บทความนี้พิมพ์จาก http://www.dmc.tv/pages/en/buddhist_teaching/Blessing-15-6.html
เมื่อ 28 กันยายน 2559 07:00
สงวนลิขสิทธิ์ © 2547 - 2559 http://www.dmc.tv