无间业

  บทความธรรมะ Dhamma Articles > > 恶果...真的很幸苦 > 无间业

  ศูนย์ปฏิบัติธรรมเขาคิชกูฏจัดกิจกรรมเดินธุดงค์ - ผู้อ่าน 5
สามเณรโครงการบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทยของศูนย์อบรมศูนย์ปฏิบัติธรรมเขาคิชกูฏ จังหวัดจันทบุรี ได้เดินธุดงค์ เพื่อโปรดญาติโยม อ่านเรื่องต่อ 
  วัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์จัดงานวันคุ้มครองโลก - ผู้อ่าน 67
วัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ จัดพิธีถวายมหาสังฆทาน 30,000 วัด เนื่องในวันคุ้มครองโลก อ่านเรื่องต่อ 
  วัดพระธรรมกายเดนมาร์กจัดงานวันคุ้มครองโลก 2558 - ผู้อ่าน 55
วัดพระธรรมกายเดนมาร์ก ประเทศเดนมาร์ก จัดกิจกรรมงานบุญเนื่องในวันคุ้มครองโลก อ่านเรื่องต่อ 
  Biggest Congregation of Buddhist Monks - ผู้อ่าน 119
Wat Phra Dhammakaya organized the Maha Sangha Dana Offering Ceremony to 30,000 temples to celebrate the Earthday and the 71 Birthday Anniversary of Phratepyanmahamini, Chief Abbot of Wat Phra Dhammakaya on 22 April 2015. There are around 50,000 of monks and novices across Thailand and world wide participated the ceremony. อ่านเรื่องต่อ 
  The Utmost Gratitude towards the Teacher - ผู้อ่าน 97
Every success and achievement of the Wat Phra Dhammakaya, Weather it was completion of the temple site, creating a religious community, อ่านเรื่องต่อ 
  Monks, novices and lay Buddhists from all over Thailand and overseas join forces to create “global-cooling effects” on the Earth Day 22 April 2015 - ผู้อ่าน 124
PATHUM THANI 22 APRIL 2015 - More than 200,000 monks and novices from every region of Thailand as well as and monk visitors from 12 countries and lay Buddhists from Thailand and overseas travelled to the Dhammakaya Temple in Pathum Thani province for a historic gathering to create “global-cooling effects” with prayer, meditation, and giving on the Earth Day 22 April 2015. อ่านเรื่องต่อ 
  สามเณรทัพพะ ได้รับยกย่องทางจัดเสนาสนะ - ผู้อ่าน 442
สามเณรทัพพะ บวชและได้บรรลุอรหัตผลตั้งแต่อายุ ๗ ขวบ เป็นสามเณรรูปแรกที่สำเร็จเป็นพระอรหันต์และเป็นภิกษุรูปแรกที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบวชยกให้ท่านเป็นภิกษุทั้งที่อายุไม่ครบยี่สิบปี อ่านเรื่องต่อ 
  Spreading Peace with the Great Faith of Humankind - ผู้อ่าน 161
Wat Phra Dhammakaya rapidly grew, along with the hearts and minds of its supporters which had grow in great numbers throughout the years. อ่านเรื่องต่อ 
  ติสสสามเณร สามเณรผู้รู้วันละสังขาร - ผู้อ่าน 1092
ในสมัยพุทธกาลมีสารเณร น้อยองค์หนึ่งชื่อติสสะ อายุ ๗ ปีมาบวชเพื่อศึกษาเล่าเรียน และปฏิบัติธรรมอยู่ในสำนักพระสารีบุตรเถระอัครสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นระยะเวลาหนึ่งปี อ่านเรื่องต่อ 
  ขอเชิญร่วมฟังเสวนา "หลักฐานวิชชาธรรมกายในคัมภีร์พุทธโบราณ ครั้งที่ 2" - ผู้อ่าน 139
ขอเชิญกัลยาณมิตรลูกพระธัมฯทุกท่านเข้าร่วมฟังเสวนา "หลักฐานวิชชาธรรมกายในคัมภีร์พุทธโบราณ ครั้งที่ 2" ในวันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 8.00-18.00 น. ณ ห้องแก้วสารพัดนึก สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย อ่านเรื่องต่อ 
  วัดภาวนามองโกเลียจัดปฏิบัติธรรมชาวมองโกเลียรุ่นที่ 24 ครั้งที่ 6 - ผู้อ่าน 81
วันนี้ 23 เม.ย. 58 วัดภาวนามองโกเลียจัดปฏิบัติธรรมชาวมองโกเลียรุ่นที่ 24 ครั้งที่ 6 บรรยากาศดีมาก ส่วนใหญ่ได้อารมณ์สบายและนั่งได้นานขึ้น อ่านเรื่องต่อ 
  ปลื้มไว้นิรันดร์...วันคุ้มครองโลก - ผู้อ่าน 267
แม้ว่าอากาศจะร้อนอบอ้าวขนาดไหนก็ตาม แต่สาธุชนผู้มีบุญก็พร้อมใจกันมาอย่างเนืองแน่น อีกทั้งช่วยกันรับบุญเตรียมงานทุกอย่าง จนกระทั่งเก็บงานให้เรียบร้อย เรียกได้ว่า ทุกคนทำหน้าที่เจ้าของบ้าน เจ้าของวัดได้เป็นอย่างดีเลย อ่านเรื่องต่อ 
  พิธีอุปสมบทสามเณรเตรียมสถาบันธรรมชัย รุ่นที่ 12 - ผู้อ่าน 598
ขอเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมพิธีอุปสมบทสามเณรเตรียมสถาบันธรรมชัย รุ่นที่ 12 จำนวน 15 รูป ในวันเสาร์ที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 ณ อุโบสถ วัดพระธรรมกาย อ่านเรื่องต่อ 
  Transforming the Paddy Field into a Sacred Land - ผู้อ่าน 144
In his new life as a monk, Luang Phaw Dhammajayo was very disciplined in the monastic codes of conduct and studied in the Lord Buddha’s Teachings. อ่านเรื่องต่อ 
  ปลื้มปุ๊บปั๊บอะเลิร์ทกับมหาสังฆทาน 3 หมื่นวัด ตอน มาเป็นกำลังให้พระพุทธศาสนากัน - ผู้อ่าน 424
วันนี้ พระครูท่านได้เมตตาให้สัมภาษณ์ว่า “อาตมาว่า..การที่ญาติโยมได้มาร่วมงานถวายสังฆทาน 3 หมื่นวัดเป็นสิ่งดี เพราะภาพพระจำนวนมากๆ จะทำให้ญาติโยมนึกถึงบุญที่ได้ทำออก ซึ่งไม่ว่าญาติโยมจะอยู่จังหวัดไหนก็ตาม อาตมาก็อยากให้มากัน เพราะคณะพระภิกษุยังเดินทางมาจากทั่วประเทศได้เลย อ่านเรื่องต่อ 
  ปลื้มปุ๊บปั๊บอะเลิร์ทกับมหาสังฆทาน 3 หมื่นวัด ตอน มหาสังฆทาน 3 หมื่นวัด คือ อายุพระพุทธศาสนา - ผู้อ่าน 206
วันนี้พระครูท่านได้เมตตาให้สัมภาษณ์ว่า “อาตมามาร่วมงานวันคุ้มครองโลกเกือบทุกปี พอเห็นพระมารวมตัวกันเยอะๆ แล้วรู้สึกปลื้ม เพราะเป็นสิ่งแสดงให้เห็นว่าพุทธศาสนายังมีความเข้มแข็งมั่นคงอยู่ ตรงจุดนี้อาตมาต้องขอขอบคุณในน้ำใจของหลวงพ่อธัมมชโยมากๆ อ่านเรื่องต่อ 
  Meritorious activities in honor of Songkran Festival at Niendorf Center of Wat Buddha Hamburg in Germany - ผู้อ่าน 109
Meritorious activities in honor of Songkran Festival at Niendorf Center of Wat Buddha Hamburg in Germany Wat Buddha Hamburg arranged the meritorious activities in honor of Songkran Festival at Niendorf Center in Germany อ่านเรื่องต่อ 
  สื่อลงข่าว "วันคุ้มครองโลก 2558" ณ วัดพระธรรมกาย - ผู้อ่าน 381
สื่อลงข่าว "วันคุ้มครองโลก" ณ วัดพระธรรมกาย 22 เมษายน พ.ศ. 2558 อ่านเรื่องต่อ 
  Dhamma TIME ฉบับ PDF นิตยสารธรรมะสอนใจออนไลน์ที่พร้อมให้คุณดาวน์โหลด - ผู้อ่าน 15832
ขอเชิญดาวน์โหลดนิตยสาร Dhamma TIME ที่ได้รวบรวมธรรมะสอนใจ ข่าวสารงานบุญทั้งในและต่างประเทศ ผลการปฏิบัติธรรมที่จะเป็นกำลังใจให้คุณประพฤติปฏิบัติธรรม เจริญสมาธิภาวนาที่จะทำให้ชีวิตของคุณยืนอยู่บนเส้นทางแห่งความสุขได้อย่างแท้จริง อ่านเรื่องต่อ 
  คณะสงฆ์จากทุกนิกายทุกภาคทั่วไทยและสาธุชนนับแสนร่วมใจกันสร้าง “สภาวะโลกเย็น” จากภายในสู่ภายนอก - ผู้อ่าน 1102
“สันติภาพภายนอกเริ่มจากสันติสุขภายใน หรือ World Peace through Inner Peace” อันเป็นคำขวัญของวัดพระธรรมกายในการเผยแผ่ธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปสู่ใจคนทั่วโลก เพราะเราเชื่อว่าสังคมจะสงบร่มเย็นได้ ต้องเริ่มที่ใจสงบก่อน อ่านเรื่องต่อ 
  ประมวลภาพวันคุ้มครองโลก 2558 ณ วัดพระธรรมกาย - ผู้อ่าน 1763
พิธีกลั่นโลกแก้วในวันคุ้มครองโลก, พิธีมอบปัจจัยช่วยเหลือครู 4 จังหวัดภาคใต้ ปีที่ 8 ครั้งที่ 75พิธีถวายมหาสังฆทานพุทธบุตร 30,000 กว่าวัดทั่วประเทศ และพุทธบุตร 323 วัด 4 จังหวัดภาคใต้ ปีที่ 11 ครั้งที่ 111 เนื่องในวันคุ้มครองโลก 22 เมษายน พ.ศ. 2558 ณ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี อ่านเรื่องต่อ 
  พระสงฆ์ 13 ประเทศนับแสนรูป เจริญจิตตภาวนา เจริญพุทธมนต์เนื่องในวันคุ้มครองโลก (Earth Day) ณ วัดพระธรรมกาย - ผู้อ่าน 376
พระสงฆ์ 13 ประเทศนับแสนรูป เจริญจิตตภาวนา เจริญพุทธมนต์เนื่องในวันคุ้มครองโลก (Earth Day) ณ วัดพระธรรมกาย กิจกรรมของวัดพระธรรมกาย มีเป้าหมายคือสร้างสันติภาพ กล่าวคือ “สันติภาพภายนอกต้องเริ่มจากสันติสุขภายใน หรือ World Peace through Inner Peace” อันเป็นคำขวัญของวัดพระธรรมกายในการเผยแผ่ธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปสู่ใจคนทั่วโลก อ่านเรื่องต่อ 
  สามเณรสานุ ผู้ถูกยักษิณีเข้าสิง - ผู้อ่าน 290
สานุสามเณร แม้จะยังเยาว์ก็สามารถแสดงธรรมเทศนาได้แกล้วกล้าและไพเราะกินตัว เทศนาทุกครั้งจะมี เทวดา ยักษ์ และอมนุษย์มาฟังดวยเสมอ ท่านจึงเป็นที่เคารพของอมนุษย์และเทวดาจำนวนมาก ได้มียักษิณี (คือยักษ์ผู้หญิง) ตนหนึ่งซึ่งเคยเป็นมารดาในอดีตชาติของสามเณรมาฟังธรรมเทศนาของสามเณรอยู่เป็นประจำ อ่านเรื่องต่อ 
  วันคุ้มครองโลกที่แท้จริงคืออะไร คนทั้งโลกให้ความสำคัญกับวันคุ้มครองโลกอย่างไร - ผู้อ่าน 830
หากเราจะมาพูดถึงวันคุ้มครองโลก โลกของเราจะได้รับความคุ้มครองจริงๆ อย่างไร เริ่มต้นตรงไหน เราจะทำอย่างไรให้เรา และโลกได้รับความคุ้มครองอย่างแท้จริง . . . อ่านเรื่องต่อ 
  สามเณรปิโลติกะ อดีตเด็กขอทาน - ผู้อ่าน 373
ในสมัยพุทธกาลมีเด็กขอทานคนหนึ่งชื่อว่า ปิโลติกะ นุ่งผ้าเก่าๆขาดวิ่น ถือชามกระเบื้องเดินขอทานอยู่ไปมา พระอานนท์เห็นเข้าจึงเกิดความเมตตาชวนให้เด็กขอทานได้บวชในพระพุทธศาสนา สามเณรจึงได้บวชกับพระอานนท์นับแตาบัดนั้น อ่านเรื่องต่อ 

สร้างโลกสดใสด้วยสันติสุขภายใน 24 น.
สำหรับสมาชิกเขตนอก และสาธุชน


รับสมัครบุคลากรช่วยงานพระพุทธศาสนาผ่านสื่ออินเตอร์เน็ต

   ค้นหา บทความธรรม    

  ฝันในฝันวิทยา
  สารพันธรรมะ
  ปกิณกธรรม
  ผลการปฏิบัติธรรม
  โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก
  ธรรมะบันเทิง
  ข่าว
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวบุญฝากประกาศ
  DMC NEWS
  ข่าวรอบโลก
  กิจกรรมเว็บ dmc.tv
  Scoop - Review DMC
  เรื่องเด่นทันเหตุการณ์
  Review รายการ DMC
  หนังสือธรรมะ
  ธรรมะเพื่อประชาชน
  ที่นี่มีคำตอบ
  หลวงพ่อตอบปัญหา
  อยู่ในบุญ
  สุขภาพนักสร้างบารมี
  นิทานชาดก
  CaseStudy กฎแห่งกรรม
  กฎแห่งกรรม
  เรื่องราวชีวิต
  เหลือเชื่อแต่จริง
  อุทาหรณ์สอนใจ
  ฮอตฮิต...ติดดาว
  วิบากกรรม...ทำให้ทุกข์
  บุญเกื้อหนุน
  ปรโลกนิวส์
  ธรรมะและสมาธิ
  พุทธประวัติ
  สมาธิ
  ผลการปฏิบัติธรรมนานาชาติ
  ทศชาติชาดก
  พุทธประวัติและวันสำคัญ
  บทสวดมนต์
  ศัพท์ธรรมะ ภาษาอังกฤษ
  มหาปูชนียาจารย์
  อานุภาพมหาปูชนียาจารย์
  ประวัติ
  กิจกรรม
  ธุดงค์สถาปนาเส้นทางมหาปูชนียาจารย์
  About DMC
  เกี่ยวกับ DMC
  DMC GUIDE
  มือถือ Mobile
  คู่มือเว็บ www.dmc.tv
  มาวัดพระธรรมกาย
   ค้นหา บทความธรรม