หมวด
การปรับร่างกาย
การหลับตา
การปรับใจ
การวางใจ
การนึกนิมิต
การใช้คำภาวนา
ความใจเย็น
การดู
การเห็น
ความหยุดนิ่ง
ฟุ้ง
เครียด-ตึง
ง่วง-หลับ
อยาก-ลุ้น
มืด
ติดลมหายใจ
นิมิตนอกตัว
นิมิตเลื่อนลอย
ขี้เกียจ-ท้อแท้
กลัว-กังวล
สงสัย
ความไม่ต่อเนื่อง
คำถามปกิณกะ

สาเหตุที่นิมิตเลือนหายไปเพราะอะไร

    

หมวด การนึกนิมิต   ถ้านิมิตเลือนหายไป แสดงว่าเราใช้วิธีการนึกผิดไปแล้ว “ เราเค้นมันไหม” “ใช้ความพยายามมากไปไหม” 
      “ ถ้าเบาไปก็จะเคลิ้ม” บางคนจะเอาให้เห็นได้ด้วยตา การเห็นธรรมะนั้น เห็นได้ด้วยใจ เพราะใจมีคุณสมบัติเห็นได้ จำได้ คิดได้ รู้ได้ การเห็นธรรมะ เป็นความรู้สึกที่เข้าไปด้วยใจ ไม่ใช่เห็นด้วยตา มนุษย์เราติดว่า ภาพต้องเห็นด้วยตา  ตาเนื้อไม่มีคุณสมบัติจะเห็นได้ขนาดนั้น เพราะธรรมะละเอียดลึกซึ้งกว่า ละเอียดกว่าอากาศรอบตัวเสียอีก อากาศรอบตัวเรายังมองไม่เห็นเลย ภาพที่เราเห็นในฝัน นั่นแหละคือ เห็นได้ด้วยใจ ไม่ใช่ด้วยตา เพราะเราหลับอยู่ เมื่อเราหลับตา การนึกได้มากน้อยขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพใจของแต่ละคน  ว่าสนิมมากหรือสนิมน้อย
       จิตเดิมมนุษย์นั้น บริสุทธิ์ ผ่องใส แต่มาขุ่นมัว เพราะมีอุปกิเสสห่อหุ้มไว้ ทำให้มองไม่เห็นสิ่งทั้งหลาย ตามความเป็นจริง  เรากำลังมาปรับความเห็นจริงกัน 
       หลับตา นึกดวงแก้วเห็นได้ 1 – 2 วินาที แล้วหายไป   แต่นั่นคือ การเห็นของเรา เมื่อฝึกนานเข้า อาจยืดเป็น 
      2-3 นาที นานๆ เข้า จิตจะนิ่งหยุดถูกส่วน สภาวะธรรมก็จะเกิดขึ้นเอง อดใจรอนิดหนึ่ง อย่าให้เครียด 
      
      คำถามในหมวดเดียวกัน
     -  นิมิต มีกี่อย่าง ได้แก่อะไรบ้าง และความรู้สึกของการเห็นนิมิตนั้น ๆ เป็นอย่างไร ?
     -  บริกรรมนิมิต,อุคคหนิมิต,ปฏิภาคนิมิต แตกต่างกันอย่างไร ?
     -  บริกรรมนิมิตมีประโยชน์อย่างไร ?
     -  ประโยชน์ของบริกรรมนิมิต และบริกรรมภาวนามีอะไรบ้าง ?
     -  การนึกที่ถูกวิธีเป็นอย่างไร ?
     -  นึกกับคิดต่างกันอย่างไร ?
     -  ทำอย่างไรจึงจะนึกได้ไม่ขาดตอน ?
     -  ทำไมต้องนึกดูถึงจะเห็น , ถ้าไม่นึกดูก็ไม่เห็น ?
     -  ทำอย่างไร จึงจะนึกได้ต่อเนื่อง ?
     -  รู้สึกผ่อนคลาย โปร่งเบาสบาย แต่ยังกำหนดดวงแก้วไม่ได้ ควรทำอย่างไร ?
     -  สาเหตุที่นึกไม่ออกเพราะอะไร และมีวิธีการแก้ไขอย่างไร ?
     -  สาเหตุที่นิมิตเลือนหายไปเพราะอะไร ?
     -  บางครั้งกำหนดนิมิตดวงแก้ว พอเวลาผ่านไปกลับเห็นองค์พระ จะทำอย่างไร และบางครั้งภาวนาไปนานๆ คำภาวนาก็เลือนหายไป จะต้องภาวนาใหม่หรือไม่ ?
     -  ถ้านึกดวงแก้ว, องค์พระ ไม่ออกจะทำอย่างไร ?
     -  มีวิธีการนึกดวงแก้วอย่างไรบ้าง ?
     -  ดวงเล็ก ดวงใหญ่ สำคัญหรือไม่ ?
     -  สมมุติว่า เราคิดว่าสิ่งที่เราดูมันเป็นความฟุ้ง เช่น เรากำลังนึกถึงดวงแก้ว กลม ๆ แล้วในดวงแก้ว กลับเป็นคนขึ้นมา เป็นคนที่เรารู้จักควรจะดูต่อไปหรือว่าควรจะลบภาพนั้นแล้ว ก็นึกองค์พระใหม่ ?
     -  ถ้านิมิตหายไป ควรทำอย่างไร ?
     -  ถ้าสมมุติว่าเรานั่งไปแบบสบาย ๆ แล้วแต่ว่านิมิตยังไม่เกิดเราจะกำหนดนิมิตภายในกลางท้อง ได้ไหม ?
     -  ความแตกต่างระหว่างดวงนิมิต กับดวงธรรม ( ปฐมมรรค ) คืออะไร ?
     -  ดวงแก้ว กับดวงธรรม ต่างกันอย่างไร ?
     -  ปฐมมรรคอยู่ในขั้นตอนไหนของสมาธิ ?
     -  การเข้าถึงองค์พระกับการเข้าถึงพระธรรมกาย ต่างกันอย่างไร ?
     -  ธรรมกายภายในกับองค์พระที่เรากำหนดเหมือนกันหรือไม่ ?

กลับหน้าสมาธิ
Bookmark and Share  
บันทึกผลการปฏิบัติธรรม