หมวด
การปรับร่างกาย
การหลับตา
การปรับใจ
การวางใจ
การนึกนิมิต
การใช้คำภาวนา
ความใจเย็น
การดู
การเห็น
ความหยุดนิ่ง
ฟุ้ง
เครียด-ตึง
ง่วง-หลับ
อยาก-ลุ้น
มืด
ติดลมหายใจ
นิมิตนอกตัว
นิมิตเลื่อนลอย
ขี้เกียจ-ท้อแท้
กลัว-กังวล
สงสัย
ความไม่ต่อเนื่อง
คำถามปกิณกะ

หมวด การปรับใจ- เราสามารถจัดระดับหรือขั้นตอนของความสบายได้อย่างไรบ้าง ?
- ความสบายเกิดขึ้นได้อย่างไร ?
- สบายกับฟุ้งซ่านต่างกันอย่างไร ?
- ทำอย่างไรจึงจะรู้สึกผ่อนคลายทั้งร่างกายและจิตใจ ?
- ทำอย่างไรจึงจะเป็นผู้ที่มีอารมณ์ดีและอารมณ์สบายได้ตลอดเวลา ?
- เวลาไม่ได้นั่งสมาธิ เวลาคุยหรือขับรถหรือทำอย่างอื่น เราจะมีความรู้สึกสุขลึก ๆ สุขมาก ไม่ทราบ ว่ามันมาจากไหน รู้แต่ว่ามันอยู่ในท้อง แต่เวลานั่งสมาธิกลับไม่ค่อยได้ความรู้สึกเช่นนี้ เพราะอะไร ?
- การนำใจมาหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายอย่างสบาย ทำได้อย่างไรบ้าง ?
- หากเราเคยนั่งธรรมะดีมาก่อนและตอนนี้ก็ยังนั่งมาเรื่อย ๆ แต่นั่งไม่ดีเท่าเมื่อก่อน ธรรมะของเรา ถอยหลังไหม และควรปรับใจอย่างไร ?

กลับหน้าสมาธิ
Bookmark and Share  
บันทึกผลการปฏิบัติธรรม

เวลาปฏิบัติธรรมรวมของสมาชิก

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสมาธิปฏิบัติธรรมวันแม่ รวมสถานที่ปฏิบัติธรรมวันแม่ ของขวัญวันแม่ที่ดีที่สุด
ชม 2366 ครั้ง (24 ก.ค. 2557)
สถานที่ปฏิบัติธรรม ทุกจังหวัดทั่วประเทศไทย
ชม 63410 ครั้ง (30 พ.ย. 542)
สาเหตุหนึ่ง..ที่ทำให้ใจรวมยาก
ชม 14479 ครั้ง (10 ธ.ค. 2556)
ทางลัด ในการเข้าถึงธรรม
ชม 14565 ครั้ง (03 ธ.ค. 2556)
สมาธิ ตอนที่ 3 อธิบายเรื่องการหลับตาและการวางใจ
ชม 15234 ครั้ง (22 ก.พ. 2556)
สมาธิ ตอนที่ 1 แนะนำเรื่องสมาธิ
ชม 17386 ครั้ง (21 ก.พ. 2556)
สมาธิ ตอนที่ 2 เริ่มต้นนั่งสมาธิ
ชม 17592 ครั้ง (21 ก.พ. 2556)
การนั่งสมาธิ ด้วยการฝีกสมาธิเบื้องต้น
ชม 46681 ครั้ง (28 ก.ย. 2552)
สมาธิคืออะไร?
ชม 55591 ครั้ง (30 พ.ย. 542)
สมาธิมีกี่ประเภท?
ชม 17171 ครั้ง (30 พ.ย. 542)
ประเภทของสมาธิ
ชม 15173 ครั้ง (30 พ.ย. 542)
มิจฉาสมาธิ
ชม 15416 ครั้ง (30 พ.ย. 542)
สมาธิจำแนกตามฐานที่ตั้งของใจ
ชม 14207 ครั้ง (30 พ.ย. 542)
ฐานของใจ
ชม 14386 ครั้ง (28 ก.ย. 2552)
สมาธิแก้ว
ชม 13857 ครั้ง (30 พ.ย. 542)
ปฏิบัติธรรม 7 วัน
ชม 13331 ครั้ง (30 พ.ย. 542)
ปฏิบัติธรรมสุดสัปดาห์ (ศุกร์-อาทิตย์)
ชม 14278 ครั้ง (30 พ.ย. 542)
สมาธิแก้ว รุ่นอาสาสมัคร
ชม 13431 ครั้ง (30 พ.ย. 542)

ภาพศูนย์ฐานทั้ง 7 ในการปฏิบัติธรรม

เวลาปฏิบัติธรรมสูงสุด 1 เดือน  สมาชิก สะสม
(นาที)
เฉลี่ย
(นาที)