ฝันในฝัน ทบทวนรายการ โรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา

บทความธรรมะ Dhamma Articles > ฝันในฝัน รายวัน

Bookmark and Share Share Facebook   


  
วันที่ เสาร์ 07 มี.ค. 58

รายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา 7 มี.ค. 2558 โดย พระเทพญาณมหามุนีและพระอนล ณฎฐกุโล (ฉบับเต็ม)
(07 มี.ค. 2558) ชม 667 ครั้งเกาะติดสถานการณ์ชวนบวชทั่วไทย : ผนึกกำลัง 4 เขต ศรีเมืองเลย 2,000 รูป

วันที่ ศุกร์ 06 มี.ค. 58

รายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา 6 มี.ค. 2558 โดย พระเทพญาณมหามุนีและพระสนิทวงศ์ วุฑฺฒิวํโส (ฉบับเต็ม)
(06 มี.ค. 2558) ชม 890 ครั้งจดหมายจากธรรมทายาท IDOP

วันที่ พฤหัสบดี 05 มี.ค. 58

รายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา 5 มี.ค. 2558 โดย พระเทพญาณมหามุนีและพระมหาคองเขน สิริจันโท (ฉบับเต็ม)
(05 มี.ค. 2558) ชม 615 ครั้งบรรยากาศสุดปลื้มงานบุญใหญ่วันมาฆบูชา

วันที่ อังคาร 03 มี.ค. 58

รายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา 3 มี.ค. 2558 โดย พระเทพญาณมหามุนีและพระมหาคองเขน สิริจันโท (ฉบับเต็ม)
(03 มี.ค. 2558) ชม 983 ครั้งV-Star ศรีสะเกษ พลิกชีวิต…สู่สามเณรล้าน

วันที่ จันทร์ 02 มี.ค. 58

รายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา 2 มี.ค. 2558 โดย พระเทพญาณมหามุนีและพระราชภาวนาจารย์ (ฉบับเต็ม)
(02 มี.ค. 2558) ชม 701 ครั้งวันที่ เสาร์ 28 ก.พ. 58

รายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา 28 ก.พ. 2558 โดย พระเทพญาณมหามุนีและพระครูวินัยธรไพบูลย์ ธมฺมวิปฺโล (ฉบับเต็ม)
(28 ก.พ. 2558) ชม 633 ครั้งวันที่ ศุกร์ 27 ก.พ. 58

รายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา 27 ก.พ. 2558 โดย พระเทพญาณมหามุนีและพระถาวร ถาวโร (ฉบับเต็ม)
(27 ก.พ. 2558) ชม 869 ครั้งศรีสะเกษ เร่งผลิตผู้นำชาวพุทธเข้มแข็งทุกอำเภอ

วันที่ พฤหัสบดี 26 ก.พ. 58

รายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา 26 ก.พ. 2558 โดย พระเทพญาณมหามุนีและพระสนิทวงศ์ วุฑฺฒิวํโส (ฉบับเต็ม)
(26 ก.พ. 2558) ชม 969 ครั้งผอ.V-Star นครสวรรค์ สุดเจ๋ง สร้างโมเดลเด็ด เด็กดีต้องบวชยกโรงเรียน

วันที่ พุธ 25 ก.พ. 58

รายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา 25 ก.พ. 2558 โดย พระเทพญาณมหามุนีและพระมหากิตติ กิตฺติญาโณ (ฉบับเต็ม)
(25 ก.พ. 2558) ชม 714 ครั้งบวชสามเณรประวัติศาสตร์ นครศรีธรรมราช 1,000 รูป ฟื้นฟูพระพุทธศาสนา

วันที่ อังคาร 24 ก.พ. 58

รายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา 24 ก.พ. 2558 โดย พระเทพญาณมหามุนีและพระมหาพงศศักดิ์ ฐานิโย (ฉบับเต็ม)
(24 ก.พ. 2558) ชม 857 ครั้งPeace Revolution ตอน ปล่อยวาง

วันที่ จันทร์ 23 ก.พ. 58

รายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา 23 ก.พ. 2558 โดย พระเทพญาณมหามุนีและพระราชภาวนาจารย์ (ฉบับเต็ม)
(23 ก.พ. 2558) ชม 787 ครั้งจังหวัดตากมาแรงขึ้นแท่นแชมป์อันดับ 1 บวชเณร ฟื้นฟูวัดร้างสร้างวัดรุ่ง

วันที่ เสาร์ 21 ก.พ. 58

รายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา 21 ก.พ. 2558 โดย พระเทพญาณมหามุนีและพระครูวินัยธรไพบูลย์ ธมฺมวิปฺโล (ฉบับเต็ม)
(21 ก.พ. 2558) ชม 836 ครั้งจดหมายจากใจพระธรรมทายาท ตอน บวชต่อเวลา ต่ออายุพระพุทธศาสนา

วันที่ ศุกร์ 20 ก.พ. 58

รายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา 20 ก.พ. 2558 โดย พระเทพญาณมหามุนีและพระสนิทวงศ์ วุฑฺฒิวํโส (ฉบับเต็ม)
(20 ก.พ. 2558) ชม 1,051 ครั้งเกาะติดสถานการณ์ชวนบวชทั่วไทย ตอน รวมพลขุนพลอีสาน พิชิตเป้าบวชสามเณรแสน

วันที่ พฤหัสบดี 19 ก.พ. 58

รายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา 19 ก.พ. 2558 โดย พระเทพญาณมหามุนีและพระมหาธรรมสถิต ธมฺมฐิโต (ฉบับเต็ม)
(19 ก.พ. 2558) ชม 656 ครั้งเกาะติดสถานการณ์ชวนบวชทั่วไทย ตอน อยุธยาชวนบวชทะลุเป้าปลื้มล้นใจกันไปแล้ว

วันที่ พุธ 18 ก.พ. 58

รายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา 18 ก.พ. 2558 โดย พระเทพญาณมหามุนีและพระมหาคองเขน สิริจันโท (ฉบับเต็ม)
(18 ก.พ. 2558) ชม 609 ครั้งความปลื้มจากใจกองพันเนื้อนาบุญ ตอน จะบวชเป็นพระแท้แบบวันต่อวันตลอดชาติ

วันที่ อังคาร 17 ก.พ. 58

รายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา 17 ก.พ. 2558 โดย พระเทพญาณมหามุนีและมหาพงศศักดิ์ ฐานิโย (ฉบับเต็ม)
(17 ก.พ. 2558) ชม 553 ครั้งความปลื้มจากใจกองพันเนื้อนาบุญ ตอน จะเป็นพระแท้ตอบแทนคุณพระพุทธศาสนา

วันที่ จันทร์ 16 ก.พ. 58

รายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา 16 ก.พ. 2558 โดย พระเทพญาณมหามุนีและพระครูวินัยธรไพบูลย์ พระครูวินัยธรไพบูลย์ ธมฺมวิปฺโล (ฉบับเต็ม)
(16 ก.พ. 2558) ชม 513 ครั้งความปลื้มจากใจกองพันเนื้อนาบุญ ตอน จะบวชสร้างบุญให้โยมพ่อโยมแม่ตลอดไป

วันที่ เสาร์ 14 ก.พ. 58

รายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา 14 ก.พ. 2558 โดย พระเทพญาณมหามุนี (ฉบับเต็ม)
(14 ก.พ. 2558) ชม 552 ครั้งความปลื้มจากใจกองพันเนื้อนาบุญ ตอน ขอบวชแบบวันต่อวันไม่มีวันเปลี่ยนแปลง

วันที่ ศุกร์ 13 ก.พ. 58

รายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา 13 ก.พ. 2558 โดย พระเทพญาณมหามุนีและพระมหาธีรธรม (ฉบับเต็ม)
(13 ก.พ. 2558) ชม 638 ครั้งจดหมายจากลูกพระธัมฯ จังหวัดเชียงราย

วันที่ พฤหัสบดี 12 ก.พ. 58

รายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา 12 ก.พ. 2558 โดย พระเทพญาณมหามุนีและพระถาวร ถาวโร (ฉบับเต็ม)
(12 ก.พ. 2558) ชม 612 ครั้งความปลื้มจากใจกองพันเนื้อนาบุญ ตอน จะบวชฝึกตนไม่มีวันถอยหลังกลับ
เกาะติดสถานการณ์ชวนบวชทั่วไทย ตอน ทุ่มสุดหัวใจ ชวนบวชทุกวันไม่เว้นวรรค

ทบทวนฝันในฝันย้อนหลังทั้งหมดสร้างโลกสดใสด้วยสันติสุขภายใน 24 น.
สำหรับสมาชิกเขตนอก และสาธุชน


รับสมัครบุคลากรช่วยงานพระพุทธศาสนาผ่านสื่ออินเตอร์เน็ต

   ค้นหา บทความธรรม    

  ฝันในฝันวิทยา
  สารพันธรรมะ
  ปกิณกธรรม
  ผลการปฏิบัติธรรม
  โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก
  ธรรมะบันเทิง
  ข่าว
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวบุญฝากประกาศ
  DMC NEWS
  ข่าวรอบโลก
  กิจกรรมเว็บ dmc.tv
  Scoop - Review DMC
  เรื่องเด่นทันเหตุการณ์
  Review รายการ DMC
  หนังสือธรรมะ
  ธรรมะเพื่อประชาชน
  ที่นี่มีคำตอบ
  หลวงพ่อตอบปัญหา
  อยู่ในบุญ
  สุขภาพนักสร้างบารมี
  นิทานชาดก
  CaseStudy กฎแห่งกรรม
  กฎแห่งกรรม
  เรื่องราวชีวิต
  เหลือเชื่อแต่จริง
  อุทาหรณ์สอนใจ
  ฮอตฮิต...ติดดาว
  วิบากกรรม...ทำให้ทุกข์
  บุญเกื้อหนุน
  ปรโลกนิวส์
  ธรรมะและสมาธิ
  พุทธประวัติ
  สมาธิ
  ผลการปฏิบัติธรรมนานาชาติ
  ทศชาติชาดก
  พุทธประวัติและวันสำคัญ
  บทสวดมนต์
  ศัพท์ธรรมะ ภาษาอังกฤษ
  มหาปูชนียาจารย์
  อานุภาพมหาปูชนียาจารย์
  ประวัติ
  กิจกรรม
  ธุดงค์สถาปนาเส้นทางมหาปูชนียาจารย์
  About DMC
  เกี่ยวกับ DMC
  DMC GUIDE
  มือถือ Mobile
  คู่มือเว็บ www.dmc.tv
  มาวัดพระธรรมกาย
   ค้นหา บทความธรรม    

ปฏิทินวันพระ
ปฏิทินวันพระ

บันทึกผลปฏิบัติธรรม
บันทึกผลการปฏิบัติธรรม

สถานที่ปฏิบัติธรรม
สถานที่ปฏิบัติธรรมทั่วไทย

สถานที่ปฏิบัติธรรมดอกไม้บาน
สถานที่ปฏิบัติธรรมดอกไม้บาน

ธุดงค์แก้ว ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
ธุดงค์แก้ว ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์

ปฏิบัติธรรมสมาธิแก้ว
ปฏิบัติธรรมสมาธิแก้ว

ตารางตักบาตรทั่วไทย
ตารางตักบาตรพระทั่วไทย

ตารางตักบาตรทั่วไทย
ศึกษาธรรมะทางไกล DOU

บวชพระ
สมัครบวชพระ

ค่ายปิดเทอม
ค่ายปิดเทอม

ธรรมะเพื่อประชาชน
ธรรมะเพื่อประชาชน

พุทธประวัติ
พุทธประวัติ

พุทธสุภาษิต
พุทธสุภาษิต

พระไตรปิฎก
พระไตรปิฎก

เคล็ดลับสุขภาพจากพระไตรปิฎก
เคล็ดลับสุขภาพจากพระไตรปิฎก

พระศรีอริยเมตไตรย์
พระศรีอริยเมตไตรย์

สามเณรอรหันต์
สามเณรอรหันต์

ธรรมกาย
ธรรมกาย

ประวัติพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย)
ประวัติพระเทพญาณมหามุนี
(หลวงพ่อธัมมชโย)

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร พร้อมคำแปล
บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร พร้อมคำแปล

วัดในพระพุทธศาสนา
วัดในพระพุทธศาสนา

โครงการหมู่บ้านศีล 5 ประชาเป็นสุข
โครงการหมู่บ้านศีล 5 ประชาเป็นสุข

ความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ
ความดีสากล 5 ประการ

สื่อการเรียนรู้พระพุทธศาสนา
สื่อการเรียนรู้พระพุทธศาสนา

ร้านหนังสือออนไลน์
ร้านหนังสือออนไลน์

Social Network กับงานพระพุทธศาสนา
Facebook Fanpageรับแจ้งข่าวภัยพระพุทธศาสนาบนสังคมออนไลน์
รับแจ้งข่าวภัยพระพุทธศาสนา
บนสังคมออนไลน์ (Social Network)

สื่อประกาศขอขมาต่อวัดพระธรรมกาย
สื่อประกาศขอขมาต่อวัดพระธรรมกาย

ข้อเสนอแนะ และแจ้งปัญหาการใช้งานเว็บไซต์
สมัครเป็นอาสาสมัคร

ข้อเสนอแนะ และแจ้งปัญหาการใช้งานเว็บไซต์
ข้อเสนอแนะ และแจ้งปัญหาการใช้งานเว็บไซต์