หมวด
การปรับร่างกาย
การหลับตา
การปรับใจ
การวางใจ
การนึกนิมิต
การใช้คำภาวนา
ความใจเย็น
การดู
การเห็น
ความหยุดนิ่ง
ฟุ้ง
เครียด-ตึง
ง่วง-หลับ
อยาก-ลุ้น
มืด
ติดลมหายใจ
นิมิตนอกตัว
นิมิตเลื่อนลอย
ขี้เกียจ-ท้อแท้
กลัว-กังวล
สงสัย
ความไม่ต่อเนื่อง
คำถามปกิณกะ

เวลาไม่ได้นั่งสมาธิ เวลาคุยหรือขับรถหรือทำอย่างอื่น เราจะมีความรู้สึกสุขลึก ๆ สุขมาก ไม่ทราบ ว่ามันมาจากไหน รู้แต่ว่ามันอยู่ในท้อง แต่เวลานั่งสมาธิกลับไม่ค่อยได้ความรู้สึกเช่นนี้ เพราะอะไร

    

หมวด การปรับใจ   เวลานั่งสมาธิเราไม่ค่อยได้ความสุข เพราะว่าเรา ทำท่านั่งสมาธิ ไม่ค่อยได้ผลหรอก ทำท่านั่งซะ แต่พอเราขับรถนี่เรา “ทำสมาธิ”  ความสุขก็เลยเกิดขึ้น ตอนนี้ “ทำนั่ง” ถ่ายภาพสวย ออกมาภาพสวย แต่ขับรถ “ทำสมาธิ” มันก็เย็นลึกๆ สุขลึกๆ นี่ถ้าหากไปถึงแหล่งกำเนิดของความสุข เป็นดวงใสๆ มันจะพรั่งพรูมีความสุขกว่านี้


คำถามในหมวดเดียวกัน
     -  เราสามารถจัดระดับหรือขั้นตอนของความสบายได้อย่างไรบ้าง ?
     -  ความสบายเกิดขึ้นได้อย่างไร ?
     -  สบายกับฟุ้งซ่านต่างกันอย่างไร ?
     -  ทำอย่างไรจึงจะรู้สึกผ่อนคลายทั้งร่างกายและจิตใจ ?
     -  ทำอย่างไรจึงจะเป็นผู้ที่มีอารมณ์ดีและอารมณ์สบายได้ตลอดเวลา ?
     -  เวลาไม่ได้นั่งสมาธิ เวลาคุยหรือขับรถหรือทำอย่างอื่น เราจะมีความรู้สึกสุขลึก ๆ สุขมาก ไม่ทราบ ว่ามันมาจากไหน รู้แต่ว่ามันอยู่ในท้อง แต่เวลานั่งสมาธิกลับไม่ค่อยได้ความรู้สึกเช่นนี้ เพราะอะไร ?
     -  การนำใจมาหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายอย่างสบาย ทำได้อย่างไรบ้าง ?
     -  หากเราเคยนั่งธรรมะดีมาก่อนและตอนนี้ก็ยังนั่งมาเรื่อย ๆ แต่นั่งไม่ดีเท่าเมื่อก่อน ธรรมะของเรา ถอยหลังไหม และควรปรับใจอย่างไร ?

กลับหน้าสมาธิ
Bookmark and Share  
บันทึกผลการปฏิบัติธรรม