บทความนี้พิมพ์จาก http://www.dmc.tv/pages/en/buddhist_teaching/Blessing-15-6.html
เมื่อ 7 ธันวาคม 2559 17:29
สงวนลิขสิทธิ์ © 2547 - 2559 http://www.dmc.tv