ชีวิตของเราสามารถออดแบบได้ด้วยตัวของเรา ไม่ว่าจะเป็น หล่อ สวย รวย ฉลาก สมปรารถนา ด้วยการทำทาน รักษาศีล เจริญภาวนา แก้กรรม-รู้ทันวิบากกรรม

  บทความธรรมะ Dhamma Articles > แก้กรรม-รู้ทันวิบากกรรม > แก้กรรม > ชีวิตของเราสามารถออดแบบได้ด้วยตัวของเรา ไม่ว่าจะเป็น หล่อ สวย รวย ฉลาก สมปรารถนา ด้วยการทำทาน รักษาศีล เจริญภาวนา

  คุณออกแบบชีวิต..ด้วยตัวเองได้ - ผู้อ่าน 14934
คุณออกแบบชีวิต..ด้วยตัวเองได้ มนุษย์เราเกิดมาไม่มีใครสมบูรณ์พร้อม เรายังต้องการจะก้าวไปสู่จุดที่สมบูรณ์มากกว่านี้ คือ จุดที่พร้อมด้วยสิ่งที่มนุษย์ทั้งหลายปรารถนา เป็นต้นว่า มีครอบครัวดี การงานดี ร่ำรวยเงินทอง สุขภาพแข็งแรง เฉลียวฉลาด สง่างาม ฯลฯ แต่ตราบใดที่เรายังไม่รู้จักศักยภาพของตัวเอง เราก็คงจะยังไม่สามารถก้าวไปถึงจุดหมายที่สมบูรณ์ได้ อ่านเรื่องแก้กรรม-รู้ทันวิบากกรรมต่อ 
  การกำจัดกิเลสด้วยบุญ - ผู้อ่าน 17414
การกำจัดกิเลสด้วยบุญ บุญจากการทำทาน รักษาศีล เจริญภาวนา จะไปกำจัดกิเลส 3 ตระกูลคือโลภะ โทสะ โมหะ ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้ทรัพย์สมบัติ รูปสมบัติ และคุณสมบัติเสื่อมลง อ่านเรื่องแก้กรรม-รู้ทันวิบากกรรมต่อ 
  เราคือ..ผู้ออกแบบชีวิต - ผู้อ่าน 15291
เราคือ..ผู้ออกแบบชีวิต การที่เรามองโลกด้วยมุมมองแตกต่างกัน เป็นเพราะเราเกิดมาแตกต่างกัน ได้สัมผัสโลกในแง่มุมที่ต่างกัน และมีประสบการณ์ในโลกนี้ต่างกัน ซึ่งในทางพระพุทธศาสนาระบุว่า “กรรม”เป็นตัวกำหนดความแตกต่างเหล่านี้ อ่านเรื่องแก้กรรม-รู้ทันวิบากกรรมต่อ 
  พบความสุขที่แท้จริงด้วยสมาธิ - ผู้อ่าน 24466
พบความสุขที่แท้จริงด้วยสมาธิ ความสุขเป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนล้วนปรารถนา แต่มีน้อยคนที่รู้ว่า ความสุข คืออะไรและอยู่ที่ไหน ที่จริงแล้วความสุขมีอยู่ในตัวเรานี่เอง และสามารถค้นพบได้ง่ายๆโดยไม่ต้องเดินทางไปหาที่ไหน และไม่ต้องทุ่มเททรัพย์สินเงินทองอะไรไปแลกมา เพียงแค่นั่งลงแล้วหลับตาทำสมาธิภาวนา ก็จะพบความสุขที่ประณีตยิ่งๆ ขึ้นไปได้ ซึ่งหลายๆคน ที่ทำสมาธิภาวนาอยู่เสมอกล่าวว่า “ไม่นึกเลยว่านั่งสมาธิแล้วจะมีความสุขถึงขนาดนี้” อ่านเรื่องแก้กรรม-รู้ทันวิบากกรรมต่อ 
  ออกแบบชีวิตด้วยภาวนา - ผู้อ่าน 19705
ออกแบบชีวิตด้วยภาวนา จากการศึกษาทางวิทยาศาสตร์พบว่า การทำสมาธิภาวนาอย่างสม่ำเสมอ จะช่วยพัฒนาศักยภาพของสมองให้ดีขึ้นช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียน และการทำกิจการงาน ต่างๆได้มากขึ้น ซึ่งโดยปกติแล้ว คนเราดึงเอาความสามารถที่มีอยู่ออกมาใช้ได้ไม่เกิน 10 เปอร์เซ็นต์เท่านั้น อ่านเรื่องแก้กรรม-รู้ทันวิบากกรรมต่อ 
  การทำสมาธิภาวนาเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกาย - ผู้อ่าน 21958
การทำสมาธิภาวนาเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกาย การทำสมาธิภาวนาเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกาย เป็นการปฏิบัติตามหลักทางสายกลาง โดยการฝึกใจให้หยุดนิ่ง อยู่ภายในกลางกายของเรา(ศูนย์กลางกายฐานที่ 7)อย่างต่อเนื่อง ในอารมณ์ที่สบาย เป็นการดึงใจซัดซ่านไปในอารมณ์ต่างๆในความคิดต่างๆ อ่านเรื่องแก้กรรม-รู้ทันวิบากกรรมต่อ 
  ภาวนา..ทางมาแห่งคุณสมบัติ - ผู้อ่าน 18988
ภาวนา..ทางมาแห่งคุณสมบัติ ภาวนา เป็นบุญอย่างหนึ่งในบุญกิริยาวัตถุ 10 ประการเรียกว่าภาวนามัย เป็นบุญที่ยิ่งใหญ่กว่าทานและศีล เพราะนำไปสู่หนทางมรรคผลนิพพานได้ อ่านเรื่องแก้กรรม-รู้ทันวิบากกรรมต่อ 
  ศีลขาดง่ายจริงหรือ - ผู้อ่าน 18904
ศีลขาดง่ายจริงหรือ ศีลมีประโยชน์มากมาย แต่หลายคนกลับไม่สนใจที่จะรักษาศีล ส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะไม่เห็นคุณค่าหรือคิดว่าเป็นเรื่องยุงยาก จะทำอะไรนิดอะไรหน่อยศีลก็ขาดแล้วที่จริงศีลไม่ขาดง่ายๆ จะขาดต้องครบองค์ประกอบของศีลแต่ละข้อ อ่านเรื่องแก้กรรม-รู้ทันวิบากกรรมต่อ 
  ออกแบบชีวิตด้วยศีล - ผู้อ่าน 17164
ออกแบบชีวิตด้วยศีล ศีลแต่ละข้อมีอานิสงส์ช่วยออกแบบชีวิตเราให้มีรูปสมบัติและสิ่งที่น่าปรารถนาต่างๆอีกมากมายในชาติต่อๆไปแม้ในปัจจุบันชาติ อานิสงส์ของศีลก็ยังสามารถปรากฎให้เห็นทันตาได้ดังตัวอย่างของพระภิกษุ สามเณร ที่รักษาศีลได้บริสุทธิ์บริบูรณ์จะมีผิวพรรณวรรณะผ่องใส กิริยาวาจาเรียบร้อย อ่อนโยน สงบเสงี่ยม สง่างาม น่าศรัทธาเลื่อมใส อ่านเรื่องแก้กรรม-รู้ทันวิบากกรรมต่อ 
  ถือศีลได้บุญอย่างไร - ผู้อ่าน 21311
ถือศีลได้บุญอย่างไร ผู้รักษาศีลจึงได้บุญทั้งจากการรักษาศีลและการให้มหาทาน บุญที่บังเกิดขึ้นอย่างมหาศาลนี้ จะช่วยชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ ใจที่บริสุทธิ์เป็นใจที่มีพลัง ยิ่งบริสุทธิ์มากก็ยิ่งยิ่งมีพลังมาก มีอนุภาพดึงดูดสิ่งดีๆ มาให้เราได้ทั้งในชาตินี้และชาติหน้า และยังเป็นบันไดก้าวไปสู่สวรรค์อีกด้วย อ่านเรื่องแก้กรรม-รู้ทันวิบากกรรมต่อ 
  ศีล..ทางมาแห่งรูปสมบัติ - ผู้อ่าน 19281
ศีล..ทางมาแห่งรูปสมบัติ ศีลเป็นบ่อเกิดแห่งความสงบ ความดีงาม เนื่องจากศีลเป็นคุณธรรมที่ช่วยรักษา กาย วาจาให้เป็นระเบียบเรียบร้อย การรักษาศีลให้บริสุทธิ์จะทำให้ใจสงบ ปลอดกังวล ช่วยให้สามารถบรรลุธรรมได้โดยง่าย อ่านเรื่องแก้กรรม-รู้ทันวิบากกรรมต่อ 
  ออกแบบชีวิตด้วยทาน - ผู้อ่าน 17416
ออกแบบชีวิตด้วยทาน การให้ทานเป็นการเอาชนะความตระหนี่ เมื่อเราให้ทานอยู่เป็นนิตย์ กระแสบุญจากการให้จะเข้ามาแทนที่ ทำให้ความตระหนี่หลุดร่อนออกจากใจ บุญจะไปดึงดูดสมบัติต่างๆให้ไหลเข้ามาหาเราอย่างอัศจรรย์ การให้ทานจึงเป็นวิธีการออกแบบชีวิตของเราให้พร้อมด้วยสมบัติทั้ง 3 คือ มนุษย์สมบัติ ทิพย์สมบัติ และนิพพานสมบัติ อ่านเรื่องแก้กรรม-รู้ทันวิบากกรรมต่อ 
  บุญติดตามไปถึงภพหน้า - ผู้อ่าน 50351
บุญติดตามไปถึงภพหน้า บุญที่คนเราทำไว้จะติดตามตัวเราไปเหมือนเงา ไม่ได้สูญหายไปไหน และจะส่งผลมากมายเกินคาด คล้ายกับการที่เรานำเมล็ดผลไม้เพียง ๑ เมล็ดมาปลูก เมื่อเติบโตเต็มที่ก็จะให้ผลครั้งละมากมายและเก็บผลได้นานหลายปี บุญแม้ทำเพียงครั้งเดียวก็ให้ผลมหาศาล และนำไปใช้ได้ข้ามภพข้ามชาติ บาปก็เช่นกันทำเพียงครั้งเดียวก็จะส่งผลร้ายข้ามภพข้ามชาติ อ่านเรื่องแก้กรรม-รู้ทันวิบากกรรมต่อ 
  ทาน-ทางมาแห่งทรัพย์สมบัติ ความหมายของทาน - ผู้อ่าน 91263
ทาน-ทางมาแห่งทรัพย์สมบัติ ความหมายของทาน ทาน หมายถึง การให้ด้วยความบริสุทธิ์ใจ ไม่หวังผลตอบแทน เมื่อเราให้ทาน แม้จะไม่ได้หวังสิ่งใดตอบแทนก็ตาม แต่ก็จะมีบุญเกิดขึ้น และบุญนั้นจะช่วยออกแบบชีวิตของเราให้สมบูรณ์พร้อมด้วยทรัพย์สมบัติ อ่านเรื่องแก้กรรม-รู้ทันวิบากกรรมต่อ 
  บุญ..คือมิตรแท้ บุญคือพลังงานบริสุทธิ์ - ผู้อ่าน 98730
บุญ..คือมิตรแท้ บุญคือพลังงานบริสุทธิ์ บุญ คือ พลังงานอย่างหนึ่ง ซึ่งละเอียด ประณีต และทรงพลังอย่างยิ่ง เป็นเครื่องชำระล้างใจให้ใสสะอาด บริสุทธิ์ ผ่องใส ห่างไกลจากกิเลสเครื่องเศร้าหมองทั้งหลาย อ่านเรื่องแก้กรรม-รู้ทันวิบากกรรมต่อ 
  เบื้องหลังการออกแบบชีวิต - ผู้อ่าน 19981
เบื้องหลังการออกแบบชีวิต คุณค่าของชีวิต ที่คุณออกแบบได้ด้วยตนเอง มนุษย์เราเกิดมาไม่มีใครสมบูรณ์พร้อม เรายังต้องการจะก้าวไปสู่จุดที่สมบูรณ์มากกว่านี้ คือ จุดที่พร้อมด้วยสิ่งที่มนุษย์ทั้งหลายปรารถนา เป็นต้นว่า มีครอบครัวดี การงานดี ร่ำรวยเงินทอง สุขภาพแข็งแรง เฉลียวฉลาด สง่างาม ฯลฯ แต่ตราบใดที่เรายังไม่รู้จักศักยภาพของตัวเอง เราก็คงจะยังไม่สามารถก้าวไปถึงจุดหมายที่สมบูรณ์ได้ อ่านเรื่องแก้กรรม-รู้ทันวิบากกรรมต่อ 

   ค้นหา บทความธรรม    

  ฝันในฝันวิทยา
  สารพันธรรมะ
  ปกิณกธรรม
  ผลการปฏิบัติธรรม
  โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก
  ธรรมะบันเทิง
  ข่าว
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวบุญฝากประกาศ
  DMC NEWS
  ข่าวรอบโลก
  กิจกรรมเว็บ dmc.tv
  Scoop - Review DMC
  เรื่องเด่นทันเหตุการณ์
  Review รายการ DMC
  หนังสือธรรมะ
  ธรรมะเพื่อประชาชน
  ที่นี่มีคำตอบ
  หลวงพ่อตอบปัญหา
  อยู่ในบุญ
  สุขภาพนักสร้างบารมี
  นิทานชาดก
  CaseStudy กฎแห่งกรรม
  กฎแห่งกรรม
  เรื่องราวชีวิต
  เหลือเชื่อแต่จริง
  อุทาหรณ์สอนใจ
  ฮอตฮิต...ติดดาว
  วิบากกรรม...ทำให้ทุกข์
  บุญเกื้อหนุน
  ปรโลกนิวส์
  ธรรมะและสมาธิ
  พุทธประวัติ
  สมาธิ
  ผลการปฏิบัติธรรมนานาชาติ
  ทศชาติชาดก
  พุทธประวัติและวันสำคัญ
  บทสวดมนต์
  ศัพท์ธรรมะ ภาษาอังกฤษ
  มหาปูชนียาจารย์
  อานุภาพมหาปูชนียาจารย์
  ประวัติ
  กิจกรรม
  ธุดงค์สถาปนาเส้นทางมหาปูชนียาจารย์
  About DMC
  เกี่ยวกับ DMC
  DMC GUIDE
  มือถือ Mobile
  คู่มือเว็บ www.dmc.tv
  มาวัดพระธรรมกาย
   ค้นหา บทความธรรม