หมวด
การปรับร่างกาย
การหลับตา
การปรับใจ
การวางใจ
การนึกนิมิต
การใช้คำภาวนา
ความใจเย็น
การดู
การเห็น
ความหยุดนิ่ง
ฟุ้ง
เครียด-ตึง
ง่วง-หลับ
อยาก-ลุ้น
มืด
ติดลมหายใจ
นิมิตนอกตัว
นิมิตเลื่อนลอย
ขี้เกียจ-ท้อแท้
กลัว-กังวล
สงสัย
ความไม่ต่อเนื่อง
คำถามปกิณกะ

หมวด ฟุ้ง- ทำอย่างไรใจจึงไม่ฟุ้ง ?
- อาการฟุ้งเป็นอย่างไร ?
- ลักษณะของความฟุ้งเป็นอย่างไร ?
- วิธีแก้ความฟุ้ง ทำอย่างไร ?
- ความฟุ้งเกิดขึ้นได้อย่างไรและจะแก้ไขอย่างไร ?
- จะกำจัดความฟุ้งให้เด็ดขาดได้ไหม ?
- จะแก้ไขความฟุ้งได้อย่างไร ?
- เราจะแก้ไขความฟุ้งด้วยวิธีใดได้บ้าง ?
- จะแก้ไขความฟุ้งที่ควบคุมไม่ได้อย่างไรดี ?
- ทำอย่างไรจึงฝืนใจไม่ให้คิดได้ ?
- พิจารณาอย่างไรบ้างที่ช่วยแก้ความฟุ้งได้ ?
- ถ้าหากผ่อนคลาย แต่ยังมีความคิดเข้ามาในใจบ้างการทำอย่างไร ?
- หายฟุ้งแล้วแต่ยังมืดอยู่ ควรทำอย่างไร ?

กลับหน้าสมาธิ
Bookmark and Share  
บันทึกผลการปฏิบัติธรรม