ฝันในฝัน ทบทวนรายการ โรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา

บทความธรรมะ Dhamma Articles > ฝันในฝัน รายวัน

Bookmark and Share Share Facebook   


  
วันที่ จันทร์ 15 มิ.ย. 58

รายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา 15 มิ.ย. 2558 โดยพระเทพญาณมหามุนีและพระราชภาวนาจารย์ (ฉบับเต็ม)
(15 มิ.ย. 2558) ชม 573 ครั้งPeace Revolution ตอน อยู่กับศูนย์กลางกาย (Be At the Center)
"ดอกบัวอุบลอนันต์นิรันดร์กาล" ประดิษฐาน ณ เจดีย์สวรรค์วัดบ้านขุน

วันที่ เสาร์ 13 มิ.ย. 58

รายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา 13 มิ.ย. 2558 โดยพระเทพญาณมหามุนีและพระสนิทวงศ์ วุฑฺฒิวํโส (ฉบับเต็ม)
(13 มิ.ย. 2558) ชม 690 ครั้งความปลื้มใจในพิธีผูกสีมาประดิษฐานลูกนิมิตอุโบสถวัดพระธรรมกายบาวาเรีย
ภาพปลื้มๆ พิธีตอกเสาเข็มต้นแรกสร้างวัดพระธรรมกายสิงคโปร์

วันที่ ศุกร์ 12 มิ.ย. 58

รายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา 12 มิ.ย. 2558 โดยพระปลัดนพดล สิริวํโส (ฉบับเต็ม)
(12 มิ.ย. 2558) ชม 377 ครั้งวันที่ พฤหัสบดี 11 มิ.ย. 58

รายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา 11 มิ.ย. 2558 โดยพระเทพญาณมหามุนีและพระครูสังฆรักษ์ปรเมษฐ์ ปรมสจฺโจ (ฉบับเต็ม)
(11 มิ.ย. 2558) ชม 752 ครั้ง16 ปี แห่งการรอคอยกับการสถาปนาวัดพระธรรมกายสิงคโปร์

วันที่ พุธ 10 มิ.ย. 58

รายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา 10 มิ.ย. 2558 โดย พระเทพญาณมหามุนีและพระครูวินัยธรไพบูลย์ ธมฺมวิปุโล (ฉบับเต็ม)
(10 มิ.ย. 2558) ชม 470 ครั้งเกาะติดความปลื้มชวนบวชทั่วไทย ตอน รีบออกชวนบวชกันเถอะ

วันที่ อังคาร 09 มิ.ย. 58

รายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา 9 มิ.ย. 2558 โดยพระเทพญาณมหามุนีและพระถาวร ถาวโร (ฉบับเต็ม)
(09 มิ.ย. 2558) ชม 794 ครั้งจากใจสู่ใจ..ช่วยภัยแผ่นดินไหวประเทศเนปาล

วันที่ จันทร์ 08 มิ.ย. 58

รายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา 8 มิ.ย. 2558 โดย พระเทพญาณมหามุนีและพระราชภาวนาจารย์ (ฉบับเต็ม)
(08 มิ.ย. 2558) ชม 603 ครั้งเกาะติดความปลื้มรายงานข่าวจากยอดดอยแม่ระอานอก

วันที่ เสาร์ 06 มิ.ย. 58

รายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา 6 มิ.ย. 2558 โดย พระเทพญาณมหามุนี (ฉบับเต็ม)
(06 มิ.ย. 2558) ชม 861 ครั้งเกาะติดความปลื้มชวนบวชทั่วไทย ตอน แม้จะอยู่สูงถึงยอดดอยแต่ก็ตะลุยชวนบวชแล้วจ้า

วันที่ ศุกร์ 05 มิ.ย. 58

รายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา 5 มิ.ย. 2558 โดย พระเทพญาณมหามุนีและพระมหาสุรัตน์ อคฺครตนโน (ฉบับเต็ม)
(05 มิ.ย. 2558) ชม 589 ครั้งเกาะติดความปลื้มชวนบวชทั่วไทย ตอน ได้เวลาลุยไปชวนบวชกันเถอะ

วันที่ พฤหัสบดี 04 มิ.ย. 58

รายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา 4 มิ.ย. 2558 โดย พระเทพญาณมหามุนีและพระครูธรรมธรอารักษ์ ญาณารกฺโข (ฉบับเต็ม)
(04 มิ.ย. 2558) ชม 577 ครั้งเกาะติดความปลื้มชวนบวชทั่วไทย ตอน จะลุยชวนบวชจนกว่าศีลธรรมโลกจะเฟื่องฟู

วันที่ พุธ 03 มิ.ย. 58

รายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา 3 มิ.ย. 2558 โดย พระมหาสมคิด ชยาภิรโต (ฉบับเต็ม)
(03 มิ.ย. 2558) ชม 480 ครั้งวันที่ อังคาร 02 มิ.ย. 58

รายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา 2 มิ.ย. 2558 โดย พระเทพญาณมหามุนีและพระมหาวันเฉลิม เกลวชโย (ฉบับเต็ม)
(02 มิ.ย. 2558) ชม 689 ครั้งขออุทิศชีวิตประกาศพระพุทธศาสนาให้สว่างไปทั้งโลก

วันที่ เสาร์ 30 พ.ค. 58

รายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา 30 พ.ค. 2558 โดย พระครูธรรมธรอารักษ์ ญาณารกฺโข (ฉบับเต็ม)
(30 พ.ค. 2558) ชม 844 ครั้งวันที่ ศุกร์ 29 พ.ค. 58

รายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา 29 พ.ค. 2558 โดย พระประมวล กุลเมโธ (ฉบับเต็ม)
(29 พ.ค. 2558) ชม 525 ครั้งวันที่ พฤหัสบดี 28 พ.ค. 58

รายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา 28 พ.ค. 2558 โดย พระสุรเชษฐ์ อคฺคปุญโญ (ฉบับเต็ม)
(28 พ.ค. 2558) ชม 525 ครั้งวันที่ พุธ 27 พ.ค. 58

รายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา 27 พ.ค. 2558 โดย พระเทพญาณมหามุนีและพระมหาวุฒิชัย วุฑฺฒิชโย (ฉบับเต็ม)
(27 พ.ค. 2558) ชม 1,005 ครั้งครั้งหนึ่งในชีวิตที่ได้สร้างโรงครัวเลี้ยงคนล้าน ตอน กองทัพต้องเดินด้วยท้อง

วันที่ อังคาร 26 พ.ค. 58

รายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา 26 พ.ค. 2558 โดย พระเทพญาณมหามุนีและพระปลัดนพดล สิริวํโส (ฉบับเต็ม)
(26 พ.ค. 2558) ชม 576 ครั้งผลการปฏิบัติธรรมสามเณรเตรียมอุปสมบทอุทิศชีวิตวันวิสาขบูชา ตอน จะเป็นพระแท้ไปวันต่อวันชาติต่อชาติ

วันที่ จันทร์ 25 พ.ค. 58

รายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา 25 พ.ค. 2558 โดย พระเทพญาณมหามุนีและพระปลัดนพดล สิริวํโส (ฉบับเต็ม)
(25 พ.ค. 2558) ชม 618 ครั้งบรรยากาศความปลื้มใจในพิธีผูกสีมาประดิษฐานลูกนิมิตอุโบสถวัดพระธรรมกายบาวาเรีย

วันที่ เสาร์ 23 พ.ค. 58

รายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา 23 พ.ค. 2558 โดย พระเทพญาณมหามุนีและพระมหาสมคิด ชยาภิรโต (ฉบับเต็ม)
(23 พ.ค. 2558) ชม 11,996 ครั้งบรรยากาศเตรียมความพร้อมสู่งานบุญพิธีผูกพัทธสีมาอุโบสถวัดพระธรรมกายบาวาเรีย
พิธีตอกเสาเข็มต้นแรกเพื่อสถาปนาสร้างวัดพระธรรมกายสิงคโปร์

วันที่ ศุกร์ 22 พ.ค. 58

รายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา 22 พ.ค. 2558 โดย พระมหากิตติ กิตฺติญาโณ (ฉบับเต็ม)
(22 พ.ค. 2558) ชม 535 ครั้งทบทวนฝันในฝันย้อนหลังทั้งหมดขอเชิญร่วมบุญถวายไทยธรรม 3,323 วัด
ทั่วประเทศในวันสมาธิโลก


ร่วมจัดพิมพ์หนังสือ The Lover
รักเป็นจะเห็นใจ


มหากฐิน มหากาลทาน
สุดยอดแห่งบุญ 1 ปี มีครั้งเดียว


สร้างโลกสดใสด้วยสันติสุขภายใน 24 น.
สำหรับสมาชิกเขตนอก และสาธุชน


รับสมัครบุคลากรช่วยงานพระพุทธศาสนาผ่านสื่ออินเตอร์เน็ต

   ค้นหา บทความธรรม    

  ฝันในฝันวิทยา
  สารพันธรรมะ
  ปกิณกธรรม
  ผลการปฏิบัติธรรม
  โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก
  ธรรมะบันเทิง
  ข่าว
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวบุญฝากประกาศ
  DMC NEWS
  ข่าวรอบโลก
  กิจกรรมเว็บ dmc.tv
  Scoop - Review DMC
  เรื่องเด่นทันเหตุการณ์
  Review รายการ DMC
  หนังสือธรรมะ
  ธรรมะเพื่อประชาชน
  ที่นี่มีคำตอบ
  หลวงพ่อตอบปัญหา
  อยู่ในบุญ
  สุขภาพนักสร้างบารมี
  นิทานชาดก
  CaseStudy กฎแห่งกรรม
  กฎแห่งกรรม
  เรื่องราวชีวิต
  เหลือเชื่อแต่จริง
  อุทาหรณ์สอนใจ
  ฮอตฮิต...ติดดาว
  วิบากกรรม...ทำให้ทุกข์
  บุญเกื้อหนุน
  ปรโลกนิวส์
  ธรรมะและสมาธิ
  พุทธประวัติ
  สมาธิ
  ผลการปฏิบัติธรรมนานาชาติ
  ทศชาติชาดก
  พุทธประวัติและวันสำคัญ
  บทสวดมนต์
  ศัพท์ธรรมะ ภาษาอังกฤษ
  มหาปูชนียาจารย์
  อานุภาพมหาปูชนียาจารย์
  ประวัติ
  กิจกรรม
  ธุดงค์สถาปนาเส้นทางมหาปูชนียาจารย์
  About DMC
  เกี่ยวกับ DMC
  DMC GUIDE
  มือถือ Mobile
  คู่มือเว็บ www.dmc.tv
  มาวัดพระธรรมกาย
   ค้นหา บทความธรรม    

ปฏิทินวันพระ
ปฏิทินวันพระ

บันทึกผลปฏิบัติธรรม
บันทึกผลการปฏิบัติธรรม

สถานที่ปฏิบัติธรรม
สถานที่ปฏิบัติธรรมทั่วไทย

สถานที่ปฏิบัติธรรมดอกไม้บาน
สถานที่ปฏิบัติธรรมดอกไม้บาน

ธุดงค์แก้ว ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
ธุดงค์แก้ว ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์

ปฏิบัติธรรมสมาธิแก้ว
ปฏิบัติธรรมสมาธิแก้ว

ตารางตักบาตรทั่วไทย
ตารางตักบาตรพระทั่วไทย

ตารางตักบาตรทั่วไทย
ศึกษาธรรมะทางไกล DOU

บวชพระ
สมัครบวชพระ

ค่ายปิดเทอม
ค่ายปิดเทอม

ธรรมะเพื่อประชาชน
ธรรมะเพื่อประชาชน

พุทธประวัติ
พุทธประวัติ

พุทธสุภาษิต
พุทธสุภาษิต

พระไตรปิฎก
พระไตรปิฎก

เคล็ดลับสุขภาพจากพระไตรปิฎก
เคล็ดลับสุขภาพจากพระไตรปิฎก

พระศรีอริยเมตไตรย์
พระศรีอริยเมตไตรย์

สามเณรอรหันต์
สามเณรอรหันต์

ธรรมกาย
ธรรมกาย

ประวัติพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย)
ประวัติพระเทพญาณมหามุนี
(หลวงพ่อธัมมชโย)

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร พร้อมคำแปล
บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร พร้อมคำแปล

วัดในพระพุทธศาสนา
วัดในพระพุทธศาสนา

โครงการหมู่บ้านศีล 5 ประชาเป็นสุข
โครงการหมู่บ้านศีล 5 ประชาเป็นสุข

ความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ
ความดีสากล 5 ประการ

สื่อการเรียนรู้พระพุทธศาสนา
สื่อการเรียนรู้พระพุทธศาสนา

ร้านหนังสือออนไลน์
ร้านหนังสือออนไลน์

Social Network กับงานพระพุทธศาสนา
Facebook Fanpageรับแจ้งข่าวภัยพระพุทธศาสนาบนสังคมออนไลน์
รับแจ้งข่าวภัยพระพุทธศาสนา
บนสังคมออนไลน์ (Social Network)

สื่อประกาศขอขมาต่อวัดพระธรรมกาย
สื่อประกาศขอขมาต่อวัดพระธรรมกาย

ข้อเสนอแนะ และแจ้งปัญหาการใช้งานเว็บไซต์
สมัครเป็นอาสาสมัคร

ข้อเสนอแนะ และแจ้งปัญหาการใช้งานเว็บไซต์
ข้อเสนอแนะ และแจ้งปัญหาการใช้งานเว็บไซต์