วิพากษ์ "เทคโนโลยีอุบัติใหม่" เพื่อความก้าวหน้าหรือทำลายสังคม

https://dmc.tv/a454

บทความธรรมะ Dhamma Articles > DMC NEWS
[ 14 ก.ย. 2549 ] - [ ผู้อ่าน : 12739 ]
  วิพากษ์ “เทคโนโลยีอุบัติใหม่” ต่อสังคม ดร.ยงยุทธชี้อนาคตความรู้ต่างจะร่วมเป็นสหวิทยาการมากขึ้น ไอทีจะมากแรง แต่นาโนเทคยังไม่ชัด เหมือนผลไม้ที่ยังไม่สุก ด้าน ดร.สุริชัย แจงจะถกเทคโนโลยีต้องให้สังคมมีส่วนร่วม ส่วน ดร.ปรีชาให้ความเห็นหากรักวิชาการมากกว่ารักมนุษย์ก็กลายเป็น “ตัณหาวิชาการ” ขณะที่ ดร.วุฒิพงศ์เสริมปัญหาในสังคมเกิดจากไม่วิจัยเทคโนโลยีแต่เสพเทคโนโลยี
       
       “เทคโนโลยีอุบัติใหม่” (Emerging Technology) คือศัพท์ที่ใช้เรียกเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน อย่าง เช่น นาโนเทคโนโลยี พันธุวิศวกรรม ซึ่งเราอาจจะไม่คุ้นเคยกับศัพท์นี้ แต่เชื่อว่าหลายคนมีโอกาสได้สัมผัส ยกตัวอย่างง่ายๆ คือสิ่งที่ใกล้ชิดเรามากที่สุดอย่าง “โทรศัพท์มือถือ” ที่เพียงไม่กี่ปีอุปกรณ์ชิ้นเล็กๆ จะกลายเป็นมากกว่าเครื่องมือที่ใช้ในการพูดคุย หากแต่ยังใช้เพื่อความบันเทิงในสารพัดรูปแบบ ทั้งดูหนัง-ฟังเพลง รวมทั้งเชื่อมต่อกับโลกภายนอกที่ครบวงจร
       
       แต่ความก้าวหน้าก็นำมาซึ่งปัญหาของสังคม ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเด็กติดเกม การดูเว็บไซต์อนาจาร เป็นต้น ขณะที่เราเห็นเทคโนโลยีก้าวไปอย่างไม่หยุดยั้ง เราก็ได้เห็นปัญหาของสังคมที่เพิ่มขึ้นเช่นกัน จึงได้มีการอภิปรายในหัวข้อ “เทคโนโลยีอุบัติใหม่กับสังคมไทย” ภายใน “การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2549” (Thailand Research Expo 2006) ของสำนักงานคณะการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ณ ห้องบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-13 ก.ย.นี้ โดยมีผู้เชี่ยวชาญทางด้านวิทยาศาสตร์และสังคมร่วมให้ความเห็น
       
       ศ.ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ กรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช และที่ปรึกษาสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้ฉายภาพความการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ซึ่งเห็นได้ชัดในกรณีของคอมพิวเตอร์ที่เดิมมีราคาแพงมาก แต่ปัจจุบันมีราคาถูกลงและประสิทธิภาพสูงขึ้น การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อที่เมื่อก่อนอยู่แค่ในห้องปฏิบัติการ แต่ปัจจุบันก็พบได้ตามร้านขายต้นไม้ทั่วไป หรืออินเทอร์เน็ตซึ่งเพิ่งเข้าเมืองไทยได้แค่ 10 ปีก็กลายเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย
       
       สำหรับแนวโน้มของเทคโนโลยีอุบัติใหม่ตามความเห็นของ ศ.ดร.ยงยุทธนั้น ความรู้ในสาขาต่างๆ จะเข้ามารวมกันกลายเป็นสหวิทยาการมากขึ้น และจะไม่ใช่การทำงานของสาขาใดสาขาหนึ่งอย่างโดดๆ ขณะเดียวก็มีความแปลกตรงที่เกิดการแตกแขนงของสาขาใหม่ๆ เพิ่มขึ้น เช่น สาขาทางด้านพันธุศาสตร์ (Genomics) ก็มีทั้งที่ศึกษาทางยา (Pharmacogenomics) และการสังเคราะห์โปรตีน (Proteomics) เป็นต้น แต่ความก้าวหน้าเหล่านี้ก็ทำให้เกิดความขัดแย้ง คือ มีทั้งคนที่เข้าถึงและคนที่เข้าไม่ถึง โดยมีคนจำนวนหนึ่งที่สามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี ขณะที่คนจำนวนหนึ่งก็ถูกกันออกไปอย่างสิ้นเชิง
       
       พร้อมกันนี้ ศ.ดร.ยงยุทธได้ยก 10 เทคโนโลยีอุบัติใหม่ที่เกิดขึ้น 1.การแพทย์นาโน(nanomedecine) ซึ่งใช้วัสดุนาโนในการแพทย์เพื่อส่งตัวยาเข้าร่างกาย 2.การศึกษาแรงที่น้อยมากอย่างกลศาสตร์ในระดับเซลล์หรือโมเลกุล (nanobiomechanics) 3.การศึกษาความเปลี่ยนแปลงของดีเอ็นเอเพื่อตรวจหามะเร็งในระยะเริ่มต้น (Epigenetics) 4.การทำแผนที่ความสัมพันธ์ของโมเลกุลในร่างกายซึ่งไปสู่การพัฒนายาตัวใหม่ (Comparative Interactomics)
5.การตรวจสุขภาพโดยใช้สัญญาณแม่เหล็กในร่างกาย (Diffusion Tensor Imaging)       
      6.การใช้คลื่นวิทยุบางส่วนที่ไม่ได้ใช้กับเทคโนโลยีไร้สาย (Cognitive Radio) 7.การใช้สัญญาณวิทยุกำหนดข้อมูลของสินค้าอย่าง “อาร์เอฟไอดี” ซึ่งมีให้เห็นมากขึ้น (Pervasive Wireless)
8.การปกป้องความเป็นส่วนตัวในระบบอินเทอร์เน็ต ซึ่งเมืองไทยอาจยังเห็นได้ไม่ชัด แต่อนาคตจะเห็นได้มากขึ้น (Universal Authentication) 9.การผลิตเซลล์โคลนนิ่งซึ่งมีคุณสมบัติเหมือนกับเซลล์ต้นกำเนิด
แต่ไม่ได้นำมาจากเซลล์ต้นกำเนิดโดยตรง (Nuclear Reprogramming) และ 10.การผลิตซิลิกอนยืดได้ เพื่อพัฒนาคอมพิวเตอร์ที่มีความบางและยืดหยุ่น หรือผลิตวัสดุพิเศษอย่างถุงมือศัลยแพทย์เพื่อช่วยในการผ่าตัด (Stretchable Silicon)       
       เมื่อจัดกลุ่มให้กับเทคโนโลยีอุบัติใหม่จะแบ่งได้เป็น 3 สาขาที่สำคัญ 1.กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ(ไอที) 2.เทคโนโลยีชีวภาพ(ไบโอเทค) และ3.นาโนเทคโนโลยี โดย ศ.ดร.ยงยุทธได้สรุปจากที่มีการศึกษาว่าไอทีจะเป็นเทคโนโลยีที่มาแรง และไบโอเทคก็จะมีความสำคัญมาก แต่นาโนเทคโนโลยีนั้นยังมีความไม่ชัดเจนว่าจะเป็นเทคโนโลยีที่มาแรง เป็นเหมือนผลไม้ที่ยังไม่สุก ทั้งนี้ประเทศไทยควรพัฒนาเทคโนโลยีเหล่านี้เพื่อตอบปัญหาของสังคม ไม่ใช่ตามอย่างประเทศพัฒนาแล้ว
       
       อย่างไรก็ดีความก้าวหน้าของเทคโนโลยีย่อมมีผลกระทบต่อคนในสังคม รศ.ดร.สุริชัย หวันแก้ว กรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาสังคมวิทยาจึงตั้งคำถามว่าอนาคตที่ก้าวหน้าของเทคโนโลยีนั้น
จะไปด้วยกันได้หรือไม่กับอนาคตของสังคม พร้อมทั้งกล่าวว่าทั่วโลกมีการทุ่มเงินวิจัยไปกับการพัฒนายาเพิ่มสมรรถภาพทางเพศ
มากกว่ายารักษาโรคร้าย     ทั้งนี้เพราะเราต้องการวิจัยเพื่อทำเงิน ดังนั้นเทคโนโลยีอุบัติใหม่ก็จะไปได้ด้วยตัวเองเพราะมีคนที่อยากจะทำการค้า แต่ทำอย่างไรจะให้เทคโนโลยีเหล่านั้นมีคุณค่ากับทุกชีวิตบนโลก       
       “บางครั้งชุมชนคือผู้ได้รับผลกระทบจากเทคโนโลยีอุบัติใหม่ ซึ่งมีความรู้เป็นเชิงลึก ยากที่คนซึ่งได้รับผลกระทบจะเข้าใจได้ทันที” รศ.ดร.สุริชัยกล่าวว่ามีความจำเป็นที่จะต้องมีการถกกันทั้งในภาคของนักวิทยาศาสตร์และสังคม ไม่ใช่ผลักภาระให้สังคมได้รับผลกระทบโดยไม่มีส่วนร่วม การพัฒนาเทคโนโลยีอุบัติใหม่นั้นมีทั้งมิติของวิทยาศาสตร์และมิติทางสังคม จึงควรมีเวทีเพื่อทำความเข้าใจกัน เพื่อให้สังคมมีความสมดุลและไม่เอียงไปด้านใดด้านหนึ่ง
       
       “ที่เสียหายคือ   เราพูดถึงเทคโนโลยีกับสังคมกันคนละที เทคโนโลยีถ้าขาดจากศีลธรรมก็จะทำให้เกิดปัญหาขึ้น แต่ระหว่างทางเราก็ลืมที่จะพูดถึงจริยธรรม เอ่ยถึงศีลธรรมก็ยกให้พระสวด วิทยาศาสตร์ก็ดอดมาหลังบ้าน กลายเป็นเครื่องมือของทุนนิยม เราต้องบูรณาการทั้งทางสังคมและวิทยาศาสตร์ ก็มีความห่วงใยด้วยกันทุกคนแต่ก็พูดกันคนละที คิดคนละที นั่นแหละคือปัญหา” รศ.ดร.สุริชัย
       
       ขณะที่ ศ.ปรีชา ช้างขวัญยืน ประธานกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาปรัชญา กล่าวว่า การจะพัฒนาเทคโนโลยีให้ครบถ้วนเหมาะสมนั้นต้องคำนึงถึงคุณภาพ 3 ด้านคือ 1.ประสิทธิภาพเพื่อใช้ประโยชน์ 2.สุนทรียภาพเพื่อความจรรโลงใจ และ 3.คุณภาพด้านจริยะคือความดีงาม
ทั้งนี้เทคโนโลยีมักเกิดจากความรักวิชาการ แต่ก็ต้องมีความรักมนุษย์เป็นเครื่องยึดเหนี่ยว ไม่อย่างนั้นอาจกลายเป็น “ตัณหาทางวิชาการ” ที่เอาความรู้เป็นใหญ่เหนือการคำนึงถึงภัยต่อมนุษย์
       
       “เทคโนโลยีอุบัติใหม่ถ้าพัฒนาประเทศได้จึงจะดี แต่ถ้ามุ่งพัฒนาเทคโนโลยีแบบช้างขี้ขี้ตามช้าง ก็เป็นแต่ความว่างเปล่า หาประโยชน์มิได้ เพราะไม่มีคุณแก่ผู้คนพลเมือง เป็นแต่ตัณหาของนักวิชาการ เทคโนโลยีอุบัติใหม่ถ้าใช้ในทางดีก็เป็นเทคโนโลยีวิวัฒน์ใหม่ เป็นเทคโนโลยีแบบโลกาวิวัฒน์ เทคโนโลยีอุบัติใหม่ถ้าใช้ไปในทางชั่ว ก็เป็นเทคโนโลยีอุบาทว์ใหม่ เป็นเทคโนโลยีแบบโลกาวินาศ” ศ.ปรีชากล่าว พร้อมทั้งให้ความเห็นว่าบางครั้งเราก็มองออกไปและตื่นเต้นกับโลกภายนอกจนลืมมองตัวเอง จึงอยากให้กลับมาสัมผัสแรงบันดาลใจจากภายในด้วย
       
       อย่างไรก็ดี นาวาตรี ดร.วุฒิพงศ์ พงศ์สุวรรณ กรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์ กล่าวว่า ทุกอย่างมีทั้งข้อดีและข้อเสีย ในส่วนของเทคโนโลยีกับสังคมไทยนั้น ก็ทำให้คนจากหลายประเทศ เชื้อชาติมารวมกันได้ แต่ก็ทำให้วัฒนธรรมถูกกลืนได้ง่าย เห็นได้จากเราให้นางงามชาวรัสเซียมาสอนไหว้ การติดต่อสื่อสารสะดวกรวดเร็วขึ้น แต่ก็ทำให้ความสัมพันธ์ของมนุษย์เสื่อมถอย หรือเรามีดาวเทียมเพื่อเฝ้าดูป่าไม้ เราก็เห็นว่าป่าลดแต่แก้ไขไม่ได้ ได้แค่ดูแต่ป้องกันไม่ได้ เป็นต้น
       
       ส่วนปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น ดร.วุฒิพงศ์ ให้ความเห็นว่า เป็นเพราะเราไม่ได้วิจัยทางเทคโนโลยีอย่างจริงจัง แต่เราเป็นประเทศที่เสพและเทคโนโลยีเข้ามาอย่างเดียว หากเรามีการวิจัยเองก็จะมีความเข้าใจในเทคโนโลยีมากขึ้น และไม่ก่อให้เกิดปัญหา อีกทั้งนักวิทยาศาสตร์ก็ไม่เคยได้บริหารประเทศ มีแต่คนในภาคสังคมที่สั่งการลงมา จะโทษวิทยาศาสตร์ไม่ได้ต้องโทษมนุษย์ที่นำไปใช้ นักวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่ก็ตั้งใจดี แต่สังคมต่างหากที่เอาไปใช้ในทางไม่ดี
 
 
ที่มา- 
 

http://goo.gl/NKKvE


พิมพ์บทความนี้บทความอื่นๆ ในหมวด

      กรณีปล่อยข่าวเท็จใน Social Network
      วัดพระธรรมกายแฟรงก์เฟิร์ต จัดปฏิบัติธรรม เมืองลิมบวก
      วัดพระธรรมกายดีซี จัดพิธีส่งมอบดวงแก้วสำเร็จ
      วัดพระธรรมกายอิบาราขิ จัดงานบุญวันอาทิตย์
      กองบริหารงานผู้นำรถ จัดอบรมผู้นำรถ
      วัดพระธรรมกายบอสตัน จัดประชุมเตรียมงานวิสาขบูชา
      ร.ร.เตรียมพุทธศาสตร์ จัดพิธีทอดผ้าป่า
      วัดพระธรรมกายฮ่องกง จัดพิธีทอดผ้าป่า
      คณะครูโรงเรียนธีระวัฒน์บำเพ็ญ อบรมธรรมะ
      วัดพระธรรมกายปารีส จัดปฏิบัติธรรม เมืองอ๊อกลี่
      ยพสล. เชิญชวนร่วมบวชแสนเข้าพรรษา
      สธ.ระบุกฏหมายคุมยาสูบใหม่ช่วยลดจำนวนนักสูบ
      ศธ. เตรียมจัดทำโครงการเด็กดีงานบุญวันคุ้มครองโลก

   ค้นหา บทความธรรม    

  ฝันในฝันวิทยา
  สารพันธรรมะ
  ปกิณกธรรม
  ผลการปฏิบัติธรรม
  โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก
  ธรรมะบันเทิง
  ข่าว
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวบุญฝากประกาศ
  DMC NEWS
  ข่าวรอบโลก
  กิจกรรมเว็บ dmc.tv
  Scoop - Review DMC
  เรื่องเด่นทันเหตุการณ์
  Review รายการ DMC
  หนังสือธรรมะ
  ธรรมะเพื่อประชาชน
  ที่นี่มีคำตอบ
  หลวงพ่อตอบปัญหา
  อยู่ในบุญ
  สุขภาพนักสร้างบารมี
  นิทานชาดก
  CaseStudy กฎแห่งกรรม
  กฎแห่งกรรม
  เรื่องราวชีวิต
  เหลือเชื่อแต่จริง
  อุทาหรณ์สอนใจ
  ฮอตฮิต...ติดดาว
  วิบากกรรม...ทำให้ทุกข์
  บุญเกื้อหนุน
  ปรโลกนิวส์
  ธรรมะและสมาธิ
  พุทธประวัติ
  สมาธิ
  ผลการปฏิบัติธรรมนานาชาติ
  ทศชาติชาดก
  พุทธประวัติและวันสำคัญ
  บทสวดมนต์
  ศัพท์ธรรมะ ภาษาอังกฤษ
  มหาปูชนียาจารย์
  อานุภาพมหาปูชนียาจารย์
  ประวัติ
  กิจกรรม
  ธุดงค์สถาปนาเส้นทางมหาปูชนียาจารย์
  About DMC
  เกี่ยวกับ DMC
  DMC GUIDE
  มือถือ Mobile
  คู่มือเว็บ www.dmc.tv
  มาวัดพระธรรมกาย
   ค้นหา บทความธรรม    

ธรรมะที่เกี่ยวข้อง - Related
ปฏิทินวันพระ
ปฏิทินวันพระ

ธุดงค์แก้ว ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
ธุดงค์แก้ว ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์

ปฏิบัติธรรมสมาธิแก้ว
ปฏิบัติธรรมสมาธิแก้ว

ปฏิบัติธรรมสมาธิแก้ว
บวชนานาชาติ

ตารางตักบาตรทั่วไทย
ตารางตักบาตรพระทั่วไทย

ตารางตักบาตรทั่วไทย
ศึกษาธรรมะทางไกล DOU

บวชพระ
สมัครบวชพระ

ค่ายปิดเทอม
ค่ายปิดเทอม

ธรรมะเพื่อประชาชน
ธรรมะเพื่อประชาชน

พุทธประวัติ
พุทธประวัติ

พุทธสุภาษิต
พุทธสุภาษิต

พระไตรปิฎก
พระไตรปิฎก

เคล็ดลับสุขภาพจากพระไตรปิฎก
เคล็ดลับสุขภาพจากพระไตรปิฎก

พระศรีอริยเมตไตรย์
พระศรีอริยเมตไตรย์

สามเณรอรหันต์
สามเณรอรหันต์

ธรรมกาย
ธรรมกาย

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร พร้อมคำแปล
บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร พร้อมคำแปล

วัดในพระพุทธศาสนา
วัดในพระพุทธศาสนา

โครงการหมู่บ้านศีล 5 ประชาเป็นสุข
โครงการหมู่บ้านศีล 5 ประชาเป็นสุข

ความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ
ความดีสากล 5 ประการ

สื่อการเรียนรู้พระพุทธศาสนา
สื่อการเรียนรู้พระพุทธศาสนา

ร้านหนังสือออนไลน์
ร้านหนังสือออนไลน์

Social Network กับงานพระพุทธศาสนา
Facebook Fanpage


รับแจ้งข่าวภัยพระพุทธศาสนาบนสังคมออนไลน์
รับแจ้งข่าวภัยพระพุทธศาสนา
บนสังคมออนไลน์ (Social Network)

สื่อประกาศขอขมาต่อวัดพระธรรมกาย
สื่อประกาศขอขมาต่อวัดพระธรรมกาย


สมัครเป็นอาสาสมัคร
สมัครเป็นอาสาสมัคร