ฝันในฝัน ทบทวนรายการ โรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา

บทความธรรมะ Dhamma Articles > ฝันในฝัน รายวัน

Bookmark and Share Share Facebook   


  
วันที่ พุธ 13 ม.ค. 59

รายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา 13 ม.ค. 2559 โดยพระเทพญาณมหามุนี (ฉบับเต็ม)
(13 ม.ค. 2559) ชม 383 ครั้งภารกิจสำคัญของลูกพระธัมฯ พันธุ์ฮาร์ดคอร์ วันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม
เกาะติดความปลื้ม 13 มกราคม “วัดแห่งเมืองนนทบุรีที่มีแต่ความสุข”

วันที่ อังคาร 12 ม.ค. 59

รายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา 12 ม.ค. 2559 โดยพระเทพญาณมหามุนีและพระชัยยศ สามติโก (ฉบับเต็ม)
(12 ม.ค. 2559) ชม 348 ครั้งภารกิจสำคัญของลูกพระธัมฯ พันธุ์ฮาร์ดคอร์ วันพุธที่ 13 มกราคม
เกาะติดความปลื้ม 12 มกราคม “กองพันเนื้อนาบุญต้นแบบที่โลกต้องการ”

วันที่ จันทร์ 11 ม.ค. 59

รายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา 11 ม.ค. 2559 โดยพระเทพญาณมหามุนีและพระราชภาวนาจารย์ (ฉบับเต็ม)
(11 ม.ค. 2559) ชม 441 ครั้งภารกิจสำคัญของลูกพระธัมฯ พันธุ์ฮาร์ดคอร์ วันอังคารที่ 12 ถึงวันวันศุกร์ที่ 15 มกราคม
เกาะติดความปลื้ม 11 มกราคม "จากแดนเกิดด้วยกายเนื้อ สู่แดนเกิดด้วยกายธรรม"

วันที่ เสาร์ 09 ม.ค. 59

รายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา 9 ม.ค. 2559 โดย พระเทพญาณมหามุนีและพระสนิทวงศ์ วุฑฺฒิวํโส (ฉบับเต็ม)
(09 ม.ค. 2559) ชม 513 ครั้งภารกิจสำคัญของลูกพระธัมฯ พันธุ์ฮาร์ดคอร์ วันอาทิตย์ที่ 10 มกราคม
เกาะติดความปลื้ม 9 มกราคม “แผ่นดินสองพี่น้องสองอนุสรณ์สถาน เชื่อมศูนย์กลางกายพระผู้ปราบมาร”

วันที่ ศุกร์ 08 ม.ค. 59

รายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา 8 ม.ค. 2559 โดย พระเทพญาณมหามุนีและพระมหาสมคิด ชยาภิรโต (ฉบับเต็ม)
(08 ม.ค. 2559) ชม 398 ครั้งภารกิจสำคัญของลูกพระธัมฯ พันธุ์ฮาร์ดคอร์ วันเสาร์ที่ 9 มกราคม
เกาะติดความปลื้ม 8 มกราคม “กองพันเนื้อนาบุญ ที่ตั้งแห่งศรัทธา”

วันที่ พฤหัสบดี 07 ม.ค. 59

รายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา 7 ม.ค. 2559 โดย พระเทพญาณมหามุนีและพระปลัดนพดล สิริวํโส (ฉบับเต็ม)
(07 ม.ค. 2559) ชม 430 ครั้งภารกิจสำคัญของลูกพระธัมฯ พันธุ์ฮาร์ดคอร์ วันศุกร์ที่ 8 มกราคม
เกาะติดความปลื้ม 7 มกราคม “ร่วมด้วยช่วยกันห้าวัดเมืองสุพรรณสว่างไสว”

วันที่ พุธ 06 ม.ค. 59

รายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา 6 ม.ค. 2559 โดย พระเทพญาณมหามุนี (ฉบับเต็ม)
(06 ม.ค. 2559) ชม 376 ครั้งภารกิจสำคัญของลูกพระธัมฯ พันธุ์ฮาร์ดคอร์ วันพฤหัสบดีที่ 7 มกราคม
เกาะติดความปลื้ม 6 มกราคม "ปลื้มสุดหัวใจ"

วันที่ อังคาร 05 ม.ค. 59

รายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา 5 ม.ค. 2559 โดย พระเทพญาณมหามุนีและพระมหากิตติ กิตติญาโน (ฉบับเต็ม)
(05 ม.ค. 2559) ชม 316 ครั้งเกาะติดความปลื้ม 5 มกราคม “วันที่ไม่ลืมกันแล้วท่านจะกลับมาอีก”

วันที่ จันทร์ 04 ม.ค. 59

รายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา 4 ม.ค. 2559 โดย พระเทพญาณมหามุนีและพระราชภาวนาจารย์ (ฉบับเต็ม)
(04 ม.ค. 2559) ชม 517 ครั้งเกาะติดความปลื้ม 4 มกราคม วันนี้ก็ยังปลื้มล้นใจ

วันที่ อาทิตย์ 03 ม.ค. 59

รายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา 3 ม.ค. 2559 โดย พระเทพญาณมหามุนีและพระมหาคองเขน สิริจนฺโท (ฉบับเต็ม)
(03 ม.ค. 2559) ชม 411 ครั้งภารกิจสำคัญของลูกพระธัมฯ พันธุ์ฮาร์ดคอร์ แจ้งข่าวเปิดห้องแก้วสารพัดนึก
เกาะติดความปลื้ม 3 มกราคม “หนึ่งปี...ที่รอคอย”

วันที่ เสาร์ 02 ม.ค. 59

รายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา 2 ม.ค. 2559 โดย พระเทพญาณมหามุนีและพระสนิทวงศ์ วุฑฺฒิวํโส (ฉบับเต็ม)
(02 ม.ค. 2559) ชม 363 ครั้งภารกิจสำคัญของลูกพระธัมฯ พันธุ์ฮาร์ดคอร์ วันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2559
เกาะติดความปลื้ม 2 มกราคม ชนิดปลื้มล้นจิตล้นใจ

วันที่ ศุกร์ 01 ม.ค. 59

รายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา 1 ม.ค. 2559 โดย พระเทพญาณมหามุนีและพระมหาคองเขน สิริจนฺโท (ฉบับเต็ม)
(01 ม.ค. 2559) ชม 370 ครั้งธรรมยาตราลมหายใจของพระพุทธศาสนา ตอน เรื่องปลื้มจากใจของผู้มีบุญ

วันที่ พฤหัสบดี 31 ธ.ค. 58

รายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา 31 ธ.ค. 2558 โดย พระเทพญาณมหามุนีและพระมหาคองเขน สิริจนฺโท (ฉบับเต็ม)
(31 ธ.ค. 2558) ชม 276 ครั้งธรรมยาตราลมหายใจของพระพุทธศาสนา

วันที่ พุธ 30 ธ.ค. 58

รายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา 30 ธ.ค. 2558 โดยพระมหาธีรธรรม ธมฺมธีโร (ฉบับเต็ม)
(30 ธ.ค. 2558) ชม 422 ครั้งวันที่ อังคาร 29 ธ.ค. 58

รายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา 29 ธ.ค. 2558 โดยพระถาวร ถาวโร (ฉบับเต็ม)
(29 ธ.ค. 2558) ชม 534 ครั้งวันที่ จันทร์ 28 ธ.ค. 58

รายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา 28 ธ.ค. 2558 โดยพระราชภาวนาจารย์ (ฉบับเต็ม)
(28 ธ.ค. 2558) ชม 428 ครั้งจดหมายจากลูกพระธัมฯชาวสิงคโปร์

วันที่ เสาร์ 26 ธ.ค. 58

รายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา 26 ธ.ค. 2558 โดย พระเทพญาณมหามุนีและพระชัยยศ สามติโก (ฉบับเต็ม)
(26 ธ.ค. 2558) ชม 583 ครั้งเรื่องปลื้มๆ ในพิธีตอกเสาเข็มมงคลสุวรรณรัตนอินทขิล

วันที่ พฤหัสบดี 24 ธ.ค. 58

รายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา 24 ธ.ค. 2558 โดย พระเทพญาณมหามุนีและพระมหาทศพร ปุญฺญงฺกุโร (ฉบับเต็ม)
(24 ธ.ค. 2558) ชม 676 ครั้งWorld-PEC สปป.ลาว
อานุภาพหลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ ตอน รวยกระทันหันบนโลกออนไลน์

วันที่ พุธ 23 ธ.ค. 58

รายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา 23 ธ.ค. 2558 โดย พระเทพญาณมหามุนีและพระมหาคองเขน สิริจนฺโท (ฉบับเต็ม)
(23 ธ.ค. 2558) ชม 533 ครั้งธรรมยาตราที่ทุกคนเฝ้ารอ
อานุภาพหลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ ตอน พลิกชีวิตแม่ค้าแบกะดิน

วันที่ อังคาร 22 ธ.ค. 58

รายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา 22 ธ.ค. 2558 โดย พระเทพญาณมหามุนีและพระครูธรรมธรอารักษ์ ญาณารกฺโข (ฉบับเต็ม)
(22 ธ.ค. 2558) ชม 510 ครั้งครั้งหนึ่งในชีวิตที่ได้สร้างอนุสรณ์สถานหลวงปู่องค์ที่ 8 ตอน พลิกชีวิตเพราะซื้อที่ดินถวายวัด
ภารกิจสำคัญของลูกพระธัมฯ พันธุ์ฮาร์ดคอร์ ตอน คลองบางนางแท่น

ทบทวนฝันในฝันย้อนหลังทั้งหมดอุปสมบทหมู่ธรรมทายาท
รุ่นบูชาธรรม 72 ปี พระเทพญาณมหามุนี


สร้างโลกสดใสด้วยสันติสุขภายใน 24 น.
สำหรับสมาชิกเขตนอก และสาธุชน


รับสมัครบุคลากรช่วยงานพระพุทธศาสนาผ่านสื่ออินเตอร์เน็ต

   ค้นหา บทความธรรม    

  ฝันในฝันวิทยา
  สารพันธรรมะ
  ปกิณกธรรม
  ผลการปฏิบัติธรรม
  โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก
  ธรรมะบันเทิง
  ข่าว
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวบุญฝากประกาศ
  DMC NEWS
  ข่าวรอบโลก
  กิจกรรมเว็บ dmc.tv
  Scoop - Review DMC
  เรื่องเด่นทันเหตุการณ์
  Review รายการ DMC
  หนังสือธรรมะ
  ธรรมะเพื่อประชาชน
  ที่นี่มีคำตอบ
  หลวงพ่อตอบปัญหา
  อยู่ในบุญ
  สุขภาพนักสร้างบารมี
  นิทานชาดก
  CaseStudy กฎแห่งกรรม
  กฎแห่งกรรม
  เรื่องราวชีวิต
  เหลือเชื่อแต่จริง
  อุทาหรณ์สอนใจ
  ฮอตฮิต...ติดดาว
  วิบากกรรม...ทำให้ทุกข์
  บุญเกื้อหนุน
  ปรโลกนิวส์
  ธรรมะและสมาธิ
  พุทธประวัติ
  สมาธิ
  ผลการปฏิบัติธรรมนานาชาติ
  ทศชาติชาดก
  พุทธประวัติและวันสำคัญ
  บทสวดมนต์
  ศัพท์ธรรมะ ภาษาอังกฤษ
  มหาปูชนียาจารย์
  อานุภาพมหาปูชนียาจารย์
  ประวัติ
  กิจกรรม
  ธุดงค์สถาปนาเส้นทางมหาปูชนียาจารย์
  About DMC
  เกี่ยวกับ DMC
  DMC GUIDE
  มือถือ Mobile
  คู่มือเว็บ www.dmc.tv
  มาวัดพระธรรมกาย
   ค้นหา บทความธรรม    

ปฏิทินวันพระ
ปฏิทินวันพระ

บันทึกผลปฏิบัติธรรม
บันทึกผลการปฏิบัติธรรม

สถานที่ปฏิบัติธรรม
สถานที่ปฏิบัติธรรมทั่วไทย

สถานที่ปฏิบัติธรรมดอกไม้บาน
สถานที่ปฏิบัติธรรมดอกไม้บาน

ธุดงค์แก้ว ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
ธุดงค์แก้ว ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์

ปฏิบัติธรรมสมาธิแก้ว
ปฏิบัติธรรมสมาธิแก้ว

ปฏิบัติธรรมสมาธิแก้ว
บวชนานาชาติ

ตารางตักบาตรทั่วไทย
ตารางตักบาตรพระทั่วไทย

ตารางตักบาตรทั่วไทย
ศึกษาธรรมะทางไกล DOU

บวชพระ
สมัครบวชพระ

ค่ายปิดเทอม
ค่ายปิดเทอม

ธรรมะเพื่อประชาชน
ธรรมะเพื่อประชาชน

พุทธประวัติ
พุทธประวัติ

พุทธสุภาษิต
พุทธสุภาษิต

พระไตรปิฎก
พระไตรปิฎก

เคล็ดลับสุขภาพจากพระไตรปิฎก
เคล็ดลับสุขภาพจากพระไตรปิฎก

พระศรีอริยเมตไตรย์
พระศรีอริยเมตไตรย์

สามเณรอรหันต์
สามเณรอรหันต์

ธรรมกาย
ธรรมกาย

ประวัติพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย)
ประวัติพระเทพญาณมหามุนี
(หลวงพ่อธัมมชโย)

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร พร้อมคำแปล
บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร พร้อมคำแปล

วัดในพระพุทธศาสนา
วัดในพระพุทธศาสนา

โครงการหมู่บ้านศีล 5 ประชาเป็นสุข
โครงการหมู่บ้านศีล 5 ประชาเป็นสุข

ความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ
ความดีสากล 5 ประการ

สื่อการเรียนรู้พระพุทธศาสนา
สื่อการเรียนรู้พระพุทธศาสนา

ร้านหนังสือออนไลน์
ร้านหนังสือออนไลน์

Social Network กับงานพระพุทธศาสนา
Facebook Fanpageรับแจ้งข่าวภัยพระพุทธศาสนาบนสังคมออนไลน์
รับแจ้งข่าวภัยพระพุทธศาสนา
บนสังคมออนไลน์ (Social Network)

สื่อประกาศขอขมาต่อวัดพระธรรมกาย
สื่อประกาศขอขมาต่อวัดพระธรรมกาย

ข้อเสนอแนะ และแจ้งปัญหาการใช้งานเว็บไซต์
สมัครเป็นอาสาสมัคร

ข้อเสนอแนะ และแจ้งปัญหาการใช้งานเว็บไซต์
ข้อเสนอแนะ และแจ้งปัญหาการใช้งานเว็บไซต์