หมวด
การปรับร่างกาย
การหลับตา
การปรับใจ
การวางใจ
การนึกนิมิต
การใช้คำภาวนา
ความใจเย็น
การดู
การเห็น
ความหยุดนิ่ง
ฟุ้ง
เครียด-ตึง
ง่วง-หลับ
อยาก-ลุ้น
มืด
ติดลมหายใจ
นิมิตนอกตัว
นิมิตเลื่อนลอย
ขี้เกียจ-ท้อแท้
กลัว-กังวล
สงสัย
ความไม่ต่อเนื่อง
คำถามปกิณกะ

หมวด ความใจเย็น- มีทางเลือกใดบ้างในการเข้าถึงธรรม ?
- ขณะปฏิบัติธรรม ทำอย่างไรให้ใจเย็น ?
- ทำอย่างไรจึงจะรักษาประสบการณ์ดี ๆ ได้ต่อเนื่อง ?
- ภาพภายใน เห็นได้ แต่ไม่ตลอดเวลา จะทำอย่างไร ?
- คำว่า “มีอะไรให้ดูก็ดูไป” หมายความว่าอย่างไร ?
- เห็นไม่ชัด...ไม่พอใจภาพภายในจะแก้ไขอย่างไร ?
- นิ่งไปนานมาก มักจะถอนใจออกมา ทำอย่างไรดี ?

กลับหน้าสมาธิ
Bookmark and Share  
บันทึกผลการปฏิบัติธรรม