บทความนี้พิมพ์จาก http://www.dmc.tv/pages/en/buddhist_teaching/Blessing-15-6.html
เมื่อ 24 มิถุนายน 2560 00:06
สงวนลิขสิทธิ์ © 2547 - 2560 http://www.dmc.tv