บทความธรรมะ Dhamma Articles > > >

  พระบัณฑิต DOU รุ่นแรกของโลก (12) - ผู้อ่าน 14086
บางวิชาที่กระผมเรียน กระผมรู้สึกซาบซึ้งมากจนกระทั่งน้ำตาไหลออกมา อย่างเช่น วิชาศาสตร์แห่งการเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า กระผมได้เห็นความวิริยะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ในการสร้างบารมีในหลายๆชาติ ที่ต้องใช้ความอดทนมากๆ เห็นถึงความยิ่งใหญ่ในการสละชีวิตให้เป็นทาน เพื่อมุ่งสู่สัพพัญญุตญาณ และสร้างบารมีอย่างเอาชีวิตเป็นเดิมพัน อ่านเรื่องต่อ 
  บัณฑิต DOU รุ่นแรกของโลก (11) - ผู้อ่าน 13606
เมื่อได้เรียน DOU แล้ว ก็ติดใจรู้สึกว่ายิ่งเรียนยิ่งมีความสุขมากๆเลยค่ะ เพราะเป็นเหมือนได้ทบทวนวิชาที่ฟังจากคุณครูไม่ใหญ่ เช่น จักรวาลวิทยา เรื่องราวของมหาปูชนียาจารย์ การทำสมาธิที่เป็นขั้นเป็นตอน ทำให้รู้ว่า กว่าพระเดชพระคุณหลวงปู่ฯจะค้นพบวิชชาธรรมกายขึ้นมาได้ เป็นเรื่องที่ยากล้านๆๆยากจริงๆค่ะ อ่านเรื่องต่อ 
  พระบัณฑิต DOU รุ่นแรกของโลก (10) - ผู้อ่าน 14450
ในการเรียน DOU ของกระผม กระผมต้องใช้ความเพียรมากกว่าคนอื่นๆ เพราะจอตาของกระผมเสีย ไม่มีทางรักษา ทำให้กระผมไม่สามารถมองเห็นตัวหนังสือได้ชัด กระผมจึงต้องใส่แว่นตาที่หนาเตอะ เวลาจะอ่านหนังสือหรือทำข้อสอบ กระผมจะต้องใช้แว่นขยายส่องดูตัวหนังสือไปทีละตัว อ่านเรื่องต่อ 
  บัณฑิต DOU รุ่นแรกของโลก (9) - ผู้อ่าน 14203
หลังจากลงทะเบียนเรียนในปี พ.ศ.2547 ลูกก็จะอ่านหนังสืออย่างละเอียดแบบต่างคนต่างอ่าน แล้วมาพูดคุยกัน เพื่อเป็นการทบทวน ถ้ามีข้อสงสัยก็จะปรึกษาซึ่งกันและกัน และที่สำคัญลูกเป็นนักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา ตัวจริงด้วยกันทั้งคู่ ดู DMC ทุกวันไม่เคยขาด เพราะจะทำให้เข้าใจเนื้อหาในหลักสูตรได้ดียิ่งขึ้น อ่านเรื่องต่อ 
  พระบัณฑิต DOU รุ่นแรกของโลก (8) - ผู้อ่าน 14229
มีญาติโยมถามกระผมว่า เรียน DOU ยากไหม กระผมขอตอบได้เลยครับว่า ไม่ยาก เพราะกระผมเป็นเจ้าอาวาสมีภารกิจต้องดูแลบริหารวัด ต้องเทศน์สอน พร้อมๆกับทำกิจวัตร กิจกรรมของพระไปด้วย แต่กระผมก็เรียน DOU ได้จนจบ เพราะการเรียน DOU ไม่ได้เป็นภาระ แต่เป็นสิ่งที่ช่วยให้กระผมทำหน้าที่ของความเป็นพระได้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น DOU ทำให้กระผมได้ทบทวนความรู้ที่เคยศึกษามาแล้ว อ่านเรื่องต่อ 
  พระบัณฑิต DOU รุ่นแรกของโลก (7) - ผู้อ่าน 13930
สำหรับกระผม ตอนเรียนวิชาสมาธิของ DOU กระผมได้นั่งสมาธิโดยบริกรรมภาวนา สัมมา อะระหัง ด้วยจิตใจที่มีความสุข สงบ และสบาย โดยฝึกทำซ้ำๆ บ่อยๆ ทุกวัน ทำให้ใจสบายมากขึ้น ซึ่งพระเณรในวัดของกระผมก็ต้องฝึกปฏิบัติ สมาธิ และทำเหมือนกันทุกวัน การที่กระผมได้ศึกษาDOU นั้น ทำให้กระผมรู้สึกว่า ได้ฝึกตนในเพศสมณะได้อย่างสมบูรณ์ยิ่งขึ้น เห็นความสำคัญในทุกๆวิชาที่ DOU เปิดสอนครับ อ่านเรื่องต่อ 
  บัณฑิต DOU รุ่นแรกของโลก (6) - ผู้อ่าน 13972
ณ บัดนี้ ความปรารถนาและความตั้งใจของคุณครูไม่ใหญ่ ที่ผ่านกาลเวลามากว่ายี่สิบปี ได้กลายเป็นหนึ่งในโครงการที่มีทรรศนะที่ยาวไกล ซึ่งในขณะนั้น เมื่อยี่สิบกว่าปีที่แล้วดูเหมือนจะยากมาก แต่ในที่สุดวิสัยทัศน์ที่ใครๆบอกว่า เป็นไปไม่ได้ก็เป็นไปได้แล้ว และได้กลายเป็นมหาวิทยาลัยแห่งเดียวในโลก ที่เปิดสอนวิชาเกี่ยวกับความเป็นจริงของชีวิต นำชีวิตไปสู่เป้าหมายอันสูงสุด อ่านเรื่องต่อ 
  บัณฑิต DOU รุ่นแรกของโลก (5) - ผู้อ่าน 13640
ในวันอาทิตย์ต้นเดือน วันที่ 7 กันยายน พ.ศ.2551ที่ผ่านมานั้น จึงเป็นเสมือนวันแห่งความสำเร็จทั้งการศึกษาและการงานของกระผม เมื่อตอนรับปริญญาจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อ (คุณครูไม่ใหญ่) กระผมรู้สึกตื่นเต้นปีติจนขนลุกซู่ไปทั้งตัวเลยครับ เป็นเกียรติยศและความภาคภูมิใจสูงสุดของกระผม ซึ่งกระผมจะไม่มีวันลืมวันนี้เลยไปจนตลอดชีวิตครับ อ่านเรื่องต่อ 
  หนึ่งในทีมงานแปลภาษาของ DOU - ผู้อ่าน 13164
เมื่อดิฉันได้มานั่งสมาธิกับพระเดชพระคุณหลวงพ่อที่วัด ก็สัมผัสได้เลยว่า พระเดชพระคุณหลวงพ่อมีพลังมหาศาล ที่จะนำใจให้เข้าสู่สมาธิได้อย่างละเอียดลุ่มลึก ไม่เหมือนกับการนั่งเองที่บ้าน จนรู้สึกว่าการมาวัดในวันอาทิตย์สำคัญมาก อ่านเรื่องต่อ 
  บัณฑิต DOU รุ่นแรกของโลก (4) - ผู้อ่าน 13339
วิชาที่หนูประทับใจ คือ วิชาวิถีชาวพุทธ เพราะถึงแม้กระแสโลกในปัจจุบันจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว มีแหล่งอบายมุขมากมาย ล้วนแล้วแต่ทำให้คนลืมที่จะสั่งสมความดี แต่การเรียนวิชานี้ เปรียบเหมือนการตอกย้ำหลักการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องของชาวพุทธว่า ควรเป็นเช่นไร อ่านเรื่องต่อ 
  บัณฑิต DOU รุ่นแรกของโลก (3) - ผู้อ่าน 15690
ตอนแรกๆที่กระผมลงเรียน ก็คิดว่าเนื้อหาวิชาที่เปิดสอนก็คงเหมือนในมหาวิทยาลัยทั่วไป แต่พอเรียนแล้วก็รู้ว่าไม่เหมือนกัน กระผมได้ประโยชน์มากกว่าที่กระผมคิดไว้ เพราะแต่ละวิชาไม่ได้ให้เพียงความรู้เท่านั้น แต่ยังอธิบายรายละเอียด และมีกิจกรรมที่เป็นแบบฝึกปฏิบัติ ให้สามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน และยังสามารถนำไปใช้ในการอบรมศีลธรรมตามโรงเรียนได้อีกด้วย อ่านเรื่องต่อ 
  บัณฑิต DOU รุ่นแรกของโลก (2) - ผู้อ่าน 14754
ในการรับปริญญาครั้งนี้ ผมว่าไม่ใช่เป็นการจบการศึกษาที่สิ้นสุด แต่เป็นจุดเริ่มต้นของการศึกษาในธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า อย่างถูกต้องครับ ซึ่งการเรียนในทางโลกนั้นเป็นการเรียนแล้วตัน เรียนแล้วหมด แต่ในการศึกษาที่ DOU เป็นการเรียนที่ ยิ่งเรียนยิ่งรู้ ยิ่งลึก ไม่มีวันหมด อ่านเรื่องต่อ 
  บัณฑิต DOU รุ่นแรกของโลก - ผู้อ่าน 15300
ถึงแม้กระผมจะจบถึงปริญญาเอกแล้ว ซึ่งทางโลกเขาจะถือว่าจบมาสูงสุดแล้ว แต่ก็ยังมาลงเรียนปริญญาตรี DOU ก็เพราะวิชาทางโลกแม้จะเรียนสูงสุดขนาดไหน ก็ใช้ได้เฉพาะชาตินี้เท่านั้น อีกทั้งผู้เรียนก็ยังมีสิทธิ์ตกนรกได้อยู่ แต่วิชาพุทธศาสตร์เรียนแล้วสามารถนำมาใช้ได้ทั้งในชาตินี้และชาติหน้า อีกทั้งยังสอนให้เราพ้นโลก แม้ยังต้องเกี่ยวข้องกับโลกอยู่ อ่านเรื่องต่อ 
  มหาวิทยาลัยธรรมกาย แคลิฟอร์เนีย - ผู้อ่าน 14211
นับตั้งแต่เปิดให้การศึกษา จนกระทั่งถึงปัจจุบัน มีนักศึกษา ทั้งพระภิกษุ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา และสาธุชนทั่วโลก ได้เข้ารับการศึกษาใน DOU กว่า 3,000คน และในปีนี้นับเป็นปีแรกที่มีนักศึกษา ได้ศึกษาจนจบหลักสูตรปริญญาตรี 4ปี และเตรียมรับปริญญาบัตร จำนวน 276ท่าน ซึ่งจะได้ทำพิธีรับมอบปริญญาบัตร ณ สภาธรรมกายสากล ในวันอาทิตย์ที่ 7 กันยายน พ.ศ.2551 นี้ อ่านเรื่องต่อ    ค้นหา บทความธรรม    

  ฝันในฝันวิทยา
  สารพันธรรมะ
  ปกิณกธรรม
  ผลการปฏิบัติธรรม
  โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก
  ธรรมะบันเทิง
  ข่าว
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวบุญฝากประกาศ
  DMC NEWS
  ข่าวรอบโลก
  กิจกรรมเว็บ dmc.tv
  Scoop - Review DMC
  เรื่องเด่นทันเหตุการณ์
  Review รายการ DMC
  หนังสือธรรมะ
  ธรรมะเพื่อประชาชน
  ที่นี่มีคำตอบ
  หลวงพ่อตอบปัญหา
  อยู่ในบุญ
  สุขภาพนักสร้างบารมี
  นิทานชาดก
  CaseStudy กฎแห่งกรรม
  กฎแห่งกรรม
  เรื่องราวชีวิต
  เหลือเชื่อแต่จริง
  อุทาหรณ์สอนใจ
  ฮอตฮิต...ติดดาว
  วิบากกรรม...ทำให้ทุกข์
  บุญเกื้อหนุน
  ปรโลกนิวส์
  ธรรมะและสมาธิ
  พุทธประวัติ
  สมาธิ
  ผลการปฏิบัติธรรมนานาชาติ
  ทศชาติชาดก
  พุทธประวัติและวันสำคัญ
  บทสวดมนต์
  ศัพท์ธรรมะ ภาษาอังกฤษ
  มหาปูชนียาจารย์
  อานุภาพมหาปูชนียาจารย์
  ประวัติ
  กิจกรรม
  ธุดงค์สถาปนาเส้นทางมหาปูชนียาจารย์
  About DMC
  เกี่ยวกับ DMC
  DMC GUIDE
  มือถือ Mobile
  คู่มือเว็บ www.dmc.tv
  มาวัดพระธรรมกาย
   ค้นหา บทความธรรม