บทความนี้พิมพ์จาก http://www.dmc.tv/pages/en/buddhist_teaching/Blessing-15-6.html
เมื่อ 29 เมษายน 2558 01:17
สงวนลิขสิทธิ์ © 2547 - 2558 http://www.dmc.tv