ฝันในฝัน ทบทวนรายการ โรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา

บทความธรรมะ Dhamma Articles > ฝันในฝัน รายวัน

Bookmark and Share Share Facebook   


  
วันที่ ศุกร์ 09 ม.ค. 58

รายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา 9 ม.ค. 2558 โดย พระเทพญาณมหามุนีและพระมหาธงชัย (ฉบับเต็ม)
(09 ม.ค. 2558) ชม 226 ครั้งภารกิจสำคัญของลูกพระธัมฯ พันธุ์ฮาร์ดคอร์ ครั้งที่ 10
เกาะติดสถานการณ์ธุดงค์ธรรมชัยเส้นทางพระผู้ปราบมาร ปีที่ 4 (9 มกราคม พ.ศ. 2558)

วันที่ พฤหัสบดี 08 ม.ค. 58

รายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา 8 ม.ค. 2558 โดย พระเทพญาณมหามุนีและพระถาวร ถาวโร (ฉบับเต็ม)
(08 ม.ค. 2558) ชม 551 ครั้งภารกิจสำคัญของลูกพระธัมฯ พันธุ์ฮาร์ดคอร์ ครั้งที่ 9
เกาะติดสถานการณ์ธุดงค์ธรรมชัยเส้นทางพระผู้ปราบมาร ปีที่ 4 (8 มกราคม พ.ศ. 2558)

วันที่ พุธ 07 ม.ค. 58

รายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา 7 ม.ค. 2558 โดย พระเทพญาณมหามุนีและพระมหาคองเคน สิริจันโท (ฉบับเต็ม)
(07 ม.ค. 2558) ชม 456 ครั้งภารกิจสำคัญของลูกพระธัมฯ พันธุ์ฮาร์ดคอร์ ครั้งที่ 8
เกาะติดสถานการณ์ธุดงค์ธรรมชัยเส้นทางพระผู้ปราบมาร ปีที่ 4 (7 มกราคม พ.ศ. 2558)

วันที่ อังคาร 06 ม.ค. 58

รายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา 6 ม.ค. 2558 โดย พระเทพญาณมหามุนีและพระสุภัสร์ ปภสฺสโร (ฉบับเต็ม)
(06 ม.ค. 2558) ชม 421 ครั้งภารกิจสำคัญของลูกพระธัมฯ พันธุ์ฮาร์ดคอร์ ครั้งที่ 7
เกาะติดสถานการณ์ธุดงค์ธรรมชัยเส้นทางพระผู้ปราบมาร ปีที่ 4 (6 มกราคม พ.ศ. 2558)

วันที่ จันทร์ 05 ม.ค. 58

รายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา 5 ม.ค. 2558 โดย พระเทพญาณมหามุนีและพระราชภาวนาจารย์ (ฉบับเต็ม)
(05 ม.ค. 2558) ชม 411 ครั้งภารกิจสำคัญของลูกพระธัมฯ พันธุ์ฮาร์ดคอร์ ครั้งที่ 6
เกาะติดสถานการณ์ธุดงค์ธรรมชัยเส้นทางพระผู้ปราบมาร ปีที่ 4 (5 มกราคม พ.ศ. 2558)

วันที่ อาทิตย์ 04 ม.ค. 58

รายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา 4 ม.ค. 2558 โดย พระเทพญาณมหามุนีและพระราชภาวนาจารย์ (ฉบับเต็ม)
(04 ม.ค. 2558) ชม 456 ครั้งภารกิจสำคัญของลูกพระธัมฯ พันธุ์ฮาร์ดคอร์ ครั้งที่ 5
เกาะติดสถานการณ์ธุดงค์ธรรมชัยเส้นทางพระผู้ปราบมาร ปีที่ 4 (4 มกราคม พ.ศ. 2558)

วันที่ เสาร์ 03 ม.ค. 58

รายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา 3 ม.ค. 2558 โดย พระเทพญาณมหามุนี (ฉบับเต็ม)
(03 ม.ค. 2558) ชม 361 ครั้งภารกิจสำคัญของลูกพระธัมฯ พันธุ์ฮาร์ดคอร์ ครั้งที่ 4
เกาะติดสถานการณ์ธุดงค์ธรรมชัยเส้นทางพระผู้ปราบมาร ปีที่ 4 (3 มกราคม พ.ศ. 2558)

วันที่ ศุกร์ 02 ม.ค. 58

รายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา 2 ม.ค. 2558 โดย พระเทพญาณมหามุนี (ฉบับเต็ม)
(02 ม.ค. 2558) ชม 412 ครั้งผลการปฏิบัติธรรมชาวอิตาเลียน
ภารกิจสำคัญของลูกพระธัมฯ พันธุ์ฮาร์ดคอร์ ครั้งที่ 3
เกาะติดสถานการณ์ธุดงค์ธรรมชัยเส้นทางพระผู้ปราบมาร ปีที่ 4 (2 มกราคม พ.ศ. 2558)

วันที่ พฤหัสบดี 01 ม.ค. 58

รายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา 1 ม.ค. 2558 โดย พระเทพญาณมหามุนีและพระอาจารย์ จุมพล ปุญฺญพโล (ฉบับเต็ม)
(01 ม.ค. 2558) ชม 341 ครั้งภารกิจสำคัญของลูกพระธัมฯ พันธุ์ฮาร์ดคอร์ ครั้งที่ 2
จดหมายจากกองพันเนื้อนาบุญ ตอน มีความสุขจนอยากจะหยุดเวลาตรงนี้ไว้

วันที่ พุธ 31 ธ.ค. 57

รายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา 31 ธ.ค. 2557 โดย พระเทพญาณมหามุนีและพระมหาวุฒิชัย วุฑฺฒิชโย (ฉบับเต็ม)
(31 ธ.ค. 2557) ชม 238 ครั้งจดหมายจากกองพันเนื้อนาบุญ ตอน 27 วันแห่งบุญที่รอคอย

วันที่ อังคาร 30 ธ.ค. 57

รายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา 30 ธ.ค. 2557 โดย พระเทพญาณมหามุนีและพระถาวร ถาวโร (ฉบับเต็ม)
(30 ธ.ค. 2557) ชม 437 ครั้งจดหมายจากกองพันเนื้อนาบุญ ตอน จะย่ำทุกก้าวให้เห็นดวงสว่างภายใน
เกาะติดสถานการณ์การปลูกและเด็ดดอกดาวรวย ตอน แฟนพันธุ์แท้ที่อะเลิร์ททำไร่ดาวรวยทุกปี

วันที่ จันทร์ 29 ธ.ค. 57

รายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา 29 ธ.ค. 2557 โดย พระเทพญาณมหามุนีและพระราชภาวนาจารย์ (ฉบับเต็ม)
(29 ธ.ค. 2557) ชม 354 ครั้งจดหมายจากกองพันเนื้อนาบุญ ตอน จะทำทุกก้าวให้เป็นองค์พระใสสว่าง
ภารกิจสำคัญของลูกพระธัมฯ พันธุ์ฮาร์ดคอร์

วันที่ เสาร์ 27 ธ.ค. 57

รายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา 27 ธ.ค. 2557 โดย พระเทพญาณมหามุนี (ฉบับเต็ม)
(27 ธ.ค. 2557) ชม 494 ครั้งจดหมายจากปินอย ตอน ดาวแห่งความดี V-Star จากปินอย
จดหมายจากกองพันเนื้อนาบุญ ตอน จะทุ่มชีวิตเพื่อรักษาไว้ซึ่งพระพุทธศาสนา

วันที่ ศุกร์ 26 ธ.ค. 57

รายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา 26 ธ.ค. 2557 โดย พระเทพญาณมหามุนีและพระสนิทวงศ์ วุฑฺฒิวํโส (ฉบับเต็ม)
(26 ธ.ค. 2557) ชม 492 ครั้งจดหมายจากกองพันเนื้อนาบุญ ตอน ทุ่มชีวิตฝึกตนเตรียมบูชาธรรมพระผู้ปราบมาร

วันที่ พฤหัสบดี 25 ธ.ค. 57

รายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา 25 ธ.ค. 2557 โดย พระเทพญาณมหามุนีและพระครูสังฆรักษ์ปรเมษฐ์ ปรมสจฺโจ (ฉบับเต็ม)
(25 ธ.ค. 2557) ชม 464 ครั้งความสว่างสู่กลางใจ ครูใหญ่ชาวปินอย
จดหมายจากกองพันเนื้อนาบุญ ตอน ทุกก้าวที่ย่ำพร้อมทุ่มใจเพื่อพระพุทธศาสนา

วันที่ พุธ 24 ธ.ค. 57

รายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา 24 ธ.ค. 2557 โดย พระเทพญาณมหามุนี (ฉบับเต็ม)
(24 ธ.ค. 2557) ชม 550 ครั้งธุดงค์ธรรมชัยฟื้นฟูพระพุทธศาสนา ตอน รวมพลังพลิกฟื้นวัดร้างให้รุ่งเรือง

วันที่ อังคาร 23 ธ.ค. 57

รายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา 23 ธ.ค. 2557 โดย พระเทพญาณมหามุนีและพระกิตติ กิตติญาโน (ฉบับเต็ม)
(23 ธ.ค. 2557) ชม 542 ครั้งธุดงค์ธรรมชัยฟื้นฟูพระพุทธศาสนา ตอน จะประกาศพระพุทธศาสนาให้ก้องโลก

วันที่ จันทร์ 22 ธ.ค. 57

รายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา 22 ธ.ค. 2557 โดย พระเทพญาณมหามุนีและพระภาวนาธรรมวิเทศ (ฉบับเต็ม)
(22 ธ.ค. 2557) ชม 777 ครั้งเกาะติดกระแส วีสตาร์ ฟีเว่อร์ สู่สามเณรล้านรูป

วันที่ เสาร์ 20 ธ.ค. 57

รายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา 20 ธ.ค. 2557 โดย พระเทพญาณมหามุนีและพระบุรินทร์ ฐิตกุสโล (ฉบับเต็ม)
(20 ธ.ค. 2557) ชม 554 ครั้งV-Star สู่สามเณรล้าน
จดหมายจากกองพันอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ

วันที่ ศุกร์ 19 ธ.ค. 57

รายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา 19 ธ.ค. 2557 โดย พระเทพญาณมหามุนีและพระครูปลัดดภาวนาวัฒน์ (ฉบับเต็ม)
(19 ธ.ค. 2557) ชม 621 ครั้งV-Star 9 พุทธศิลป์ทุบเป้า ทำลายสถิติ คนดูทะลักกว่า 3 แสนคน

ทบทวนฝันในฝันย้อนหลังทั้งหมดขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมต้อนรับพระธุดงค์
เสริมสิริมงคลต้อนรับปีใหม่


สร้างโลกสดใสด้วยสันติสุขภายใน 24 น.
สำหรับสมาชิกเขตนอก และสาธุชน


โครงการบวชพระ อุปสมบทหมู่ภาคฤดูร้อน ปี พ.ศ.2558


DOU ขอเชิญทุกท่านศึกษาเรื่องราวความจริงของชีวิต


รับสมัครบุคลากรช่วยงานพระพุทธศาสนาผ่านสื่ออินเตอร์เน็ต

   ค้นหา บทความธรรม    

  ฝันในฝันวิทยา
  สารพันธรรมะ
  ปกิณกธรรม
  ผลการปฏิบัติธรรม
  โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก
  ธรรมะบันเทิง
  ข่าว
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวบุญฝากประกาศ
  DMC NEWS
  ข่าวรอบโลก
  กิจกรรมเว็บ dmc.tv
  Scoop - Review DMC
  เรื่องเด่นทันเหตุการณ์
  Review รายการ DMC
  หนังสือธรรมะ
  ธรรมะเพื่อประชาชน
  ที่นี่มีคำตอบ
  หลวงพ่อตอบปัญหา
  อยู่ในบุญ
  สุขภาพนักสร้างบารมี
  นิทานชาดก
  CaseStudy กฎแห่งกรรม
  กฎแห่งกรรม
  เรื่องราวชีวิต
  เหลือเชื่อแต่จริง
  อุทาหรณ์สอนใจ
  ฮอตฮิต...ติดดาว
  วิบากกรรม...ทำให้ทุกข์
  บุญเกื้อหนุน
  ปรโลกนิวส์
  ธรรมะและสมาธิ
  พุทธประวัติ
  สมาธิ
  ผลการปฏิบัติธรรมนานาชาติ
  ทศชาติชาดก
  พุทธประวัติและวันสำคัญ
  บทสวดมนต์
  ศัพท์ธรรมะ ภาษาอังกฤษ
  มหาปูชนียาจารย์
  อานุภาพมหาปูชนียาจารย์
  ประวัติ
  กิจกรรม
  ธุดงค์สถาปนาเส้นทางมหาปูชนียาจารย์
  About DMC
  เกี่ยวกับ DMC
  DMC GUIDE
  มือถือ Mobile
  คู่มือเว็บ www.dmc.tv
  มาวัดพระธรรมกาย
   ค้นหา บทความธรรม    

ปฏิทินวันพระ
ปฏิทินวันพระ

บันทึกผลปฏิบัติธรรม
บันทึกผลการปฏิบัติธรรม

สถานที่ปฏิบัติธรรม
สถานที่ปฏิบัติธรรมทั่วไทย

สถานที่ปฏิบัติธรรมดอกไม้บาน
สถานที่ปฏิบัติธรรมดอกไม้บาน

ธุดงค์แก้ว ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
ธุดงค์แก้ว ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์

ปฏิบัติธรรมสมาธิแก้ว
ปฏิบัติธรรมสมาธิแก้ว

ตารางตักบาตรทั่วไทย
ตารางตักบาตรพระทั่วไทย

ตารางตักบาตรทั่วไทย
ศึกษาธรรมะทางไกล DOU

บวชพระ
สมัครบวชพระ

ค่ายปิดเทอม
ค่ายปิดเทอม

ธรรมะเพื่อประชาชน
ธรรมะเพื่อประชาชน

พุทธประวัติ
พุทธประวัติ

พุทธสุภาษิต
พุทธสุภาษิต

พระไตรปิฎก
พระไตรปิฎก

พระศรีอริยเมตไตรย์
พระศรีอริยเมตไตรย์

ธรรมกาย
ธรรมกาย

ประวัติพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย)
ประวัติพระเทพญาณมหามุนี
(หลวงพ่อธัมมชโย)

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร พร้อมคำแปล
บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร พร้อมคำแปล

วัดในพระพุทธศาสนา
วัดในพระพุทธศาสนา

ความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ
ความดีสากล 5 ประการ

สื่อการเรียนรู้พระพุทธศาสนา
สื่อการเรียนรู้พระพุทธศาสนา

ร้านหนังสือออนไลน์
ร้านหนังสือออนไลน์

Social Network กับงานพระพุทธศาสนา
Facebook Fanpageรับแจ้งข่าวภัยพระพุทธศาสนาบนสังคมออนไลน์
รับแจ้งข่าวภัยพระพุทธศาสนา
บนสังคมออนไลน์ (Social Network)

สื่อประกาศขอขมาต่อวัดพระธรรมกาย
สื่อประกาศขอขมาต่อวัดพระธรรมกาย

ข้อเสนอแนะ และแจ้งปัญหาการใช้งานเว็บไซต์
สมัครเป็นอาสาสมัคร

ข้อเสนอแนะ และแจ้งปัญหาการใช้งานเว็บไซต์
ข้อเสนอแนะ และแจ้งปัญหาการใช้งานเว็บไซต์