หมวด
การปรับร่างกาย
การหลับตา
การปรับใจ
การวางใจ
การนึกนิมิต
การใช้คำภาวนา
ความใจเย็น
การดู
การเห็น
ความหยุดนิ่ง
ฟุ้ง
เครียด-ตึง
ง่วง-หลับ
อยาก-ลุ้น
มืด
ติดลมหายใจ
นิมิตนอกตัว
นิมิตเลื่อนลอย
ขี้เกียจ-ท้อแท้
กลัว-กังวล
สงสัย
ความไม่ต่อเนื่อง
คำถามปกิณกะ

ความกลัวจะไม่เห็น มีผลเสียอย่างไร

    

หมวด กลัว-กังวล   อย่ากลัวว่าจะไม่เห็น  เพราะจะทำให้เราสูญเสียความสงบ    จะคิดวนๆ  แล้วจะท้อแท้  ถึงอย่างไรก็ต้องเห็น   เพราะพระธรรมกาย  มีอยู่ในตัวอยู่แล้ว   แต่เป็นของละเอียด   ถ้าใจของเราละเอียดเท่าท่านเมื่อไร  จะต้องเห็นแน่นอน  
       ใจเราต้องจดจ่อ   สบายๆ  อยู่ที่ศูนย์กลางกาย  ให้คุ้นเคยตลอดเวลาทั้งในห้อง  นอกห้อง  และทุกอิริยาบถ ถ้าเราคิดว่า  “นั่งไปตั้งนานแล้ว.....นานจัง”  มีความคิดนี้เกิดขึ้นแสดงว่า  ยังหยุดไม่สมบูรณ์   จริงๆ  แล้วนั่งไม่นานหรอก   อย่างมากก็  ๑-๖  ชั่วโมง ถ้านั่งกันทั้งวัน  ทั้งคืนจึงจะเรียกว่านาน
      
      คำถามในหมวดเดียวกัน
     -  ความกลัวจะไม่เห็น มีผลเสียอย่างไร ?
     -  ทำอย่างไรจะหมดความกลัวและกังวลได้ ?
     -  บางทีเพลินๆ ทำไมเหมือนตกวูบ จากที่สูงลงสู่ที่ต่ำ ตกใจ เลยรีบลืมตาจะแก้ไขอย่างไร ?
     -  เวลาเกิดอาการถูกดูดหรือตกจากที่สูง จะรู้สึกหวาดเสียวทุกที จะทำอย่างไร ?
     -  ช่วงหนึ่งในรอบของการนั่งสมาธิจะถูกดูด 4-5 ครั้ง ใจจะลงไปเร็วมากเหมือนไม่มีจุดหมาย ทำให้คิดว่า เอ๊ะ ! จะไปถึงไหน ยิ่งลึกลงมาก ใจก็เริ่มโดนบีบและหนัก ตัวก็เคลื่อนไปเรื่อย ๆ จะทำอย่างไรกับใจของเราดี ?
     -  เกิดประสบการณ์ภายใน เช่น ถูกดูดตกจากที่สูง เป็นต้น แล้วเกิดความเหนี่ยวรั้งขึ้นมา จะแก้ไขอย่างไร ?
     -  โดนดูดเร็วมาก รู้สึกเหมือนถูกบีบย่อให้ตัวเล็กลงเท่ามด เท่าปลายเข็ม อย่างนี้ถูกวิธีหรือไม่ ?
     -  การที่เรารู้สึกว่าตัวยืดหรือตัวย่อลง เป็นเพราะอะไร ?
     -  รู้สึกตัวว่าหนักๆ จะทำอย่างไร ?
     -  เวลาอึดอัด จะแก้ไขอย่างไร ?

กลับหน้าสมาธิ
Bookmark and Share  
บันทึกผลการปฏิบัติธรรม