พระพุทธดอร์เดนมา

องค์พระใหญ่ที่สุดในโลก

    มูลนิธิดวงตะวันสันติภาพได้ร่วมกับสโมสรซอนต้ากรุงเทพ 4 เป็นเจ้าภาพร่วมจัดสร้างองค์พระภายในเพื่่่่อประดิษฐานไว้ในพระพุทธดอร์เดนมา ณ ประเทศภูฏาน ในวโรกาสเถลิงถวัลย์ราชสมบัติของมกุฎราชกุมารจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก ครบ 2 ปี โดยเป็นองค์พระที่ใหญ่ที่สุดในโลก แบบพุทธเจดีย์ และถือเป็นโอกาสการทำบุญครั้งยิ่งใหญ่ในการสร้างองค์พระของพุทธศาสนิกชน

    วิชชุดา สถลนันทน์ ประธานมูลนิธิดวงตะวันสันติภาพ (The Peaceful Light of Non-violence Foundation :PNV)เปิด เผยว่า โครงการสร้างพระพุทธรูปขนาดใหญ่ ณ ประเทศภูฏาน เพื่อถวายแด่มกุฎราชกุมารจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก เนื่องในศุภวาระแห่งการเถลิงถวัลย์ราชสมบัติของพระองค์ในปี 2551 โดยมี His Eminence Trizin Tsering Rimpoche พระสงฆ์อาวุโสประเทศภูฏาน เป็นองค์ประธานในการจัดสร้าง

    ทั้งนี้ His Eminence Trizin Tsering Rimpoche เป็นประธานมูลนิธิ Buddha Dordenma Image Foundation ซึ่งถือเป็นมูลนิธิที่มุ่งเน้นการสร้างประชาชาติที่มีคุณภาพและมีความรับผิดชอบ เพื่อดูแลมรดกของประเทศภูฏาน โดยมีพุทธอุทยานนานาชาติดอร์เดนมา เป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่ศาสนาพุทธ และกำลังเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธศากยมุนีประทับนั่งบนวัชรอาสน์ ซึ่งเมื่อสร้างเสร็จแล้วจะเป็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่สุดในโลก โดยมีความสูงถึง 169 ฟุต และฐานขององค์พระซึ่งเป็นรัตนบัลลังค์สูง 50 ฟุต ภายในเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปองค์เล็กขนาดความสูง 12 นิ้วและ 8 นิ้ว รวม 125,048 องค์

    นอกจากนี้ภายในยังเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ และมนตรา องค์พระพุทธรูป เคลือบด้วยทองคำอันเป็นที่มาของชื่อ พุทธดอร์เดนมา-Buddha Dordenma”ที่หมายถึง พระพุทธวัชรอาสน์ที่ทรงไว้ ซึ่งเอกลักษณ์ของความงดงามแบบดั้งเดิมหาที่เปรียบมิได้

    สำหรับ องค์พระพุทธรูปที่ทำจากสำริดนั้น ขณะนี้ได้ถูกลำเลียงมาทางเรือจากเมืองนานกิง ประเทศจีน โดยช่างผู้ชำนาญในการสร้างพระ เพื่อนำมาประดิษฐานไว้ที่เมืองหลวงทิมปู ประเทศภูฏาน ให้ประชาชนได้สักการะ โดยขณะนี้ทาง His Eminence Trizin Tsering Rimpoche ได้จัดเตรียมสร้างองค์พระพุทธรูปขนาดเล็กเพื่อนำไปประดิษฐานไว้ในองค์พระใหญ่จำนวนกว่า 100,000 องค์ โดยเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาทั่วโลกได้ร่วมทำบุญสร้างองค์พระขนาดเล็กดังกล่าว

    ส่วนในประเทศไทยทางมูลนิธิดวงตะวันสันติภาพและสโมสรซอนต้ากรุงเทพฯ 4 โดยพรสรรค์ กำลังเอก ประธานสโมสรได้ร่วมมือในการเป็นศูนย์กลางให้กับคนไทยในการร่วมบริจาคทุนทรัพย์ในการสร้างพระพุทธรูปองค์เล็ก ซึ่งองค์พระขนาด 8 นิ้ว ผู้บริจาคจะได้รับการจารึกชื่อลงในแผ่นทองแดงแล้วนำไปไว้รอบห้องปฏิบัติ ธรรม(Meditation Hall)ขนาดใหญ่บริเวณฐานองค์พระดอร์เดนมาโดยองค์พระขนาดนี้จะบรรจุไว้ภายในพุทธดอร์เดนมา ในขณะที่องค์พระขนาด 12 นิ้ว ผู้บริจาคจะได้รับการจารึกชื่อไว้ที่ฐานองค์พระด้านหน้า ซึ่งจะประดิษฐานองค์พระนี้ไว้ในห้องปฏิบัติธรรมที่ฐานของพุทธดอร์เดนมา

    การสร้างพระศากยมุนี ถือเป็นองค์พระที่เป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้า และเป็นศูนย์รวมจิตใจให้มนุษย์ทำความดี ซึ่งความปรารถนา เพื่อให้โลกมีความสงบและมีสันติสุข ซึ่งองค์พระพุทธดอร์เดนมา แห่งภูฏานนี้ ถือเป็นพุทธเจดีย์(องค์พระที่มีลักษณะเป็นเจดีย์)ซึ่งขณะนี้ในโลกมีไม่มากนัก รวมถึงยังได้มีการประดิษฐานองค์พระขนาดเล็กไว้ภายในองค์พระด้วย ทำให้ผู้ที่บริจาคเงินสร้างองค์พระภายในจะได้รับความปลอดภัย และได้รับการสวดมนต์จากพุทธศาสนิกชนที่เข้าไปปฏิบัติธรรมภายในองค์พระด้วย ตราบเท่าที่พระพุทธรูปองค์นี้ยังปรากฏอยู่
 
 
 
 
ที่มา-
บทความนี้พิมพ์จาก http://www.dmc.tv/pages//2008-07-04-3.html
เมื่อ 19 มิถุนายน 2561 20:59
สงวนลิขสิทธิ์ © 2547 - 2561 http://www.dmc.tv