ทบทวนฝันในฝัน วันที่ 22 กันยายน พ.ศ.2554
ชีวิตก็เป็นอย่างนี้ ตอนที่ 7
 
 
 
 
ปรโลกนิวส์... ชีวิตก็เป็นอย่างนี้ ตอนที่ 7
ตอนต่อจาก ชีวิตก็เป็นอย่างนี้ ตอนที่ 6
เรียบเรียงจากรายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา
 
ฝันในฝัน
หลับตาฝันเป็นตุเป็นตะ ตื่นขึ้นมาหาว 1 ที
แล้วนำมาเล่าให้ฟังเป็นนิยายปรัมปรากันนะจ๊ะ
  
คำถามข้อที่ 3. ในพุทธันดรที่ผ่านมา ลูกสร้างบารมีกับหมู่คณะมาอย่างไร มีหน้าที่อะไรในกองทัพธรรมเจ้าคะ 
 
        สำหรับเรื่องราวการสร้างบารมีของตัวลูกในพุทธันดรที่ผ่านมา ลูกก็ได้เกิดมาสร้างบารมีร่วมกับมหาปูชนียาจารย์และหมู่คณะด้วย เรื่องก็มีอยู่ว่า...ในพุทธันดรที่ผ่านมา ลูกได้เกิดเป็นกุลบุตรผู้มีจิตใจงดงาม ในครอบครัวของพ่อค้าที่มีฐานะร่ำรวย ซึ่งครอบครัวของลูกจะมีอาชีพแกะสลักประติมากรรมเป็นรูปสัตว์ต่างๆ แล้วนำไปขายในเมืองหลวงของแคว้นของพระราชาองค์ที่ออกบวช
 
ชีวิตก็เป็นอย่างนี้, ปรโลกนิวส์
 
ในพุทธันดรที่ผ่านมา ลูกเกิดเป็นกุลบุตรในตระกูลพ่อค้าที่มีอาชีพแกะสลักประติมากรรมส่งไปขาย
ในเมืองหลวงของแคว้นของพระราชาองค์ที่ออกบวช
 
        สำหรับวัสดุที่ครอบครัวของลูกนำมาใช้ในการแกะสลักประติมากรรมรูปสัตว์ต่างๆนั้น จะเป็นวัสดุจากธรรมชาติที่ค่อนข้างหลากหลาย เช่น จากไม้บ้าง จากหินบ้าง เป็นต้น ส่วนแบบที่ใช้ในการแกะสลัก ครอบครัวของลูกจะไปหาซื้อสัตว์ป่าเป็นๆจากนายพรานมาเลี้ยงเพื่อเป็นแบบ เช่น กวางป่า เก้งป่า เม่นป่า ตัวตุ่นป่า กระต่ายป่า และนกสีสวยๆ เป็นต้น เมื่อได้ประติมากรรมต้นแบบรูปสัตว์ต่างๆมาเรียบร้อยแล้ว ครอบครัวของลูกก็จะนำสัตว์ป่าเหล่านั้นไปปล่อยกลับคืนสู่ป่าในทันที
 
 ชีวิตก็เป็นอย่างนี้, ปรโลกนิวส์
 
ส่วนแบบที่ใช้ในการแกะสลัก ครอบครัวของลูกจะไปหาซื้อสัตว์ป่าเป็นๆจากนายพรานมาเลี้ยงเพื่อเป็นแบบ
 
        นอกจากครอบครัวของลูกจะนำสัตว์ป่ามาเป็นแบบแล้ว ครอบครัวของลูกยังได้ใช้สัตว์ทั่วๆไป เช่น หมู นก ไก่ เป็นต้น มาเป็นแบบในการแกะสลักประติมากรรมขายอีกด้วย เมื่อเป็นเช่นนี้ บ้านของลูกซึ่งอยู่ในหมู่บ้านที่อยู่ใกล้กับเมืองหลวงของแคว้นของแคว้นของพระราชาองค์ที่ออกบวช จึงเต็มไปด้วยสัตว์ป่าและสัตว์บ้านนานาชนิด
 
 ชีวิตก็เป็นอย่างนี้, ปรโลกนิวส์
 
บ้านของลูกซึ่งอยู่ในหมู่บ้านที่อยู่ใกล้กับเมืองหลวงของแคว้นของแคว้นของพระราชาองค์ที่ออกบวช
จะเต็มไปด้วยสัตว์ป่าและสัตว์บ้านนานาชนิด
 
        อยู่มาวันหนึ่ง ตัวลูกซึ่งกำลังเป็นวัยรุ่น ได้เข้าไปเดินเล่นอยู่ในเขตบริเวณพื้นที่ที่ครอบครัวของลูกเลี้ยงสัตว์เหล่านั้นเอาไว้ ทันทีที่ลูกได้เห็นสัตว์ต่างๆเหล่านั้นซึ่งมีอยู่มากมาย ลูกก็เกิดความรู้สึกสงสารและรู้สึกเมตตาพวกสัตว์ป่าและสัตว์บ้านเหล่านั้นขึ้นมาอย่างจับจิตจับใจ และด้วยความที่ตัวลูกยังไม่มีหน้าที่การงานที่ต้องรับผิดชอบมากมายนัก ด้วยเหตุนี้ ลูกจึงขออาสากับคุณพ่อ (เป็นคนละคนกับคุณพ่อของลูกในภพชาติปัจจุบัน) มาทำหน้าที่ดูแลสัตว์ต่างๆเหล่านั้น ซึ่งในช่วงแรกๆ ลูกได้ดูแลและเลี้ยงสัตว์เหล่านั้นด้วยความรู้สึกที่สงสาร แต่พอนานวันเข้า...จากความรู้สึกที่สงสารก็กลับกลายมาเป็นความรักและความผูกพันที่ลูกมีต่อพวกสัตว์เหล่านั้น เมื่อเป็นเช่นนี้ ลูกจึงดูแลเอาใจใส่พวกสัตว์ต่างๆเหล่านั้นเป็นอย่างดี ซึ่งตัวลูกเองก็รู้สึกมีความสุขและสนุกเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาทำหน้าที่นี้
 
 ชีวิตก็เป็นอย่างนี้, ปรโลกนิวส์
 
ลูกดูแลเอาใจใส่พวกสัตว์ต่างๆเหล่านั้นเป็นอย่างดี ซึ่งตัวลูกเองก็รู้สึกมีความสุขและสนุกเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาทำหน้าที่นี้
 
        ในเวลาต่อมา กิจการของครอบครัวของลูกก็เจริญรุ่งเรืองขึ้นเป็นอย่างมาก เป็นผลทำให้จากแต่เดิมที่ครอบครัวของลูกจะเป็นผู้ผลิตและผู้ขายประติมากรรม แต่มาตอนนี้ครอบครัวของลูกได้กลายเป็นพ่อค้าคนกลาง ซึ่งจะทำหน้าที่ซื้องานประติมากรรมของพวกชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านแห่งนั้นไปขายที่เมืองหลวง โดยที่ครอบครัวของลูกไม่ต้องลำบากแกะสลักประติมากรรมอีกต่อไป และด้วยความที่ลูกเป็นผู้ที่มีอัธยาศัยเข้ากับคนง่าย, เฮฮา และช่างพูดช่างเจรจา ลูกจึงได้รับมอบหมายจากทุกๆคนในครอบครัวให้ทำหน้าที่นำสินค้าแกะสลักเหล่านั้นไปขายที่เมืองหลวง
 
 ชีวิตก็เป็นอย่างนี้, ปรโลกนิวส์
 
ด้วยความที่ลูกเป็นผู้ที่มีอัธยาศัยเข้ากับคนง่าย, เฮฮา และช่างพูดช่างเจรจา ลูกจึงได้รับมอบหมายจากทุกๆคน
ในครอบครัวให้ทำหน้าที่นำสินค้าแกะสลักไปขายที่เมืองหลวง
 
        ภายหลังจากที่ครอบครัวของลูกเลิกผลิตประติมากรรม และเปลี่ยนมาเป็นพ่อค้าคนกลางแล้ว คุณพ่อของลูกจึงได้สั่งปิดโรงเลี้ยงสัตว์ จากนั้นได้สั่งให้คนงานของท่านนำสัตว์ต่างๆเหล่านั้นไปปล่อยบ้าง ไปให้พวกชาวบ้านเลี้ยงต่อบ้าง เป็นต้น เป็นผลทำให้กิจกรรมการเลี้ยงสัตว์เพื่อเป็นแบบที่ตัวลูกดูแลรับผิดชอบอยู่เป็นอันต้องยุติลง เมื่อเป็นเช่นนี้ ลูกจึงรู้สึกเศร้าใจและเสียใจกับการที่จะต้องพลัดพรากจากสิ่งที่ลูกรักไป เป็นอย่างมาก
 
 ชีวิตก็เป็นอย่างนี้, ปรโลกนิวส์
 
เมื่อกิจกรรมการเลี้ยงสัตว์เพื่อเป็นแบบที่ตัวลูกดูแลรับผิดชอบอยู่เป็นอันต้องยุติลง ลูกจึงรู้สึกเศร้าใจและเสียใจ
กับการที่จะต้องพลัดพรากจากสิ่งที่ลูกรักไป เป็นอย่างมาก
 
         จนกระทั่งอยู่มาวันหนึ่ง ได้มีรุ่นพี่ที่ตัวลูกรู้จักและคุ้นเคยกัน ได้กลับมาจากโรงเรียนเตรียมทหารซึ่งอยู่ในเมืองหลวง หลังจากที่รุ่นพี่คนนี้ได้กลับมาถึงบ้าน เขาได้แวะมาเยี่ยมเยียนพูดคุยกับลูกที่บ้านของลูกด้วย ทันทีที่ลูกได้พบกับรุ่นพี่คนนี้ ลูกก็รู้สึกดีใจและรู้สึกว่าหลังจากที่เขาไปสมัครเป็นทหารของพระราชาองค์ที่ออกบวชแล้ว จากปกติที่เขาจะดูหล่อดูเท่อยู่แล้ว แต่มาตอนนี้เขากลับดูเท่มากกว่าแต่ก่อนอย่างสุดๆ ด้วยเหตุนี้ เขาจึงกลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับตัวลูกที่จะมาสมัครเป็นทหารของพระราชาองค์ที่ออกบวชเหมือนอย่างเขาบ้าง
 
 ชีวิตก็เป็นอย่างนี้, ปรโลกนิวส์
 
รุ่นพี่ที่ลูกคุ้นเคยได้กลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับตัวลูกที่จะมาสมัครเป็นทหารของพระราชาองค์ที่ออกบวชเหมือนอย่างเขาบ้าง
 
        แล้วในที่สุด ในเวลาต่อมา ลูกก็ได้เดินทางมาที่เมืองหลวงเพื่อมาสมัครเป็นทหารของพระราชาองค์ที่ออกบวช และด้วยความที่ตัวลูกเป็นผู้ที่มีอัธยาศัยเข้ากับคนง่าย เฮฮา เบิกบาน ขี้เล่นและมีน้ำใจ ลูกจึงกลายเป็นที่รักของเพื่อนๆนักเรียนเตรียมทหารด้วยกัน หลังจากที่ลูกได้เป็นนักเรียนเตรียมทหารแล้ว ลูกและเพื่อนๆนักเรียนเตรียมทหารก็ต้องเรียนรู้กับสถานการณ์และบทฝึกที่โหด ยาก และลำบากต่างๆมากมาย ซึ่งบทฝึกต่างๆที่ลูกและเพื่อนๆนักเรียนเตรียมทหารได้เรียนรู้จากโรงเรียนเตรียมทหารนั้น ล้วนแล้วแต่เป็นบทฝึกที่สร้างความแข็งแกร่งทั้งร่างกายและจิตใจให้กับตัวลูกและเพื่อนๆนักเรียนเตรียมทหารเป็นอย่างมาก แต่ไม่ว่าบทฝึกต่างๆเหล่านั้น จะโหด ยาก ลำบาก และหนักหน่วงสักเพียงใด ลูกและเพื่อนๆนักเรียนเตรียมทหารก็สามารถผ่านบทฝึกต่างๆเหล่านั้นไปได้อย่างสบายๆ ที่เป็นเช่นนี้ก็เป็นเพราะลูกและเพื่อนๆนักเรียนเตรียมทหารต่างช่วยเหลือและประคับประคองกันอย่างเต็มที่
 
 ชีวิตก็เป็นอย่างนี้, ปรโลกนิวส์
 
ลูกและเพื่อนๆนักเรียนเตรียมทหารก็ต้องเรียนรู้กับสถานการณ์และบทฝึกที่โหด ยาก และลำบากต่างๆมากมาย
 
        หลังจากที่ลูกและเพื่อนๆนักเรียนเตรียมทหารสำเร็จการศึกษาวิชาทหารแล้ว เพื่อนๆนักเรียนเตรียมทหารของลูกต่างก็แยกย้ายกันไปสังกัดอยู่ในหน่วยงานที่แต่ละคนได้ศึกษาเรียนรู้และถูกฝึกมา ส่วนตัวลูกได้ถูกบรรจุให้เป็นทหารม้าติดอาวุธประจำการอยู่ที่หมู่บ้านของตัวลูกเองซึ่งอยู่ติดกับเมืองหลวง ซึ่งตัวลูกในภพชาตินั้นจะทำหน้าที่ดูแลความสงบเรียบร้อยภายในหมู่บ้านแห่งนั้นเป็นอย่างดี
 
 ชีวิตก็เป็นอย่างนี้, ปรโลกนิวส์
 
ลูกได้ถูกบรรจุให้เป็นทหารม้าติดอาวุธประจำการอยู่ที่หมู่บ้านของตัวลูกเองซึ่งอยู่ติดกับเมืองหลวง
 
        ในเวลาต่อมา ได้เกิดสงครามระหว่างแคว้นกันชนฝั่งทิศใต้กับแคว้นของพระราชาองค์ที่ออกบวช ลูกจึงถูกโยกย้ายให้ไปประจำการอยู่ในกองทัพใหญ่ที่บุกเข้าไปในแคว้นกันชนฝั่งทิศใต้ โดยจะสังกัดอยู่ในแนวรบทหารม้าติดอาวุธ ซึ่งอาวุธที่ลูกถนัดมาก คือ ธนู ภายหลังจากที่สงครามระหว่างแคว้นสงบลง ลูกได้รับการแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้านายทหารม้าติดอาวุธประจำการอยู่ที่หมู่บ้านของตัวลูกเอง
 
 ชีวิตก็เป็นอย่างนี้, ปรโลกนิวส์
 
ในเวลาต่อมา ได้เกิดสงครามระหว่างแคว้นกันชนฝั่งทิศใต้กับแคว้นของพระราชาองค์ที่ออกบวช ลูกจึงถูกโยกย้าย
ให้ไปประจำการอยู่ในกองทัพใหญ่ที่บุกเข้าไปในแคว้นกันชนฝั่งทิศใต้
 
        หลังจากนั้นไม่นาน ลูกก็ได้ทราบข่าวว่าพระราชาผู้เป็นที่รักยิ่งของมหาชนทั้งหลายได้เสด็จออกผนวชที่วัดป่าของพระมหาเถระ (คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง ในภพชาติปัจจุบัน) เมื่อลูกได้ยินข่าวอันเป็นมงคลเช่นนั้น ลูกก็รู้สึกขนลุกขึ้นมาในทันที ที่เป็นเช่นนี้ก็เป็นเพราะลูกรู้สึกว่า...การบวชเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากสำหรับตัวลูก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การบวชของพระราชาผู้เป็นที่รักยิ่งของมหาชนทั้งหลาย ยิ่งเป็นเรื่องที่น่าทึ่งและน่าอัศจรรย์ใจเป็นอย่างมาก นอกจากนั้น ลูกยังได้ทราบข่าวอีกว่าได้มีนายทหารทั้งชั้นผู้ใหญ่และชั้นผู้น้อยออกบวชตามพระเถระอดีตพระราชองค์ที่ออกบวช (ผู้สืบทอดธรรมะต่อจากพระมหาเถระ) กันหลายท่าน เมื่อเป็นเช่นนี้ ลูกก็ยิ่งรู้สึกอัศจรรย์ใจเป็นอย่างยิ่ง
 
 ชีวิตก็เป็นอย่างนี้, ปรโลกนิวส์
 
การบวชเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากสำหรับตัวลูก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การบวชของพระราชาผู้เป็นที่รักยิ่ง
ของมหาชนทั้งหลายยิ่งเป็นเรื่องที่น่าทึ่งและน่าอัศจรรย์ใจเป็นอย่างมาก
 
        จากนั้น ลูกก็ไม่รอช้า ได้ชวนเพื่อนๆนายทหารและนายทหารชั้นผู้น้อยที่อยู่ในสายการบังคับบัญชาของลูก เดินทางไปกราบพระเถระอดีตพระราชาองค์ที่ออกบวชเพื่อฟังธรรมจากพระเถระ เมื่อตัวลูกได้ปฏิบัติธรรมและฟังธรรมจากพระเถระแล้ว ลูกได้ตรองตามธรรมะที่พระเถระได้แสดงให้ฟัง ซึ่งเป็นผลทำให้ลูกได้มองเห็นโลกตรงตามความเป็นจริงมากขึ้น อีกทั้งยังทำให้ลูกได้เห็นโทษภัยในวัฏสงสารอีกด้วย จึงเป็นผลทำให้ลูกได้รู้ว่า “คนเราเกิดมาทำไม, อะไร คือ เป้าหมายของชีวิต และจะไปสู่เป้าหมายของชีวิตนั้นได้อย่างไร” ด้วยเหตุนี้ ลูกจึงคิดตัดสินใจที่จะออกบวชในทันที แต่ทว่าในตอนนั้น ตัวลูกเองก็มีหญิงสาวที่รักกันมากและหมายมั่นกันไว้ว่าจะดองเป็นทองแผ่นเดียวกันในอนาคตอยู่แล้ว
 
ชีวิตก็เป็นอย่างนี้, ปรโลกนิวส์
 
เมื่อตัวลูกได้ปฏิบัติธรรมและฟังธรรมจากพระเถระแล้ว ลูกได้ตรองตามธรรมะที่พระเถระได้แสดงให้ฟัง
ซึ่งเป็นผลทำให้ลูกได้มองเห็นโลกตรงตามความเป็นจริงมากขึ้น
 
โปรดติดตามตอนต่อไป
 
รับชมวีดีโอ ปรโลกนิวส์...ชีวิตก็เป็นอย่างนี้ ตอนที่ 7
[[videodmc==40444]]
 
บทความนี้พิมพ์จาก http://www.dmc.tv/pages//20110923-ชีวิตก็เป็นอย่างนี้-ตอนที่-7.html
เมื่อ 27 พฤษภาคม 2561 06:28
สงวนลิขสิทธิ์ © 2547 - 2561 http://www.dmc.tv