บทความนี้พิมพ์จาก http://www.dmc.tv/pages/en/scoop/photo-collection-Dhammachai-Dhutanga-Apr-4-2012-Episode-III.html
เมื่อ 30 กันยายน 2559 23:51
สงวนลิขสิทธิ์ © 2547 - 2559 http://www.dmc.tv