หมวด
การปรับร่างกาย
การหลับตา
การปรับใจ
การวางใจ
การนึกนิมิต
การใช้คำภาวนา
ความใจเย็น
การดู
การเห็น
ความหยุดนิ่ง
ฟุ้ง
เครียด-ตึง
ง่วง-หลับ
อยาก-ลุ้น
มืด
ติดลมหายใจ
นิมิตนอกตัว
นิมิตเลื่อนลอย
ขี้เกียจ-ท้อแท้
กลัว-กังวล
สงสัย
ความไม่ต่อเนื่อง
คำถามปกิณกะ

หมวด การปรับร่างกาย- เบื้องต้นของการทำสมาธิควรทำอย่างไร ?
- ท่านั่งมีความสำคัญต่อการปฏิบัติสมาธิอย่างไร ?
- ขั้นตอนการปรับร่างกาย มีอะไรบ้าง ?
- ข้อควรปฏิบัติในการปรับร่างกายเป็นอย่าไรบ้าง ?
- ประโยชน์ที่ได้จากการปรับร่างกายมีอะไรบ้าง ?
- ผลเสียของการไม่ใส่ใจในการปรับร่างกายมีอะไรบ้าง ? ?
- สำหรับผู้ปฏิบัติใหม่ยังไม่คุ้นกับการนั่งขัดสมาธิ จะนั่งแบบอื่นได้ไหม ?
- มีปัญหาสุขภาพ หมอบอกว่าไม่ให้นั่งพับเพียบหรืองอเข่า ควรทำอย่างไรดี ?
- ร่างกายโอนเอนขณะทำสมาธิจะทำอย่าง ?

กลับหน้าสมาธิ
Bookmark and Share  
บันทึกผลการปฏิบัติธรรม