สสส.ตีแผ่การทำงานล็อบบี้ยิสต์บริษัทบุหรี่ ใช้กลยุทธ์ใหม่ประชาสัมพันธ์บุหรี่ผ่านโครงการรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อม
ที่บริษัทบุหรี่ให้งบสนับสนุน หลอกเยาวชนที่ทำกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแอบแฝงโฆษณายาสูบ
       

       
       ศูนย์สร้างสุขภาพ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ จัดเสวนา “เปิดโปงการทำงานของล็อบบี้ยิสต์บริษัทบุหรี่” โดยวิเคราะห์จากภาพยนตร์ เรื่อง THANK YOU FOR SMOKING ซึ่งถูกห้ามฉายในประเทศไทยเพราะเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการทำงานของล็อบบี้ยิสต์บริษัทบุหรี่
       
       ผศ.ลักขณา เติมศิริกุลชัย ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ กล่าวว่า มีการศึกษากลยุทธ์ของบริษัทบุหรี่ว่า มีวิธีการเรียกลูกค้าอย่างไรบ้าง หนังเรื่องนี้สร้างขึ้นจากข้อมูลบริษัทบุหรี่ทั่วโลกจำนวนคนตายจากการสูบบุหรี่ มีอยู่ 3 ล้านคน อยู่ในประเทศที่พัฒนาแล้ว 2 ล้านคน ประเทศกำลังพัฒนา 1 ล้านคน แต่เมื่อใช้วิชาระบาดวิทยาวิเคราะห์จะพบว่าในอีก 10 ปีข้างหน้าจะมีคนตายจากบุหรี่เพิ่มขึ้นเป็น 10 ล้านคน โดยจะอยู่ในประเทศกำลังพัฒนา 7 ล้านคน และประเทศพัฒนา 3 ล้านคน เพราะประเทศกำลังพัฒนาไม่มีมาตรการควบคุม
       
       ผศ.ลักขณา กล่าวด้วยว่า ในระยะหลายปีหลังที่ผ่านมา บริษัทบุหรี่ถูกมองในภาพลักษณ์ที่แย่ลง ทำให้บริษัทบุหรี่ต้องตื่นตัวและหาทางแก้ไขภาพลักษณ์ และสิ่งที่บริษัทบุหรี่พยายามทำ คือ ทำสิ่งที่ผิดปกติให้เป็นเรื่องปกติ โดยนักล็อบบี้ยิสต์บริษัทบุหรี่จะพยายามหักล้างข้อเท็จจริงจากการสูบบุหรี่ เช่น บริษัทบุหรี่มีการวิจัยและรู้ข้อมูลมานานแล้วว่าการสูบบุหรี่ทำให้เป็นมะเร็งปอด แต่ไม่เคยเปิดเผยข้อเท็จจริงให้ผู้สูบได้รู้
นอกจากนี้ ปัจจุบันบริษัทบุหรี่ยังมีกลยุทธ์ใหม่ในการประชาสัมพันธ์ให้สูบบุหรี่ ผ่านโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมต่างๆ โดยบริษัทบุหรี่ ให้งบสนับสนุน เช่น โครงการเยาวชนรักษ์สายน้ำ ซึ่งมีการจัดขึ้นในสถานศึกษาให้นักเรียนไปทำกิจกรรมเพื่ออนุรักษ์ต้นน้ำลำธาร ทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แต่เนื้อแท้ของโครงการจะสื่อให้ผู้ร่วมรณรงค์รู้ว่าการอนุรักษ์ต้นน้ำในพื้นที่ดังกล่าว
เพื่อเอื้อต่อการปลูกยาสูบ ซึ่งเป็นการประชาสัมพันธ์แอบแฝง
        
       นอกจากนี้ ล็อบบี้ยิสต์บริษัทบุหรี่ยังพยายามผลักดันให้พระเอกนางเอกในภาพยนตร์สูบบุหรี่ เพื่อยกระดับการสูบบุหรี่ และพบว่าเป็นแบบอย่างทำให้เยาวชนอยากที่จะเลียนแบบ
       
       “หากเยาวชนและประชาชนได้รู้เห็นการทำงานของล็อบบี้ยิสต์บริษัทบุหรี่ และเท่าทัน ก็จะเป็นการรณรงค์อีกทางหนึ่ง เพราะเยาวชนรุ่นใหม่จะรู้สึกไม่อยากถูกหลอกและเมื่อรู้ทันบริษัทบุหรี่จะได้ไม่สูบบุหรี่” ผศ.ลักขณา
       กล่าว
       
       ด้าน นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ ประธานมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ กล่าวถึงเทคนิคการทำงานของล็อบบี้ยิสต์บริษัทบุหรี่ในปัจจุบันว่า มีการใช้องค์กรบังหน้า ผ่านชื่อเป็นสถาบันวิจัย หรือองค์กรรณรงค์ต่างๆ ที่จะหาข้อมูลมาหักล้างการไม่สูบบุหรี่ เช่น การเรียกร้องสิทธิให้กับผู้สูบบุหรี่ และนำเสนอข้อโต้แย้งต่างๆ ของบริษัทบุหรี่ให้สังคม ที่น่าสนใจ คือ 3 ล็อบบี้ยิสต์หลักที่มีการทำงานอย่างเข้มข้นในปัจจุบัน คือ ล็อบบี้ยิสต์ยาสูบ ล็อบบี้ยิสต์สุรา และล็อบบี้ยิสต์ปืน
 
 
 
 
 
 
ที่มา-
บทความนี้พิมพ์จาก http://www.dmc.tv/pages//2007-05-17-1.html
เมื่อ 20 เมษายน 2561 00:39
สงวนลิขสิทธิ์ © 2547 - 2561 http://www.dmc.tv