ฝันในฝัน ทบทวนรายการ โรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา

บทความธรรมะ Dhamma Articles > ฝันในฝัน รายวัน

Bookmark and Share Share Facebook   
<1> 2 3 4 ..  130  131   เก่ากว่า >   


  
วันที่ เสาร์ 22 พ.ย. 57

รายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา 22 พ.ย. 2557 โดย พระเทพญาณมหามุนี (ฉบับเต็ม)
(22 พ.ย. 2557) ชม 21 ครั้งข่าวสว่างจากยอดดอย เจดีย์สวรรค์วัดบ้านขุน
ความในใจพระลูกชายศูนย์สาขา 161 วัด ทั่วโลก ตอน ที่พึ่งที่ดีที่สุดของชีวิต

วันที่ ศุกร์ 21 พ.ย. 57

รายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา 21 พ.ย. 2557 โดย พระสุรเชษฐ์ อคฺคปุญโญ (ฉบับเต็ม)
(21 พ.ย. 2557) ชม 120 ครั้งวันที่ พฤหัสบดี 20 พ.ย. 57

รายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา 20 พ.ย. 2557 โดย พระเทพญาณมหามุนีและพระครูสมุห์สังฆรักษ์ ปรมสจโจ (ฉบับเต็ม)
(20 พ.ย. 2557) ชม 288 ครั้งความในใจพระลูกชายศูนย์สาขา 161 วัด ทั่วโลก ตอน ลูกพระธัมฯ อุตรดิตถ์ หยัดสู้ ณ ชายแดนไทย-ลาว
เก็บตกความปลื้ม 3 บุญใหญ่เมืองทวาย ตอนที่ 3

วันที่ พุธ 19 พ.ย. 57

รายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา 19 พ.ย. 2557 โดย พระเทพญาณมหามุนีและพระมหาวุฒิชัย วุฑฺฒิชโย (ฉบับเต็ม)
(19 พ.ย. 2557) ชม 342 ครั้งความในใจพระลูกชายศูนย์สาขา 161 วัดทั่วโลก ตอน ปัจจัยนี้เป็นประดุจออกซิเจน
เก็บตกความปลื้ม 3 บุญใหญ่เมืองทวาย ตอนที่ 2

วันที่ อังคาร 18 พ.ย. 57

รายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา 18 พ.ย. 2557 โดย พระเทพญาณมหามุนีและพระราชภาวนาจารย์ (ฉบับเต็ม)
(18 พ.ย. 2557) ชม 575 ครั้งจดหมายจากพระอินทะยานะ เมืองทวาย ประเทศเมียนม่าร์
ความในใจพระลูกชายศูนย์สาขา 161 วัด ทั่วโลก ตอน ดวงตะวันแห่งชายแดนใต้

วันที่ จันทร์ 17 พ.ย. 57

รายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา 17 พ.ย. 2557 โดย พระเทพญาณมหามุนีและพระราชภาวนาจารย์ (ฉบับเต็ม)
(17 พ.ย. 2557) ชม 425 ครั้งข่าวสว่างสร้างเจดีย์สวรรค์วัดบ้านขุนเป็นปฐมเริ่ม
ได้บุญหลายต่อปลื้มหลายชั้นอนันต์นิรันดร์กาล

วันที่ เสาร์ 15 พ.ย. 57

รายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา 15 พ.ย. 2557 โดย พระเทพญาณมหามุนี (ฉบับเต็ม)
(15 พ.ย. 2557) ชม 575 ครั้งกฐินสัมฤทธิ์เด็กดี V-Star ชาวไทใหญ่ผู้รักในพระพุทธศาสนา
จดหมายจากตัวแทนพีซเรฟเวอร์ลูชั่น (น้องนาโอมิ)
จดหมายจากสามเณรวัดบ้านขุน

วันที่ ศุกร์ 14 พ.ย. 57

รายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา 14 พ.ย. 2557 โดย พระสุภัสร์ ปภสฺสโร (ฉบับเต็ม)
(14 พ.ย. 2557) ชม 327 ครั้งวันที่ อังคาร 11 พ.ย. 57

รายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา 11 พ.ย. 2557 โดยพระเทพญาณมหามุนีและพระกิตติ กิตติญาโน (ฉบับเต็ม)
(11 พ.ย. 2557) ชม 418 ครั้ง“กฐินสัมฤทธิ์อินเตอร์” สหัสชัย ไว (เวย ปว๋อ อาน)

วันที่ จันทร์ 10 พ.ย. 57

รายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา 10 พ.ย. 2557 โดยพระเทพญาณมหามุนีและพระราชภาวนาจารย์ (ฉบับเต็ม)
(10 พ.ย. 2557) ชม 240 ครั้งความในใจพระลูกชายศูนย์สาขา 161 วัดทั่วโลก ตอน หมู่บ้านปฏิบัติธรรมชาวญี่ปุ่นแห่งแรกของโลก
แจ้งข่าวบุญพิเศษพระมหาเจดีย์ทัตตชีโว

วันที่ พฤหัสบดี 13 พ.ย. 57

รายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา 13 พ.ย. 2557 โดยพระเทพญาณมหามุนีและพระถาวร ถาวโร (ฉบับเต็ม)
(13 พ.ย. 2557) ชม 452 ครั้งความในใจพระลูกชายศูนย์สาขา 161 วัดทั่วโลก : กองทุนต้นสมบัติกองทุนสร้างคนดี

วันที่ พุธ 12 พ.ย. 57

รายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา 12 พ.ย. 2557 โดยพระเทพญาณมหามุนี (ฉบับเต็ม)
(12 พ.ย. 2557) ชม 225 ครั้งกฐินสัมฤทธิ์ เด็กดี V-Star จ.อุทัยธานี

วันที่ เสาร์ 08 พ.ย. 57

รายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา 8 พ.ย. 2557 โดยพระเทพญาณมหามุนีและพระครูวินัยธรไพบูลย์ ธมฺมวิปฺโล (ฉบับเต็ม)
(08 พ.ย. 2557) ชม 1,113 ครั้งเก็บตกความปลื้ม 3 บุญใหญ่ เมืองทวาย ตอนที่ 1

วันที่ ศุกร์ 07 พ.ย. 57

รายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา 7 พ.ย. 2557 โดยพระเทพญาณมหามุนีและพระบุรินทร์ ฐิตกุสโล หัวหน้ากองปฏิบัติธรรมนานาชาติ (ฉบับเต็ม)
(07 พ.ย. 2557) ชม 396 ครั้งความในใจพระลูกชายศูนย์สาขา 161 วัดทั่วโลก ตอน ปัจจัย Change the world

วันที่ พฤหัสบดี 06 พ.ย. 57

รายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา 6 พ.ย.2557 โดยพระเทพญาณมหามุนีและพระมหาธรรมสถิต ธมฺมฐิโต (ฉบับเต็ม)
(06 พ.ย. 2557) ชม 721 ครั้งข่าวสว่างจากยอดดอย “เจดีย์วัดบ้านขุน”
ความในใจพระลูกชายศูนย์สาขา 161 วัดทั่วโลก ตอน ปัจจัยนี้เป็นประดุจดวงอาทิตย์อุทัย ณ กลางกาย
เกาะติดสถานการณ์ 3 บิ๊กบุญ ณ เมืองทวาย

วันที่ พุธ 05 พ.ย. 57

รายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา 5 พ.ย. 2557 โดยพระเทพญาณมหามุนีและพระครูธรรมธรอารักษ์ ญาณารกฺโข (ฉบับเต็ม)
(05 พ.ย. 2557) ชม 583 ครั้งเรื่องปลื้มๆ จากทวาย ตอนที่ 4

วันที่ อังคาร 04 พ.ย. 57

รายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา 4 พ.ย. 2557 โดยพระเทพญาณมหามุนีและพระมหาคองเคน สิริจันโท (ฉบับเต็ม)
(04 พ.ย. 2557) ชม 652 ครั้งความในใจพระลูกชายศูนย์สาขา 161 วัดทั่วโลก ตอน ความอบอุ่นในหัวใจ กลางดินแดนที่หนาวเหน็บ
จดหมายกราบลาของผู้นำนักศึกษาอาสาสมัครมหาวิทยาลัยเชียงตุง
จุดเริ่มต้นของความปลื้ม ณ เมืองทวาย

วันที่ จันทร์ 03 พ.ย. 57

รายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา 3 พ.ย. 2557 โดยพระราชภาวนาจารย์ (ฉบับเต็ม)
(03 พ.ย. 2557) ชม 533 ครั้งวันที่ เสาร์ 01 พ.ย. 57

รายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา 1 พ.ย. 2557 โดยพระเทพญาณมหามุนีและพระปลัดนพดล สิริวํโส (ฉบับเต็ม)
(01 พ.ย. 2557) ชม 828 ครั้งกว่า 30 ปีที่รอคอย : กัลฯ สร้อยแก้ว มหาดไทย

วันที่ ศุกร์ 31 ต.ค. 57

รายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา 31 ต.ค. 2557 หลวงพ่อ และพระอาจารย์ จุมพล ปุญฺญพโล (ฉบับเต็ม)
(31 ต.ค. 2557) ชม 800 ครั้งความในใจพระลูกชายศูนย์สาขา 161 วัดทั่วโลก ตอน ทำง่าย..แต่ได้มาก
หัวใจซู่ซ่า เพราะเป็นประธานกองกฐินครั้งแรก !!!


<1> 2 3 4 ..  130  131   เก่ากว่า >   ทบทวนฝันในฝันย้อนหลังทั้งหมด
สร้างโลกสดใสด้วยสันติสุขภายใน 24 น.
สำหรับสมาชิกเขตนอก และสาธุชน


กองทุนต้นสมบัติจักรพรรดิ
เพื่องานเผยแผ่พระพุทธศาสนา

   ค้นหา บทความธรรม    

  ฝันในฝันวิทยา
  สารพันธรรมะ
  ปกิณกธรรม
  ผลการปฏิบัติธรรม
  โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก
  ธรรมะบันเทิง
  ข่าว
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวบุญฝากประกาศ
  DMC NEWS
  ข่าวรอบโลก
  กิจกรรมเว็บ dmc.tv
  Scoop - Review DMC
  เรื่องเด่นทันเหตุการณ์
  Review รายการ DMC
  หนังสือธรรมะ
  ธรรมะเพื่อประชาชน
  ที่นี่มีคำตอบ
  หลวงพ่อตอบปัญหา
  อยู่ในบุญ
  สุขภาพนักสร้างบารมี
  นิทานชาดก
  CaseStudy กฎแห่งกรรม
  กฎแห่งกรรม
  เรื่องราวชีวิต
  เหลือเชื่อแต่จริง
  อุทาหรณ์สอนใจ
  ฮอตฮิต...ติดดาว
  วิบากกรรม...ทำให้ทุกข์
  บุญเกื้อหนุน
  ปรโลกนิวส์
  ธรรมะและสมาธิ
  พุทธประวัติ
  สมาธิ
  ผลการปฏิบัติธรรมนานาชาติ
  ทศชาติชาดก
  พุทธประวัติและวันสำคัญ
  บทสวดมนต์
  ศัพท์ธรรมะ ภาษาอังกฤษ
  มหาปูชนียาจารย์
  อานุภาพมหาปูชนียาจารย์
  ประวัติ
  กิจกรรม
  ธุดงค์สถาปนาเส้นทางมหาปูชนียาจารย์
  About DMC
  เกี่ยวกับ DMC
  DMC GUIDE
  มือถือ Mobile
  คู่มือเว็บ www.dmc.tv
  มาวัดพระธรรมกาย
   ค้นหา บทความธรรม    

ปฏิทินวันพระ
ปฏิทินวันพระ

บันทึกผลปฏิบัติธรรม
บันทึกผลการปฏิบัติธรรม

สถานที่ปฏิบัติธรรม
สถานที่ปฏิบัติธรรมทั่วไทย

สถานที่ปฏิบัติธรรมดอกไม้บาน
สถานที่ปฏิบัติธรรมดอกไม้บาน

ธุดงค์แก้ว ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
ธุดงค์แก้ว ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์

ปฏิบัติธรรมสมาธิแก้ว
ปฏิบัติธรรมสมาธิแก้ว

ตารางตักบาตรทั่วไทย
ตารางตักบาตรพระทั่วไทย

ตารางตักบาตรทั่วไทย
ศึกษาธรรมะทางไกล DOU

บวชพระ
สมัครบวชพระ

ค่ายปิดเทอม
ค่ายปิดเทอม

ธรรมะเพื่อประชาชน
ธรรมะเพื่อประชาชน

พุทธประวัติ
พุทธประวัติ

พุทธสุภาษิต
พุทธสุภาษิต

พระไตรปิฎก
พระไตรปิฎก

พระศรีอริยเมตไตรย์
พระศรีอริยเมตไตรย์

ธรรมกาย
ธรรมกาย

ประวัติพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย)
ประวัติพระเทพญาณมหามุนี
(หลวงพ่อธัมมชโย)

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร พร้อมคำแปล
บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร พร้อมคำแปล

วัดในพระพุทธศาสนา
วัดในพระพุทธศาสนา

ความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ
ความดีสากล 5 ประการ

สื่อการเรียนรู้พระพุทธศาสนา
สื่อการเรียนรู้พระพุทธศาสนา

ร้านหนังสือออนไลน์
ร้านหนังสือออนไลน์

Social Network กับงานพระพุทธศาสนา
Facebook Fanpageรับแจ้งข่าวภัยพระพุทธศาสนาบนสังคมออนไลน์
รับแจ้งข่าวภัยพระพุทธศาสนา
บนสังคมออนไลน์ (Social Network)

สื่อประกาศขอขมาต่อวัดพระธรรมกาย
สื่อประกาศขอขมาต่อวัดพระธรรมกาย

ข้อเสนอแนะ และแจ้งปัญหาการใช้งานเว็บไซต์
สมัครเป็นอาสาสมัคร

ข้อเสนอแนะ และแจ้งปัญหาการใช้งานเว็บไซต์
ข้อเสนอแนะ และแจ้งปัญหาการใช้งานเว็บไซต์