หมวด
การปรับร่างกาย
การหลับตา
การปรับใจ
การวางใจ
การนึกนิมิต
การใช้คำภาวนา
ความใจเย็น
การดู
การเห็น
ความหยุดนิ่ง
ฟุ้ง
เครียด-ตึง
ง่วง-หลับ
อยาก-ลุ้น
มืด
ติดลมหายใจ
นิมิตนอกตัว
นิมิตเลื่อนลอย
ขี้เกียจ-ท้อแท้
กลัว-กังวล
สงสัย
ความไม่ต่อเนื่อง
คำถามปกิณกะ

หมวด อยาก-ลุ้น- ทำอย่างไร เวลานั่งสมาธิจึงไม่เกิดความอยาก ?
- ความอยากมีผลเสียต่อการปฏิบัติอย่างไร และจะแก้ไขอย่างไร ?
- วิธีแก้ไขความอยากได้อยากเห็นขณะปฏิบัติได้อย่างไร ?
- ลุ้น เร่ง เพ่ง จ้อง เป็นอย่างไร ?
- ลุ้นมีกี่ระดับ ?
- ทำไมจึงเกิดการลุ้น เร่ง เพ่ง จ้อง ?
- จะแก้ไขไม่ให้ลุ้นเร่งเพ่งจ้องได้อย่างไร ?
- จะแก้ไขไม่ให้เกิดการลุ้นได้อย่างไร ?
- สบายแล้วอยากให้สบายขึ้นกว่าเดิม ควรแก้ความอยากได้อย่างไร ?
- นั่งสมาธิคราวที่แล้ว รู้สึกว่าดีกว่าคราวนี้ ?
- พอนั่งได้นิ่งดี มักจะมีความคิดว่า นิ่งนานมากแล้วนะ เกิดขึ้นมาเพราะอะไร ?
- ทำไมดูเหมือนปฏิบัติไม่ก้าวหน้าเลย ?
- ทำไมนั่งสมาธิได้ไม่ดีเหมือนเดิม ?
- เวลานั่งสมาธิเริ่มใจนิ่งทีไร ก็จะรู้สึกตัวว่าใจนิ่ง จากนั้นก็จะเริ่มถอน และเหมือนจะต้องกลับมาเริ่มต้นใหม่ทุกครั้งเลย ?

กลับหน้าสมาธิ
Bookmark and Share  
บันทึกผลการปฏิบัติธรรม