หมวด
การปรับร่างกาย
การหลับตา
การปรับใจ
การวางใจ
การนึกนิมิต
การใช้คำภาวนา
ความใจเย็น
การดู
การเห็น
ความหยุดนิ่ง
ฟุ้ง
เครียด-ตึง
ง่วง-หลับ
อยาก-ลุ้น
มืด
ติดลมหายใจ
นิมิตนอกตัว
นิมิตเลื่อนลอย
ขี้เกียจ-ท้อแท้
กลัว-กังวล
สงสัย
ความไม่ต่อเนื่อง
คำถามปกิณกะ

หมวด คำถามปกิณกะ- การปฏิบัติธรรมนั้น งานหยาบต้องฝึกได้ดี ธรรมะละเอียดจึงจะดีใช่หรือไม่ ?
- เทคนิคการฝึกสติ ๒ วิธี คืออะไร ?
- วิธีบันทึกผลการปฏิบัติธรรมเป็นอย่างไร และมีประโยชน์อย่างไร ?
- วิธีการเข้าถึงพระธรรมกายมีกี่วิธี ?
- อุปสรรคในการเข้าถึงธรรมมีอะไรบ้าง ?
- หนทางที่จะเข้าถึงปฐมมรรคมีกี่แบบ อะไรบ้าง ?
- นิวรณ์ ๕ เป็นอย่างไร ?
- นิวรณ์ ๕ เป็นอย่างไร ?
- การทำสมาธิ ๔๐ วิธีมีอะไรบ้าง ?
- การทำสมาธิเพื่อให้เข้าถึงธรรม มีกี่วิธี ?
- สมาธิแบ่งตามฐานที่ตั้งของใจมีกี่ชนิด ?
- นิวรณ์คืออะไร มีอุปมาอย่างไรบ้าง ?
- หัวใจของสมาธิคืออะไร ?
- เคยทราบมาว่าการเข้าถึงพระนิพพานมี ๔๐ วิธี แล้ววิชชาธรรมกายเข้าถึงได้ อยากทราบว่าอีก ๓๙ วิธีสามารถไปถึงนิพพานได้ไหม ?
- หมายความว่าทุกวิธี พอปฏิบัติได้ถึงจุดหนึ่งแล้ว จะกลายเป็นดวงใช่ไหม ?
- กายมนุษย์ละเอียดหรือกายอื่นๆ แตกต่างจากกายหยาบของเราอย่างไร ?
- หลวงปู่วัดปากน้ำสอนวิธีการทำใจให้หยุดนิ่งไว้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่ ๗ จากเบื้องต้นจนถึงกายธรรม ไว้อย่างไรบ้าง ?

กลับหน้าสมาธิ
Bookmark and Share  
บันทึกผลการปฏิบัติธรรม