การทำบุญออนไลน์
วัดพระธรรมกาย
การทำบุญออนไลน์ ผ่าน www.dmc.tv
 
การทำบุญออนไลน์ ผ่าน www.dmc.tv
การทำบุญออนไลน์ ผ่าน www.dmc.tv
 
     ทำบุญ online ทำได้ง่ายๆ ทำได้ทั่วโลก ทำบุญผ่านระบบบริจาคออนไลน์ทางอินเตอร์เน็ต ไม่ว่าจะอยู่จังหวัดไหน ที่ไหน ทำได้รวดเร็วตามความปรารถนา ในโอกาสวันสำคัญของตัวเราเอง เช่น วันเกิด หรืองานบุญใหญ่ของทางวัด ท่านสามารถมีส่วนสนับสนุนในบุญ  โดยสามารถขอรับข้อมูลเพิ่มเติม และร่วมทำบุญได้ทันที
 

เมื่อต้องการทำบุญออนไลน์สามารถทำได้โดย

โอนปัจจัยร่วมบุญภายในประเทศ

สามารถร่วมบุญได
้ทาง

ธนาคารไทยพาณิชย
์ ชื่อบัญชี พระมหาทศพร บุญยรางกูร
เลขที่บัญชี 314-456911-8

ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี พระมหาทศพร บุญยรางกูร
เลขที่บัญชี 980-8-06095-1

ธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี ทศพร บุญยรางกูร
เลขที่บัญชี 484-2-22094-2 ออมทรัพย์ สาขาตลาดไทย


ธนาคารกรุงเทพ ชื่อบัญชี พระมหา ทศพร บุญยรางกูร
เลขที่บัญชี 038-7-01426-9 ออมทรัพย์ สาขา บางขันธ์-คลองหล
วง

เมื่อทำบุญแล้วใ
ห้แจ้งที่ Contact@dmc.tv หรือ donation@dmc.tv
สอบถามเพิ่มเติม
โทร.08-9685-0072 หรือทุกวันอาทิตย์ที่ เสา E6 สภาธรรมกายสากล

โอนปัจจัยร่วมบุ
ญจากต่างประเทศ

SWIFT CODE : SICOTHBK
ACC No. : 314-456-9118
BANK NAME : SIAM COMMERCIAL BANK
BRANCH NAME : KLONGLUANG
BANK ADDRESS : 93 MOO 8 KLONGLUANG PATHUMTHANI 12120 THAILAND
ACC NAME : Phramaha Thossaporn Boonyarangkul
ACC Type : Saving

หรือ Western Union.
Recipient : Phramaha Thossaporn Boonyarangkul
และส่ง Code Western Union มาทาง Email

หรือ PayPal Account : Tung@dmc.tv
(*โปรดแจ้งหลังจ
ากได้ร่วมบุญแล้ว)

เมื่อโอนปัจจัยแล้วสามารถแจ้งรายละเอียดต่างๆ ได้ในแบบฟอร์มแจ้งการโอนเงินทำบุญด้านล่างนี้รายละเอียดกิจกรรมงานบุญต่างๆ 
 
 
การทำบุญออน์ไลน์ การทำบุญออน์ไลน์การทำบุญออน์ไลน์

การทำบุญออน์ไลน์การทำบุญออน์ไลน์การทำบุญออน์ไลน์การทำบุญออน์ไลน์การทำบุญออน์ไลน์การทำบุญออน์ไลน์บุญกฐินกองทุนแสงสว่าง

สถาปนาเส้นทางพระผู้ปราบมาร

 

 

บทความนี้พิมพ์จาก http://www.dmc.tv/pages//การทำบุญออนไลน์ผ่านเว็บไซต์-dmc-tv.html
เมื่อ 23 พฤษภาคม 2558 17:18
สงวนลิขสิทธิ์ © 2547 - 2558 http://www.dmc.tv