บทความนี้พิมพ์จาก http://www.dmc.tv/pages/en/buddhist_teaching/Blessing-15-6.html
เมื่อ 26 เมษายน 2561 23:49
สงวนลิขสิทธิ์ © 2547 - 2561 http://www.dmc.tv