ฝันในฝัน ทบทวนรายการ โรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา

บทความธรรมะ Dhamma Articles > ฝันในฝัน รายวัน

Bookmark and Share Share Facebook   


  
วันที่ อังคาร 15 มี.ค. 59

รายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา 15 มี.ค. 2559 โดยพระเทพญาณมหามุนีและพระสุธรรมญาณวิเทศ (ฉบับเต็ม)
(15 มี.ค. 2559) ชม 365 ครั้งโครงการสามเณรล้านรูป ตอน จดหมายจากพระกัลยาณมิตร Super monk จ.ขอนแก่น

วันที่ จันทร์ 14 มี.ค. 59

รายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา 14 มี.ค. 2559 โดยพระเทพญาณมหามุนีและพระราชภาวนาจารย์ (ฉบับเต็ม)
(14 มี.ค. 2559) ชม 466 ครั้งอานุภาพคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง ตอน ดักชิงตัว ณ ปากประตูนรก

วันที่ เสาร์ 12 มี.ค. 59

รายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา 12 มี.ค. 2559 โดยพระเทพญาณมหามุนีและพระสนิทวงศ์ วุฑฺฒิวํโส (ฉบับเต็ม)
(12 มี.ค. 2559) ชม 463 ครั้งโครงการสามเณรล้านรูปฟื้นฟูพระพุทธศาสนา ตอน บ้าน วัด โรงเรียน ผนึกกำลังพิชิตเป้าสามเณรล้าน

วันที่ ศุกร์ 11 มี.ค. 59

รายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา 11 มี.ค. 2559 โดยพระเทพญาณมหามุนีและพระชัยยศ สามติโก (ฉบับเต็ม)
(11 มี.ค. 2559) ชม 505 ครั้งโครงการสามเณรล้านรูปฟื้นฟูพระพุทธศาสนา ตอน อุบาสก อุบาสิกาแก้วทั่วไทยร่วมใจชวนบวชสามเณรล้าน

วันที่ พฤหัสบดี 10 มี.ค. 59

รายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา 10 มี.ค. 2559 โดยพระเทพญาณมหามุนีและพระครูสังฆรักษ์ปรเมษฐ์ ปรมสจฺโจ (ฉบับเต็ม)
(10 มี.ค. 2559) ชม 456 ครั้งโครงการสามเณรล้านรูปฟื้นฟูพระพุทธศาสนา ตอน บวชเณรฟีเวอร์ วัยโจ๋ วัยเจ๋ง ยกทีมบวช

วันที่ พุธ 09 มี.ค. 59

รายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา 9 มี.ค. 2559 โดยพระเทพญาณมหามุนีและพระมหาคลองเขน สิริจนฺโท (ฉบับเต็ม)
(09 มี.ค. 2559) ชม 336 ครั้งปิดเทอมทางโลกเปิดเทอมทางธรรม สร้างผู้นำเยาวชนต้นแบบจังหวัดตาก

วันที่ อังคาร 08 มี.ค. 59

รายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา 8 มี.ค. 2559 โดยพระเทพญาณมหามุนีและพระมหาดร.พงศ์ศักดิ์ ฐานิโย (ฉบับเต็ม)
(08 มี.ค. 2559) ชม 465 ครั้งจดหมายจากพุทธบุตรกองพันเนื้อนาบุญ จ.นราธิวาส

วันที่ จันทร์ 07 มี.ค. 59

รายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา 7 มี.ค. 2559 โดยพระเทพญาณมหามุนีและพระราชภาวนาจารย์ (ฉบับเต็ม)
(07 มี.ค. 2559) ชม 273 ครั้งโครงการสามเณรล้านรูปฟื้นฟูพระพุทธศาสนา ตอน ตัวเล็กๆก็ช่วยได้สามเณรชวนบวชให้ล้นล้าน

วันที่ ศุกร์ 04 มี.ค. 59

รายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา 4 มี.ค. 2559 โดยพระเทพญาณมหามุนีและพระมหาสมคิด ชยาภิรโย (ฉบับเต็ม)
(04 มี.ค. 2559) ชม 661 ครั้งโครงการสามเณรล้านรูปฟื้นฟูพระพุทธศาสนา ตอน รวมพลังพุทธบุตรภาคใต้ฟื้นฟูพระพุทธศาสนา

วันที่ พฤหัสบดี 03 มี.ค. 59

รายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา 3 มี.ค. 2559 โดยพระเทพญาณมหามุนีและพระปลัดนพดล สิริวํโส (ฉบับเต็ม)
(03 มี.ค. 2559) ชม 500 ครั้งโครงการสามเณรล้านรูปฟื้นฟูพระพุทธศาสนา ตอน กองทัพธรรมผนึกกำลังยอยกพระพุทธศาสนา

วันที่ พุธ 02 มี.ค. 59

รายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา 2 มี.ค. 2559 โดยพระเทพญาณมหามุนีและพระมหาคลองเขน สิริจันฺโท (ฉบับเต็ม)
(02 มี.ค. 2559) ชม 410 ครั้งโครงการสามเณรล้านรูปฟื้นฟูพระพุทธศาสนา ตอน ถ้ามีใจเริ่มชวนจากหนึ่งก็ถึงล้านได้

วันที่ อังคาร 01 มี.ค. 59

รายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา 1 มี.ค. 2559 โดยพระเทพญาณมหามุนีและพระมหากิตติ กิตฺติญาโน (ฉบับเต็ม)
(01 มี.ค. 2559) ชม 447 ครั้งโครงการบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนา ตอน หนึ่งบอกหนึ่งเป็นล้าน

วันที่ จันทร์ 29 ก.พ. 59

รายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา 29 ก.พ. 2559 โดยพระเทพญาณมหามุนีและพระราชภาวนาจารย์ (ฉบับเต็ม)
(29 ก.พ. 2559) ชม 488 ครั้งโครงการสามเณรล้านรูปฟื้นฟูพระพุทธศาสนา ตอน สามเณรคืออายุพระพุทธศาสนา

วันที่ เสาร์ 27 ก.พ. 59

รายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา 27 ก.พ. 2559 โดยพระเทพญาณมหามุนีและพระสนิทวงศ์ วุฑฺฒิวํโส (ฉบับเต็ม)
(27 ก.พ. 2559) ชม 430 ครั้งโครงการสามเณรล้านรูป ฟื้นฟูพระพุทธศาสนา ตอน ชวนบวชล้านก็จะได้ล้านๆ ปลื้ม

วันที่ ศุกร์ 26 ก.พ. 59

รายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา 26 ก.พ. 2559 โดยพระเทพญาณมหามุนีและพระชัยยศ สามติโก (ฉบับเต็ม)
(26 ก.พ. 2559) ชม 488 ครั้งโครงการบรรพชาหมู่ 150 รูป ณ ประเทศเนปาล ตอน แสงแห่งพระรัตนตรัยนำทางสว่าง

วันที่ พฤหัสบดี 25 ก.พ. 59

รายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา 25 ก.พ. 2559 โดยพระเทพญาณมหามุนีและพระถาวร ถาวโร (ฉบับเต็ม)
(25 ก.พ. 2559) ชม 590 ครั้งมาฆบูชาพุทธมหาสันนิบาต ตอน ปลื้มอลัง รวมพลัง V-PEACE

วันที่ พุธ 24 ก.พ. 59

รายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา 24 ก.พ. 2559 โดยพระเทพญาณมหามุนี (ฉบับเต็ม)
(24 ก.พ. 2559) ชม 476 ครั้งChange the world ตอน ทีมพลิกโลกตักบาตรพระหมื่นรูปแรกของเมียนมาร์

วันที่ อังคาร 23 ก.พ. 59

รายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา 23 ก.พ. 2559 โดยพระเทพญาณมหามุนี (ฉบับเต็ม)
(23 ก.พ. 2559) ชม 456 ครั้งมาฆบูชา พุทธมหาสันนิบาต ตอน ปลื้มระดับโลก ดังทั่วทั้งจักรวาล

วันที่ อาทิตย์ 21 ก.พ. 59

รายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา 21 ก.พ. 2559 โดยพระเทพญาณมหามุนี (ฉบับเต็ม)
(21 ก.พ. 2559) ชม 445 ครั้งมาฆบูชา พุทธมหาสันนิบาต ตอน เดี๋ยวนี้ใครๆ ก็มาวัดพระธรรมกายแล้ว

วันที่ เสาร์ 20 ก.พ. 59

รายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา 20 ก.พ. 2559 โดยพระเทพญาณมหามุนี (ฉบับเต็ม)
(20 ก.พ. 2559) ชม 422 ครั้งมาฆบูชา พุทธมหาสันนิบาต ตอน ทั่วโลกรวมใจ แสวงบุญใหญ่ที่วัดพระธรรมกาย

ทบทวนฝันในฝันย้อนหลังทั้งหมดโครงการบวชผู้นำอุบาสิกาแก้ว 1 ล้านคน
ฉลองวันวิสาขบูชา ณ วัดพระธรรมกาย


สร้างโลกสดใสด้วยสันติสุขภายใน 24 น.
สำหรับสมาชิกเขตนอก และสาธุชน

   ค้นหา บทความธรรม    

  ฝันในฝันวิทยา
  สารพันธรรมะ
  ปกิณกธรรม
  ผลการปฏิบัติธรรม
  โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก
  ธรรมะบันเทิง
  ข่าว
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวบุญฝากประกาศ
  DMC NEWS
  ข่าวรอบโลก
  กิจกรรมเว็บ dmc.tv
  Scoop - Review DMC
  เรื่องเด่นทันเหตุการณ์
  Review รายการ DMC
  หนังสือธรรมะ
  ธรรมะเพื่อประชาชน
  ที่นี่มีคำตอบ
  หลวงพ่อตอบปัญหา
  อยู่ในบุญ
  สุขภาพนักสร้างบารมี
  นิทานชาดก
  CaseStudy กฎแห่งกรรม
  กฎแห่งกรรม
  เรื่องราวชีวิต
  เหลือเชื่อแต่จริง
  อุทาหรณ์สอนใจ
  ฮอตฮิต...ติดดาว
  วิบากกรรม...ทำให้ทุกข์
  บุญเกื้อหนุน
  ปรโลกนิวส์
  ธรรมะและสมาธิ
  พุทธประวัติ
  สมาธิ
  ผลการปฏิบัติธรรมนานาชาติ
  ทศชาติชาดก
  พุทธประวัติและวันสำคัญ
  บทสวดมนต์
  ศัพท์ธรรมะ ภาษาอังกฤษ
  มหาปูชนียาจารย์
  อานุภาพมหาปูชนียาจารย์
  ประวัติ
  กิจกรรม
  ธุดงค์สถาปนาเส้นทางมหาปูชนียาจารย์
  About DMC
  เกี่ยวกับ DMC
  DMC GUIDE
  มือถือ Mobile
  คู่มือเว็บ www.dmc.tv
  มาวัดพระธรรมกาย
   ค้นหา บทความธรรม    

ปฏิทินวันพระ
ปฏิทินวันพระ

บันทึกผลปฏิบัติธรรม
บันทึกผลการปฏิบัติธรรม

สถานที่ปฏิบัติธรรม
สถานที่ปฏิบัติธรรมทั่วไทย

สถานที่ปฏิบัติธรรมดอกไม้บาน
สถานที่ปฏิบัติธรรมดอกไม้บาน

ธุดงค์แก้ว ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
ธุดงค์แก้ว ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์

ปฏิบัติธรรมสมาธิแก้ว
ปฏิบัติธรรมสมาธิแก้ว

ปฏิบัติธรรมสมาธิแก้ว
บวชนานาชาติ

ตารางตักบาตรทั่วไทย
ตารางตักบาตรพระทั่วไทย

ตารางตักบาตรทั่วไทย
ศึกษาธรรมะทางไกล DOU

บวชพระ
สมัครบวชพระ

ค่ายปิดเทอม
ค่ายปิดเทอม

ธรรมะเพื่อประชาชน
ธรรมะเพื่อประชาชน

พุทธประวัติ
พุทธประวัติ

พุทธสุภาษิต
พุทธสุภาษิต

พระไตรปิฎก
พระไตรปิฎก

เคล็ดลับสุขภาพจากพระไตรปิฎก
เคล็ดลับสุขภาพจากพระไตรปิฎก

พระศรีอริยเมตไตรย์
พระศรีอริยเมตไตรย์

สามเณรอรหันต์
สามเณรอรหันต์

ธรรมกาย
ธรรมกาย

ประวัติพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย)
ประวัติพระเทพญาณมหามุนี
(หลวงพ่อธัมมชโย)

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร พร้อมคำแปล
บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร พร้อมคำแปล

วัดในพระพุทธศาสนา
วัดในพระพุทธศาสนา

โครงการหมู่บ้านศีล 5 ประชาเป็นสุข
โครงการหมู่บ้านศีล 5 ประชาเป็นสุข

ความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ
ความดีสากล 5 ประการ

สื่อการเรียนรู้พระพุทธศาสนา
สื่อการเรียนรู้พระพุทธศาสนา

ร้านหนังสือออนไลน์
ร้านหนังสือออนไลน์

Social Network กับงานพระพุทธศาสนา
Facebook Fanpageรับแจ้งข่าวภัยพระพุทธศาสนาบนสังคมออนไลน์
รับแจ้งข่าวภัยพระพุทธศาสนา
บนสังคมออนไลน์ (Social Network)

สื่อประกาศขอขมาต่อวัดพระธรรมกาย
สื่อประกาศขอขมาต่อวัดพระธรรมกาย

ข้อเสนอแนะ และแจ้งปัญหาการใช้งานเว็บไซต์
สมัครเป็นอาสาสมัคร