บทความนี้พิมพ์จาก http://www.dmc.tv/pages/en/buddhist_teaching/Blessing-15-6.html
เมื่อ 29 สิงหาคม 2559 23:30
สงวนลิขสิทธิ์ © 2547 - 2559 http://www.dmc.tv