หมวด
การปรับร่างกาย
การหลับตา
การปรับใจ
การวางใจ
การนึกนิมิต
การใช้คำภาวนา
ความใจเย็น
การดู
การเห็น
ความหยุดนิ่ง
ฟุ้ง
เครียด-ตึง
ง่วง-หลับ
อยาก-ลุ้น
มืด
ติดลมหายใจ
นิมิตนอกตัว
นิมิตเลื่อนลอย
ขี้เกียจ-ท้อแท้
กลัว-กังวล
สงสัย
ความไม่ต่อเนื่อง
คำถามปกิณกะ

ได้มาปฏิบัติธรรมต่อเนื่อง นั่งสมาธิมีความสุขมาก ใจอยู่ที่ศูนย์กลางกายตลอดเวลา องค์พระ-ดวงแก้ว ชัด ใส สว่าง เมื่อกลับไปที่บ้านจะมีวิธีการอย่างไรจึงจะทำให้มีความสุขอย่างนี้อีก

    

หมวด ความหยุดนิ่ง   จำวิธีการที่เราทำแล้วได้ผล  ว่าเราทำอย่างไร  วางใจอย่างไร  ใจจึง หยุด นิ่ง เฉย อย่างสบายจนเข้าถึงดวงธรรม  เข้าถึงองค์พระภายใน  หมั่นเข้าไปสู่จุดนี้บ่อย ๆ จนกระทั่งเรามีความชำนาญ และเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับดวงแก้ว ดวงธรรมหรือองค์พระใส ๆนั้น เมื่อกลับไปอยู่บ้าน ก็ให้มีชั่วโมงหยุด ชั่วโมงนิ่ง  ชั่วโมงกลางมาก ๆ ทำบ่อย ๆ ในที่สุดเราก็จะมีความชำนาญ ไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหน มีภารกิจมากเพียงใด ใจก็ไม่หลุดออกจากสิ่งที่เราเคยได้  แล้วเราจะมีความสุขตลอดเวลา


คำถามในหมวดเดียวกัน
     -  ความเข้าใจ คำว่า “หยุด” ๓ ระดับ เป็นอย่างไร ?
     -  ความแตกต่างระหว่างหยุดภายนอก และหยุดภายในคืออะไร ?
     -  จิตนิ่งคืออะไร ?
     -  อาการของการนิ่งมีกี่ระดับ ?
     -  อยากทราบว่าถ้าถึงระยะที่หยุดนิ่งจริงๆเราจะได้ยินเสียงที่มาจากสิ่งแวดล้อมภายนอกหรือเปล่า ?
     -  หลักการทำใจหยุดใจนิ่งเป็นอย่างไร ?
     -  ทำอย่างไรใจจะกลับสู่ภายใน และเข้าถึงความหยุดนิ่งไปตามลำดับได้ ?
     -  การเข้าถึงธรรมะภายในตั้งแต่ปฐมมรรคเป็นลำดับไปมีกี่วิธี ?
     -  การเข้ากลางเป็นอย่างไร ?
     -  ดวงสว่างในท้องขนาดประมาณหนึ่งวา ไม่ไปไหนมาไหนสักทีแต่รู้สึกมีความสุข พอออกจากสมาธิก็อยากจะยิ้มกับทุกสิ่ง มีความสุขมาก แต่ดวงสว่างเท่าเดิม ยังไม่ไปไหน ทำอย่างไรดี ?
     -  เวลานั่งสมาธิเห็นดวงแก้วผุดขึ้นมาเป็นวงกลม ผุดขึ้นมาตลอด แต่รู้สึกว่ามันไม่พัฒนาขึ้น และบางทีเวลานั่งสมาธิดวงแก้วจะผุดขึ้นทีละหลายดวงพร้อมกันควรเข้ากลางดวงแก้วดวงไหนดี ?
     -  ได้มาปฏิบัติธรรมต่อเนื่อง นั่งสมาธิมีความสุขมาก ใจอยู่ที่ศูนย์กลางกายตลอดเวลา องค์พระ-ดวงแก้ว ชัด ใส สว่าง เมื่อกลับไปที่บ้านจะมีวิธีการอย่างไรจึงจะทำให้มีความสุขอย่างนี้อีก ?
     -  อานิสงส์ของการฝึกหยุดนิ่งได้แก่อะไรบ้าง ?

กลับหน้าสมาธิ
Bookmark and Share  
บันทึกผลการปฏิบัติธรรม