หมวด
การปรับร่างกาย
การหลับตา
การปรับใจ
การวางใจ
การนึกนิมิต
การใช้คำภาวนา
ความใจเย็น
การดู
การเห็น
ความหยุดนิ่ง
ฟุ้ง
เครียด-ตึง
ง่วง-หลับ
อยาก-ลุ้น
มืด
ติดลมหายใจ
นิมิตนอกตัว
นิมิตเลื่อนลอย
ขี้เกียจ-ท้อแท้
กลัว-กังวล
สงสัย
ความไม่ต่อเนื่อง
คำถามปกิณกะ

หมวด คำถามปกิณกะ- การปฏิบัติธรรมนั้น งานหยาบต้องฝึกได้ดี ธรรมะละเอียดจึงจะดีใช่หรือไม่ ?
- เทคนิคการฝึกสติ ๒ วิธี คืออะไร ?
- วิธีบันทึกผลการปฏิบัติธรรมเป็นอย่างไร และมีประโยชน์อย่างไร ?
- วิธีการเข้าถึงพระธรรมกายมีกี่วิธี ?
- อุปสรรคในการเข้าถึงธรรมมีอะไรบ้าง ?
- หนทางที่จะเข้าถึงปฐมมรรคมีกี่แบบ อะไรบ้าง ?
- นิวรณ์ ๕ เป็นอย่างไร ?
- นิวรณ์ ๕ เป็นอย่างไร ?
- การทำสมาธิ ๔๐ วิธีมีอะไรบ้าง ?
- การทำสมาธิเพื่อให้เข้าถึงธรรม มีกี่วิธี ?
- สมาธิแบ่งตามฐานที่ตั้งของใจมีกี่ชนิด ?
- นิวรณ์คืออะไร มีอุปมาอย่างไรบ้าง ?
- หัวใจของสมาธิคืออะไร ?
- เคยทราบมาว่าการเข้าถึงพระนิพพานมี ๔๐ วิธี แล้ววิชชาธรรมกายเข้าถึงได้ อยากทราบว่าอีก ๓๙ วิธีสามารถไปถึงนิพพานได้ไหม ?
- หมายความว่าทุกวิธี พอปฏิบัติได้ถึงจุดหนึ่งแล้ว จะกลายเป็นดวงใช่ไหม ?
- กายมนุษย์ละเอียดหรือกายอื่นๆ แตกต่างจากกายหยาบของเราอย่างไร ?
- หลวงปู่วัดปากน้ำสอนวิธีการทำใจให้หยุดนิ่งไว้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่ ๗ จากเบื้องต้นจนถึงกายธรรม ไว้อย่างไรบ้าง ?

กลับหน้าสมาธิ
Bookmark and Share  
บันทึกผลการปฏิบัติธรรม

เวลาปฏิบัติธรรมรวมของสมาชิก

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสมาธิปฏิบัติธรรมวันแม่ รวมสถานที่ปฏิบัติธรรมวันแม่ ของขวัญวันแม่ที่ดีที่สุด
ชม 2435 ครั้ง (24 ก.ค. 2557)
สถานที่ปฏิบัติธรรม ทุกจังหวัดทั่วประเทศไทย
ชม 64910 ครั้ง (30 พ.ย. 542)
สาเหตุหนึ่ง..ที่ทำให้ใจรวมยาก
ชม 14551 ครั้ง (10 ธ.ค. 2556)
ทางลัด ในการเข้าถึงธรรม
ชม 14664 ครั้ง (03 ธ.ค. 2556)
สมาธิ ตอนที่ 3 อธิบายเรื่องการหลับตาและการวางใจ
ชม 15364 ครั้ง (22 ก.พ. 2556)
สมาธิ ตอนที่ 1 แนะนำเรื่องสมาธิ
ชม 17623 ครั้ง (21 ก.พ. 2556)
สมาธิ ตอนที่ 2 เริ่มต้นนั่งสมาธิ
ชม 17801 ครั้ง (21 ก.พ. 2556)
การนั่งสมาธิ ด้วยการฝีกสมาธิเบื้องต้น
ชม 47456 ครั้ง (28 ก.ย. 2552)
สมาธิคืออะไร?
ชม 56438 ครั้ง (30 พ.ย. 542)
สมาธิมีกี่ประเภท?
ชม 17343 ครั้ง (30 พ.ย. 542)
ประเภทของสมาธิ
ชม 15287 ครั้ง (30 พ.ย. 542)
มิจฉาสมาธิ
ชม 15557 ครั้ง (30 พ.ย. 542)
สมาธิจำแนกตามฐานที่ตั้งของใจ
ชม 14300 ครั้ง (30 พ.ย. 542)
ฐานของใจ
ชม 14479 ครั้ง (28 ก.ย. 2552)
สมาธิแก้ว
ชม 13926 ครั้ง (30 พ.ย. 542)
ปฏิบัติธรรม 7 วัน
ชม 13372 ครั้ง (30 พ.ย. 542)
ปฏิบัติธรรมสุดสัปดาห์ (ศุกร์-อาทิตย์)
ชม 14366 ครั้ง (30 พ.ย. 542)
สมาธิแก้ว รุ่นอาสาสมัคร
ชม 13501 ครั้ง (30 พ.ย. 542)

ภาพศูนย์ฐานทั้ง 7 ในการปฏิบัติธรรม

เวลาปฏิบัติธรรมสูงสุด 1 เดือน  สมาชิก สะสม
(นาที)
เฉลี่ย
(นาที)