有趣生活

  บทความธรรมะ Dhamma Articles > > 生活故事 > 有趣生活

  ประมวลภาพพิธีผูกพัทธสีมาประดิษฐานลูกนิมิต ณ อุโบสถวัดพระธรรมกายบาวาเรีย - ผู้อ่าน 229
พิธีผูกพัทธสีมาประดิษฐานลูกนิมิต ณ อุโบสถวัดพระธรรมกายบาวาเรีย สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี วันอาทิตย์ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 อ่านเรื่องต่อ 
  พิธีตอกเสาเข็มต้นแรกเพื่อสถาปนาสร้างวัดพระธรรมกายสิงคโปร์ - ผู้อ่าน 71
พิธีตอกเสาเข็มต้นแรกเพื่อสถาปนา สร้างวัดพระธรรมกายสิงคโปร์ วันเสาร์ที่ 13 มิถุนายน นี้ ทีมงานชาวสิงคโปร์ปลื้มมากถึงมากที่สุด และอยากเชิญชวนนักเรียนอนุบาลทั่วโลก ให้มาเอาบุญใหญ่ด้วยการร่วมสถาปนาสร้างวัดพระธรรมกายสิงคโปร์ด้วยกันค่ะ อ่านเรื่องต่อ 
  พระภิกษุ ทายาทของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า - ผู้อ่าน 43
บิณฑบาต หมายถึง อาหารที่ใส่ลงในบาตรพระ, อาหารถวายพระ; ในภาษาไทย หมายถึง การรับของใส่บาตร เช่น พระไปบิณฑบาต คือ ไปรับอาหารที่เขาจะใส่ลงในบาตร อ่านเรื่องต่อ 
  บรรยากาศเตรียมความพร้อมสู่งานบุญพิธีผูกพัทธสีมาอุโบสถวัดพระธรรมกายบาวาเรีย - ผู้อ่าน 51
บัดนี้ “วัดพระธรรมกายบาวาเรีย” ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นที่ 13 ไร่ ของเมืองเคอร์นิกซ์บรุนน์ หรือที่ชาวบุญเรียกขานในนามเมืองคิดถึงบุญ ถือเป็นชุมทางสายทองคำแห่งการรวมพลังของเหล่าพุทธบริษัท 4 ในทวีปยุโรป ที่ต่างตั้งจิตกันมาทั้งใกล้จากบาวาเรีย และทั้งไกลจากสแกนดิเนเวีย อ่านเรื่องต่อ 
  วัดพระธรรมกายบาวาเรียจัดพิธีอัญเชิญจักรแก้ว - ผู้อ่าน 97
วัดพระธรรมกายบาวาเรีย ประเทศเยอรมนี จัดพิธีอัญเชิญจักรแก้ว บริเวณหน้าพระอุโบสถวัดพระธรรมกายบาวาเรีย อ่านเรื่องต่อ 
  ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพจัดพิมพ์วารสารพระสังฆาธิการฉบับมุทิตาสักการะเปรียญธรรม ๙ ประโยค - ผู้อ่าน 79
วารสารพระสังฆาธิการฉบับมุทิตาสักการะเปรียญธรรม ๙ ประโยค ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๘ อ่านเรื่องต่อ 
  มูลนิธิธรรมกายช่วยเหลือชาวเนปาลอย่างต่อเนื่อง - ผู้อ่าน 85
มูลนิธิธรรมกาย ยังคงลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวที่ประเทศเนปาลอย่างต่อเนื่อง อ่านเรื่องต่อ 
  “สัมมา อะระหัง” ที่สุดแห่งถ้อยคำ - ผู้อ่าน 125
“ถ้าใจใส ใจสบาย ทำ อะไรก็สำ เร็จ ถ้าใจอยู่ฐานที่ 7 ทำ อะไรก็สำ เร็จอย่างสบาย ๆ” อ่านเรื่องต่อ 
  วัดภาวนาหยางจูร่วมงานวันวิสาขบูชาของประเทศเกาหลีใต้ - ผู้อ่าน 98
วัดภาวนาหยางจู ร่วมงานวันวิสาขบูชา ของประเทศเกาหลีใต้ อ่านเรื่องต่อ 
  บวชแล้ว "สังคมและประเทศชาติ" และ "พระพุทธศาสนา" ได้อะไร - ผู้อ่าน 76
บวชแล้ว "สังคมและประเทศชาติ" ได้อะไร ๑. เป็นการสร้างความสมัครสมานสามัคคีให้เกิดขึ้นแก่พุทธบริษัท ๔ ทั้งแผ่นดิน ๒. ฟื้นฟูศีลธรรมในใจของผู้คนที่กำลังเสื่อมลงทุกขณะให้หวนกลับคืนมาอีกครั้งหนึ่ง อ่านเรื่องต่อ 
  ผลการปฏิบัติธรรมสามเณรเตรียมอุปสมบทอุทิศชีวิตวันวิสาขบูชา ตอน เตรียมบวชสองชั้นถวายเป็นพุทธบูชา - ผู้อ่าน 129
กระผม สามเณรอนุชน วันจงคำ อายุ 20 ปี เปรียญธรรม 5 ประโยค เมื่ออุปสมบทแล้วจะได้ฉายาว่า วิมุตฺติชโย แปลว่า ผู้มีชัยชนะด้วยความหลุดพ้นครับ ลูกเณรรู้สึกภูมิใจมากที่สุด ที่สามารถเดินทางมาถึงเป้าหมายที่ตั้งใจไว้ คือการอุปสมบทอุทิศชีวิต ในวันวิสาขบูชา วันแห่งชัยชนะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าครับ อ่านเรื่องต่อ 
  บวชแล้ว "พ่อแม่ผู้ปกครอง" และ "ครู" ได้อะไร - ผู้อ่าน 417
บวชแล้ว "พ่อแม่ผู้ปกครอง" ได้อะไร ๑.พ่อแม่ได้เป็นญาติกับพระพุทธศาสนา ๒.ได้สร้างบุญกุศลใหญ่ให้กับองศ์ตระกูล ครอบครัว และญาติมิตร อ่านเรื่องต่อ 
  คำขวัญวันสิ่งแวดล้อมโลก - ผู้อ่าน 158
รวมคำขวัญวันสิ่งแวดล้อมโลกปี พ.ศ. 2528 - พ.ศ. 2557 อ่านเรื่องต่อ 
  วัดพระธรรมกายนิวเจอร์ซีจัดพิธีอุทิศส่วนกุศล - ผู้อ่าน 82
วัดพระธรรมกายนิวเจอร์ซี ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดพิธีอุทิศส่วนกุศลแก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว อ่านเรื่องต่อ 
  วัดพระธรรมกายฟลอริดาจัดพิธีถวายคิลานเภสัช - ผู้อ่าน 92
วัดพระธรรมกายฟลอริดา ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดพิธีถวายคิลานเภสัช อ่านเรื่องต่อ 
  บวชแล้ว "ผู้บวช" ได้อะไร - ผู้อ่าน 449
บวชแล้ว "ผู้บวช" ได้อะไร ๑. ได้บวชทดแทนพระคุณของพ่อแม่ ๒. ได้ศึกษาธรรมะเพื่อเอาไว้พัฒนาตนเอง ๓. ได้ฝึกฝนคุณธรรมในตนเอง มีระเบียบวินัย เคารพ อดทน อ่านเรื่องต่อ 
  จุดเริ่มต้นโรงครัวระดับโลก ตอนที่ 2 - ผู้อ่าน 248
จากตอนที่แล้ว ผมได้เล่าถึงว่า..โรงครัวหอฉันเราคับแคบมาก เนื่องจากมีสถานที่จัดเตรียมและผลิตอาหารไม่พอสำหรับเลี้ยงคนล้าน ด้วยเหตุนี้เองครับ จึงมีความจำเป็นต้องสร้างโรงครัว 71 ปี พระเทพญาณมหามุนีขึ้นด่วนที่สุด ซึ่งถ้าโรงครัวนี้สร้างเสร็จบริบูรณ์ ก็จะสามารถรองรับการเลี้ยงล้านได้จริงๆ อ่านเรื่องต่อ 
  มูลนิธิธรรมกายช่วยเหลือชาวเนปาลอย่างต่อเนื่อง - ผู้อ่าน 166
มูลนิธิธรรมกาย ยังคงลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวที่ประเทศเนปาลอย่างต่อเนื่อง อ่านเรื่องต่อ 
  วัดพระธรรมกายดีซีร่วมงานวันวิสาขบูชาที่ทำเนียบขาว - ผู้อ่าน 715
วัดพระธรรมกายดีซี ประเทศสหรัฐอเมริกา ร่วมงานวันวิสาขบูชา และจัดพิธีอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว อ่านเรื่องต่อ 
  พุทธเขต แดนอัศจรรย์ของพระพุทธเจ้า - ผู้อ่าน 871
"พุทธเขต แดนอัศจรรย์ของพระพุทธเจ้า" บทความโดย พระมหาทศพร ปุญฺญงฺกุโร อ่านเรื่องต่อ 
  จุดเริ่มต้นโรงครัวระดับโลก ตอนที่ 1 - ผู้อ่าน 1080
หลวงพ่อครับ ตั้งแต่หลวงพ่อเมตตาอนุญาตให้สร้างโรงครัว 71 ปีฯ ก็มีแต่คนอยากรู้รายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องราวของโรงครัวกันยกใหญ่เลยครับ ดังนั้นในฐานะที่ผมรับบุญโรงครัวโดยตรง จึงขออนุญาตมาเล่าให้ฟังพอเป็นกระสัย เพื่อดับกระหายความอยากรู้ แล้วจะได้หลับในอู่ทะเลบุญอย่างมีความสุขในค่ำคืนนี้ครับ อ่านเรื่องต่อ 
  วิธีตอบแทนคุณพ่อคุณแม่ที่ดีที่สุด คือ อะไร - ผู้อ่าน 592
หากเราต้องการจะสนองพระคุณท่านให้ได้ทั้งหมด พึงกระทำดังนี้ ๑. ถ้าท่านยังไม่มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา ก็พยายามชักนำให้ท่านตั้งอยู่ในศรัทธาให้ได้ ๒. ถ้าท่านยังไม่ถึงพร้อมด้วยการให้ทาน ก็พยายามชักนำให้ท่านยินดีในการบริจาคทานให้ได้ อ่านเรื่องต่อ 
  Visakha Puja Day (Vesak), 1st June 2015 at Wat Phra Dhammakaya - ผู้อ่าน 177
Visakha Puja Day (Vesak), 1st June 2015 at Wat Phra Dhammakaya อ่านเรื่องต่อ 
  Visakha Puja Day (Vesak) - ผู้อ่าน 134
Visakha Puja Day is one of the most important days in Buddhism and for Buddhists. อ่านเรื่องต่อ 
  ดาวน์โหลดฟรี แอป Samma Arahang - ผู้อ่าน 671
แอปปิเคชั่น "สัมมา อะระหัง" นับและบันทึกจำนวนสัมมาอะระหังที่คุณภาวนาได้ในแต่ลวัน พร้อมเสียงนำนั่งสมาธิแบ่งความยาวตามนาที สามารถสำรองข้อมูลไว้บน Server ได้ รองรับหลายภาษา อ่านเรื่องต่อ 

ร่วมบุญสร้างโรงครัว 71 ปี
พระเทพญาณมหามุนี


พิธีอุปสมบทหมู่อุทิศชีวิต
สามเณรเปรียญธรรม 12 รูป ในวันวิสาขบูชา


โครงการบวชพระเข้าพรรษา ปี 2558
บวชฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย


สร้างโลกสดใสด้วยสันติสุขภายใน 24 น.
สำหรับสมาชิกเขตนอก และสาธุชน


รับสมัครโครงการดวงตะวันสันติภาพ รุ่นที่ 9


รับสมัครบุคลากรช่วยงานพระพุทธศาสนาผ่านสื่ออินเตอร์เน็ต

   ค้นหา บทความธรรม    

  ฝันในฝันวิทยา
  สารพันธรรมะ
  ปกิณกธรรม
  ผลการปฏิบัติธรรม
  โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก
  ธรรมะบันเทิง
  ข่าว
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวบุญฝากประกาศ
  DMC NEWS
  ข่าวรอบโลก
  กิจกรรมเว็บ dmc.tv
  Scoop - Review DMC
  เรื่องเด่นทันเหตุการณ์
  Review รายการ DMC
  หนังสือธรรมะ
  ธรรมะเพื่อประชาชน
  ที่นี่มีคำตอบ
  หลวงพ่อตอบปัญหา
  อยู่ในบุญ
  สุขภาพนักสร้างบารมี
  นิทานชาดก
  CaseStudy กฎแห่งกรรม
  กฎแห่งกรรม
  เรื่องราวชีวิต
  เหลือเชื่อแต่จริง
  อุทาหรณ์สอนใจ
  ฮอตฮิต...ติดดาว
  วิบากกรรม...ทำให้ทุกข์
  บุญเกื้อหนุน
  ปรโลกนิวส์
  ธรรมะและสมาธิ
  พุทธประวัติ
  สมาธิ
  ผลการปฏิบัติธรรมนานาชาติ
  ทศชาติชาดก
  พุทธประวัติและวันสำคัญ
  บทสวดมนต์
  ศัพท์ธรรมะ ภาษาอังกฤษ
  มหาปูชนียาจารย์
  อานุภาพมหาปูชนียาจารย์
  ประวัติ
  กิจกรรม
  ธุดงค์สถาปนาเส้นทางมหาปูชนียาจารย์
  About DMC
  เกี่ยวกับ DMC
  DMC GUIDE
  มือถือ Mobile
  คู่มือเว็บ www.dmc.tv
  มาวัดพระธรรมกาย
   ค้นหา บทความธรรม