ฝันในฝัน ทบทวนรายการ โรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา

บทความธรรมะ Dhamma Articles > ฝันในฝัน รายวัน

Bookmark and Share Share Facebook   


  
วันที่ เสาร์ 11 เม.ย. 58

รายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา 11 เม.ย. 2558 โดยพระครูวินัยธรไพบูลย์ ธมฺมวิปฺโล (ฉบับเต็ม)
(11 เม.ย. 2558) ชม 525 ครั้งวันที่ ศุกร์ 10 เม.ย. 58

รายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา 10 เม.ย. 2558 โดยพระมหาสมบัติ อินฺทปัญโญ พระอาจารย์สอนบาลี วัดพระธรรมกาย (ฉบับเต็ม)
(10 เม.ย. 2558) ชม 555 ครั้งวันที่ ศุกร์ 10 เม.ย. 58

รายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา 9 เม.ย. 2558 โดย พระเทพญาณมหามุนีและพระครูสมุห์สังฆรักษ์ ปรมสจฺโจ (ฉบับเต็ม)
(10 เม.ย. 2558) ชม 713 ครั้งวันที่ พุธ 08 เม.ย. 58

รายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา 8 เม.ย. 2558 โดย พระเทพญาณมหามุนีและพระมหาคองเขน สิริจันโท (ฉบับเต็ม)
(08 เม.ย. 2558) ชม 557 ครั้งปลื้มกับมหาสังฆทาน 3 หมื่นวัด ตอน ขอกดไลค์ล้านครั้ง

วันที่ อังคาร 07 เม.ย. 58

รายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา 7 เม.ย. 2558 โดย พระเทพญาณมหามุนีและพระคมศักดิ์ คุณพหุโล (ฉบับเต็ม)
(07 เม.ย. 2558) ชม 668 ครั้งเรื่องปลื้มๆจากโครงการบรรพชาสามเณรทั่วไทย ตอน รวมพลังสามเณรพิทักษ์พระพุทธศาสนา
จดหมายจากสามเณรโครงการยุวพุทธศาสตร์ ตอน ใกล้จะยกชั้นเข้าถึงธรรมแล้วครับ

วันที่ จันทร์ 06 เม.ย. 58

รายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา 6 เม.ย. 2558 โดย พระเทพญาณมหามุนีและพระราชภาวนาจารย์ (ฉบับเต็ม)
(06 เม.ย. 2558) ชม 546 ครั้งวันที่ ศุกร์ 03 เม.ย. 58

รายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา 3 เม.ย. 2558 โดย พระมหาคองเขน สิริจันโท (ฉบับเต็ม)
(03 เม.ย. 2558) ชม 563 ครั้งวันที่ พฤหัสบดี 02 เม.ย. 58

รายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา 2 เม.ย. 2558 โดย พระเทพญาณมหามุนีและพระถาวร ถาวโร (ฉบับเต็ม)
(02 เม.ย. 2558) ชม 647 ครั้งเรื่องปลื้มๆในโครงการบรรพชาสามเณรทั่วไทย ตอน ใกล้จะยกชั้นเข้าถึงธรรมกันแล้วครับ

วันที่ พุธ 01 เม.ย. 58

รายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา 1 เม.ย. 2558 โดย พระเทพญาณมหามุนีและพระมหาสมคิด ชยาภิรโต (ฉบับเต็ม)
(01 เม.ย. 2558) ชม 635 ครั้งเรื่องปลื้มๆในโครงการบรรพชาสามเณรทั่วไทย ตอน ดวงตะวันแห่งขุนเขา

วันที่ อังคาร 31 มี.ค. 58

รายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา 31 มี.ค. 2558 โดย พระเทพญาณมหามุนีและพระสุรเชษฐ์ อคฺคปุญโญ (ฉบับเต็ม)
(31 มี.ค. 2558) ชม 559 ครั้งเรื่องปลื้มๆในโครงการบรรพชาสามเณรทั่วไทย ตอนจะบวชสองชั้นให้โยมพ่อโยมแม่ได้ขึ้นสวรรค์

วันที่ จันทร์ 30 มี.ค. 58

รายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา 30 มี.ค. 2558 โดย พระเทพญาณมหามุนีและพระราชภาวนาจารย์ (ฉบับเต็ม)
(30 มี.ค. 2558) ชม 252 ครั้งเรื่องปลื้มๆในโครงการบรรพชาสามเณรทั่วไทย ตอน สามเณรดีศรีเมืองเลย

วันที่ เสาร์ 28 มี.ค. 58

รายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา 28 มี.ค. 2558 โดย พระเทพญาณมหามุนีและพระครูวินัยธรไพบูลย์ ธมฺมวิปฺโล (ฉบับเต็ม)
(28 มี.ค. 2558) ชม 744 ครั้งวันที่ ศุกร์ 27 มี.ค. 58

รายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา 27 มี.ค. 2558 โดย พระสนิทวงศ์ วุฑฺฒิวํโส (ฉบับเต็ม)
(27 มี.ค. 2558) ชม 593 ครั้งวันที่ พฤหัสบดี 26 มี.ค. 58

รายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา 26 มี.ค. 2558 โดย พระเทพญาณมหามุนีและพระมหาธรรมสถิต ธมฺมฐิโต (ฉบับเต็ม)
(26 มี.ค. 2558) ชม 623 ครั้งเกาะติดความปลื้มโครงการบรรพชาสามเณรทั่วไทย ตอน ว่าที่สามเณรเล็กหัวใจยิ่งใหญ่

วันที่ พุธ 25 มี.ค. 58

รายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา 25 มี.ค. 2558 โดย พระเทพญาณมหามุนีและพระมหากิตติ กิตฺติญาโน (ฉบับเต็ม)
(25 มี.ค. 2558) ชม 634 ครั้งผลปฏิบัติธรรมพระธรรมทายาทนานาชาติ (IDOP Winter)

วันที่ อังคาร 24 มี.ค. 58

รายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา 24 มี.ค. 2558 โดย พระมหากิตติ กิตฺติญาโน (ฉบับเต็ม)
(24 มี.ค. 2558) ชม 467 ครั้งวันที่ จันทร์ 23 มี.ค. 58

รายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา 23 มี.ค. 2558 โดย พระเทพญาณมหามุนีและพระราชภาวนาจารย์ (ฉบับเต็ม)
(23 มี.ค. 2558) ชม 677 ครั้งเกาะติดความปลื้มในโครงการบรรพชาสามเณรทั่วไทย ตอน พร้อมฝึกตนทนหิวบำเพ็ญตบะเป็นสามเณรแท้

วันที่ เสาร์ 21 มี.ค. 58

รายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา 21 มี.ค. 2558 โดย พระเทพญาณมหามุนีและพระครูวินัยธรไพบูลย์ ธมฺมวิปฺโล (ฉบับเต็ม)
(21 มี.ค. 2558) ชม 1,825 ครั้งเกาะติดสถานการณ์ชวนบวชทั่วไทย ตอน จะพลิกแผ่นดินไทยให้สว่างไสวเป็นแผ่นดินธรรม

วันที่ ศุกร์ 20 มี.ค. 58

รายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา 20 มี.ค. 2558 โดย พระสนิทวงศ์ วุฑฺฒิวํโส (ฉบับเต็ม)
(20 มี.ค. 2558) ชม 758 ครั้งวันที่ พฤหัสบดี 19 มี.ค. 58

รายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา 19 มี.ค. 2558 โดย พระอาจารย์ จุมพล ปุญฺญพโล (ฉบับเต็ม)
(19 มี.ค. 2558) ชม 683 ครั้งทบทวนฝันในฝันย้อนหลังทั้งหมดร่วมบุญสร้างโรงครัว 71 ปี
พระเทพญาณมหามุนี


พิธีอุปสมบทหมู่อุทิศชีวิต
สามเณรเปรียญธรรม 12 รูป ในวันวิสาขบูชา


โครงการบวชพระเข้าพรรษา ปี 2558
บวชฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย


สร้างโลกสดใสด้วยสันติสุขภายใน 24 น.
สำหรับสมาชิกเขตนอก และสาธุชน


รับสมัครโครงการดวงตะวันสันติภาพ รุ่นที่ 9


รับสมัครบุคลากรช่วยงานพระพุทธศาสนาผ่านสื่ออินเตอร์เน็ต

   ค้นหา บทความธรรม    

  ฝันในฝันวิทยา
  สารพันธรรมะ
  ปกิณกธรรม
  ผลการปฏิบัติธรรม
  โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก
  ธรรมะบันเทิง
  ข่าว
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวบุญฝากประกาศ
  DMC NEWS
  ข่าวรอบโลก
  กิจกรรมเว็บ dmc.tv
  Scoop - Review DMC
  เรื่องเด่นทันเหตุการณ์
  Review รายการ DMC
  หนังสือธรรมะ
  ธรรมะเพื่อประชาชน
  ที่นี่มีคำตอบ
  หลวงพ่อตอบปัญหา
  อยู่ในบุญ
  สุขภาพนักสร้างบารมี
  นิทานชาดก
  CaseStudy กฎแห่งกรรม
  กฎแห่งกรรม
  เรื่องราวชีวิต
  เหลือเชื่อแต่จริง
  อุทาหรณ์สอนใจ
  ฮอตฮิต...ติดดาว
  วิบากกรรม...ทำให้ทุกข์
  บุญเกื้อหนุน
  ปรโลกนิวส์
  ธรรมะและสมาธิ
  พุทธประวัติ
  สมาธิ
  ผลการปฏิบัติธรรมนานาชาติ
  ทศชาติชาดก
  พุทธประวัติและวันสำคัญ
  บทสวดมนต์
  ศัพท์ธรรมะ ภาษาอังกฤษ
  มหาปูชนียาจารย์
  อานุภาพมหาปูชนียาจารย์
  ประวัติ
  กิจกรรม
  ธุดงค์สถาปนาเส้นทางมหาปูชนียาจารย์
  About DMC
  เกี่ยวกับ DMC
  DMC GUIDE
  มือถือ Mobile
  คู่มือเว็บ www.dmc.tv
  มาวัดพระธรรมกาย
   ค้นหา บทความธรรม    

ปฏิทินวันพระ
ปฏิทินวันพระ

บันทึกผลปฏิบัติธรรม
บันทึกผลการปฏิบัติธรรม

สถานที่ปฏิบัติธรรม
สถานที่ปฏิบัติธรรมทั่วไทย

สถานที่ปฏิบัติธรรมดอกไม้บาน
สถานที่ปฏิบัติธรรมดอกไม้บาน

ธุดงค์แก้ว ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
ธุดงค์แก้ว ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์

ปฏิบัติธรรมสมาธิแก้ว
ปฏิบัติธรรมสมาธิแก้ว

ตารางตักบาตรทั่วไทย
ตารางตักบาตรพระทั่วไทย

ตารางตักบาตรทั่วไทย
ศึกษาธรรมะทางไกล DOU

บวชพระ
สมัครบวชพระ

ค่ายปิดเทอม
ค่ายปิดเทอม

ธรรมะเพื่อประชาชน
ธรรมะเพื่อประชาชน

พุทธประวัติ
พุทธประวัติ

พุทธสุภาษิต
พุทธสุภาษิต

พระไตรปิฎก
พระไตรปิฎก

เคล็ดลับสุขภาพจากพระไตรปิฎก
เคล็ดลับสุขภาพจากพระไตรปิฎก

พระศรีอริยเมตไตรย์
พระศรีอริยเมตไตรย์

สามเณรอรหันต์
สามเณรอรหันต์

ธรรมกาย
ธรรมกาย

ประวัติพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย)
ประวัติพระเทพญาณมหามุนี
(หลวงพ่อธัมมชโย)

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร พร้อมคำแปล
บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร พร้อมคำแปล

วัดในพระพุทธศาสนา
วัดในพระพุทธศาสนา

โครงการหมู่บ้านศีล 5 ประชาเป็นสุข
โครงการหมู่บ้านศีล 5 ประชาเป็นสุข

ความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ
ความดีสากล 5 ประการ

สื่อการเรียนรู้พระพุทธศาสนา
สื่อการเรียนรู้พระพุทธศาสนา

ร้านหนังสือออนไลน์
ร้านหนังสือออนไลน์

Social Network กับงานพระพุทธศาสนา
Facebook Fanpageรับแจ้งข่าวภัยพระพุทธศาสนาบนสังคมออนไลน์
รับแจ้งข่าวภัยพระพุทธศาสนา
บนสังคมออนไลน์ (Social Network)

สื่อประกาศขอขมาต่อวัดพระธรรมกาย
สื่อประกาศขอขมาต่อวัดพระธรรมกาย

ข้อเสนอแนะ และแจ้งปัญหาการใช้งานเว็บไซต์
สมัครเป็นอาสาสมัคร

ข้อเสนอแนะ และแจ้งปัญหาการใช้งานเว็บไซต์
ข้อเสนอแนะ และแจ้งปัญหาการใช้งานเว็บไซต์