ฝันในฝัน ทบทวนรายการ โรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา

บทความธรรมะ Dhamma Articles > ฝันในฝัน รายวัน

Bookmark and Share Share Facebook   
<1> 2 3 4 ..  140  141   เก่ากว่า >   


  
วันที่ ศุกร์ 31 ก.ค. 58

รายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา 31 ก.ค. 2558 โดยพระเทพญาณมหามุนีและพระมหาวุฒิชัย วุฑฺฒิชโย (ฉบับเต็ม)
(31 ก.ค. 2558) ชม 132 ครั้งปลื้ม..เพราะกฐินนี้ “ชิตัง เม” ตอน M แรกที่ภูมิใจที่สุดในโลก

วันที่ พฤหัสบดี 30 ก.ค. 58

รายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา 30 ก.ค. 2558 โดยพระเทพญาณมหามุนีและพระบุรินทร์ ฐิตกุสโล (ฉบับเต็ม)
(30 ก.ค. 2558) ชม 379 ครั้งซานเอนริเก้..เมืองแห่งแสงสว่างเมืองแรก..ของโลก

วันที่ พุธ 29 ก.ค. 58

รายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา 29 ก.ค. 2558 โดยพระเทพญาณมหามุนี (ฉบับเต็ม)
(29 ก.ค. 2558) ชม 319 ครั้งปลื้ม..เพราะกฐินนี้ “ชิตัง เม” ตอน ปิดบัญชีปุ๊บ..เงินไหลมาปั๊บ
พิธีถวายเทียนพรรษา ณ สปป.ลาว

วันที่ อังคาร 28 ก.ค. 58

รายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา 28 ก.ค. 2558 โดยพระเทพญาณมหามุนีและพระกิตติ กิตติญาโน (ฉบับเต็ม)
(28 ก.ค. 2558) ชม 126 ครั้งปลื้ม..เพราะกฐินนี้ “ชิตัง เม” ตอน M แรกของชีวิตแม่ค้าข้างถนน

วันที่ จันทร์ 27 ก.ค. 58

รายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา 27 ก.ค. 2558 โดยพระเทพญาณมหามุนีและพระราชภาวนาจารย์ (ฉบับเต็ม)
(27 ก.ค. 2558) ชม 521 ครั้งอุปสมบทหมู่ธรรมทายาทนานาชาติ ตอน การบวชคือคำตอบของชีวิต

วันที่ เสาร์ 25 ก.ค. 58

รายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา 25 ก.ค. 2558 โดยพระเทพญาณมหามุนี (ฉบับเต็ม)
(25 ก.ค. 2558) ชม 416 ครั้งประวัติพระพุทธศาสนาในประเทศอินโดนีเซีย
จดหมายจากลูกพระธัมฯประเทศอินโดนีเซีย ตอน อินโดนีเซียสว่าง

วันที่ ศุกร์ 24 ก.ค. 58

รายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา 24 ก.ค. 2558 โดยพระเทพญาณมหามุนีและพระปลัดนพดล สิริวํโส (ฉบับเต็ม)
(24 ก.ค. 2558) ชม 670 ครั้งปลื้ม..เพราะกฐินนี้ “ชิตัง เม” ตอน ยอดหญิงหัวใจเด็ดเพชรยังแพ้

วันที่ พฤหัสบดี 23 ก.ค. 58

รายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา 23 ก.ค. 2558 โดยพระเทพญาณมหามุนีและพระครูสังฆรักษ์ปรเมษฐ์ ปรมสจฺโจ (ฉบับเต็ม)
(23 ก.ค. 2558) ชม 511 ครั้งการจัดตักบาตรครั้งประวัติศาสตร์ ณ เมืองมัณฑะเลย์

วันที่ พุธ 22 ก.ค. 58

รายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา 22 ก.ค. 2558 โดยพระเทพญาณมหามุนีและพระภาวนาธรรมวิเทศ (ฉบับเต็ม)
(22 ก.ค. 2558) ชม 581 ครั้งปลื้ม..เพราะกฐินนี้ “ชิตัง เม” ก่อนใคร ตอน ล้านแรกในชีวิตของครูที่หัวใจประเมินค่ามิได้

วันที่ อังคาร 21 ก.ค. 58

รายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา 21 ก.ค. 2558 โดยพระเทพญาณมหามุนีและพระมหาคองเขน สิริจันโท (ฉบับเต็ม)
(21 ก.ค. 2558) ชม 750 ครั้งดวงแก้วต้นสมบัติ รวยสวนกระแส
ปลื้ม..เพราะกฐินนี้ “ชิตัง เม” ก่อนใคร ตอน ลูกกตัญญูของแท้มาแล้วครับ

วันที่ จันทร์ 20 ก.ค. 58

รายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา 20 ก.ค. 2558 โดยพระเทพญาณมหามุนีและพระราชภาวนาจารย์ (ฉบับเต็ม)
(20 ก.ค. 2558) ชม 965 ครั้งวันที่ เสาร์ 18 ก.ค. 58

รายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา 18 ก.ค. 2558 โดยพระเทพญาณมหามุนีและพระสนิทวงศ์ วุฑฺฒิวํโส (ฉบับเต็ม)
(18 ก.ค. 2558) ชม 853 ครั้งวัดบ้านแม่แสนสุข แสนปลื้ม พุทธบุตรเกินร้อยบวชเข้าพรรษา

วันที่ ศุกร์ 17 ก.ค. 58

รายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา 17 ก.ค. 2558 โดย พระครูสมุห์ธานินทร์ ปุณฺญนนฺโท (ฉบับเต็ม)
(17 ก.ค. 2558) ชม 330 ครั้งวันที่ พุธ 15 ก.ค. 58

รายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา 15 ก.ค. 2558 โดยพระเทพญาณมหามุนีและพระครูวิเทศสุธรรมญาณ (ฉบับเต็ม)
(15 ก.ค. 2558) ชม 559 ครั้งเกาะติดสถานการณ์ชวนบวชทั่วไทย ตอน โค้งสุดท้าย ชวนบวช สุดปลื้ม

วันที่ พฤหัสบดี 16 ก.ค. 58

รายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา 16 ก.ค. 2558 โดย พระถาวร ถาวโร (ฉบับเต็ม)
(16 ก.ค. 2558) ชม 624 ครั้งวันที่ อังคาร 14 ก.ค. 58

รายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา 14 ก.ค. 2558 โดยพระเทพญาณมหามุนีและพระครูวิเทศสุธรรมญาณ (ฉบับเต็ม)
(14 ก.ค. 2558) ชม 1,119 ครั้งผลการปฏิบัติธรรมพุทธศาสตร์สากล รุ่นที่ 1 ตอน ยิ่งนิ่ง ยิ่งเย็น ยิ่งสุขใจ

วันที่ จันทร์ 13 ก.ค. 58

รายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา 13 ก.ค. 2558 โดยพระเทพญาณมหามุนีและพระราชภาวนาจารย์ (ฉบับเต็ม)
(13 ก.ค. 2558) ชม 1,064 ครั้งเรื่องปลื้มๆ กับภารกิจฟื้นฟูพระพุทธศาสนา

วันที่ เสาร์ 11 ก.ค. 58

รายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา 11 ก.ค. 2558 โดยพระเทพญาณมหามุนี (ฉบับเต็ม)
(11 ก.ค. 2558) ชม 830 ครั้งจดหมายจากโครงการกล้าตะวันสันติภาพโลก ครั้งที่ 4 ตอน เมื่อเราสว่างโลกก็สว่างด้วย

วันที่ ศุกร์ 10 ก.ค. 58

รายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา 10 ก.ค. 2558 โดยพระเทพญาณมหามุนีและพระมหาคองเขน สิริจันโท (ฉบับเต็ม)
(10 ก.ค. 2558) ชม 429 ครั้งปรโลกนิวส์ : เทพบุตรดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตเสบียง

วันที่ พฤหัสบดี 09 ก.ค. 58

รายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา 9 ก.ค. 2558 โดยพระเทพญาณมหามุนีและพระมหาธรรมสถิต ธมฺมฐิโต (ฉบับเต็ม)
(09 ก.ค. 2558) ชม 505 ครั้งผลการปฏิบัติธรรมธทญ. รุ่นที่ 32 ตอน สุขจริงหนอเมื่อใจได้หยุดนิ่ง


<1> 2 3 4 ..  140  141   เก่ากว่า >   ทบทวนฝันในฝันย้อนหลังทั้งหมดขอเชิญร่วมบุญถวายไทยธรรม 3,323 วัด
ทั่วประเทศในวันสมาธิโลก


ร่วมจัดพิมพ์หนังสือ The Lover
รักเป็นจะเห็นใจ


มหากฐิน มหากาลทาน
สุดยอดแห่งบุญ 1 ปี มีครั้งเดียว


สร้างโลกสดใสด้วยสันติสุขภายใน 24 น.
สำหรับสมาชิกเขตนอก และสาธุชน


รับสมัครบุคลากรช่วยงานพระพุทธศาสนาผ่านสื่ออินเตอร์เน็ต

   ค้นหา บทความธรรม    

  ฝันในฝันวิทยา
  สารพันธรรมะ
  ปกิณกธรรม
  ผลการปฏิบัติธรรม
  โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก
  ธรรมะบันเทิง
  ข่าว
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวบุญฝากประกาศ
  DMC NEWS
  ข่าวรอบโลก
  กิจกรรมเว็บ dmc.tv
  Scoop - Review DMC
  เรื่องเด่นทันเหตุการณ์
  Review รายการ DMC
  หนังสือธรรมะ
  ธรรมะเพื่อประชาชน
  ที่นี่มีคำตอบ
  หลวงพ่อตอบปัญหา
  อยู่ในบุญ
  สุขภาพนักสร้างบารมี
  นิทานชาดก
  CaseStudy กฎแห่งกรรม
  กฎแห่งกรรม
  เรื่องราวชีวิต
  เหลือเชื่อแต่จริง
  อุทาหรณ์สอนใจ
  ฮอตฮิต...ติดดาว
  วิบากกรรม...ทำให้ทุกข์
  บุญเกื้อหนุน
  ปรโลกนิวส์
  ธรรมะและสมาธิ
  พุทธประวัติ
  สมาธิ
  ผลการปฏิบัติธรรมนานาชาติ
  ทศชาติชาดก
  พุทธประวัติและวันสำคัญ
  บทสวดมนต์
  ศัพท์ธรรมะ ภาษาอังกฤษ
  มหาปูชนียาจารย์
  อานุภาพมหาปูชนียาจารย์
  ประวัติ
  กิจกรรม
  ธุดงค์สถาปนาเส้นทางมหาปูชนียาจารย์
  About DMC
  เกี่ยวกับ DMC
  DMC GUIDE
  มือถือ Mobile
  คู่มือเว็บ www.dmc.tv
  มาวัดพระธรรมกาย
   ค้นหา บทความธรรม    

ปฏิทินวันพระ
ปฏิทินวันพระ

บันทึกผลปฏิบัติธรรม
บันทึกผลการปฏิบัติธรรม

สถานที่ปฏิบัติธรรม
สถานที่ปฏิบัติธรรมทั่วไทย

สถานที่ปฏิบัติธรรมดอกไม้บาน
สถานที่ปฏิบัติธรรมดอกไม้บาน

ธุดงค์แก้ว ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
ธุดงค์แก้ว ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์

ปฏิบัติธรรมสมาธิแก้ว
ปฏิบัติธรรมสมาธิแก้ว

ตารางตักบาตรทั่วไทย
ตารางตักบาตรพระทั่วไทย

ตารางตักบาตรทั่วไทย
ศึกษาธรรมะทางไกล DOU

บวชพระ
สมัครบวชพระ

ค่ายปิดเทอม
ค่ายปิดเทอม

ธรรมะเพื่อประชาชน
ธรรมะเพื่อประชาชน

พุทธประวัติ
พุทธประวัติ

พุทธสุภาษิต
พุทธสุภาษิต

พระไตรปิฎก
พระไตรปิฎก

เคล็ดลับสุขภาพจากพระไตรปิฎก
เคล็ดลับสุขภาพจากพระไตรปิฎก

พระศรีอริยเมตไตรย์
พระศรีอริยเมตไตรย์

สามเณรอรหันต์
สามเณรอรหันต์

ธรรมกาย
ธรรมกาย

ประวัติพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย)
ประวัติพระเทพญาณมหามุนี
(หลวงพ่อธัมมชโย)

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร พร้อมคำแปล
บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร พร้อมคำแปล

วัดในพระพุทธศาสนา
วัดในพระพุทธศาสนา

โครงการหมู่บ้านศีล 5 ประชาเป็นสุข
โครงการหมู่บ้านศีล 5 ประชาเป็นสุข

ความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ
ความดีสากล 5 ประการ

สื่อการเรียนรู้พระพุทธศาสนา
สื่อการเรียนรู้พระพุทธศาสนา

ร้านหนังสือออนไลน์
ร้านหนังสือออนไลน์

Social Network กับงานพระพุทธศาสนา
Facebook Fanpageรับแจ้งข่าวภัยพระพุทธศาสนาบนสังคมออนไลน์
รับแจ้งข่าวภัยพระพุทธศาสนา
บนสังคมออนไลน์ (Social Network)

สื่อประกาศขอขมาต่อวัดพระธรรมกาย
สื่อประกาศขอขมาต่อวัดพระธรรมกาย

ข้อเสนอแนะ และแจ้งปัญหาการใช้งานเว็บไซต์
สมัครเป็นอาสาสมัคร

ข้อเสนอแนะ และแจ้งปัญหาการใช้งานเว็บไซต์
ข้อเสนอแนะ และแจ้งปัญหาการใช้งานเว็บไซต์