หมวด
การปรับร่างกาย
การหลับตา
การปรับใจ
การวางใจ
การนึกนิมิต
การใช้คำภาวนา
ความใจเย็น
การดู
การเห็น
ความหยุดนิ่ง
ฟุ้ง
เครียด-ตึง
ง่วง-หลับ
อยาก-ลุ้น
มืด
ติดลมหายใจ
นิมิตนอกตัว
นิมิตเลื่อนลอย
ขี้เกียจ-ท้อแท้
กลัว-กังวล
สงสัย
ความไม่ต่อเนื่อง
คำถามปกิณกะ

หมวด การวางใจ- ที่ว่าการทำสมาธิทำใจหยุดนิ่งเป็นศิลปะอย่างหนึ่ง หมายความว่าอย่างไร ?
- การวางใจมีกี่ลักษณะ ?
- จะรู้ได้อย่างไรว่าวางใจเบาเกินไป หนักเกินไป หรือพอดี ?
- วางใจอย่างไร จึงถูกวิธี ?
- การวางใจถูกวิธีสังเกตได้อย่างไร ?
- สังเกตอย่างไรว่าเราวางใจดีแล้ว ?
- สังเกตได้อย่างไรว่านั่งผิดวิธี ?
- เครื่องมือตรวจวัดว่าเราทำสมาธิถูกต้องหรือไม่ คืออะไร ?
- การวางใจเบาๆ สบายๆ ฟังดูมันง่าย แต่ทำไมยังทำไม่ได้สักที ?
- การปรับใจเพื่อรักษาใจให้ละเอียดต่อเนื่อง ควรปรับใจอย่างไรได้บ้าง ?
- ทำใจหลวมๆ เป็นอย่างไร ?
- นั่งแล้วไม่มีอะไรให้ดูเลย จะทำใจอย่างไร ?
- การปล่อยใจที่ถูกวิธี เป็นอย่างไร ?
- ทำอย่างไรใจจะเคลื่อนเข้าไปข้างในโดยไม่มีอุปสรรคขัดขวาง ?
- เราจะรู้ได้อย่างไรว่าเราทำใจได้ถูกต้องกับประสบการณ์ภายในต่าง ที่เกิดขึ้น ๆ ?
- นั่งสมาธิแล้ว อารมณ์จะสว่าง ๆ แล้วก็นิ่ง ๆ ใส ๆ และในอารมณ์นั้นจะได้กลิ่นดอกไม้ หอมมากเลย แต่พอลืมตามา กลิ่นดอกไม้ก็หายไป ประสบการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไ ?
- เวลาเริ่มนั่ง ทำใจสงบนิ่งเป็นกายละเอียดเลย นี่ข้ามขั้นตอนมากใช่ไหม ?
- ก่อนเลิกนั่งสมาธิ ควรทำใจอย่างไรบ้าง ?
- ก่อนนอนและตื่นนอน ควรฝึกวางใจอย่างไร ?
- ทำอย่างไรใจจึงจะหยุดได้ ?
- วิธีฟังเทปนำนั่งสมาธิควรปฏิบัติอย่างไร ?
- การปรับใจเข้าสู่ภายในมีแนวทางอย่างไรบ้าง ?

กลับหน้าสมาธิ
Bookmark and Share  
บันทึกผลการปฏิบัติธรรม