หมวด
การปรับร่างกาย
การหลับตา
การปรับใจ
การวางใจ
การนึกนิมิต
การใช้คำภาวนา
ความใจเย็น
การดู
การเห็น
ความหยุดนิ่ง
ฟุ้ง
เครียด-ตึง
ง่วง-หลับ
อยาก-ลุ้น
มืด
ติดลมหายใจ
นิมิตนอกตัว
นิมิตเลื่อนลอย
ขี้เกียจ-ท้อแท้
กลัว-กังวล
สงสัย
ความไม่ต่อเนื่อง
คำถามปกิณกะ

หมวด การเห็น- ความรู้สึกกับความเห็น ต่างกันอย่างไร ?
- ระดับของการ “เห็น” “ได้” “เป็น” ต่างกันอย่างไร ?
- เห็นด้วยตากับเห็นด้วยใจต่างกันอย่างไร ?
- เห็นด้วยตากับเห็นด้วยใจต่างกันอย่างไร ?
- เห็นด้วยใจหมายความว่าอย่างไร ?
- ขั้นตอนการเห็นภาพด้วยใจเป็นอย่างไร ?
- บางทีคิดว่าเห็น แต่บางครั้งก็ไม่แน่ใจว่าเห็นหรือคิดไปเอง ?
- ทำอย่างไรจึงจะรักษาการเห็นได้ต่อเนื่องจนกว่าเรามั่นใจว่าเราเห็นจริง ๆ ?
- การรักษาอารมณ์สบาย และให้เวลากับการหยุดนิ่งนานขึ้นจะมีผลต่อการเห็นอย่างไร ?
- เห็นความสว่างหรือเห็นเป็นสีต่างๆ ควรทำอย่างไร ?
- เวลาเห็น จะเห็นเป็นแสงสีขาวๆ อย่างนี้ถูกวิธีหรือเปล่า ?
- เห็นความสว่างอยู่ที่ข้างหน้า / หน้าผาก ควรทำอย่างไร ?
- เห็นความสว่างเกิดขึ้นกลางตัว ควรทำอย่างไร ?
- ใจสบาย ใจหยุดนิ่ง สัมพันธ์กับการเห็นอย่างไร และควรทำอย่างไรให้ใจจะหยุดนิ่งต่อไป ?
- เห็นองค์พระแล้วก็ นิ่ง ๆ ต่อไปใช่ไหม ?

กลับหน้าสมาธิ
Bookmark and Share  
บันทึกผลการปฏิบัติธรรม