ฝันในฝัน ทบทวนรายการ โรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา

บทความธรรมะ Dhamma Articles > ฝันในฝัน รายวัน

Bookmark and Share Share Facebook   


  
วันที่ จันทร์ 08 ธ.ค. 57

รายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา 8 ธ.ค. 2557 โดย พระเทพญาณมหามุนีและพระราชภาวนาจารย์ (ฉบับเต็ม)
(08 ธ.ค. 2557) ชม 807 ครั้งการเตรียมความพร้อมสู่วันรวมพลัง V-Star ครั้งที่ 9
บรรยากาศสุดปลื้มในการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ

วันที่ เสาร์ 06 ธ.ค. 57

รายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา 5 ธ.ค. 2557 โดยพระเทพญาณมหามุนี (ฉบับเต็ม)
(06 ธ.ค. 2557) ชม 942 ครั้งวันที่ พฤหัสบดี 04 ธ.ค. 57

รายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา 4 ธ.ค. 2557 โดยพระเทพญาณมหามุนีและพระครูวิเทศสุธรรมญาณ (ฉบับเต็ม)
(04 ธ.ค. 2557) ชม 588 ครั้งจดหมายจากกองพันเนื้อนาบุญ ตอน ทุกย่างก้าวเพื่อบูชาธรรมคุณครูไม่เล็ก

วันที่ พุธ 03 ธ.ค. 57

รายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา 3 ธ.ค. 2557 โดย พระเทพญาณมหามุนีและพระมหาประยุทธ ธิติชโย (ฉบับเต็ม)
(03 ธ.ค. 2557) ชม 644 ครั้งปลื้ม มหาสังฆทานนครเชียงตุง

วันที่ อังคาร 02 ธ.ค. 57

รายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา 2 ธ.ค. 2557 โดย พระเทพญาณมหามุนีและพระราชภาวนาจารย์ (ฉบับเต็ม)
(02 ธ.ค. 2557) ชม 708 ครั้งV-star Nepal ตอน โลกตะลึงกับโครงการที่ปลื้มเหนือความคาดหมาย
กฐินสัมฤทธิ์เด็กดี V-Star โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จ.ปัตตานี

วันที่ จันทร์ 01 ธ.ค. 57

รายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา 1 ธ.ค. 2557 โดย พระเทพญาณมหามุนีและพระราชภาวนาจารย์ (ฉบับเต็ม)
(01 ธ.ค. 2557) ชม 749 ครั้งความในใจพระลูกชายศูนย์สาขา 161 วัดทั่วโลก ตอน ขุนพลแห่งลุ่มน้ำฝาง

วันที่ เสาร์ 29 พ.ย. 57

รายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา 29 พ.ย. 2557 โดย พระเทพญาณมหามุนี (ฉบับเต็ม)
(29 พ.ย. 2557) ชม 739 ครั้งงานถวายมหาสังฆทานทั่วนครเชียงตุง
ทวาย...กับวิถีพุทธอันดีงาม

วันที่ ศุกร์ 28 พ.ย. 57

รายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา 28 พ.ย. 2557 โดย พระถาวร ถาวโร (ฉบับเต็ม)
(28 พ.ย. 2557) ชม 825 ครั้งวันที่ พฤหัสบดี 27 พ.ย. 57

รายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา 27 พ.ย. 2557 โดย พระเทพญาณมหามุนี (ฉบับเต็ม)
(27 พ.ย. 2557) ชม 588 ครั้งกฐินสัมฤทธิ์ V-Star จากโลกเงียบ โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ
ความในใจพระลูกชาย 161 วัดทั่วโลก ตอน ปัจจัยศักด์สิทธิ์ สร้างสันติภาพโลก
เกาะติดบรรยากาศมหาสังฆทานทั่วทั้งนครเชียงตุง ตอนที่ 1

วันที่ พุธ 26 พ.ย. 57

รายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา 26 พ.ย. 2557 โดย พระเทพญาณมหามุนีและพระครูใบฏีกาประดิษฐ์ อริญชโย (ฉบับเต็ม)
(26 พ.ย. 2557) ชม 725 ครั้งจดหมายจากน้องเกรซ ประธานกฐินสัมฤทธิ์ เด็กดี V-Star
ความในใจพระลูกชายศูนย์สาขา 161 วัดทั่วโลก ตอน “อุ้มผาง” มรดกโลก มรดกธรรม

วันที่ อังคาร 25 พ.ย. 57

รายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา 25 พ.ย. 2557 โดย พระเทพญาณมหามุนีและพระราชภาวนาจารย์ (ฉบับเต็ม)
(25 พ.ย. 2557) ชม 600 ครั้งความในใจพระลูกชายศูนย์สาขา 161 วัดทั่วโลก ตอน จะสร้างบารมีไม่มียั้ง

วันที่ จันทร์ 24 พ.ย. 57

รายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา 24 พ.ย. 2557 โดย พระเทพญาณมหามุนีและพระราชภาวนาจารย์ (ฉบับเต็ม)
(24 พ.ย. 2557) ชม 806 ครั้งความในใจพระลูกชายศูนย์สาขา 161 วัดทั่วโลก : กองทุนต้นสมบัติกองทุนสร้างคนดี
ปลื้มบุญสร้างพระมหาเจดีย์ทัตตชีโว ตอน ปลื้มอนันต์ รวยอัศจรรย์ทันตา
เก็บตกความปลื้ม 3 บุญใหญ่เมืองทวาย ตอนที่ 4

วันที่ เสาร์ 22 พ.ย. 57

รายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา 22 พ.ย. 2557 โดย พระเทพญาณมหามุนี (ฉบับเต็ม)
(22 พ.ย. 2557) ชม 655 ครั้งข่าวสว่างจากยอดดอย เจดีย์สวรรค์วัดบ้านขุน
ความในใจพระลูกชายศูนย์สาขา 161 วัด ทั่วโลก ตอน ที่พึ่งที่ดีที่สุดของชีวิต

วันที่ ศุกร์ 21 พ.ย. 57

รายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา 21 พ.ย. 2557 โดย พระสุรเชษฐ์ อคฺคปุญโญ (ฉบับเต็ม)
(21 พ.ย. 2557) ชม 404 ครั้งวันที่ พฤหัสบดี 20 พ.ย. 57

รายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา 20 พ.ย. 2557 โดย พระเทพญาณมหามุนีและพระครูสมุห์สังฆรักษ์ ปรมสจโจ (ฉบับเต็ม)
(20 พ.ย. 2557) ชม 643 ครั้งความในใจพระลูกชายศูนย์สาขา 161 วัด ทั่วโลก ตอน ลูกพระธัมฯ อุตรดิตถ์ หยัดสู้ ณ ชายแดนไทย-ลาว
เก็บตกความปลื้ม 3 บุญใหญ่เมืองทวาย ตอนที่ 3

วันที่ พุธ 19 พ.ย. 57

รายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา 19 พ.ย. 2557 โดย พระเทพญาณมหามุนีและพระมหาวุฒิชัย วุฑฺฒิชโย (ฉบับเต็ม)
(19 พ.ย. 2557) ชม 666 ครั้งความในใจพระลูกชายศูนย์สาขา 161 วัดทั่วโลก ตอน ปัจจัยนี้เป็นประดุจออกซิเจน
เก็บตกความปลื้ม 3 บุญใหญ่เมืองทวาย ตอนที่ 2

วันที่ อังคาร 18 พ.ย. 57

รายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา 18 พ.ย. 2557 โดย พระเทพญาณมหามุนีและพระราชภาวนาจารย์ (ฉบับเต็ม)
(18 พ.ย. 2557) ชม 881 ครั้งจดหมายจากพระอินทะยานะ เมืองทวาย ประเทศเมียนม่าร์
ความในใจพระลูกชายศูนย์สาขา 161 วัด ทั่วโลก ตอน ดวงตะวันแห่งชายแดนใต้

วันที่ จันทร์ 17 พ.ย. 57

รายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา 17 พ.ย. 2557 โดย พระเทพญาณมหามุนีและพระราชภาวนาจารย์ (ฉบับเต็ม)
(17 พ.ย. 2557) ชม 648 ครั้งข่าวสว่างสร้างเจดีย์สวรรค์วัดบ้านขุนเป็นปฐมเริ่ม
ได้บุญหลายต่อปลื้มหลายชั้นอนันต์นิรันดร์กาล

วันที่ เสาร์ 15 พ.ย. 57

รายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา 15 พ.ย. 2557 โดย พระเทพญาณมหามุนี (ฉบับเต็ม)
(15 พ.ย. 2557) ชม 806 ครั้งกฐินสัมฤทธิ์เด็กดี V-Star ชาวไทใหญ่ผู้รักในพระพุทธศาสนา
จดหมายจากตัวแทนพีซเรฟเวอร์ลูชั่น (น้องนาโอมิ)
จดหมายจากสามเณรวัดบ้านขุน

วันที่ ศุกร์ 14 พ.ย. 57

รายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา 14 พ.ย. 2557 โดย พระสุภัสร์ ปภสฺสโร (ฉบับเต็ม)
(14 พ.ย. 2557) ชม 538 ครั้งทบทวนฝันในฝันย้อนหลังทั้งหมดขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมต้อนรับพระธุดงค์
เสริมสิริมงคลต้อนรับปีใหม่


สร้างโลกสดใสด้วยสันติสุขภายใน 24 น.
สำหรับสมาชิกเขตนอก และสาธุชน


โครงการบวชพระ อุปสมบทหมู่ภาคฤดูร้อน ปี พ.ศ.2558


DOU ขอเชิญทุกท่านศึกษาเรื่องราวความจริงของชีวิต


รับสมัครบุคลากรช่วยงานพระพุทธศาสนาผ่านสื่ออินเตอร์เน็ต

   ค้นหา บทความธรรม    

  ฝันในฝันวิทยา
  สารพันธรรมะ
  ปกิณกธรรม
  ผลการปฏิบัติธรรม
  โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก
  ธรรมะบันเทิง
  ข่าว
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวบุญฝากประกาศ
  DMC NEWS
  ข่าวรอบโลก
  กิจกรรมเว็บ dmc.tv
  Scoop - Review DMC
  เรื่องเด่นทันเหตุการณ์
  Review รายการ DMC
  หนังสือธรรมะ
  ธรรมะเพื่อประชาชน
  ที่นี่มีคำตอบ
  หลวงพ่อตอบปัญหา
  อยู่ในบุญ
  สุขภาพนักสร้างบารมี
  นิทานชาดก
  CaseStudy กฎแห่งกรรม
  กฎแห่งกรรม
  เรื่องราวชีวิต
  เหลือเชื่อแต่จริง
  อุทาหรณ์สอนใจ
  ฮอตฮิต...ติดดาว
  วิบากกรรม...ทำให้ทุกข์
  บุญเกื้อหนุน
  ปรโลกนิวส์
  ธรรมะและสมาธิ
  พุทธประวัติ
  สมาธิ
  ผลการปฏิบัติธรรมนานาชาติ
  ทศชาติชาดก
  พุทธประวัติและวันสำคัญ
  บทสวดมนต์
  ศัพท์ธรรมะ ภาษาอังกฤษ
  มหาปูชนียาจารย์
  อานุภาพมหาปูชนียาจารย์
  ประวัติ
  กิจกรรม
  ธุดงค์สถาปนาเส้นทางมหาปูชนียาจารย์
  About DMC
  เกี่ยวกับ DMC
  DMC GUIDE
  มือถือ Mobile
  คู่มือเว็บ www.dmc.tv
  มาวัดพระธรรมกาย
   ค้นหา บทความธรรม    

ปฏิทินวันพระ
ปฏิทินวันพระ

บันทึกผลปฏิบัติธรรม
บันทึกผลการปฏิบัติธรรม

สถานที่ปฏิบัติธรรม
สถานที่ปฏิบัติธรรมทั่วไทย

สถานที่ปฏิบัติธรรมดอกไม้บาน
สถานที่ปฏิบัติธรรมดอกไม้บาน

ธุดงค์แก้ว ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
ธุดงค์แก้ว ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์

ปฏิบัติธรรมสมาธิแก้ว
ปฏิบัติธรรมสมาธิแก้ว

ตารางตักบาตรทั่วไทย
ตารางตักบาตรพระทั่วไทย

ตารางตักบาตรทั่วไทย
ศึกษาธรรมะทางไกล DOU

บวชพระ
สมัครบวชพระ

ค่ายปิดเทอม
ค่ายปิดเทอม

ธรรมะเพื่อประชาชน
ธรรมะเพื่อประชาชน

พุทธประวัติ
พุทธประวัติ

พุทธสุภาษิต
พุทธสุภาษิต

พระไตรปิฎก
พระไตรปิฎก

พระศรีอริยเมตไตรย์
พระศรีอริยเมตไตรย์

ธรรมกาย
ธรรมกาย

ประวัติพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย)
ประวัติพระเทพญาณมหามุนี
(หลวงพ่อธัมมชโย)

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร พร้อมคำแปล
บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร พร้อมคำแปล

วัดในพระพุทธศาสนา
วัดในพระพุทธศาสนา

ความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ
ความดีสากล 5 ประการ

สื่อการเรียนรู้พระพุทธศาสนา
สื่อการเรียนรู้พระพุทธศาสนา

ร้านหนังสือออนไลน์
ร้านหนังสือออนไลน์

Social Network กับงานพระพุทธศาสนา
Facebook Fanpageรับแจ้งข่าวภัยพระพุทธศาสนาบนสังคมออนไลน์
รับแจ้งข่าวภัยพระพุทธศาสนา
บนสังคมออนไลน์ (Social Network)

สื่อประกาศขอขมาต่อวัดพระธรรมกาย
สื่อประกาศขอขมาต่อวัดพระธรรมกาย

ข้อเสนอแนะ และแจ้งปัญหาการใช้งานเว็บไซต์
สมัครเป็นอาสาสมัคร

ข้อเสนอแนะ และแจ้งปัญหาการใช้งานเว็บไซต์
ข้อเสนอแนะ และแจ้งปัญหาการใช้งานเว็บไซต์