ฝันในฝัน ทบทวนรายการ โรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา

บทความธรรมะ Dhamma Articles > ฝันในฝัน รายวัน

Bookmark and Share Share Facebook   


  
วันที่ อังคาร 22 ธ.ค. 58

รายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา 22 ธ.ค. 2558 โดย พระเทพญาณมหามุนีและพระครูธรรมธรอารักษ์ ญาณารกฺโข (ฉบับเต็ม)
(22 ธ.ค. 2558) ชม 513 ครั้งครั้งหนึ่งในชีวิตที่ได้สร้างอนุสรณ์สถานหลวงปู่องค์ที่ 8 ตอน พลิกชีวิตเพราะซื้อที่ดินถวายวัด
ภารกิจสำคัญของลูกพระธัมฯ พันธุ์ฮาร์ดคอร์ ตอน คลองบางนางแท่น

วันที่ จันทร์ 21 ธ.ค. 58

รายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา 21 ธ.ค. 2558 โดย พระเทพญาณมหามุนีและพระราชภาวนาจารย์ (ฉบับเต็ม)
(21 ธ.ค. 2558) ชม 489 ครั้งวันที่ เสาร์ 19 ธ.ค. 58

รายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา 19 ธ.ค. 2558 โดย พระเทพญาณมหามุนีและพระสนิทวงศ์ วุฑฺฒิวํโส (ฉบับเต็ม)
(19 ธ.ค. 2558) ชม 569 ครั้งธรรมยาตราวันที่ชาวโลกรอคอย

วันที่ ศุกร์ 18 ธ.ค. 58

รายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา 18 ธ.ค. 2558 โดย พระเทพญาณมหามุนีและพระจุมพล ปุญญพโล (ฉบับเต็ม)
(18 ธ.ค. 2558) ชม 644 ครั้งจดหมายจากพระลูกชาย ตอน ผมมีวันนี้เพราะธรรมยาตรา

วันที่ อังคาร 15 ธ.ค. 58

รายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา 15 ธ.ค. 2558 โดย พระเทพญาณมหามุนีและพระสุธรรมญาณวิเทศ (ฉบับเต็ม)
(15 ธ.ค. 2558) ชม 689 ครั้งข่าวสว่างวันรวมพลังเด็กดี V-Star ตอน รวมความปลื้มวันรวมพลังครั้งที่ 10 (ปลื้มไว้นิรันดร์)

วันที่ จันทร์ 14 ธ.ค. 58

รายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา 14 ธ.ค. 2558 โดย พระเทพญาณมหามุนี (ฉบับเต็ม)
(14 ธ.ค. 2558) ชม 596 ครั้งข่าวสว่างวันรวมพลังเด็กดี V-Star ตอน วันรวมพลัง V-Star ครั้งที่ 10 ปลื้มไม่ (รู้) จบ

วันที่ ศุกร์ 11 ธ.ค. 58

รายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา 11 ธ.ค. 2558 โดย พระเทพญาณมหามุนีและพระชัยยศ สามติโก (ฉบับเต็ม)
(11 ธ.ค. 2558) ชม 566 ครั้งวันที่ พฤหัสบดี 10 ธ.ค. 58

รายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา 10 ธ.ค. 2558 โดย พระเทพญาณมหามุนีและพระภาวนาธรรมวิเทศ (ฉบับเต็ม)
(10 ธ.ค. 2558) ชม 630 ครั้งข่าวสว่างวันรวมพลังเด็กดี V-Star ตอน กำเนิดสภา V-Star เพื่อการฟื้นฟูศีลธรรมโลก

วันที่ พุธ 09 ธ.ค. 58

รายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา 9 ธ.ค. 2558 โดย พระเทพญาณมหามุนีและพระมหากิตติ กิตติญาโน (ฉบับเต็ม)
(09 ธ.ค. 2558) ชม 732 ครั้งคาราวานของขวัญผู้ใหญ่ใจดี V-Star ทุ่มไม่อั้นทั้งในและต่างประเทศ

วันที่ อังคาร 08 ธ.ค. 58

รายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา 8 ธ.ค. 2558 โดย พระเทพญาณมหามุนีและพระปลัดนพดล สิริวํโส (ฉบับเต็ม)
(08 ธ.ค. 2558) ชม 811 ครั้งข่าวสว่างวันรวมพลังเด็กดี V-Star ตอน V-Star คุณภาพจากไทยแลนด์สู่ V-Star นานาชาติ
ข่าวสว่างโครงการบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย ประจำปีพุทธศักราช 2559

วันที่ จันทร์ 07 ธ.ค. 58

รายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา 7 ธ.ค. 2558 โดย พระเทพญาณมหามุนีและพระราชภาวนาจารย์ (ฉบับเต็ม)
(07 ธ.ค. 2558) ชม 857 ครั้งV-Star News ตอน “เปิดตัวนิทรรศการและโรงหนังทะลุมิติ”

วันที่ เสาร์ 05 ธ.ค. 58

รายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา 5 ธ.ค. 2558 โดย พระเทพญาณมหามุนีและพระสนิทวงศ์ วุฑฺฒิวํโส (ฉบับเต็ม)
(05 ธ.ค. 2558) ชม 455 ครั้งวันที่ ศุกร์ 04 ธ.ค. 58

รายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา 4 ธ.ค. 2558 โดย พระเทพญาณมหามุนีและพระมหาสมคิด ชยาภิรโต (ฉบับเต็ม)
(04 ธ.ค. 2558) ชม 358 ครั้งV-Star News ตอน สัมมนาเตรียมความพร้อมวันรวมพลังเด็กดีวีสตาร์ ครั้งที่ 10

วันที่ พฤหัสบดี 03 ธ.ค. 58

รายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา 3 ธ.ค. 2558 โดย พระเทพญาณมหามุนีและพระมหาธีรธรม ธมฺมธีโร (ฉบับเต็ม)
(03 ธ.ค. 2558) ชม 556 ครั้งกฐินสัมฤทธิ์เด็กดี V-Star ตอน เพชรกล้าศรียานุสรณ์ ทุ่มสุดฤทธิ์ พิชิตกฐินตกค้าง

วันที่ พุธ 02 ธ.ค. 58

รายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา 2 ธ.ค. 2558 โดย พระเทพญาณมหามุนีและพระมหาคองเขน สิริจันโท (ฉบับเต็ม)
(02 ธ.ค. 2558) ชม 524 ครั้งกฐินสัมฤทธิ์เด็กดี V-Star ตอน จุลกฐิน กฐินรวมใจ ทอสายใย บ้านวัดโรงเรียน เป็นหนึ่งเดียว

วันที่ อังคาร 01 ธ.ค. 58

รายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา 1 ธ.ค. 2558 โดย พระเทพญาณมหามุนีและพระมหาทศพร ปุญฺญงฺกุโร (ฉบับเต็ม)
(01 ธ.ค. 2558) ชม 548 ครั้งอาชัย เด็กน้อยจากฮ่องกง ครองแชมป์ประธานกฐินสัมฤทธิ์มากที่สุดในโลก

วันที่ จันทร์ 30 พ.ย. 58

รายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา 30 พ.ย. 2558 โดย พระเทพญาณมหามุนีและพระราชภาวนาจารย์ (ฉบับเต็ม)
(30 พ.ย. 2558) ชม 473 ครั้งกฐินสัมฤทธิ์เด็กดี V-Star ตอน “หนูทำได้ เพื่อนๆ ก็ต้องทำได้” โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศ จังหวัดลพบุรี

วันที่ เสาร์ 28 พ.ย. 58

รายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา 28 พ.ย. 2558 โดย พระเทพญาณมหามุนีและพระถาวร ถาวโร (ฉบับเต็ม)
(28 พ.ย. 2558) ชม 769 ครั้งกฐินสัมฤทธิ์เด็กดี V-Star โรงเรียนโสตศึกษา จ.อุดรธานี

วันที่ ศุกร์ 27 พ.ย. 58

รายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา 27 พ.ย. 2558 โดย พระเทพญาณมหามุนีและพระมหาคองเขน สิริจันโท (ฉบับเต็ม)
(27 พ.ย. 2558) ชม 498 ครั้งV-Star News ตอน อบรมประธานกฐินสัมฤทธิ์ เด็กดี V-Star ประจำปี 2558

วันที่ พฤหัสบดี 26 พ.ย. 58

รายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา 26 พ.ย. 2558 โดย พระเทพญาณมหามุนี (ฉบับเต็ม)
(26 พ.ย. 2558) ชม 978 ครั้งปลื้มใจได้ทอดกฐินและหล่อหลวงปู่องค์ที่ 8 ตอน ชิตังเม สวนกระแสจะรวยเร็วยิ่งกว่าจรวด

ทบทวนฝันในฝันย้อนหลังทั้งหมดอุปสมบทหมู่ธรรมทายาท
รุ่นบูชาธรรม 72 ปี พระเทพญาณมหามุนี


สร้างโลกสดใสด้วยสันติสุขภายใน 24 น.
สำหรับสมาชิกเขตนอก และสาธุชน


รับสมัครบุคลากรช่วยงานพระพุทธศาสนาผ่านสื่ออินเตอร์เน็ต

   ค้นหา บทความธรรม    

  ฝันในฝันวิทยา
  สารพันธรรมะ
  ปกิณกธรรม
  ผลการปฏิบัติธรรม
  โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก
  ธรรมะบันเทิง
  ข่าว
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวบุญฝากประกาศ
  DMC NEWS
  ข่าวรอบโลก
  กิจกรรมเว็บ dmc.tv
  Scoop - Review DMC
  เรื่องเด่นทันเหตุการณ์
  Review รายการ DMC
  หนังสือธรรมะ
  ธรรมะเพื่อประชาชน
  ที่นี่มีคำตอบ
  หลวงพ่อตอบปัญหา
  อยู่ในบุญ
  สุขภาพนักสร้างบารมี
  นิทานชาดก
  CaseStudy กฎแห่งกรรม
  กฎแห่งกรรม
  เรื่องราวชีวิต
  เหลือเชื่อแต่จริง
  อุทาหรณ์สอนใจ
  ฮอตฮิต...ติดดาว
  วิบากกรรม...ทำให้ทุกข์
  บุญเกื้อหนุน
  ปรโลกนิวส์
  ธรรมะและสมาธิ
  พุทธประวัติ
  สมาธิ
  ผลการปฏิบัติธรรมนานาชาติ
  ทศชาติชาดก
  พุทธประวัติและวันสำคัญ
  บทสวดมนต์
  ศัพท์ธรรมะ ภาษาอังกฤษ
  มหาปูชนียาจารย์
  อานุภาพมหาปูชนียาจารย์
  ประวัติ
  กิจกรรม
  ธุดงค์สถาปนาเส้นทางมหาปูชนียาจารย์
  About DMC
  เกี่ยวกับ DMC
  DMC GUIDE
  มือถือ Mobile
  คู่มือเว็บ www.dmc.tv
  มาวัดพระธรรมกาย
   ค้นหา บทความธรรม    

ปฏิทินวันพระ
ปฏิทินวันพระ

บันทึกผลปฏิบัติธรรม
บันทึกผลการปฏิบัติธรรม

สถานที่ปฏิบัติธรรม
สถานที่ปฏิบัติธรรมทั่วไทย

สถานที่ปฏิบัติธรรมดอกไม้บาน
สถานที่ปฏิบัติธรรมดอกไม้บาน

ธุดงค์แก้ว ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
ธุดงค์แก้ว ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์

ปฏิบัติธรรมสมาธิแก้ว
ปฏิบัติธรรมสมาธิแก้ว

ปฏิบัติธรรมสมาธิแก้ว
บวชนานาชาติ

ตารางตักบาตรทั่วไทย
ตารางตักบาตรพระทั่วไทย

ตารางตักบาตรทั่วไทย
ศึกษาธรรมะทางไกล DOU

บวชพระ
สมัครบวชพระ

ค่ายปิดเทอม
ค่ายปิดเทอม

ธรรมะเพื่อประชาชน
ธรรมะเพื่อประชาชน

พุทธประวัติ
พุทธประวัติ

พุทธสุภาษิต
พุทธสุภาษิต

พระไตรปิฎก
พระไตรปิฎก

เคล็ดลับสุขภาพจากพระไตรปิฎก
เคล็ดลับสุขภาพจากพระไตรปิฎก

พระศรีอริยเมตไตรย์
พระศรีอริยเมตไตรย์

สามเณรอรหันต์
สามเณรอรหันต์

ธรรมกาย
ธรรมกาย

ประวัติพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย)
ประวัติพระเทพญาณมหามุนี
(หลวงพ่อธัมมชโย)

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร พร้อมคำแปล
บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร พร้อมคำแปล

วัดในพระพุทธศาสนา
วัดในพระพุทธศาสนา

โครงการหมู่บ้านศีล 5 ประชาเป็นสุข
โครงการหมู่บ้านศีล 5 ประชาเป็นสุข

ความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ
ความดีสากล 5 ประการ

สื่อการเรียนรู้พระพุทธศาสนา
สื่อการเรียนรู้พระพุทธศาสนา

ร้านหนังสือออนไลน์
ร้านหนังสือออนไลน์

Social Network กับงานพระพุทธศาสนา
Facebook Fanpageรับแจ้งข่าวภัยพระพุทธศาสนาบนสังคมออนไลน์
รับแจ้งข่าวภัยพระพุทธศาสนา
บนสังคมออนไลน์ (Social Network)

สื่อประกาศขอขมาต่อวัดพระธรรมกาย
สื่อประกาศขอขมาต่อวัดพระธรรมกาย

ข้อเสนอแนะ และแจ้งปัญหาการใช้งานเว็บไซต์
สมัครเป็นอาสาสมัคร

ข้อเสนอแนะ และแจ้งปัญหาการใช้งานเว็บไซต์
ข้อเสนอแนะ และแจ้งปัญหาการใช้งานเว็บไซต์