หมวด
การปรับร่างกาย
การหลับตา
การปรับใจ
การวางใจ
การนึกนิมิต
การใช้คำภาวนา
ความใจเย็น
การดู
การเห็น
ความหยุดนิ่ง
ฟุ้ง
เครียด-ตึง
ง่วง-หลับ
อยาก-ลุ้น
มืด
ติดลมหายใจ
นิมิตนอกตัว
นิมิตเลื่อนลอย
ขี้เกียจ-ท้อแท้
กลัว-กังวล
สงสัย
ความไม่ต่อเนื่อง
คำถามปกิณกะ

หมวด การใช้คำภาวนา- ภาวนาอย่างไรจึงจะถูกวิธี ?
- ภาวนาอย่างไรจึงจะถูกวิธี ?
- ภาวนาอย่างไรจึงจะถูกวิธี ?
- จะต้องภาวนาไปนานแค่ไหนจึงจะพอ ?
- บางครั้งอยากภาวนา บางครั้งไม่อยากภาวนา บางทีอยากนึกนิมิต บางทีก็ไม่อยากนึกนิมิต ควรปฏิบัติ อย่างไร ?
- การทำภาวนาไปเรื่อยๆ ใจจะถูกกลั่นให้บริสุทธิ์ให้เห็นเป็นขั้นตอนอย่างไรบ้าง ?

กลับหน้าสมาธิ
Bookmark and Share  
บันทึกผลการปฏิบัติธรรม

เวลาปฏิบัติธรรมรวมของสมาชิก

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสมาธิปฏิบัติธรรมวันแม่ รวมสถานที่ปฏิบัติธรรมวันแม่ ของขวัญวันแม่ที่ดีที่สุด
ชม 2440 ครั้ง (24 ก.ค. 2557)
สถานที่ปฏิบัติธรรม ทุกจังหวัดทั่วประเทศไทย
ชม 65026 ครั้ง (30 พ.ย. 542)
สาเหตุหนึ่ง..ที่ทำให้ใจรวมยาก
ชม 14559 ครั้ง (10 ธ.ค. 2556)
ทางลัด ในการเข้าถึงธรรม
ชม 14667 ครั้ง (03 ธ.ค. 2556)
สมาธิ ตอนที่ 3 อธิบายเรื่องการหลับตาและการวางใจ
ชม 15377 ครั้ง (22 ก.พ. 2556)
สมาธิ ตอนที่ 1 แนะนำเรื่องสมาธิ
ชม 17639 ครั้ง (21 ก.พ. 2556)
สมาธิ ตอนที่ 2 เริ่มต้นนั่งสมาธิ
ชม 17815 ครั้ง (21 ก.พ. 2556)
การนั่งสมาธิ ด้วยการฝีกสมาธิเบื้องต้น
ชม 47502 ครั้ง (28 ก.ย. 2552)
สมาธิคืออะไร?
ชม 56516 ครั้ง (30 พ.ย. 542)
สมาธิมีกี่ประเภท?
ชม 17358 ครั้ง (30 พ.ย. 542)
ประเภทของสมาธิ
ชม 15296 ครั้ง (30 พ.ย. 542)
มิจฉาสมาธิ
ชม 15569 ครั้ง (30 พ.ย. 542)
สมาธิจำแนกตามฐานที่ตั้งของใจ
ชม 14306 ครั้ง (30 พ.ย. 542)
ฐานของใจ
ชม 14484 ครั้ง (28 ก.ย. 2552)
สมาธิแก้ว
ชม 13930 ครั้ง (30 พ.ย. 542)
ปฏิบัติธรรม 7 วัน
ชม 13376 ครั้ง (30 พ.ย. 542)
ปฏิบัติธรรมสุดสัปดาห์ (ศุกร์-อาทิตย์)
ชม 14372 ครั้ง (30 พ.ย. 542)
สมาธิแก้ว รุ่นอาสาสมัคร
ชม 13502 ครั้ง (30 พ.ย. 542)

ภาพศูนย์ฐานทั้ง 7 ในการปฏิบัติธรรม

เวลาปฏิบัติธรรมสูงสุด 1 เดือน  สมาชิก สะสม
(นาที)
เฉลี่ย
(นาที)