บทความนี้พิมพ์จาก http://www.dmc.tv/pages/en/buddhist_teaching/Blessing-15-6.html
เมื่อ 30 พฤศจิกายน 2558 06:03
สงวนลิขสิทธิ์ © 2547 - 2558 http://www.dmc.tv