หมวด
การปรับร่างกาย
การหลับตา
การปรับใจ
การวางใจ
การนึกนิมิต
การใช้คำภาวนา
ความใจเย็น
การดู
การเห็น
ความหยุดนิ่ง
ฟุ้ง
เครียด-ตึง
ง่วง-หลับ
อยาก-ลุ้น
มืด
ติดลมหายใจ
นิมิตนอกตัว
นิมิตเลื่อนลอย
ขี้เกียจ-ท้อแท้
กลัว-กังวล
สงสัย
ความไม่ต่อเนื่อง
คำถามปกิณกะ

ทำอย่างไรจึงจะนึกได้ไม่ขาดตอน

    

หมวด การนึกนิมิต   ต้องใจเย็นๆ การนึกภาพองค์พระ  ดวงแก้วใหม่ ๆ  มันยังเป็นมโนภาพอยู่   เพราะฉะนั้น  ภาพจะยังไม่ค่อย ชัดเจนนัก  เพราะว่าเราอาจจะจำภาพนิมิต  ได้ชัดแค่  ๑๐%   บ้าง   ๒๐% บ้าง ๓๐% บ้าง  บางคนได้  ๕๐-๖๐%  หรือ  ๘๐-๙๐%   ไม่เท่ากัน   แต่นึกได้ชัดเจนแค่ไหนก็ตาม  ให้นึกอย่างนั้นให้ต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆ  พร้อมกับทำใจสบายๆ  และใจเย็นๆ  
       ใจเย็นๆ หมายถึง  อีกกี่ร้อยปีจะเห็น  เราก็ยังใจเย็นสบายๆ  การนึกเห็นได้  แสดงว่า  ใจมันหยุด ๘๐-๙๐%  เข้าไปแล้ว  เราจึงนึกภาพออก  ถ้าใจไม่หยุด  ถ้าไม่ละเอียด  ก็นึกไม่ออก    ให้ประคองภาพที่นึกเห็นให้ต่อเนื่อง  ทั้งหลับตา ลืมตา  ประคองไปเรื่อยๆ  จนกระทั่งมีอยู่จังหวะหนึ่ง  ใจหยุดสนิทจริงๆ  ๑๐๐%  มันกึ๊กเลย  ตอนนี้ทั้งร่างกายเหมือนไม่มี ตัวเลย  เรากับส่วนนั้น  ก็เป็นอันเดียวกัน  ชัดใสแจ๋ว 
      คำถามในหมวดเดียวกัน
     -  นิมิต มีกี่อย่าง ได้แก่อะไรบ้าง และความรู้สึกของการเห็นนิมิตนั้น ๆ เป็นอย่างไร ?
     -  บริกรรมนิมิต,อุคคหนิมิต,ปฏิภาคนิมิต แตกต่างกันอย่างไร ?
     -  บริกรรมนิมิตมีประโยชน์อย่างไร ?
     -  ประโยชน์ของบริกรรมนิมิต และบริกรรมภาวนามีอะไรบ้าง ?
     -  การนึกที่ถูกวิธีเป็นอย่างไร ?
     -  นึกกับคิดต่างกันอย่างไร ?
     -  ทำอย่างไรจึงจะนึกได้ไม่ขาดตอน ?
     -  ทำไมต้องนึกดูถึงจะเห็น , ถ้าไม่นึกดูก็ไม่เห็น ?
     -  ทำอย่างไร จึงจะนึกได้ต่อเนื่อง ?
     -  รู้สึกผ่อนคลาย โปร่งเบาสบาย แต่ยังกำหนดดวงแก้วไม่ได้ ควรทำอย่างไร ?
     -  สาเหตุที่นึกไม่ออกเพราะอะไร และมีวิธีการแก้ไขอย่างไร ?
     -  สาเหตุที่นิมิตเลือนหายไปเพราะอะไร ?
     -  บางครั้งกำหนดนิมิตดวงแก้ว พอเวลาผ่านไปกลับเห็นองค์พระ จะทำอย่างไร และบางครั้งภาวนาไปนานๆ คำภาวนาก็เลือนหายไป จะต้องภาวนาใหม่หรือไม่ ?
     -  ถ้านึกดวงแก้ว, องค์พระ ไม่ออกจะทำอย่างไร ?
     -  มีวิธีการนึกดวงแก้วอย่างไรบ้าง ?
     -  ดวงเล็ก ดวงใหญ่ สำคัญหรือไม่ ?
     -  สมมุติว่า เราคิดว่าสิ่งที่เราดูมันเป็นความฟุ้ง เช่น เรากำลังนึกถึงดวงแก้ว กลม ๆ แล้วในดวงแก้ว กลับเป็นคนขึ้นมา เป็นคนที่เรารู้จักควรจะดูต่อไปหรือว่าควรจะลบภาพนั้นแล้ว ก็นึกองค์พระใหม่ ?
     -  ถ้านิมิตหายไป ควรทำอย่างไร ?
     -  ถ้าสมมุติว่าเรานั่งไปแบบสบาย ๆ แล้วแต่ว่านิมิตยังไม่เกิดเราจะกำหนดนิมิตภายในกลางท้อง ได้ไหม ?
     -  ความแตกต่างระหว่างดวงนิมิต กับดวงธรรม ( ปฐมมรรค ) คืออะไร ?
     -  ดวงแก้ว กับดวงธรรม ต่างกันอย่างไร ?
     -  ปฐมมรรคอยู่ในขั้นตอนไหนของสมาธิ ?
     -  การเข้าถึงองค์พระกับการเข้าถึงพระธรรมกาย ต่างกันอย่างไร ?
     -  ธรรมกายภายในกับองค์พระที่เรากำหนดเหมือนกันหรือไม่ ?

กลับหน้าสมาธิ
Bookmark and Share  
บันทึกผลการปฏิบัติธรรม