หมวด
การปรับร่างกาย
การหลับตา
การปรับใจ
การวางใจ
การนึกนิมิต
การใช้คำภาวนา
ความใจเย็น
การดู
การเห็น
ความหยุดนิ่ง
ฟุ้ง
เครียด-ตึง
ง่วง-หลับ
อยาก-ลุ้น
มืด
ติดลมหายใจ
นิมิตนอกตัว
นิมิตเลื่อนลอย
ขี้เกียจ-ท้อแท้
กลัว-กังวล
สงสัย
ความไม่ต่อเนื่อง
คำถามปกิณกะ

หมวด ฟุ้ง- ทำอย่างไรใจจึงไม่ฟุ้ง ?
- อาการฟุ้งเป็นอย่างไร ?
- ลักษณะของความฟุ้งเป็นอย่างไร ?
- วิธีแก้ความฟุ้ง ทำอย่างไร ?
- ความฟุ้งเกิดขึ้นได้อย่างไรและจะแก้ไขอย่างไร ?
- จะกำจัดความฟุ้งให้เด็ดขาดได้ไหม ?
- จะแก้ไขความฟุ้งได้อย่างไร ?
- เราจะแก้ไขความฟุ้งด้วยวิธีใดได้บ้าง ?
- จะแก้ไขความฟุ้งที่ควบคุมไม่ได้อย่างไรดี ?
- ทำอย่างไรจึงฝืนใจไม่ให้คิดได้ ?
- พิจารณาอย่างไรบ้างที่ช่วยแก้ความฟุ้งได้ ?
- ถ้าหากผ่อนคลาย แต่ยังมีความคิดเข้ามาในใจบ้างการทำอย่างไร ?
- หายฟุ้งแล้วแต่ยังมืดอยู่ ควรทำอย่างไร ?

กลับหน้าสมาธิ
Bookmark and Share  
บันทึกผลการปฏิบัติธรรม

เวลาปฏิบัติธรรมรวมของสมาชิก

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสมาธิปฏิบัติธรรมวันแม่ รวมสถานที่ปฏิบัติธรรมวันแม่ ของขวัญวันแม่ที่ดีที่สุด
ชม 2440 ครั้ง (24 ก.ค. 2557)
สถานที่ปฏิบัติธรรม ทุกจังหวัดทั่วประเทศไทย
ชม 65026 ครั้ง (30 พ.ย. 542)
สาเหตุหนึ่ง..ที่ทำให้ใจรวมยาก
ชม 14559 ครั้ง (10 ธ.ค. 2556)
ทางลัด ในการเข้าถึงธรรม
ชม 14667 ครั้ง (03 ธ.ค. 2556)
สมาธิ ตอนที่ 3 อธิบายเรื่องการหลับตาและการวางใจ
ชม 15377 ครั้ง (22 ก.พ. 2556)
สมาธิ ตอนที่ 1 แนะนำเรื่องสมาธิ
ชม 17639 ครั้ง (21 ก.พ. 2556)
สมาธิ ตอนที่ 2 เริ่มต้นนั่งสมาธิ
ชม 17815 ครั้ง (21 ก.พ. 2556)
การนั่งสมาธิ ด้วยการฝีกสมาธิเบื้องต้น
ชม 47502 ครั้ง (28 ก.ย. 2552)
สมาธิคืออะไร?
ชม 56518 ครั้ง (30 พ.ย. 542)
สมาธิมีกี่ประเภท?
ชม 17358 ครั้ง (30 พ.ย. 542)
ประเภทของสมาธิ
ชม 15296 ครั้ง (30 พ.ย. 542)
มิจฉาสมาธิ
ชม 15569 ครั้ง (30 พ.ย. 542)
สมาธิจำแนกตามฐานที่ตั้งของใจ
ชม 14306 ครั้ง (30 พ.ย. 542)
ฐานของใจ
ชม 14486 ครั้ง (28 ก.ย. 2552)
สมาธิแก้ว
ชม 13930 ครั้ง (30 พ.ย. 542)
ปฏิบัติธรรม 7 วัน
ชม 13376 ครั้ง (30 พ.ย. 542)
ปฏิบัติธรรมสุดสัปดาห์ (ศุกร์-อาทิตย์)
ชม 14372 ครั้ง (30 พ.ย. 542)
สมาธิแก้ว รุ่นอาสาสมัคร
ชม 13502 ครั้ง (30 พ.ย. 542)

ภาพศูนย์ฐานทั้ง 7 ในการปฏิบัติธรรม

เวลาปฏิบัติธรรมสูงสุด 1 เดือน  สมาชิก สะสม
(นาที)
เฉลี่ย
(นาที)