DMC สถานีโทรทัศน์พระพุทธศาสนาเพื่อเผยแผ่ธรรมะ


DMC ปีที่ 10 “Change the world”
สถานีโทรทัศน์เพื่อการฟื้นฟูศีลธรรมโลก


หนังสือธงธรรม

ประชาสัมพันธ์ในหนังสือธงธรรม

 

DMC สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมรายแรกของประเทศ


    DMC หรือ Dhamma Media Channel เป็นโครงการเผยแพร่ธรรมะ  24 ชั่วโมง ผ่านสื่ออิเลคทรอนิคส์ ของวัดพระธรรมกาย โดยดำริของพระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย) เป็นสื่อสีขาวที่น้อมนำหลักธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า มานำเสนอในรูปแบบที่ทันสมัย ได้ทั้งสาระและความบันเทิงในธรรม เนื้อหาเข้าใจง่าย เพื่อให้สามารถดูได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ ทุกเพศทุกวัย

 
    DMC หรือ Dhamma Media Channel เริ่มครั้งแรกเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2545 ด้วยความเมตตาของพระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย) ที่นำความรู้เรื่องกฎแห่งกรรมมาถ่ายทอดใน “รายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา” ผ่านสื่อต่างๆ โดยเริ่มจากรับฟังทางโทรศัพท์ จากนั้นพัฒนาเป็นรับฟังเสียงผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ทและวิทยุ ต่อมา ก็ได้เล็งเห็นถึงคุณค่าของธรรมะจึงได้ขออนุญาต นำไปเผยแพร่ผ่านทางเครือข่ายโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมในหมู่กัลยาณมิตรและสาธุชนผู้สนใจในประเทศ จากนั้นจึงกระจายสู่ผู้สนใจทั่วโลก นับได้ว่า DMC เป็นสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมรายแรกของประเทศ


DMC 4 ภาษา 5 ช่องทาง
 
 
ผังดาวเทียม DMC
 
ภาพผังดาวเทียม DMC


      ปัจจุบันรับชม DMC ได้ 4 ภาษา ได้แก่ ไทย อังกฤษ จีน ญี่ปุ่น โดยสามารถรับชมได้ถึง 5 ช่องทาง ซึ่งครอบคลุมผู้ชมกว่า 10 ล้านครัวเรือนทั่วประเทศไทย และกว่า 20 ล้านครัวเรือนใน 180 ประเทศทั่วโลก ดังนี้

1. DMC Satellite โทรทัศน์ผ่านดาวเทียม ครอบคลุม 5 ทวีป กว่า 180 ประเทศทั่วโลก โดยใช้ดาวเทียม 6 ดวง ได้แก่ เอเชีย Thaicom 5, NSS6, Intelsat 8  ยุโรป Hotbird 8  ออสเตรเลีย Optus D2  แอฟริกา Thaicom 5  อเมริกา (ยกเว้นอเมริกาใต้) Galaxy 19  ผู้สนใจสามารถรับสัญญาณได้จากจานประเภท C – Band และ KU - Band

2. DMC Website ผ่านเว็บไซท์ www.dmc.tv   ปัจจุบันผู้เข้าชมกว่า 10,000 คน/วัน   

3. DMC Mobile ผ่านโทรศัพท์มือถือทุกระบบ www.m.dmc.tv

4. DMC Cable TV จากผู้ประกอบการกว่า 400 รายทั่วประเทศ

5. DMC Radio จำนวน 50 คลื่น ครอบคลุม 77 จังหวัด  ผ่านสถานีวิทยุ AM 1521 KHz. ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล, และสถานีวิทยุชุมชนใกล้บ้านท่าน

    หากไม่ได้รับความสะดวกในการรับชมหรือต้องการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรายการ สามารถโทรศัพท์มาได้ที่ call center 02-831-1000


กว่า 30 รายการธรรมะเพื่อทุกคนในครอบครัว
 

พระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย)
พระภาวนาวิริยคุณ (หลวงพ่อทตฺตชีโว)
รายการข้อคิดรอบตัว
รายการ V-star เคลียร์คัตชัดเจน
รายการ DMC Guide
รายการทันโลกทันธรรม
 
รายการข่าว DMC News
รายการ Smile World

ความหลากหลายของรายการ DMC ครบถ้วนทุกเพศทุกวัย
 
 
     รายการต่างๆ ใน DMC เน้นเนื้อหาธรรมะ ที่มีทั้งสาระและบันเทิงในธรรม เพื่อให้ดูง่าย ไม่น่าเบื่อ ที่สำคัญคือสามารถนำธรรมะไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ โดยสามารถดูได้ทุกเพศทุกวัย เข้ากับแนวคิด “เด็กดูได้ ผู้ใหญ่ดูดี” สามารถเปิด DMC ไว้ 24 ชั่วโมง ดูได้ทั้งครอบครัว โดยแบ่งรายการหลักเป็น 4 หมวด ดังนี้

1. รายการธรรมะ ได้แก่ รายการสวดมนต์ทำวัตรเช้า-เย็น, รายการสมาธิเบื้องต้น, รายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา, รายการหลวงพ่อตอบปัญหา, รายการธรรมะเพื่อประชาชน, รายการ Case Study กฎแห่งกรรม, รายการนานาเทศนา, รายการชาดก 500 ชาติ, รายการทันโลกทันธรรม, รายการข้อคิดรอบตัว, รายการเดินไปสู่ความสุข, รายการเทเหล้าเผาบุหรี่, รายการชีวิตในสังสารวัฏ, รายการ Meditation for All (สมาธิภาคภาษาอังกฤษ), รายการเรื่องเล่าเข้าถึงธรรม, รายการอานิสงส์แห่งบุญและวิบากกรรมอบายมุข  

2. รายการสำหรับเด็กและเยาวชน ได้แก่ รายการ Super Kids, รายการเคลียร์คัต ชัดเจน, รายการการ์ตูนธรรมะ, รายการปฏิบัติการกุ๊กกิ๊ก

3. รายการข่าวสารงานบุญ ได้แก่ DMC News, New News, DNN News, DMC Time, Weekly News 
 
4. รายการวาไรตี้และปกิณกะธรรม ได้แก่ รายการคำวัด, รายการพุทธศาสนสุภาษิต, สารคดีกระจกหกด้าน, รายการ DMC Guide, รายการ DMC Variety, รายการผู้ออกแบบชีวิต, รายการเส้นทางบุญ, รายการ Smile World, รายการไปวัดไปวา, รายการเพลงธรรมะ, ละครฟื้นฟูศีลธรรมโลก


7 ปี ถ่ายทอดสดประกาศผลสอบบาลี

     นอกจากนี้ DMC ยังได้ทำการแพร่ภาพสัญญาณถ่ายทอดสดไปทั่วโลก เพื่อเผยแพร่กิจกรรมเพื่อพระพุทธศาสนาต่างๆ ดังนี้

1. ถ่ายทอดสด โครงการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา เวลา 19.00-22.00 น.
2. ถ่ายทอดสด พิธีบุญวันอาทิตย์ ระหว่างเวลา 08.30-18.00 น. ณ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี
3. ถ่ายทอดสด การอบรมในโครงการอุปสมบท 100,000 รูป ทุกหมู่บ้านทั่วไทย(ภาคฤดูร้อน , เข้าพรรษา) และโครงการบวชอุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน 1 แสนคน , 5 แสนคน และ 1 ล้านคน
4. ถ่ายทอดสด พิธีมุทิตาสักการะพระภิกษุ-สามเณรผู้สอบได้เปรียญธรรม 9 ประโยคทั่วประเทศ เป็นประจำทุกปี ปีนี้เป็นครั้งที่ 24
5. ถ่ายทอดสด พิธีประกาศผลสอบบาลีสนามหลวง ซึ่งจัดโดยกองธรรมสนามหลวง ณ วัดสามพระยา กรุงเทพมหานคร ในช่วงเดือนมกราคม โดยเริ่มครั้งแรกปี พ.ศ. 2548 และถ่ายทอดสดเป็นประจำทุกปี ติดต่อกันเป็นที่ปี 7 แล้ว

DMC กับ 4 รางวัลคุณภาพ 

    กว่า 9 ปี ที่ DMC ได้ผลิตสื่อธรรมะสู่ใจชาวไทยและชาวโลก ด้วยหวังว่า ให้ทุกคนได้มีโอกาสศึกษาและปฏิบัติธรรมตามองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต พัฒนาจิตของตนให้สมบูรณ์แบบ มีหนทางมรรคผลนิพพานเป็นแก่นของชีวิต จนเป็นที่ประจักษ์ต่อสายตาชาวไทยและชาวโลก และที่ผ่านมา เป็นที่น่าปลื้มในว่า DMC ได้รับเกียรติจากหน่วยงานต่างๆ มอบรางวัลเพื่อเป็นกำลังใจให้ DMC ได้ผลิตสื่อธรรมะดีๆ ยิ่งขึ้นไป ดังนี้

รางวัล  Telly Awards
 
รางวัล  Telly Awards  
 
 
       รางวัล  Telly Awards ในปี พ.ศ. 2550  DMC ได้พิสูจน์ให้เห็นถึงความเป็นสื่อสีขาวคุณภาพระดับโลก ด้วยการคว้ารางวัล Telly Awards 2007 ซึ่งเป็นหนึ่งในรางวัลที่วงการสื่อและโฆษณาทั่วโลกต้องการมากที่สุด โดยแต่ละปีจะมีผลงงานคุณภาพจากทั่วโลก ส่งเข้าประกวดถึงกว่า 13,000 ชิ้น ซึ่งตัวอย่างของสื่อโทรทัศน์ระดับโลกที่เคยได้รับรางวัล Telly Awards  เช่น The History Channel, Discovery Education, CNN, Hallmark Channel, ESPN และ การบินไทย เป็นต้น สำหรับ DMC ได้สร้างประวัติการณ์คว้ามาถึง 12 รางวัล ดังนี้   
 
1. รายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา ได้รับรางวัล 2 รางวัล คือ
     1.1. รางวัลสื่อคุณภาพด้านรายการที่เหมาะสำหรับผู้ชมเด็ก (Children)
     1.2. รางวัลสื่อคุณภาพด้านการใช้เพลงประกอบ (Use of Music)
 
2. รายการ case study ได้รับรางวัลสื่อคุณภาพด้านศาสนา (Religion/Spirituality) 
3. เพลงพุทธประวัติ ได้รับรางวัลสื่อคุณภาพด้านศาสนา (Religion/Spirituality)
4. รายการทศชาติชาดก ได้รับ 2 รางวัล คือ
     4.1.    สื่อคุณภาพด้านศาสนา (Religion/Spirituality)
     4.2. สื่อคุณภาพด้านสาระบันเทิง (Edutainment)
5. Animation มหานรกขุม 5 ได้รับ 2 รางวัล คือ
     5.1. สื่อคุณภาพด้านศาสนา (Religion / Spirituality)
     5.2. สื่อคุณภาพด้านการใช้แอนิเมชั่น (Use of Animation)
 
6. รายการเทเหล้าเผาบุหรี่ ได้รับ 4 รางวัล คือ
     6.1. สื่อคุณภาพด้านศาสนา (Religion / Spirituality)
     6.2. สื่อคุณภาพด้านส่งเสริมสุขภาพ (Health and Wellness)
     6.3. สื่อคุณภาพด้านสังคม (Social Issue)
     6.4. สื่อคุณภาพด้านการสร้างแรงบันดาลใจ (Motivation)


รางวัลสื่อสีขาวส่งเสริมพระพุทธศาสนา
     รางวัลสื่อสีขาวส่งเสริมพระพุทธศาสนา ประจำปีพุทธศักราช 2551 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 ผู้แทนจาก DMC เข้าเฝ้าสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก ณ วัดบวรนิเวศวิหาร ราชวรวิหาร เพื่อรับประทานโล่รางวัล สื่อส่งเสริมศีลธรรมดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2551 ซึ่ง DMC ได้รับรางวัล สถานีโทรทัศน์สื่อธรรมะดีเด่นและละครเรื่อง "ทองล้นหลัง"โดยชมรมพุทธศาสตร์สากลฯ ได้รับรางวัล ละครส่งเสริมศีลธรรมดีเด่นและรางวัลสื่อส่งเสริมศีลธรรมดีเด่น รางวัลเหล่านี้ได้รับการคัดเลือกจากสมาคมผู้บริโภคสื่อสีขาวร่วมกับมูลนิธิพัฒนาเยาวสตรีภาคเหนือ ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

รางวัลสื่อสีขาวส่งเสริมพระพุทธศาสนา
 

 
 
รางวัลพุทธคุณูปการ
     รางวัลพุทธคุณูปการ ประจำปี 2553 คณะอนุกรรมาธิการกิจการพระพุทธศาสนา ในนามคณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร จัดถวายแด่พระภิกษุและมอบรางวัลต่อบุคคลหรือองค์กรที่มีคุณูปการต่อพระพุทธศาสนา ทั้งด้านสนับสนุนการประพฤติปฏิบัติธรรมหรือการทำความดีต่อพระพุทธศาสนา หรือผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา โดยยึดหลัก 4 ประการ คือ มีความตั้งใจ ทุ่มเท เสียสละและอุทิศชีวิตเพื่อพระพุทธศาสนา โดยสถานีโทรทัศน์ DMC (DHAMMA MEDIA CHANNEL) ได้รับรางวัลพุทธคุณูปการ ประเภทวัชรเกียรติคุณ ในประเภทองค์กรสถานีโทรทัศน์เพื่อพระพุทธศาสนา เมื่อวันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2553 ที่ผ่านมา

   รางวัลพุทธคุณูปการ
 
 
 
รางวัลช่อสะอาด
     รางวัลช่อสะอาดประจำปี 2553 โดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ตามที่ สำนักงาน ป.ป.ช. ได้มีมติประกาศคัดเลือกรางวัลพิจารณาผลงานดีเด่นด้านสนับสนุนและส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประเภทละครโทรทัศน์และภาพยนตร์โฆษณาทางโทรทัศน์ ประจำปี 2553 ปรากฏว่า ละครเรื่อง “โรงเรียนหลังเขา” ออกอากาศสถานีโทรทัศน์ DMC ได้รับรางวัลช่อสะอาด ประจำปี 2553 ซึ่งละครดังกล่าวได้สร้างขึ้นจากเรื่องจริงของคุณครูที่นำเอาโครงการสอบตอบปัญหาธรรมะ “ทางก้าวหน้า” หนังสือมงคลชีวิต ธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปแก้ปัญหายาเสพติด และสร้างความสามัคคีในชุมชน โดยมีพิธีมอบรางวัลเมื่อวันอังคารที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2553 ที่ผ่านมา ประเภทรางวัลที่ได้รับมีดังนี้
1. สมาคมสื่อสร้างสรรค์เพื่อเยาวชน  ได้รับรางวัลโล่เกียรติยศ ประเภทผู้ผลิตละครโทรทัศน์ดีเด่น เรื่อง “โรงเรียนหลังเขา”
2.สถานีโทรทัศน์ DMC ได้รับรางวัลโล่เกียรติยศ ประเภทผู้เผยแพร่ละครโทรทัศน์สร้างสรรค์ 
3.คุณชลิตา เฟื่องอารมณ์ ได้รับรางวัล ประเภทนักแสดงนำฝ่ายหญิง
 
 
รางวัลช่อสะอาด
 
 
 
 
 

ปีที่ 10 “Change the world” 

    เนื่องจากสื่อกระแสหลักโดยเฉพาะฟรีทีวีและหนังสือพิมพ์ ไม่มีพื้นที่ให้กับพระพุทธศาสนา ส่วนใหญ่เรื่องราวที่ออกมักเป็นข่าวที่ไม่ดีต่อภาพลักษณ์ของพระสงฆ์และพระพุทธศาสนา ทั้งที่ความพลาดเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้สำหรับผู้ที่ยังไม่หมดกิเลส ถ้าคิดง่ายๆ ว่า แต่ละวันมีผู้ที่มาบวชทำความผิด 1 ราย คำนวณคร่าวๆ ว่า 1 ปี มีผู้มาบวชแล้วทำพลาด 300 ราย ถ้าเทียบกับพระภิกษุสามเณรทั้งแผ่นดินที่มีกว่า 300,000 รูป เทียบเคียงได้เพียง 0.1% เท่านั้น แต่ที่ผ่านมา ข่าวไม่ดีลงหน้า 1 ข่าวดีๆ ลงหน้าในและเป็นกรอบเล็กๆ หรือถ้าเป็นฟรีทีวีก็เป็นข่าวย่อย ประเภท 3-5 วินาที เท่านั้น

     อย่างไรก็ตาม 8 ปีที่ผ่านมา DMC มุ่งมั่นที่เสนอธรรมะและข่าวสารงานบุญจากทั่วโลก เพื่อเพิ่มพื้นที่สีขาวในสื่อสารมวลชน และยืนหยัดความเป็น “สื่อสีขาว ทีวีคุณธรรม” นำความใสสู่ใจชาวโลก
 
 สัญญาความร่วมมือ (MOU) DMC กับ The Buddhist TV Channel

 สัญญาความร่วมมือ (MOU) DMC กับ The Buddhist TV Channel
 

     วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2553 ที่ผ่านมา DMC ได้เซ็นสัญญาความร่วมมือ (MOU) กับสถานีโทรทัศน์ The Buddhist TV Channel ประเทศศรีลังกา เพื่อแลกเปลี่ยนรายการซึ่งกันและกัน  โดยมีสมเด็จพระสังฆราชนิกายสยามวงศ์ เสาหลักแห่งคณะสงฆ์ศรีลังกา ได้เมตตาเดินทางมาเป็นประธานด้วยพระองค์เอง ทั้งนี้ เบื้องต้น Buddhist TV ได้ให้เวลา DMC วันละ 2 ชั่วโมงทุกวัน เพื่อนำรายการธรรมะที่น่าสนใจไปเผยแพร่ในศรีลังกา

    นับว่าเป็นอีกก้าวสำคัญของ DMC สถานีโทรทัศน์พระพุทธศาสนา สื่อสีขาวที่นำธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปสู่ใจชาวโลก เพื่อการฟื้นฟูศีลธรรมโลก เปลี่ยนแปลงโลกนี้ไปสู่ศีลธรรม สมกับคำว่า “Change the world”

พระสนิทวงศ์ วุฑฺฒิวํโส
วัดพระธรรมกาย

 
บทความนี้พิมพ์จาก http://www.dmc.tv/pages/ข่าวพระพุทธศาสนา/DMC-10-ปี-สถานีโทรทัศน์เพื่อการฟื้นฟูศีลธรรมโลก.html
เมื่อ 18 มกราคม 2562 04:50
สงวนลิขสิทธิ์ © 2547 - 2562 http://www.dmc.tv