บทความนี้พิมพ์จาก http://www.dmc.tv/pages/en/Where-is-Steve-Jobs/20120822-The-Hereafter-News:Steve-Jobs-where-is-he-now-Part-1.html
เมื่อ 17 ธันวาคม 2560 13:05
สงวนลิขสิทธิ์ © 2547 - 2560 http://www.dmc.tv