หมวดวันสำคัญ
 
มกราคม / January

กุมภาพันธ์ / February

มีนาคม / March

เมษายน / April  
 
พฤษภาคม / May

มิถุนายน / June

กรกฎาคม / July

สิงหาคม / August

กันยายน / September

ตุลาคม / October

พฤศจิกายน / November

ธันวาคม / December
 

 
  
 
 
มกราคม / January

วันขึ้นปีใหม่
New Year's Day

วันเด็กแห่งชาติ
National Children Day
 
   Top   
 
 
กุมภาพันธ์ / February

วันมาฆบูชา
Magha Puja Day

วันมหาปูชนียาจารย์
The Masters’ Memorial Day

วันตรุษจีน
Chinese New Year’s Day
 
   Top   
  
 

มีนาคม / March
-
 

   Top   
 

เมษายน / April

วันจักรี
Chakri Memorial Day

วันสงกรานต์
Songkran Festival Days
 
วันคุ้มครองโลก
Earth Day      
 
   Top   
 

พฤษภาคม / May

วันแรงงานแห่งชาติ
National Labour Day
 
วันฉัตรมงคล
Coronation Day
 
วันพืชมงคล
Royal Ploughing Ceremony Day
 
วันวิสาขบูชา
Visakha Puja Day
 
   Top   
 

มิถุนายน / June
-
 
   Top   
  
 

กรกฎาคม / July
 
วันอาสาฬหบูชา
Asarnha Puja Day

วันเข้าพรรษา
Buddhist Lent Day
 
 
   Top   
 
 
สิงหาคม / August

วันสมาธิโลก
World Meditation Day

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
H.M. The Queen’s Birthday
(หมายเหตุ คำว่า H.M. ย่อมาจากคำว่า ‘Her Majesty’)

วันธรรมชัย
The Anniversary of Luang Phaw Dhammajayo’s Ordination Day
 
   Top   
 
 
 
กันยายน / September
 
วันละสังขารคุณยายอาจารย์ฯ
The Anniversary of the Passing of the Master Nun Chand Khonnokyoong
 
วันครูวิชชาธรรมกาย
The Dhammakaya Master Day     

   Top   
 
  
ตุลาคม / October
 
วันคล้ายวันเกิดพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)
The Birthday Anniversary of Phramongkolthepmuni (Sodh Candasaro)
 
วันมหาปวารณา ออกพรรษา 
End of Buddhist Lent Day
 
วันปิยมหาราช
Chulalongkorn Memorial Day
 
   Top   
  
 
 
พฤศจิกายน / November
 
วันทอดกฐินสามัคคี
The Kathina Offering Day
 
วันลอยกระทง
Loy Kratong Festival Day
 
   Top   
  
 
 
ธันวาคม / December
 
ธุดงค์ปีใหม่
New Year Meditation Retreat
 
วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
H.M. The King’s Birthday
(หมายเหตุ คำว่า H.M. ย่อมาจากคำว่า ‘His Majesty’)
 
วันพระราชทานรัฐธรรมนูญ    
Constitution Day
 
วันสิ้นปี
New Year’s Eve
 
   Top   
 
 
บทความนี้พิมพ์จาก http://www.dmc.tv/pages/Specific_Word/day.html
เมื่อ 22 มิถุนายน 2561 15:54
สงวนลิขสิทธิ์ © 2547 - 2561 http://www.dmc.tv