บทความนี้พิมพ์จาก http://www.dmc.tv/pages/en/buddhist_teaching/Blessing-15-6.html
เมื่อ 25 ตุลาคม 2557 03:30
สงวนลิขสิทธิ์ © 2547 - 2557 http://www.dmc.tv