจธรรมที่เป็นสาระ และเป็นประโยชน์ในทุกระดับ
แต่จะต้องศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจ และปฏิบัติให้เหมาะสมแก่ภาวะปัจจุบัน
ด้วยศรัทธาและปัญญาที่ถูกต้อง จึงจะเกิดเป็นประโยชน์ขึ้นได้..."

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
๑๗ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๑๒"รู้ใดก็ไม่ประเสริฐ เท่ารู้แจ้งด้วยปัญญาธรรมอันเกิดมีในตน"

"อัศวินปฏิญาณตนเป็นคนกล้า
ดวงใจเปี่ยมคุณธรรม
ซื่อตรงยึดมั่นในวาจาสัตย์
อุทิศชีวิตพิชิตมาร"

[color="#990000"]ไชยานุภาพ ปราบหงสาวดี

#16 *Guest*

*Guest*
 • Guests

โพสต์เมื่อ 15 September 2005 - 01:06 PM

ทำไมยาวจังเลย

#17 tnawut

tnawut
 • Moderators
 • 2398 โพสต์
 • Gender:Male
 • Location:Laksi
 • Interests:Internet, Computer, Electronic, Security, Merit, Meditation, อินเตอร์เน็ต, คอมพิวเตอร์, ทำบุญ, ปล่อยปลา, บูชาเจดีย์, ฝันในฝัน, DOU, หมู่บ้านปฏิบัติธรรม, บวช, บรรพชา, Web, CU, Chula

โพสต์เมื่อ 15 September 2005 - 01:14 PM

กระทู้นี้สุดยอดเลยครับ ผมขอคัดลอกบางส่วนไปไว้ใน Web ผมบ้างนะครับ

http://www.nawut.com/tumboon


#18 ไชยานุภาพ ปราบหงสาวดี

ไชยานุภาพ ปราบหงสาวดี

  "ความเพียรเครื่องเผากิเลสพึงกระทำเสียแต่วันนี้"

 • Members
 • 2171 โพสต์
 • Gender:Male
 • Location:ราชอาณาจักรสยามประเทศ
 • Interests:ADVANCE MEDITATION

โพสต์เมื่อ 15 September 2005 - 03:53 PM

laugh.gif ด้วยความยินดีครับผม
"ปญฺญา นรานํ รตนํ ปัญญาเป็นรัตนะของนรชน"
พระพุทธภาษิต


ตถาคตรู้วาจาใด ไม่จริง ไม่แท้ ไม่ประกอบไปด้วยประโยชน์
ทั้งวาจานั้นไม่เป็นที่รัก ไม่เป็นที่เจริญใจของคนอื่นๆ ตถาคตไม่ตรัสวาจานั้น

ตถาคตรู้วาจาใด เป็นของจริง ของแท้ แต่ไม่ประกอบด้วยประโยชน์
ทั้งวาจานั้นไม่เป็นที่รัก ไม่เป็นที่เจริญใจของคนอื่นๆ แม้วาจานั้นตถาคตก็ไม่ตรัส

อนึ่ง ตถาคตรู้วาจาใด เป็นของจริง เป็นของแท้ ประกอบด้วยประโยชน์
แต่วาจานั้นไม่เป็นที่รัก ไม่เป็นที่เจริญใจของคนอื่นๆ ตถาคตย่อมรู้กาลอันควรที่จะใช้วาจานั้น

ตถาคตรู้วาจาใด ไม่จริง ไม่แท้ ไม่ประกอบไปด้วยประโยชน์
แต่วาจานั้นเป็นที่รัก เป็นที่เจริญใจของคนอื่นๆ ตถาคตไม่ตรัสวาจานั้น

ตถาคตรู้วาจาใด แม้เป็นของจริง เป็นของแท้ และไม่ประกอบด้วยประโยชน์
แต่วาจานั้นเป็นที่รัก เป็นที่เจริญใจของคนอื่นๆ แม้วาจานั้นตถาคตก็ไม่ตรัส

อนึ่ง ตถาคตรู้วาจาใด เป็นของจริง เป็นของแท้ ประกอบด้วยประโยชน์
ทั้งวาจานั้นเป็นที่รัก เป็นที่เจริญใจของคนอื่นๆ ตถาคตย่อมรู้กาลอันควรที่จะใช้วาจานั้น
พระอมตะวจนา แห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า


[/color]
"...พระพุทธศาสนา บริบูรณ์ด้วยสัจธรรมที่เป็นสาระ และเป็นประโยชน์ในทุกระดับ
แต่จะต้องศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจ และปฏิบัติให้เหมาะสมแก่ภาวะปัจจุบัน
ด้วยศรัทธาและปัญญาที่ถูกต้อง จึงจะเกิดเป็นประโยชน์ขึ้นได้..."

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
๑๗ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๑๒"รู้ใดก็ไม่ประเสริฐ เท่ารู้แจ้งด้วยปัญญาธรรมอันเกิดมีในตน"

"อัศวินปฏิญาณตนเป็นคนกล้า
ดวงใจเปี่ยมคุณธรรม
ซื่อตรงยึดมั่นในวาจาสัตย์
อุทิศชีวิตพิชิตมาร"

[color="#990000"]ไชยานุภาพ ปราบหงสาวดี

#19 *siripong*

*siripong*
 • Guests

โพสต์เมื่อ 15 September 2005 - 04:16 PM

QUOTE(panuwat @ 10 Sep 2005, 04:19 PM)
คำอฐิษฐานจิต
 
ด้วยบุญกุศล, ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้, เพราะบุญนั้น, และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น, ขอให้ข้าพเจ้า,มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง,ได้กายมหาบุรุษ, มีอายุยืนยาว, ให้เป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลาย, ให้ถึงพร้อมด้วยศีล, สมาธิ, ปัญญา, วิมุติ, วิมุติญาณทัสนะ, ให้เข้าถึงพระธรรมกาย, เป็นอันหนึ่งอันเดียวกับพระธรรมกาย, ที่ชัดใสสว่าง, ที่ละเอียดสุดละเอียด, จะนับจักประมาณมิได้, ให้ได้ศึกษาวิชาธรรมกาย,  ให้รู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดในวิชชาธรรมกาย, ในธาตุธรรมทั้งหลาย, ทั้งที่เป็นกุสลาธัมมา, อกุสลาธัมมา,อัพยากตาธัมมา, เป็นผู้ชนะพญามาร, เป็นผู้ที่พญามาร, ตัดรอนกำลังใจไม่ได้, ตัดรอนบุญบารมีไม่ได้,  ตัดรอนทรัพย์สมบัติไม่ได้, ตัดรอนชีวิตไม่ได้, กดธาตุธรรมให้ตกต่ำไม่ได้, ให้สมบูรณ์พร้อมด้วยมงคลชีวิตทั้ง๓๘ประการ, ด้วยคุณธรรมทั้งปวงมีความอ่อนน้อมเป็นต้น, ให้ได้ที่สุดแห่งรูปสมบัติ, ทรัพย์สมบัติ, คุณสมบัติ, บริวารสมบัติ, ลาภ, ยศ, สรรเสริญสุข, ทั้งที่เป็นของมนุษย์, ของทิพย์, ของพระนิพพาน, ที่เป็นไปเพื่อการสร้างบารมี, และรื้อสัตว์ขนสัตว์, แต่เพียงฝ่ายเดียว, ให้มีแต่คำว่าได้, คำว่ามี,  คำว่าสำเร็จ, ในการสร้างบารมีตลอดไป, ให้กาย วาจา ใจ สะอาด บริสุทธิ์ ผ่องใส, สามารถรองรับความบริสุทธ์, ของวิชชาธรรมกายได้, บาปกรรมอันใด, ที่ผิดพลาดทำไป, ตั้งแต่ปฐมชาติ, ตั้งแต่ปฐมกัปป์, ขอให้ตามไม่ทัน, ขอให้ไม่มีโอกาสส่งผล, บุญกุศลใด, ที่ได้ทำไว้ดีแล้ว, ขอให้ส่งผลก่อน, ส่งผลศักดิ์สิทธิ์,      มีฤทธิ์, มีเดช, มีอานุภาพ, คำอธิษฐานใด, ที่พระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ, พระเดชพระคุณหลวงพ่อธัมมชโย, และคุณยายอาจารย์, มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง, อธิษฐานไว้ดีแล้ว, ขอคำอธิษฐานนั้น, จงบังเกิดมีในกาย วาจา ใจ ของข้าพเจ้า, และเหล่าสรรพสัตว์, ตลอดแสนโกฏิจักรวาล, อนันจักรวาล, ขอให้ข้าพเจ้า, อย่าใด้ทำร้ายใคร, และใคร, อย่าได้ทำร้ายข้าพเจ้า, ให้เวียนว่ายตายเกิด, อยู่แต่ในสุคติภูมิ, แต่เพียงฝ่ายเดียว, รื้อสัตว์ขนสัตว์, ปราบมารประหารกิเลศ, ให้สิ้นเชื้อไม่เหลือเศษ, ยกตนและสรรพสัตว์ทั้งหลาย, พ้นจากการเป็นบ่าวเป็นทาสของพญามาร, ให้เป็นผู้คิดก่อนทำก่อน, พูดก่อนทำก่อนในทุกโครงการ, ของพระพุทธศาสนา, ของวิชชาธรรมกาย, ใด้สำเร็จวิชชา๓, วิชชา๘, อภิญญา๖, ปฏิสัมภิทาญาณ๔, วิโมกข์๘,  และจรณะ๑๕,  ก่อนหมดอายุขัย, ให้มีสติบริบูรณ์, จิตใจผ่องใส, ไม่มีความเจ็บปวดใดใด, ให้ถอดพระธรรมกาย, ออกไปอย่างสะดวกง่ายดาย, เหมือนออกจากบ้านหนึ่ง, ไปสู่อีกบ้านหนึ่ง, เมื่อละจากโลก, ให้บังเกิดด้วยทิพยกาย, ที่เป็นสมณเทพบุตร, มีรัศมีตั้งพันเป็นอย่างน้อย, พร้อมด้วยฝนดอกไม้พันสีพันชนิด, ฝนรัตนชาติทั้ง๗ประการ, ตกลงมาต้อนรับ, การกลับไปของข้าพเจ้า, ตั้งแต่มนุษย์โลก, จรดดุสิตเทวโลก, ให้เกิดในวงบุญพิเศษ, ของมหาปูชะนียาจารย์, ไปทุกภพทุกชาติ, ภพชาติต่อไป, ให้เข้าถึงพระธรรมกาย, ตั้งแต่แรกเกิด, รู้แจ้งในกฎแห่งกรรมทั้งปวง, สามารถตักเตือนตนเองได้, ให้เกิดในครอบครัวธรรมกาย, มีสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่อง, ไว้สร้างมหาทานบารมี, เลี้ยงคนได้ทั้งโลก,ขอให้ได้ตามติด,สร้างบารมีใกล้ชิดมหาปูชะนียาจารย์, ไปทุกภพทุกชาติ, ตราบถึงที่สุดแห่งธรรมเทอญ, นิพพานะปัจจะโย โหตุ.

ดูโพสต์ขอบคุณและอนุโมทนาบุญที่กรุณาเผยแผ่คำอธิฐานนี้ด้วยครับ
#20 ไชยานุภาพ ปราบหงสาวดี

ไชยานุภาพ ปราบหงสาวดี

  "ความเพียรเครื่องเผากิเลสพึงกระทำเสียแต่วันนี้"

 • Members
 • 2171 โพสต์
 • Gender:Male
 • Location:ราชอาณาจักรสยามประเทศ
 • Interests:ADVANCE MEDITATION

โพสต์เมื่อ 16 September 2005 - 10:27 AM

nerd_smile.gif ขอขอบพระคุณทางพี่ๆ ทีมงานทุกท่านมากๆ เลยนะครับ ที่ช่วยให้กระผมไม่ต้อง double space เวลาพิมพ์ font ตัวหนังสือขนาดใหญ่อีก กราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับ.
"ปญฺญา นรานํ รตนํ ปัญญาเป็นรัตนะของนรชน"
พระพุทธภาษิต


ตถาคตรู้วาจาใด ไม่จริง ไม่แท้ ไม่ประกอบไปด้วยประโยชน์
ทั้งวาจานั้นไม่เป็นที่รัก ไม่เป็นที่เจริญใจของคนอื่นๆ ตถาคตไม่ตรัสวาจานั้น

ตถาคตรู้วาจาใด เป็นของจริง ของแท้ แต่ไม่ประกอบด้วยประโยชน์
ทั้งวาจานั้นไม่เป็นที่รัก ไม่เป็นที่เจริญใจของคนอื่นๆ แม้วาจานั้นตถาคตก็ไม่ตรัส

อนึ่ง ตถาคตรู้วาจาใด เป็นของจริง เป็นของแท้ ประกอบด้วยประโยชน์
แต่วาจานั้นไม่เป็นที่รัก ไม่เป็นที่เจริญใจของคนอื่นๆ ตถาคตย่อมรู้กาลอันควรที่จะใช้วาจานั้น

ตถาคตรู้วาจาใด ไม่จริง ไม่แท้ ไม่ประกอบไปด้วยประโยชน์
แต่วาจานั้นเป็นที่รัก เป็นที่เจริญใจของคนอื่นๆ ตถาคตไม่ตรัสวาจานั้น

ตถาคตรู้วาจาใด แม้เป็นของจริง เป็นของแท้ และไม่ประกอบด้วยประโยชน์
แต่วาจานั้นเป็นที่รัก เป็นที่เจริญใจของคนอื่นๆ แม้วาจานั้นตถาคตก็ไม่ตรัส

อนึ่ง ตถาคตรู้วาจาใด เป็นของจริง เป็นของแท้ ประกอบด้วยประโยชน์
ทั้งวาจานั้นเป็นที่รัก เป็นที่เจริญใจของคนอื่นๆ ตถาคตย่อมรู้กาลอันควรที่จะใช้วาจานั้น
พระอมตะวจนา แห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า


[/color]
"...พระพุทธศาสนา บริบูรณ์ด้วยสัจธรรมที่เป็นสาระ และเป็นประโยชน์ในทุกระดับ
แต่จะต้องศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจ และปฏิบัติให้เหมาะสมแก่ภาวะปัจจุบัน
ด้วยศรัทธาและปัญญาที่ถูกต้อง จึงจะเกิดเป็นประโยชน์ขึ้นได้..."

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
๑๗ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๑๒"รู้ใดก็ไม่ประเสริฐ เท่ารู้แจ้งด้วยปัญญาธรรมอันเกิดมีในตน"

"อัศวินปฏิญาณตนเป็นคนกล้า
ดวงใจเปี่ยมคุณธรรม
ซื่อตรงยึดมั่นในวาจาสัตย์
อุทิศชีวิตพิชิตมาร"

[color="#990000"]ไชยานุภาพ ปราบหงสาวดี

#21 Somsakul V.

Somsakul V.
 • Members
 • 106 โพสต์
 • Gender:Female
 • Location:Nonthaburi, Thailand + Tochigi Japan
 • Interests:Personal Computer

โพสต์เมื่อ 16 September 2005 - 11:08 PM

เจ๋งมากครับ สาธุ
ปล่อยวางซะมั่ง

#22 *Guest*

*Guest*
 • Guests

โพสต์เมื่อ 17 September 2005 - 03:03 PM

โอ้ ลายตาจัง

#23 extra

extra
 • Members
 • 409 โพสต์

โพสต์เมื่อ 19 September 2005 - 11:20 PM

ถามคุณเกียรติก้องธรณินทร์ค่ะ
คำว่า "พระอริยสังฆเจ้า" มี หรือ ไม่มีไม้หันอากาศ จึงจะถือว่าสะกดถูกต้องคะ
เพราะเคยเห็นจากบางที่ ที่สะกดว่า "พระอริยสงฆเจ้า" ค่ะ

#24 ไชยานุภาพ ปราบหงสาวดี

ไชยานุภาพ ปราบหงสาวดี

  "ความเพียรเครื่องเผากิเลสพึงกระทำเสียแต่วันนี้"

 • Members
 • 2171 โพสต์
 • Gender:Male
 • Location:ราชอาณาจักรสยามประเทศ
 • Interests:ADVANCE MEDITATION

โพสต์เมื่อ 20 September 2005 - 12:35 AM

nerd_smile.gif สะกดได้ทั้งสองแบบครับ (ปล.ทั้งนี้ แล้วแต่ความนิยมในแต่ละท้องที่)
"ปญฺญา นรานํ รตนํ ปัญญาเป็นรัตนะของนรชน"
พระพุทธภาษิต


ตถาคตรู้วาจาใด ไม่จริง ไม่แท้ ไม่ประกอบไปด้วยประโยชน์
ทั้งวาจานั้นไม่เป็นที่รัก ไม่เป็นที่เจริญใจของคนอื่นๆ ตถาคตไม่ตรัสวาจานั้น

ตถาคตรู้วาจาใด เป็นของจริง ของแท้ แต่ไม่ประกอบด้วยประโยชน์
ทั้งวาจานั้นไม่เป็นที่รัก ไม่เป็นที่เจริญใจของคนอื่นๆ แม้วาจานั้นตถาคตก็ไม่ตรัส

อนึ่ง ตถาคตรู้วาจาใด เป็นของจริง เป็นของแท้ ประกอบด้วยประโยชน์
แต่วาจานั้นไม่เป็นที่รัก ไม่เป็นที่เจริญใจของคนอื่นๆ ตถาคตย่อมรู้กาลอันควรที่จะใช้วาจานั้น

ตถาคตรู้วาจาใด ไม่จริง ไม่แท้ ไม่ประกอบไปด้วยประโยชน์
แต่วาจานั้นเป็นที่รัก เป็นที่เจริญใจของคนอื่นๆ ตถาคตไม่ตรัสวาจานั้น

ตถาคตรู้วาจาใด แม้เป็นของจริง เป็นของแท้ และไม่ประกอบด้วยประโยชน์
แต่วาจานั้นเป็นที่รัก เป็นที่เจริญใจของคนอื่นๆ แม้วาจานั้นตถาคตก็ไม่ตรัส

อนึ่ง ตถาคตรู้วาจาใด เป็นของจริง เป็นของแท้ ประกอบด้วยประโยชน์
ทั้งวาจานั้นเป็นที่รัก เป็นที่เจริญใจของคนอื่นๆ ตถาคตย่อมรู้กาลอันควรที่จะใช้วาจานั้น
พระอมตะวจนา แห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า


[/color]
"...พระพุทธศาสนา บริบูรณ์ด้วยสัจธรรมที่เป็นสาระ และเป็นประโยชน์ในทุกระดับ
แต่จะต้องศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจ และปฏิบัติให้เหมาะสมแก่ภาวะปัจจุบัน
ด้วยศรัทธาและปัญญาที่ถูกต้อง จึงจะเกิดเป็นประโยชน์ขึ้นได้..."

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
๑๗ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๑๒"รู้ใดก็ไม่ประเสริฐ เท่ารู้แจ้งด้วยปัญญาธรรมอันเกิดมีในตน"

"อัศวินปฏิญาณตนเป็นคนกล้า
ดวงใจเปี่ยมคุณธรรม
ซื่อตรงยึดมั่นในวาจาสัตย์
อุทิศชีวิตพิชิตมาร"

[color="#990000"]ไชยานุภาพ ปราบหงสาวดี

#25 ไชยานุภาพ ปราบหงสาวดี

ไชยานุภาพ ปราบหงสาวดี

  "ความเพียรเครื่องเผากิเลสพึงกระทำเสียแต่วันนี้"

 • Members
 • 2171 โพสต์
 • Gender:Male
 • Location:ราชอาณาจักรสยามประเทศ
 • Interests:ADVANCE MEDITATION

โพสต์เมื่อ 23 October 2005 - 04:16 AM

nerd_smile.gif เนื่องจากกระผมมีพันธะสัญญากับกัลยาณมิตรบางท่านไว้ จึงทำให้ต้องมาปรับปรุงเนื้อหาสำคัญของคำอธิษฐานในบางส่วนนะครับ สำหรับคำอธิษฐานจิตมีความสำคัญไม่แพ้กัน ซึ่งคำอธิษฐานจิตข้างต้นจะเป็นคำอธิษฐานในลักษณะของ "การตอกย้ำเป้าหมายและมโนปณิธานในการมุ่งไปสู่ที่สุดแห่งธรรม" ส่วนคำอธิษฐานจิตที่กระผมได้นำเสนอต่อทุกท่านนั้น เป็นคำอธิษฐานในลักษณะของ "การป้องกันและรักษาตน" ไม่ให้บาปอกุศลเข้ามาสิงสู่และบีบบังคับใจให้เราทำกรรม ซึ่งเป็นการตัดวงจรของวิบากอันมีผลเผ็ดร้อนไม่ให้เกิดขึ้นแก่ตัวเราเองและหมู่คณะครับ
"ปญฺญา นรานํ รตนํ ปัญญาเป็นรัตนะของนรชน"
พระพุทธภาษิต


ตถาคตรู้วาจาใด ไม่จริง ไม่แท้ ไม่ประกอบไปด้วยประโยชน์
ทั้งวาจานั้นไม่เป็นที่รัก ไม่เป็นที่เจริญใจของคนอื่นๆ ตถาคตไม่ตรัสวาจานั้น

ตถาคตรู้วาจาใด เป็นของจริง ของแท้ แต่ไม่ประกอบด้วยประโยชน์
ทั้งวาจานั้นไม่เป็นที่รัก ไม่เป็นที่เจริญใจของคนอื่นๆ แม้วาจานั้นตถาคตก็ไม่ตรัส

อนึ่ง ตถาคตรู้วาจาใด เป็นของจริง เป็นของแท้ ประกอบด้วยประโยชน์
แต่วาจานั้นไม่เป็นที่รัก ไม่เป็นที่เจริญใจของคนอื่นๆ ตถาคตย่อมรู้กาลอันควรที่จะใช้วาจานั้น

ตถาคตรู้วาจาใด ไม่จริง ไม่แท้ ไม่ประกอบไปด้วยประโยชน์
แต่วาจานั้นเป็นที่รัก เป็นที่เจริญใจของคนอื่นๆ ตถาคตไม่ตรัสวาจานั้น

ตถาคตรู้วาจาใด แม้เป็นของจริง เป็นของแท้ และไม่ประกอบด้วยประโยชน์
แต่วาจานั้นเป็นที่รัก เป็นที่เจริญใจของคนอื่นๆ แม้วาจานั้นตถาคตก็ไม่ตรัส

อนึ่ง ตถาคตรู้วาจาใด เป็นของจริง เป็นของแท้ ประกอบด้วยประโยชน์
ทั้งวาจานั้นเป็นที่รัก เป็นที่เจริญใจของคนอื่นๆ ตถาคตย่อมรู้กาลอันควรที่จะใช้วาจานั้น
พระอมตะวจนา แห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า


[/color]
"...พระพุทธศาสนา บริบูรณ์ด้วยสัจธรรมที่เป็นสาระ และเป็นประโยชน์ในทุกระดับ
แต่จะต้องศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจ และปฏิบัติให้เหมาะสมแก่ภาวะปัจจุบัน
ด้วยศรัทธาและปัญญาที่ถูกต้อง จึงจะเกิดเป็นประโยชน์ขึ้นได้..."

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
๑๗ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๑๒"รู้ใดก็ไม่ประเสริฐ เท่ารู้แจ้งด้วยปัญญาธรรมอันเกิดมีในตน"

"อัศวินปฏิญาณตนเป็นคนกล้า
ดวงใจเปี่ยมคุณธรรม
ซื่อตรงยึดมั่นในวาจาสัตย์
อุทิศชีวิตพิชิตมาร"

[color="#990000"]ไชยานุภาพ ปราบหงสาวดี

#26 สิริปโภ

สิริปโภ
 • Members
 • 1766 โพสต์
 • Gender:Male
 • Interests:เรื่องลึกลับ

โพสต์เมื่อ 23 October 2005 - 02:48 PM

อนุโมทนากับคุณขุนศึกฯ ด้วยนะครับ
#27 คนรักวัด

คนรักวัด
 • Members
 • 626 โพสต์

โพสต์เมื่อ 05 September 2006 - 05:57 PM

อนุโมทนากับคุณขุนศึกด้วยครับ

อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ
โก หิ นาโถ ปโร สิยา
อตฺตนา หิ สุทนฺเตน
นาถํ ลภติ ทุลฺลภํ . . . ฯ ๑๖๐ ฯ

เราต้องพึ่งตัวเราเอง
คนอื่นใครเล่าจะเป็นที่พึ่งได้
บุคคลผู้ฝึกตนดีแล้ว
ย่อมได้ที่พึ่งที่ได้แสนยาก

Oneself indeed is master of oneself,
Who else could other master be?
With oneself perfectly trained,
One obtains a refuge hard to gain

#28 ปัจเจกชน บนทางสายกลาง

ปัจเจกชน บนทางสายกลาง
 • Members
 • 4109 โพสต์
 • Gender:Male
 • Location:จ. สงขลา

โพสต์เมื่อ 04 February 2007 - 11:59 AM

กราบอนุโมทนาบุญครับ สาธุ

#29 jane_072

jane_072
 • Members
 • 539 โพสต์

โพสต์เมื่อ 27 June 2007 - 12:32 PM

อนุโมทนาบุญด้วยนะครับ สาธุๆๆ

#30 อํคคธํมโม

อํคคธํมโม
 • Members
 • 4 โพสต์

โพสต์เมื่อ 05 November 2007 - 11:16 AM

อนุโมทนาบุญด้วยนะครับ

สาธุ