หมวด
การปรับร่างกาย
การหลับตา
การปรับใจ
การวางใจ
การนึกนิมิต
การใช้คำภาวนา
ความใจเย็น
การดู
การเห็น
ความหยุดนิ่ง
ฟุ้ง
เครียด-ตึง
ง่วง-หลับ
อยาก-ลุ้น
มืด
ติดลมหายใจ
นิมิตนอกตัว
นิมิตเลื่อนลอย
ขี้เกียจ-ท้อแท้
กลัว-กังวล
สงสัย
ความไม่ต่อเนื่อง
คำถามปกิณกะ

หมวด การใช้คำภาวนา- ภาวนาอย่างไรจึงจะถูกวิธี ?
- ภาวนาอย่างไรจึงจะถูกวิธี ?
- ภาวนาอย่างไรจึงจะถูกวิธี ?
- จะต้องภาวนาไปนานแค่ไหนจึงจะพอ ?
- บางครั้งอยากภาวนา บางครั้งไม่อยากภาวนา บางทีอยากนึกนิมิต บางทีก็ไม่อยากนึกนิมิต ควรปฏิบัติ อย่างไร ?
- การทำภาวนาไปเรื่อยๆ ใจจะถูกกลั่นให้บริสุทธิ์ให้เห็นเป็นขั้นตอนอย่างไรบ้าง ?

กลับหน้าสมาธิ
Bookmark and Share  
บันทึกผลการปฏิบัติธรรม