บทความนี้พิมพ์จาก http://www.dmc.tv/pages/en/buddhist_teaching/Blessing-15-6.html
เมื่อ 23 พฤษภาคม 2558 03:38
สงวนลิขสิทธิ์ © 2547 - 2558 http://www.dmc.tv