发心佛像的功德

  บทความธรรมะ Dhamma Articles > > 功德回报 > 发心佛像的功德

  วัดพระธรรมกายลอนดอนจัดงานบุญบูชาข้าวพระ - ผู้อ่าน 7
วัดพระธรรมกายลอนดอน ประเทศอังกฤษ จัดพิธีบูชาข้าวพระและพิธีจุดประทีปถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันวิสาขบูชา อ่านเรื่องต่อ 
  วัดพระธรรมกายบูโรสจัดงานบุญบูชาข้าวพระเดือนมิถุนายน - ผู้อ่าน 16
วัดพระธรรมกายบูโรส ประเทศสวีเดน จัดกิจกรรมงานบุญต้นเดือนมิถุนายน พิธีบูชาข้าวพระและพิธีจุดประทีปถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันวิสาขบูชา อ่านเรื่องต่อ 
  ประมวลภาพวันวิสาขบูชา ประจำปี พ.ศ. 2558 ณ วัดพระธรรมกาย - ผู้อ่าน 118
ประมวลภาพวันวิสาขบูชา พิธีบูชาข้าวพระ พิธีอุปสมบทสามเณรอุทิศชีวิต 12 รูป พิธีจุดวิสาขประทีป และเวียนประทักษิณ วันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2558 ณ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี อ่านเรื่องต่อ 
  ประมวลภาพตักบาตรพระ 1,543 รูป อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ - ผู้อ่าน 66
ประมวลภาพตักบาตรพระ 1,543 รูป อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ วันอาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 เวลา 06.00 น. ณ ถ.เชียงใหม่ - ฮอด หน้าที่ว่าการอำเภอสันป่าตอง อ่านเรื่องต่อ 
  เรียนรู้บริขาร - ผู้อ่าน 54
บรรพชา เดิมใช้หมายถึง การบวชเป็นนักบวชทั่วไป เช่น เจ้าชายสิทธัตถะเสด็จออกบรรพชา สาวกบรรพชา และเรียกนักบวชเช่นนั้นว่า "บรรพชิต" แต่ในสมัยปัจจุบัน คำนี้ใช้เรียกเฉพาะการบวชเป็นสามเณรเท่านั้น ส่วนการบวชเป็นพระภิกษุเรียกว่า "อุปสมบท" อ่านเรื่องต่อ 
  ดาวน์โหลด วารสารอยู่ในบุญ ฉบับ PDF เดือน มิถุนายน 2558 - ผู้อ่าน 25217
ขอเชิญดาวน์โหลดวารสารอยู่ในบุญ หนังสือธรรมะของคนรักบุญ รักพระพุทธศาสนา อัดแน่นไปด้วยภาพที่เป็นทางมาแห่งบุญ และหลากหลายตัวอักษรที่จะนำคุณให้พบหนทางแห่งความสุขที่แท้จริง อ่านเรื่องต่อ 
  วัดพระธรรมกายฮ่องกงจัดพิธีทอดผ้าป่า - ผู้อ่าน 118
วัดพระธรรมกายฮ่องกง จัดพิธีทอดผ้าป่าเพื่อสร้างอาคารบุญรักษาและสร้างโรงครัว อ่านเรื่องต่อ 
  วัดพระธรรมกายเทนเนสซีจัดงานบุญวันอาทิตย์ - ผู้อ่าน 94
วัดพระธรรมกายเทนเนสซี ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดงานบุญวันอาทิตย์และพิธีกล่าวคำถวายโรงครัว 71 ปีพระเทพญาณมหามุนี อ่านเรื่องต่อ 
  คำคม งด ละ เลิก สูบบุหรี่ เลือกสิ่งๆ ดี ให้ชีวิตและครอบครัว - ผู้อ่าน 187
รวมคำคม งด ละ เลิก สูบบุหรี่ เลือกสิ่งๆ ดี ให้ชีวิตและครอบครัว อ่านเรื่องต่อ 
  จังหวัดอุตรดิตถ์จัดตักบาตรพระ 1,111 รูป ณ อนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหัก - ผู้อ่าน 168
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธีตักบาตรพระ 1,111 รูป ส่งกำลังใจช่วยเหลือคณะสงฆ์ 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และเนื่องในสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชาโลกและวันอัฐมีบูชา อ่านเรื่องต่อ 
  บุญ เบื้องหลังความสุขและความสำเร็จ - ผู้อ่าน 174
มนุษย์ทุกคนเมื่อเกิดมาก็จำเรื่องในชาติก่อนไม่ได้ จึงไม่รู่ว่าเราเคยไปทำบาปอะไรไว้บ้าง จะรับผลบาปเป็นความทุกข์เมื่อไรก็ไม่รู้ แต่เราไม่ต้องกังวลไปเราะแม้อดีตที่ผิดพลาดแก้ไขไม่ได้ แต่ปัจจุบันเราสามารถสั่งสมบุญเพื่อให้บาปเจือลงได้ด้วยการทำงาน รักษาศีล และเจริญภาวนา อ่านเรื่องต่อ 
  อภิชาตบุตรของพ่อแม่ - ผู้อ่าน 148
เป็นธรรมดาของชายหนุ่มหญิงสาวเมื่อได้ครองรักปักฐานกลายเป็นสามีภรรยา กันแล้ว ย่อมปรารถนาที่จะมีบุตรน้อยไว้เป็นสมาชิกของครอบครัว อ่านเรื่องต่อ 
  พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก - ผู้อ่าน 4499
พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก พระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระบรมศาสดาเอกของโลก เรียนรู้เกี่ยวกับประวัติพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าคือใคร คุณสมบัติของพระพุทธเจ้า ความเป็นเลิศพระพุทธเจ้า อ่านเรื่องต่อ 
  ชีวิตนี้ดีแน่ แค่ “สัมมา อะระหัง” - ผู้อ่าน 245
ซึ่งบัดนี้ อำนาจพิเศษแห่งการกำหนดชะตากรรมของชีวิตให้ดำเนินไปสู่ความเจริญ ทั้ง ทางโลกหรือทางธรรม ทั้งด้านโลกิยะหรือโลกุตระ ไม่ใช่สิ่งที่กระทำได้โดยยาก เราสามารถกระทำได้ง่าย ๆ พร้อม ๆ กับการหายใจเข้าออก นั่นคือ การบริกรรมภาวนา “สัมมา อะระหัง” ควบคู่ไป กับการใช้ชีวิตประจำวัน อ่านเรื่องต่อ 
  วัดพระธรรมกายถูกจัดเป็น 1 ใน 6 สถานที่หลักจัดงานวิสาขบูชา 2558 - ผู้อ่าน 885
วัดพระธรรมกายถูกจัดเป็น 1 ใน 6 สถานที่หลักจัดงานวิสาขบูชา 2558 โดยเว็ปไซต์ MThai อ่านเรื่องต่อ 
  ชาดกเกี่ยวกับอานิสงส์ของการรักษาศีล - ผู้อ่าน 523
ชาดกเกี่ยวกับอานิสงส์ของการรักษาศีล เรื่อง "สีลานิสังส์สชาดก" ในสมัยหนึ่ง พระพุทธเจ้าประทับอยู่วัดเชตวัน เมืองสาวัตถี ทรงปรารภอุบาสกผู้มีศรัทธาคนหนึ่งที่สามารถเดินข้ามแม่น้ำอจิรวดีไปฟังธรรมได้ด้วยอำนาจคุณของศีล ได้ตรัสอดีตนิทานมาสาธก ว่า... อ่านเรื่องต่อ 
  Ceremony to Place Marker Spheres to Establish the Sacred Boundary of Wat Phra Dhammakaya Bavaria - ผู้อ่าน 158
It started on May 23rd, 2015 through the chanting of the Buddha’s Mantra and Tijeevaravippavasa led by Most Venerable Phraprommethi, the committee member and spokesperson of the Supreme Sangha Council, and the monastic assembly in order to purify the temple and the land. อ่านเรื่องต่อ 
  ส่องธรรม ล้ำภาษิต : ความดี 4 ประการ - ผู้อ่าน 145
ความดี ๔ ประการ ที่ผู้ครองเรือนพึงมี เมื่อมีขึ้นแล้วจะประสบแต่ความสุข เมื่อเป็นผู้ครองเรือนต้องขยัน ไม่ขยันคนอื่นก็เหยียดหยามได้ ทำกิจของตนเองด้วยความหมั่นเพียร ไม่ปล่อยปละธุระ ขยันหาทรัพย์ รู้จักเก็บ รู้จักใช้ ชีวิตก็ปลอดภัยมีสุข อ่านเรื่องต่อ 
  วัดพระธรรมกายฟลอริดาจัดพิธีอุทิศส่วนกุศล - ผู้อ่าน 110
วัดพระธรรมกายฟลอริดา ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดพิธีอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว อ่านเรื่องต่อ 
  ปฏิบัติธรรมชมรมอาสาสมัครอาคารหลัก 30 พ.ค. - 1 มิ.ย. 2558 ณ หมู่บ้านบุคลากรแก้ว - ผู้อ่าน 169
ชมรมอาสาสมัครอาคารหลัก ขอเรียนเชิญทุกท่าน ร่วมปฏิบัติธรรม ในวันที่ 30 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2558 ณ หมู่บ้านบุคลากรแก้ว (ติดกับอาคารภาวนา 60 ปี) รุ่นที่ 1 พร้อมรับสืบสานวัฒนธรรมคุณยายอาจารย์ฯ(รับจำนวนจำกัด) อ่านเรื่องต่อ 
  ครั้งหนึ่งในชีวิตที่ได้สร้างโรงครัวเลี้ยงคนล้าน ตอน กองทัพต้องเดินด้วยท้อง - ผู้อ่าน 437
จากวลีอมตะของ นโปเลียน โบนาปาร์ต ที่บอกว่า “กองทัพต้องเดินด้วยท้อง” ทำให้ผมเกิดวิชั่นขึ้นว่า..งั้น..โรงครัว ก็คือ จุดยุทธศาสตร์ ที่เป็นแหล่งผลิตอาหารเพื่อป้อนให้เกิดกำลังแก่นักสร้างบารมีทุกคน และด้วยความที่ผมอยากได้บุญใหญ่ตรงนี้เอง ผมจึงเริ่มเข้ามาเป็นอาสาสมัครช่วยวัดหุงข้าว โดยทำอย่างนี้นาน 18 ปีแล้วครับเพราะมันเป็นบุญของผมครับ อ่านเรื่องต่อ 
  ศีล คุ้มครองตนจากบาปและอกุศล - ผู้อ่าน 417
ศีล ในทางปฏิบัติหมายถึงการงดเว้นจากการประพฤติผิดทางกายและวาจา การควบคุมกายวาจาให้เรียบร้อยงดงาม ให้ปราศจากความมัวหมอง ไม่ให้ผิดปกติธรรมดา กล่าวคือการไม่ทำผิดไม่พูดผิดนั่นเองจัดเป็นศีล ซึ่งจัดเป็นคุณธรรม ที่ทำให้เข้าถึงความเป็นยอดคน เป็นบุคคลผู้สมบูรณ์แบบ มีความเป็นปกติ เป็นผู้ที่เย็นกาย เย็นใจ และมีชีวิตที่ปลอดโปร่ง ปลอดภัยอยู่เสมอ อ่านเรื่องต่อ 
  องค์การยุวพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลกลงพื้นที่ช่วยเหลือชาวเนปาล - ผู้อ่าน 302
องค์การยุวพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลกร่วมกับ องค์กรยุวพุทธเนปาล เครือข่ายภาคีองค์กรพุทธต่างๆทั่วโลก ได้ลงพื้นที่ช่วยผู้ประสบภัยพิบัติแผ่นดินไหวที่ประเทศเนปาล อ่านเรื่องต่อ 
  Thai Monastic Assembly Chanted for Nepal - ผู้อ่าน 146
On May 12, 2015, at 4 PM, at Maharatchamongkol Cetiya, Wat Paknam, Bhasicharoen, Somdej Phramaharatchamangkhlajarn, the abbot of Wat Paknam Bhasicharoen and the appointed acting Supreme Patriarch of Thailand, อ่านเรื่องต่อ 
  VESAK DAY-AN IMPORTANT DAY OF THE WORLD - ผู้อ่าน 174
WAT PHRA DHAMMAKAYA AND ITS WORLDWIDE BRANCH CENTERS ARE ORGANIZING VARIOUS ACTIVITIES ON VESAK DAY-AN IMPORTANT DAY OF THE WORLD อ่านเรื่องต่อ 

ร่วมบุญสร้างโรงครัว 71 ปี
พระเทพญาณมหามุนี


พิธีอุปสมบทหมู่อุทิศชีวิต
สามเณรเปรียญธรรม 12 รูป ในวันวิสาขบูชา


โครงการบวชพระเข้าพรรษา ปี 2558
บวชฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย


สร้างโลกสดใสด้วยสันติสุขภายใน 24 น.
สำหรับสมาชิกเขตนอก และสาธุชน


รับสมัครโครงการดวงตะวันสันติภาพ รุ่นที่ 9


รับสมัครบุคลากรช่วยงานพระพุทธศาสนาผ่านสื่ออินเตอร์เน็ต

   ค้นหา บทความธรรม    

  ฝันในฝันวิทยา
  สารพันธรรมะ
  ปกิณกธรรม
  ผลการปฏิบัติธรรม
  โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก
  ธรรมะบันเทิง
  ข่าว
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวบุญฝากประกาศ
  DMC NEWS
  ข่าวรอบโลก
  กิจกรรมเว็บ dmc.tv
  Scoop - Review DMC
  เรื่องเด่นทันเหตุการณ์
  Review รายการ DMC
  หนังสือธรรมะ
  ธรรมะเพื่อประชาชน
  ที่นี่มีคำตอบ
  หลวงพ่อตอบปัญหา
  อยู่ในบุญ
  สุขภาพนักสร้างบารมี
  นิทานชาดก
  CaseStudy กฎแห่งกรรม
  กฎแห่งกรรม
  เรื่องราวชีวิต
  เหลือเชื่อแต่จริง
  อุทาหรณ์สอนใจ
  ฮอตฮิต...ติดดาว
  วิบากกรรม...ทำให้ทุกข์
  บุญเกื้อหนุน
  ปรโลกนิวส์
  ธรรมะและสมาธิ
  พุทธประวัติ
  สมาธิ
  ผลการปฏิบัติธรรมนานาชาติ
  ทศชาติชาดก
  พุทธประวัติและวันสำคัญ
  บทสวดมนต์
  ศัพท์ธรรมะ ภาษาอังกฤษ
  มหาปูชนียาจารย์
  อานุภาพมหาปูชนียาจารย์
  ประวัติ
  กิจกรรม
  ธุดงค์สถาปนาเส้นทางมหาปูชนียาจารย์
  About DMC
  เกี่ยวกับ DMC
  DMC GUIDE
  มือถือ Mobile
  คู่มือเว็บ www.dmc.tv
  มาวัดพระธรรมกาย
   ค้นหา บทความธรรม