บทความนี้พิมพ์จาก http://www.dmc.tv/pages/en/scoop/dhamma-seminar-obec.html
เมื่อ 5 มีนาคม 2558 15:04
สงวนลิขสิทธิ์ © 2547 - 2558 http://www.dmc.tv