บทความนี้พิมพ์จาก http://www.dmc.tv/pages/en/scoop/photo-collection-Dhammachai-Dhutanga-Apr-4-2012-Episode-III.html
เมื่อ 28 กรกฎาคม 2558 12:47
สงวนลิขสิทธิ์ © 2547 - 2558 http://www.dmc.tv