บุพกรรมใดตายไปเป็นเปรตกอบแกลบ
 
เปรตกอบแกลบ
เปรตกอบแกลบ

        เป็นเปรตที่ใช้สองมือกอบเอาแกลบที่มีไฟลุกโชนเกลี่ยลงบนศีรษะของตนเองจนร้อนไปทั้งตัว ทรมานแสนสาหัสเหตุที่เป็นเช่นนี้เพราะตอนเป็นมนุษย์เป็นพ่อที่เลี้ยงชีพด้วยการโกงตาชั่งโดยเอาดินแดงไปคลุกกับข้าวสาลีเพื่อให้ได้น้ำหนักมากขึ้นแล้วเอาไปชั่งขาย

บุพกรรมใดตายไปเป็นเปรตเล็บเป็นหอกเป็นดาบ

เปรตเล็บเป็นหอกเป็นดาบ
เปรตเล็บเป็นหอกเป็นดาบ

        เป็นเปรตที่มีเล็บแหลมคมมากตะกุยและเฉือนเนื้อตัวเองกินตลอดเวลาเหตุที่เป็นเช่นนี้เพราะตอนเป็นมนุษย์เลี้ยงชีพตัวเองด้วยชีวิตของผู้อื่นทำบาปด้วยการฆ่าสัตว์มากิน

บทความนี้พิมพ์จาก http://www.dmc.tv/pages/ตายแล้วไปไหน/บุพกรรมใดตายไปเป็นเปรตกอบแกลบ.html
เมื่อ 24 กุมภาพันธ์ 2562 12:36
สงวนลิขสิทธิ์ © 2547 - 2562 http://www.dmc.tv