บทความนี้พิมพ์จาก http://www.dmc.tv/pages/en/buddhist_teaching/Blessing-15-6.html
เมื่อ 17 ตุลาคม 2560 14:32
สงวนลิขสิทธิ์ © 2547 - 2560 http://www.dmc.tv