มูลนิธิเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต เซ็นต์ MOU กับ คลิค แอนด์ รีด (Clickn"Read) สถาบันสอนภาษาอังกฤษทางไกลชั้นนำของสหรัฐอเมริกา เจ้าของหลักสูตรโฟนิคส์ (Phonics) หรือศาสตร์แห่งการออกเสียงภาษาอังกฤษ เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กไทยทั่วประเทศตั้งแต่อายุ 3 ขวบขึ้นไป ได้เรียนรู้เคล็ดลับในการถอดระหัส สระ และพยัญชนะภาษาอังกฤษ เพื่อให้เด็กไทยพูด และอ่านภาษาอังกฤษได้เหมือนเจ้าของภาษา โดยเรียนได้จากที่บ้านด้วยตัวเอง ในแบบฉบับของ Home schooling

ดร.อินทิรา ศรีประสิทธิ์ เลขาธิการมูลนิธิ และผู้อำนวยการโครงการอิงลิช ออนไลน์ เล่าว่า ปัจจุบันในสถานศึกษาของรัฐ และเอกชน ส่วนมากไม่มีการสอนศาสตร์ที่เกี่ยวกับการออกเสียง หรือที่เรียกว่า Phonetics หรือ Phonics ทำให้คนไทย ทั้งเด็ก และผู้ใหญ่ ไม่สามารถพูด และอ่านภาษาอังกฤษได้คล่องอย่างชัดถ้อยชัดคำ แม้เรียนมานับสิบปี ทำให้มีปัญหาในการสื่อความหมาย และไม่มีความมั่นใจในการพูดภาษาอังกฤษ

มูลนิธิจึงได้ติดต่อสถาบัน Clickn"read สถาบันสอนภาษาอังกฤษทางไกลที่มีชื่อเสียงทางด้านการสอนโฟนิคส์จากสหรัฐ มาเปิดสอนทางไกลในประเทศไทย หลักสูตรนี้มี 100 บท ใช้โปรแกรมการ์ตูนแฟลชแอนิเมชั่น เนื้อหาบรรยายโดย ศ.ดร.รอน จอห์นสัน ผู้เชี่ยวชาญทางด้านภาษาศาสตร์ของโลก และเป็นผลงานจากการวิจัยของคณะกรรมการส่งเสริมการอ่านของเด็ก และสถาบันสุขภาพและพัฒนาการของเด็กแห่งชาติในสหรัฐ (National Reading Panel และ National Institute of Child Health and Human Development) ที่มีเป้าหมายว่าจะไม่ให้มีเด็กในสหรัฐที่อ่านภาษาอังกฤษไม่เป็นหลงเหลืออยู่ เป็นหลักสูตรออนไลน์ซึ่งผู้เรียนสามารถเรียนได้ทุกที่ และทุกเวลา แม้โปรแกรมนี้จะผลิตสำหรับเด็ก เพราะใช้การ์ตูนเป็นสื่อ ซึ่งเด็กเล็กเรียนได้ เด็กโต และผู้ใหญ่ก็เรียนดี

"เนื่องจากค่าลงทะเบียนยังถูกที่สุดในโลก คือค่าเรียนตลอดชีพ หมายความว่า สามารถเรียนจนเบื่อเรียน เรียนจนเก่ง แค่ 2,400 บาทต่อคน ทำให้หลักสูตรสามารถเรียนได้ทุกคน แม้เด็กจะมาจากครอบครัว ที่ไม่ร่ำรวย แม้ไม่มีคอมพิวเตอร์ที่บ้าน ก็สามารถไป เรียนได้ โดยไปร้านเกมออนไลน์ทุกแห่งทั่วประเทศ"

นอกจากนี้ โครงการอิงลิชออนไลน์ของไซเบอร์ สกูล ออฟ อิงลิช ยังอยู่ในระหว่างจัดทำหลักสูตรติวออนไลน์เป็นภาษาไทย ให้ผู้ปกครองได้ใช้ควบคู่กับหลักสูตรภาษาอังกฤษนี้ด้วย โดยผู้ปกครองจะเข้ามามีบทบาทช่วยผู้เรียนในการสร้างวินัย
ในการเรียนออนไลน์ที่บ้านอย่างมีประสิทธิผล โดยในระบบยังมีการวัดผลการเรียนอย่างอัตโนมัติทุกบท ผู้ปกครองสามารถดูได้ว่าผู้เรียนยังด้อยในการฝึกทักษะใด จะได้ฝึกทักษส่วนนั้นอีกจนได้ 100%

หลักสูตรนี้ถือเป็นทางเลือกใหม่ เพื่อสอนให้เด็กไทยที่กำลังติดเกมทั่วประเทศ ได้รู้จักใช้คอมพิวเตอร์ในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตั้งแต่เด็ก และถ้าเด็กทุกคนในประเทศไทยใช้หลักสูตรนี้ เรียนเสริมหลักสูตรภาษาอังกฤษที่กำลังสอนในโรงเรียน ต่อไปก็จะไม่มีเด็กไทยที่อ่านภาษาอังกฤษไม่เป็น หรือพูดอังกฤษไม่ชัดหลงเหลืออยู่ แบบที่รัฐบาลสหรัฐตั้งเป้าหมายหลักเอาไว้ในนโยบายการศึกษาระดับชาติ

มูลนิธิเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต เป็นมูลนิธิที่จัดตั้งโดยทีมนักวิชาการ และนักการศึกษาหลายคน ที่มีประสบการณ์จากการเป็นที่ปรึกษา และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของสภาการศึกษา สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) และสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) จุดประสงค์คือต้องการให้คนไทยทุกคนได้เข้าถึงหลักสูตรนานาชาติ โดยเฉพาะหลักสูตรภาษาอังกฤษที่มีคุณภาพได้ทุกที่ทุกเวลาในราคาประหยัด

ผู้ปกครองท่านใดสนใจ สามารถเข้ามาดูการสาธิตสดได้ที่สถาบัน หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.englishonline.com2.biz หรือ โทร.08-1915-7537 
 
 
 
 
 
ที่มา-
บทความนี้พิมพ์จาก http://www.dmc.tv/pages//2007-05-03-1.html
เมื่อ 25 พฤษภาคม 2561 21:44
สงวนลิขสิทธิ์ © 2547 - 2561 http://www.dmc.tv