บทความนี้พิมพ์จาก http://www.dmc.tv/pages/en/Where-is-Steve-Jobs/20120822-The-Hereafter-News:Steve-Jobs-where-is-he-now-Part-1.html
เมื่อ 3 มีนาคม 2558 02:02
สงวนลิขสิทธิ์ © 2547 - 2558 http://www.dmc.tv