หมวด
การปรับร่างกาย
การหลับตา
การปรับใจ
การวางใจ
การนึกนิมิต
การใช้คำภาวนา
ความใจเย็น
การดู
การเห็น
ความหยุดนิ่ง
ฟุ้ง
เครียด-ตึง
ง่วง-หลับ
อยาก-ลุ้น
มืด
ติดลมหายใจ
นิมิตนอกตัว
นิมิตเลื่อนลอย
ขี้เกียจ-ท้อแท้
กลัว-กังวล
สงสัย
ความไม่ต่อเนื่อง
คำถามปกิณกะ

หมวด เครียด-ตึง- สาเหตุของการตึงคืออะไร ?
- ความเครียด ความตึง สามารถแก้ไขได้อย่างไรบ้าง ?
- ทำอย่างไรเมื่อเกิดความตึงหรือเครียด ?
- ลักษณะของการกดลูกนัยน์ตาเป็นอย่างไร ?
- ติดนิสัยกดลูกนัยน์ตา จะแก้ไขได้อย่างไร ?
- แก้ไขไม่ให้เผลอใช้ตาเนื้อในการทำสมาธิด้วยวิธีใดได้บ้าง ?
- ข้อเสียของการติดนิสัยใช้ตาเนื้อกดลงไปดูคืออะไร ?
- ข้อสังเกตว่าเราใช้สายตาเพ่งคืออะไร ?
- จะแก้การตึงที่หัวตาได้อย่างไร ?
- นึกถึงภาพแล้วตึง ควรแก้อย่างไรบ้าง ?
- จะแก้ไขการตึงจากการนึกภาพได้ไหม ?
- วางใจไว้กลางท้องแล้วรู้สึกตึง ควรทำอย่างไร ?
- นึกถึงศูนย์กลางกายอย่างไรจึงไม่ตึงเครียด ?
- จะแก้ไขความอึดอัดได้อย่างไร ?
- อยากเข้าถึงธรรมเร็วๆ นั่งแล้วตึงทุกทีจะแก้อารมณ์นี้อย่างไร ?

กลับหน้าสมาธิ
Bookmark and Share  
บันทึกผลการปฏิบัติธรรม