หมวด
การปรับร่างกาย
การหลับตา
การปรับใจ
การวางใจ
การนึกนิมิต
การใช้คำภาวนา
ความใจเย็น
การดู
การเห็น
ความหยุดนิ่ง
ฟุ้ง
เครียด-ตึง
ง่วง-หลับ
อยาก-ลุ้น
มืด
ติดลมหายใจ
นิมิตนอกตัว
นิมิตเลื่อนลอย
ขี้เกียจ-ท้อแท้
กลัว-กังวล
สงสัย
ความไม่ต่อเนื่อง
คำถามปกิณกะ

ธรรมกายภายในกับองค์พระที่เรากำหนดเหมือนกันหรือไม่

    

หมวด การนึกนิมิต   กายธรรมข้างใน  กับองค์พระที่เรากำหนดข้างนอกนี้ไม่เหมือนกัน  องค์พระที่เรากำหนดครั้งแรกนี้ เป็นตั้งแต่บริกรรมนิมิต อุคคหนิมิต   ปฏิภาคนิมิต  พอองค์พระขยายส่วนออก   ข้างในนั้น  มีดวงธรรมเป็นดวงใส  กลมรอบตัว  นั่นคือ  ในกลาง  ถึงจะเรียกว่า  “ปฐมมรรค”   แล้วก็เข้าไปเรื่อยๆ  กระทั่งถอดกายเป็นชั้นๆ  จึงจะเข้าถึง พระธรรมกาย  ผู้ที่ปฏิบัติใหม่ไม่เข้าใจกัน    เหมาเอาว่า  องค์พระที่เรานึกตั้งแต่แรกนั้น เป็นองค์เดียวกับพระธรรมกาย ที่อยู่ภายใน  เวลาหลวงพ่อถาม มักจะตอบว่า  พระธรรมกายไม่ค่อยชัดบ้าง ลัวๆ  ลางๆ  บ้าง   ถ้าถึงขั้นพระธรรมกายแล้ว  จะชัดแจ๋วเลย  คำว่าไม่ชัดนี้  จะไม่มีเด็ดขาด  เพราะฉะนั้นที่ยังลัวๆ  ลางๆ  เป็นภาพองค์พระ   ชัดบ้าง ไม่ชัดบ้าง  นั่นยังไม่ใช่พระธรรมกาย   ยังอยู่ในขั้นของบริกรรมนิมิต   อุคคหนิมิต  ปฏิภาคนิมิต  เท่านั้น


คำถามในหมวดเดียวกัน
     -  นิมิต มีกี่อย่าง ได้แก่อะไรบ้าง และความรู้สึกของการเห็นนิมิตนั้น ๆ เป็นอย่างไร ?
     -  บริกรรมนิมิต,อุคคหนิมิต,ปฏิภาคนิมิต แตกต่างกันอย่างไร ?
     -  บริกรรมนิมิตมีประโยชน์อย่างไร ?
     -  ประโยชน์ของบริกรรมนิมิต และบริกรรมภาวนามีอะไรบ้าง ?
     -  การนึกที่ถูกวิธีเป็นอย่างไร ?
     -  นึกกับคิดต่างกันอย่างไร ?
     -  ทำอย่างไรจึงจะนึกได้ไม่ขาดตอน ?
     -  ทำไมต้องนึกดูถึงจะเห็น , ถ้าไม่นึกดูก็ไม่เห็น ?
     -  ทำอย่างไร จึงจะนึกได้ต่อเนื่อง ?
     -  รู้สึกผ่อนคลาย โปร่งเบาสบาย แต่ยังกำหนดดวงแก้วไม่ได้ ควรทำอย่างไร ?
     -  สาเหตุที่นึกไม่ออกเพราะอะไร และมีวิธีการแก้ไขอย่างไร ?
     -  สาเหตุที่นิมิตเลือนหายไปเพราะอะไร ?
     -  บางครั้งกำหนดนิมิตดวงแก้ว พอเวลาผ่านไปกลับเห็นองค์พระ จะทำอย่างไร และบางครั้งภาวนาไปนานๆ คำภาวนาก็เลือนหายไป จะต้องภาวนาใหม่หรือไม่ ?
     -  ถ้านึกดวงแก้ว, องค์พระ ไม่ออกจะทำอย่างไร ?
     -  มีวิธีการนึกดวงแก้วอย่างไรบ้าง ?
     -  ดวงเล็ก ดวงใหญ่ สำคัญหรือไม่ ?
     -  สมมุติว่า เราคิดว่าสิ่งที่เราดูมันเป็นความฟุ้ง เช่น เรากำลังนึกถึงดวงแก้ว กลม ๆ แล้วในดวงแก้ว กลับเป็นคนขึ้นมา เป็นคนที่เรารู้จักควรจะดูต่อไปหรือว่าควรจะลบภาพนั้นแล้ว ก็นึกองค์พระใหม่ ?
     -  ถ้านิมิตหายไป ควรทำอย่างไร ?
     -  ถ้าสมมุติว่าเรานั่งไปแบบสบาย ๆ แล้วแต่ว่านิมิตยังไม่เกิดเราจะกำหนดนิมิตภายในกลางท้อง ได้ไหม ?
     -  ความแตกต่างระหว่างดวงนิมิต กับดวงธรรม ( ปฐมมรรค ) คืออะไร ?
     -  ดวงแก้ว กับดวงธรรม ต่างกันอย่างไร ?
     -  ปฐมมรรคอยู่ในขั้นตอนไหนของสมาธิ ?
     -  การเข้าถึงองค์พระกับการเข้าถึงพระธรรมกาย ต่างกันอย่างไร ?
     -  ธรรมกายภายในกับองค์พระที่เรากำหนดเหมือนกันหรือไม่ ?

กลับหน้าสมาธิ
Bookmark and Share  
บันทึกผลการปฏิบัติธรรม