หมวด
การปรับร่างกาย
การหลับตา
การปรับใจ
การวางใจ
การนึกนิมิต
การใช้คำภาวนา
ความใจเย็น
การดู
การเห็น
ความหยุดนิ่ง
ฟุ้ง
เครียด-ตึง
ง่วง-หลับ
อยาก-ลุ้น
มืด
ติดลมหายใจ
นิมิตนอกตัว
นิมิตเลื่อนลอย
ขี้เกียจ-ท้อแท้
กลัว-กังวล
สงสัย
ความไม่ต่อเนื่อง
คำถามปกิณกะ

หมวด การดู- การดูที่ถูกวิธีเป็นอย่างไร ?
- จะเป็นผู้ดูที่ดีได้อย่างไร ?
- ดูเฉย ๆ แบบผ่านๆ หมายความว่าอย่างไร ?
- ภาพเปลี่ยนไปจะทำอย่างไร ?
- บางครั้งเห็นภาพเคลื่อนไหว ไม่นิ่งเลย จะทำอย่างไร ?
- ทำไมให้ดูแต่ตรงกลาง ?
- ทำอย่างไรจึงจะไม่ฝืนประสบการณ์ ?
- บางครั้งนั่งแล้วรู้สึกว่าท้องของตัวเอง ก็แค่นี้ แต่เห็นองค์พระหรือดวงแก้วเกิดขึ้นมากมาย ก็เลยไม่ทราบว่าจะดูองค์ไหนหรือว่าดวงไหนดี ?
- มีภาพเกิดขึ้นเหมือนกับวีดีโอที่กรอเทปกลับเหมือนภาพมัน...ถอยหลัง...ผุดขึ้นมาเป็นสายไม่หยุดเลย จะต้องทำอย่างไร ?
- เห็นภาพหมู่สงฆ์แล้ว ปิติใจ แต่ภาพไม่ชัดจะทำอย่างไรต่อไป ?
- ศิลปะการทำสมาธิอยู่ที่ไหน ?

กลับหน้าสมาธิ
Bookmark and Share  
บันทึกผลการปฏิบัติธรรม