ฝันในฝัน ทบทวนรายการ โรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา

บทความธรรมะ Dhamma Articles > ฝันในฝัน รายวัน

Bookmark and Share Share Facebook   


  
วันที่ ศุกร์ 03 ก.ค. 58

รายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา 3 ก.ค. 2558 โดยพระเทพญาณมหามุนีและพระมหาเกียรติศักดิ์ กิตฺติวณฺโณ (ฉบับเต็ม)
(03 ก.ค. 2558) ชม 737 ครั้งข่าวสว่างจากชาวปินอย ตอน มหาวิทยาลัยแห่งสันติสุขภายในแห่งแรกของโลก
เกาะติดความปลื้มชวนบวชทั่วไทย ตอน แมนแมนผู้มีบุญรอเราอยู่ทุกที่

วันที่ พฤหัสบดี 02 ก.ค. 58

รายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา 2 ก.ค. 2558 โดยพระเทพญาณมหามุนีและพระบุรินทร์ ฐิตกุสโล (ฉบับเต็ม)
(02 ก.ค. 2558) ชม 619 ครั้งวันที่ พุธ 01 ก.ค. 58

รายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา 1 ก.ค. 2558 โดยพระเทพญาณมหามุนีและพระภาวนาธรรมวิเทศ (ฉบับเต็ม)
(01 ก.ค. 2558) ชม 952 ครั้งบรมพุทโธ มหัศจรรย์เจดีย์แห่งชวา

วันที่ อังคาร 30 มิ.ย. 58

รายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา 30 มิ.ย. 2558 โดยพระเทพญาณมหามุนีและพระภาวนาธรรมวิเทศ (ฉบับเต็ม)
(30 มิ.ย. 2558) ชม 831 ครั้งข่าวสว่างจากยอดดอยวัดบ้านขุน

วันที่ จันทร์ 29 มิ.ย. 58

รายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา 29 มิ.ย. 2558 โดยพระเทพญาณมหามุนีและพระภาวนาธรรมวิเทศ (ฉบับเต็ม)
(29 มิ.ย. 2558) ชม 764 ครั้งเกาะติดความปลื้มชวนบวชทั่วไทย ตอน ชวนบวชทุกวันเจอเรื่องปลื้มทุกวัน
ข่าวสว่างจากยอดดอย ธุดงค์ธรรมชัยอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ ณ วัดบ้านขุน

วันที่ เสาร์ 27 มิ.ย. 58

รายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา 27 มิ.ย. 2558 โดยพระเทพญาณมหามุนี (ฉบับเต็ม)
(27 มิ.ย. 2558) ชม 564 ครั้งจากใจถึงใจของประธานการก่อสร้างพระเจดีย์สวรรค์

วันที่ ศุกร์ 26 มิ.ย. 58

รายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา 26 มิ.ย. 2558 โดย พระมหาอรรถพล กุลสิทฺโธ (ฉบับเต็ม)
(26 มิ.ย. 2558) ชม 760 ครั้งวันที่ พฤหัสบดี 25 มิ.ย. 58

รายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา 25 มิ.ย. 2558 โดยพระเทพญาณมหามุนีและพระภาวนาธรรมวิเทศ (ฉบับเต็ม)
(25 มิ.ย. 2558) ชม 550 ครั้งข่าวสว่างจากดินแดนตะวันออกกลางกาย
งานบุญประวัติศาสตร์ พิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุเจดีย์สวรรค์วัดบ้านขุน

วันที่ พุธ 24 มิ.ย. 58

รายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา 24 มิ.ย. 2558 โดยพระเทพญาณมหามุนีและพระภาวนาธรรมวิเทศ (ฉบับเต็ม)
(24 มิ.ย. 2558) ชม 538 ครั้งเกาะติดความปลื้มชวนบวชทั่วไทย ตอน ไปชวนบวชกันให้สนั่นเมือง

วันที่ อังคาร 23 มิ.ย. 58

รายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา 23 มิ.ย. 2558 โดยพระเทพญาณมหามุนีและพระภาวนาธรรมวิเทศ (ฉบับเต็ม)
(23 มิ.ย. 2558) ชม 470 ครั้งเกาะติดความปลื้มชวนบวชทั่วไทย ตอน ชวนบวชทุกวันได้บุญทุกวัน

วันที่ จันทร์ 22 มิ.ย. 58

รายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา 22 มิ.ย. 2558 โดยพระเทพญาณมหามุนีและพระราชภาวนาจารย์ (ฉบับเต็ม)
(22 มิ.ย. 2558) ชม 448 ครั้งธุดงค์ธรรมชัยฟื้นฟูพระพุทธศาสนา ตอน ทุกย่างก้าวเพื่อการฟื้นฟูพระพุทธศาสนา (พัฒนาวัดกองก๋อย)

วันที่ เสาร์ 20 มิ.ย. 58

รายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา 20 มิ.ย. 2558 โดยพระเทพญาณมหามุนีและพระสนิทวงศ์ วุฑฺฒิวํโส (ฉบับเต็ม)
(20 มิ.ย. 2558) ชม 693 ครั้งเรื่องปลื้มๆ จากยอดดอยวัดบ้านแม่แสนสุข ตอน วันที่ผมรอคอย

วันที่ ศุกร์ 19 มิ.ย. 58

รายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา 19 มิ.ย. 2558 โดย พระมหาสมศักดิ์ อาชญฺญชโย (ฉบับเต็ม)
(19 มิ.ย. 2558) ชม 647 ครั้งวันที่ พฤหัสบดี 18 มิ.ย. 58

รายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา 18 มิ.ย. 2558 โดยพระเทพญาณมหามุนีและพระภาวนาธรรมวิเทศ (ฉบับเต็ม)
(18 มิ.ย. 2558) ชม 514 ครั้งพิธีตอกเสาเข็มวัดพระธรรมกายสิงคโปร์ : ตอกเสาเข็มตอกย้ำคำว่า “ปลื้ม” คำเดียวไม่จบ

วันที่ พุธ 17 มิ.ย. 58

รายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา 17 มิ.ย. 2558 โดยพระเทพญาณมหามุนีและพระครูวิเทศสุธรรมญาณ (ฉบับเต็ม)
(17 มิ.ย. 2558) ชม 913 ครั้งเกาะติดความปลื้มชวนบวชทั่วไทย ตอน ไปลุยให้ทั่วไทยชวนชายแมนแมนให้มาบวช

วันที่ อังคาร 16 มิ.ย. 58

รายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา 16 มิ.ย. 2558 โดยพระเทพญาณมหามุนีและพระครูวิเทศสุธรรมญาณ (ฉบับเต็ม)
(16 มิ.ย. 2558) ชม 644 ครั้งเกาะติดความปลื้มชวนบวชทั่วไทย ตอน เพราะมีคนมาชวนบวชผมถึงมีวันนี้

วันที่ จันทร์ 15 มิ.ย. 58

รายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา 15 มิ.ย. 2558 โดยพระเทพญาณมหามุนีและพระราชภาวนาจารย์ (ฉบับเต็ม)
(15 มิ.ย. 2558) ชม 569 ครั้งPeace Revolution ตอน อยู่กับศูนย์กลางกาย (Be At the Center)
"ดอกบัวอุบลอนันต์นิรันดร์กาล" ประดิษฐาน ณ เจดีย์สวรรค์วัดบ้านขุน

วันที่ เสาร์ 13 มิ.ย. 58

รายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา 13 มิ.ย. 2558 โดยพระเทพญาณมหามุนีและพระสนิทวงศ์ วุฑฺฒิวํโส (ฉบับเต็ม)
(13 มิ.ย. 2558) ชม 684 ครั้งความปลื้มใจในพิธีผูกสีมาประดิษฐานลูกนิมิตอุโบสถวัดพระธรรมกายบาวาเรีย
ภาพปลื้มๆ พิธีตอกเสาเข็มต้นแรกสร้างวัดพระธรรมกายสิงคโปร์

วันที่ ศุกร์ 12 มิ.ย. 58

รายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา 12 มิ.ย. 2558 โดยพระปลัดนพดล สิริวํโส (ฉบับเต็ม)
(12 มิ.ย. 2558) ชม 374 ครั้งวันที่ พฤหัสบดี 11 มิ.ย. 58

รายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา 11 มิ.ย. 2558 โดยพระเทพญาณมหามุนีและพระครูสังฆรักษ์ปรเมษฐ์ ปรมสจฺโจ (ฉบับเต็ม)
(11 มิ.ย. 2558) ชม 744 ครั้ง16 ปี แห่งการรอคอยกับการสถาปนาวัดพระธรรมกายสิงคโปร์

ทบทวนฝันในฝันย้อนหลังทั้งหมดประเพณีตักบาตรดอกไม้ พระ 3,000 รูป
วันพุธที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2558


พิธีถวายผ้าอาบน้ำฝนและประทีปโคมไฟ
วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2558


ร่วมจัดพิมพ์หนังสือ The Lover
รักเป็นจะเห็นใจ


สร้างโลกสดใสด้วยสันติสุขภายใน 24 น.
สำหรับสมาชิกเขตนอก และสาธุชน


รับสมัครบุคลากรช่วยงานพระพุทธศาสนาผ่านสื่ออินเตอร์เน็ต

   ค้นหา บทความธรรม    

  ฝันในฝันวิทยา
  สารพันธรรมะ
  ปกิณกธรรม
  ผลการปฏิบัติธรรม
  โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก
  ธรรมะบันเทิง
  ข่าว
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวบุญฝากประกาศ
  DMC NEWS
  ข่าวรอบโลก
  กิจกรรมเว็บ dmc.tv
  Scoop - Review DMC
  เรื่องเด่นทันเหตุการณ์
  Review รายการ DMC
  หนังสือธรรมะ
  ธรรมะเพื่อประชาชน
  ที่นี่มีคำตอบ
  หลวงพ่อตอบปัญหา
  อยู่ในบุญ
  สุขภาพนักสร้างบารมี
  นิทานชาดก
  CaseStudy กฎแห่งกรรม
  กฎแห่งกรรม
  เรื่องราวชีวิต
  เหลือเชื่อแต่จริง
  อุทาหรณ์สอนใจ
  ฮอตฮิต...ติดดาว
  วิบากกรรม...ทำให้ทุกข์
  บุญเกื้อหนุน
  ปรโลกนิวส์
  ธรรมะและสมาธิ
  พุทธประวัติ
  สมาธิ
  ผลการปฏิบัติธรรมนานาชาติ
  ทศชาติชาดก
  พุทธประวัติและวันสำคัญ
  บทสวดมนต์
  ศัพท์ธรรมะ ภาษาอังกฤษ
  มหาปูชนียาจารย์
  อานุภาพมหาปูชนียาจารย์
  ประวัติ
  กิจกรรม
  ธุดงค์สถาปนาเส้นทางมหาปูชนียาจารย์
  About DMC
  เกี่ยวกับ DMC
  DMC GUIDE
  มือถือ Mobile
  คู่มือเว็บ www.dmc.tv
  มาวัดพระธรรมกาย
   ค้นหา บทความธรรม    

ปฏิทินวันพระ
ปฏิทินวันพระ

บันทึกผลปฏิบัติธรรม
บันทึกผลการปฏิบัติธรรม

สถานที่ปฏิบัติธรรม
สถานที่ปฏิบัติธรรมทั่วไทย

สถานที่ปฏิบัติธรรมดอกไม้บาน
สถานที่ปฏิบัติธรรมดอกไม้บาน

ธุดงค์แก้ว ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
ธุดงค์แก้ว ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์

ปฏิบัติธรรมสมาธิแก้ว
ปฏิบัติธรรมสมาธิแก้ว

ตารางตักบาตรทั่วไทย
ตารางตักบาตรพระทั่วไทย

ตารางตักบาตรทั่วไทย
ศึกษาธรรมะทางไกล DOU

บวชพระ
สมัครบวชพระ

ค่ายปิดเทอม
ค่ายปิดเทอม

ธรรมะเพื่อประชาชน
ธรรมะเพื่อประชาชน

พุทธประวัติ
พุทธประวัติ

พุทธสุภาษิต
พุทธสุภาษิต

พระไตรปิฎก
พระไตรปิฎก

เคล็ดลับสุขภาพจากพระไตรปิฎก
เคล็ดลับสุขภาพจากพระไตรปิฎก

พระศรีอริยเมตไตรย์
พระศรีอริยเมตไตรย์

สามเณรอรหันต์
สามเณรอรหันต์

ธรรมกาย
ธรรมกาย

ประวัติพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย)
ประวัติพระเทพญาณมหามุนี
(หลวงพ่อธัมมชโย)

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร พร้อมคำแปล
บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร พร้อมคำแปล

วัดในพระพุทธศาสนา
วัดในพระพุทธศาสนา

โครงการหมู่บ้านศีล 5 ประชาเป็นสุข
โครงการหมู่บ้านศีล 5 ประชาเป็นสุข

ความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ
ความดีสากล 5 ประการ

สื่อการเรียนรู้พระพุทธศาสนา
สื่อการเรียนรู้พระพุทธศาสนา

ร้านหนังสือออนไลน์
ร้านหนังสือออนไลน์

Social Network กับงานพระพุทธศาสนา
Facebook Fanpageรับแจ้งข่าวภัยพระพุทธศาสนาบนสังคมออนไลน์
รับแจ้งข่าวภัยพระพุทธศาสนา
บนสังคมออนไลน์ (Social Network)

สื่อประกาศขอขมาต่อวัดพระธรรมกาย
สื่อประกาศขอขมาต่อวัดพระธรรมกาย

ข้อเสนอแนะ และแจ้งปัญหาการใช้งานเว็บไซต์
สมัครเป็นอาสาสมัคร

ข้อเสนอแนะ และแจ้งปัญหาการใช้งานเว็บไซต์
ข้อเสนอแนะ และแจ้งปัญหาการใช้งานเว็บไซต์