หมวด
การปรับร่างกาย
การหลับตา
การปรับใจ
การวางใจ
การนึกนิมิต
การใช้คำภาวนา
ความใจเย็น
การดู
การเห็น
ความหยุดนิ่ง
ฟุ้ง
เครียด-ตึง
ง่วง-หลับ
อยาก-ลุ้น
มืด
ติดลมหายใจ
นิมิตนอกตัว
นิมิตเลื่อนลอย
ขี้เกียจ-ท้อแท้
กลัว-กังวล
สงสัย
ความไม่ต่อเนื่อง
คำถามปกิณกะ

ได้มาปฏิบัติธรรมต่อเนื่อง นั่งสมาธิมีความสุขมาก ใจอยู่ที่ศูนย์กลางกายตลอดเวลา องค์พระ-ดวงแก้ว ชัด ใส สว่าง เมื่อกลับไปที่บ้านจะมีวิธีการอย่างไรจึงจะทำให้มีความสุขอย่างนี้อีก

    

หมวด ความหยุดนิ่ง   จำวิธีการที่เราทำแล้วได้ผล  ว่าเราทำอย่างไร  วางใจอย่างไร  ใจจึง หยุด นิ่ง เฉย อย่างสบายจนเข้าถึงดวงธรรม  เข้าถึงองค์พระภายใน  หมั่นเข้าไปสู่จุดนี้บ่อย ๆ จนกระทั่งเรามีความชำนาญ และเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับดวงแก้ว ดวงธรรมหรือองค์พระใส ๆนั้น เมื่อกลับไปอยู่บ้าน ก็ให้มีชั่วโมงหยุด ชั่วโมงนิ่ง  ชั่วโมงกลางมาก ๆ ทำบ่อย ๆ ในที่สุดเราก็จะมีความชำนาญ ไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหน มีภารกิจมากเพียงใด ใจก็ไม่หลุดออกจากสิ่งที่เราเคยได้  แล้วเราจะมีความสุขตลอดเวลา


คำถามในหมวดเดียวกัน
     -  ความเข้าใจ คำว่า “หยุด” ๓ ระดับ เป็นอย่างไร ?
     -  ความแตกต่างระหว่างหยุดภายนอก และหยุดภายในคืออะไร ?
     -  จิตนิ่งคืออะไร ?
     -  อาการของการนิ่งมีกี่ระดับ ?
     -  อยากทราบว่าถ้าถึงระยะที่หยุดนิ่งจริงๆเราจะได้ยินเสียงที่มาจากสิ่งแวดล้อมภายนอกหรือเปล่า ?
     -  หลักการทำใจหยุดใจนิ่งเป็นอย่างไร ?
     -  ทำอย่างไรใจจะกลับสู่ภายใน และเข้าถึงความหยุดนิ่งไปตามลำดับได้ ?
     -  การเข้าถึงธรรมะภายในตั้งแต่ปฐมมรรคเป็นลำดับไปมีกี่วิธี ?
     -  การเข้ากลางเป็นอย่างไร ?
     -  ดวงสว่างในท้องขนาดประมาณหนึ่งวา ไม่ไปไหนมาไหนสักทีแต่รู้สึกมีความสุข พอออกจากสมาธิก็อยากจะยิ้มกับทุกสิ่ง มีความสุขมาก แต่ดวงสว่างเท่าเดิม ยังไม่ไปไหน ทำอย่างไรดี ?
     -  เวลานั่งสมาธิเห็นดวงแก้วผุดขึ้นมาเป็นวงกลม ผุดขึ้นมาตลอด แต่รู้สึกว่ามันไม่พัฒนาขึ้น และบางทีเวลานั่งสมาธิดวงแก้วจะผุดขึ้นทีละหลายดวงพร้อมกันควรเข้ากลางดวงแก้วดวงไหนดี ?
     -  ได้มาปฏิบัติธรรมต่อเนื่อง นั่งสมาธิมีความสุขมาก ใจอยู่ที่ศูนย์กลางกายตลอดเวลา องค์พระ-ดวงแก้ว ชัด ใส สว่าง เมื่อกลับไปที่บ้านจะมีวิธีการอย่างไรจึงจะทำให้มีความสุขอย่างนี้อีก ?
     -  อานิสงส์ของการฝึกหยุดนิ่งได้แก่อะไรบ้าง ?

กลับหน้าสมาธิ
Bookmark and Share  
บันทึกผลการปฏิบัติธรรม

เวลาปฏิบัติธรรมรวมของสมาชิก

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสมาธิปฏิบัติธรรมวันแม่ รวมสถานที่ปฏิบัติธรรมวันแม่ ของขวัญวันแม่ที่ดีที่สุด
ชม 2453 ครั้ง (24 ก.ค. 2557)
สถานที่ปฏิบัติธรรม ทุกจังหวัดทั่วประเทศไทย
ชม 65157 ครั้ง (30 พ.ย. 542)
สาเหตุหนึ่ง..ที่ทำให้ใจรวมยาก
ชม 14568 ครั้ง (10 ธ.ค. 2556)
ทางลัด ในการเข้าถึงธรรม
ชม 14675 ครั้ง (03 ธ.ค. 2556)
สมาธิ ตอนที่ 3 อธิบายเรื่องการหลับตาและการวางใจ
ชม 15395 ครั้ง (22 ก.พ. 2556)
สมาธิ ตอนที่ 1 แนะนำเรื่องสมาธิ
ชม 17664 ครั้ง (21 ก.พ. 2556)
สมาธิ ตอนที่ 2 เริ่มต้นนั่งสมาธิ
ชม 17828 ครั้ง (21 ก.พ. 2556)
การนั่งสมาธิ ด้วยการฝีกสมาธิเบื้องต้น
ชม 47607 ครั้ง (28 ก.ย. 2552)
สมาธิคืออะไร?
ชม 56608 ครั้ง (30 พ.ย. 542)
สมาธิมีกี่ประเภท?
ชม 17375 ครั้ง (30 พ.ย. 542)
ประเภทของสมาธิ
ชม 15305 ครั้ง (30 พ.ย. 542)
มิจฉาสมาธิ
ชม 15578 ครั้ง (30 พ.ย. 542)
สมาธิจำแนกตามฐานที่ตั้งของใจ
ชม 14314 ครั้ง (30 พ.ย. 542)
ฐานของใจ
ชม 14488 ครั้ง (28 ก.ย. 2552)
สมาธิแก้ว
ชม 13936 ครั้ง (30 พ.ย. 542)
ปฏิบัติธรรม 7 วัน
ชม 13378 ครั้ง (30 พ.ย. 542)
ปฏิบัติธรรมสุดสัปดาห์ (ศุกร์-อาทิตย์)
ชม 14378 ครั้ง (30 พ.ย. 542)
สมาธิแก้ว รุ่นอาสาสมัคร
ชม 13506 ครั้ง (30 พ.ย. 542)

ภาพศูนย์ฐานทั้ง 7 ในการปฏิบัติธรรม

เวลาปฏิบัติธรรมสูงสุด 1 เดือน  สมาชิก สะสม
(นาที)
เฉลี่ย
(นาที)